You are on page 1of 1

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

GRAĐEVINSKI FAKULTET RASPORED ISPITNIH ROKOVA I GODINA - BOLONJA


JANUAR - FEBRUAR 2019.
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA
21 10.00 - 13.00 22 10.00 - 12.00 23 10.00 - 13.00 24 10.00 - 12.00 25 10.00 - 12.00 26 10.00 - 13.00

INŽENJERSKA MATEMATIKA I NACRTNA GEOMETRIJA OSNOVE GRAĐEVINARATVA INŽENJERSKA GEOLOGIJA


P (SALA P105) P (SALA P105 ) P (SALA P103) P (SALA P105)
JANUAR

12.30-15.00 12.00-14.00 13.00-15.00 13.00-15.00 12.00 - 14.00 12.00-15.00

PRIMJENA RAČUNARA U
P GRAĐEVINARSTVU
(SALA P105)

28 09.00 - 12.00 29 09.00 - 12.00 30 10.00 - 12.00 31 10.00 - 12.00 1 10.00 - 12.00 2 10.00 - 12.00

GRAĐEVINSKI MATERIJALI I P P
P (SALA P105)
U U
12.30-15.00 16.00-18.00 14.00-16.00 14.00-17.00 15.30-18.00 11.00-12.30

4 10.00 - 13.00 5 10.00 - 12.00 6 10.00 - 13.00 7 10.00 - 12.00 8 10.00 - 12.00 9 10.00 - 13.00

INŽENJERSKA MATEMATIKA I NACRTNA GEOMETRIJA OSNOVE GRAĐEVINARATVA INŽENJERSKA GEOLOGIJA


P (SALA P105) P (SALA P105 ) P (SALA P103) P P (SALA P105)
FEBRUAR

12.30-15.00 12.00-14.00 12.00-15.00 15.00-15.00 12.00 - 14.00 12.00-15.00

PRIMJENA RAČUNARA U
P GRAĐEVINARSTVU
(SALA P105)

11 09.00 - 12.00 12 09.00 - 12.00 13 10.00 - 12.00 14 10.00 - 12.00 15 10.00 - 12.00 16 08.30 - 10.30

GRAĐEVINSKI MATERIJALI I
P (SALA P105) P

14.00-16.00 12.30-15.00 14.00-16.00 14.00-17.00 15.00-18.00 12.00-15.00

NAPOMENA: P - PISMENI DIO ISPITA U - USMENI DIO ISPITA K - KOLOKVIJ PU - PISMENI I USMENI DIO ISPITA ISTOVREMENO

OSTALI ISPITI ĆE SE ODRŽATI U DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNICIMA.