You are on page 1of 11
a Ses RAS awl ae Ht Ht i iy Ht Atle Hil HY uy u Wy va se Cain Hy a Ki Hi i n | il iit ii Ht A i el I i i thi Ma Wane atl 8 Anali, sv. 26/1988 U prv9j polovici XV. stoljeta dubrovazka je viada obracala veliku pozomost organi- jednosti, pa su zbog toga nastale mnoge ncugodnost i tube siromaha, na veliku smetn- Ju opeedene nae viade, na Beta siomafnh rank ina nezadovaljstvo bode i ‘mu pripada i da bi se razumno loupotreba te vrste. Ubuduce ée se samo u gotovu novcu, a placati se njegovo ime, ne moze obvezati nijednog svog 1460. Veliko se vijeée ponovo vraca na te prob: inama da placaju “svoje radnike koji ruéno rade bilo koju radnju regenog zanata bilo kojom drugom robom osim novcet aznom ‘0d 25 perperat Razumije se, to nije bio kraj eSkoéama, Pred sam kraj XV. stolieca, u vel {kaninama po uobi¢ajeno} cijeni", pod kaznom gubitka stvari datih kao dvije treéine plade, ako bi to bile druge stvari a’ ne navedene, odnosno ako ne bi bile obraCunate “po B. Krekié, Slike iz gradske svakodnevnice... 9 Je zabranjeno “da se ni na koji nagin ne moZe dati vino, a tko uno isplate radnik u prisutnosti stonsk plaganje radnika w proizvodaji tanina, pa je tom prilikom strogo naredeno poslodaveima ‘pod kaznom od 5 perpera poslodaveu koji prekrSi tu naredbu, a 1 perper svakom radniku {oj takav prekraj ne prijavi vlastima. Takoder je utvrdeno “da regent trgovci odsad una- prijed ne mogu dati radnicima kao dubrovacku taninu, ako ta tkanina nije proci- Jenjena od strane ureda ‘Arte de lana! tkaninu i da procijene po kakvo) koji propis strane ureda’. Mogo kasnije, u otujku 1574. ponovo svojega vremena, prota aii Rae © pl 4p 10 Anali, sv. 26/1988 B. Kreki¢, Slike iz gradske svakodnevnice. n © odnosu prema sirom: utvrduje se da dréavna blagajna, "zbog velikih godina i zbog bolesti Siromasi se Gesto spominju rego i u mnogim drugim dokumé pravijalo 0 gradenju ubodisia Zivot onih koje je prtisla oskudica bude prikladan i po mnoftvo. Buduci da je novac koji se mode usitniti na 'u Dubrovniku i u doba najveceg prosperiteta ‘svima, a osobito siromaSnima, u Dubrovniku se novac toga bila svjesna, vidi se iz mnogin njezinih tovremeno rusenje svih th (). drvenih) iromahe koji imaju te kuée, Kockom ée se izviatti kue§ 23 13 posebne financijske mere su poduzete "da se ne optercte prilagode vremenu, Drostu postenu slut Velo su rijetki dobri Zit ade 1418, spominje se da 10 neki Katalin, koji su ott a trang Sel” ope ms anova ivan OE fate HAD, Lament pac,