You are on page 1of 3

Aktiviti 2 :

Kini, anda telah pun belajar beberapa perkara berkaitan


dengan kemahiran belajar. Berdasarkan pengalaman hidup
anda di IPG, bina satu jadual aktiviti dan waktu belajar yang
anda rasa bersesuaian dan sangat bertepatan dengan diri
anda.
MON TUE WED THUR FRI SAT SUN
7.30 CLASS CLASS CLASS CLASS SLEEP SLEEP CLASS
am –
8.30
am
8.30 CLASS CLASS CLASS CLASS LEISURE LEISURE CLASS
am –
9.30
am
9.30 CLASS CLASS CLASS CLASS OUTING OUTING CLASS
am –
10.30
am
10.30 CLASS CLASS CLASS CLASS SHOPPING SHOPPIN CLASS
am- G
11.30
am
11.30 CLASS CLASS CLASS CLASS SHOPPING SHOPPIN CLASS
am- G
12.30
am
12.30 CLASS CLASS CLASS CLASS FAMILY FAMILY CLASS
am- TIME TIME
1.30
pm
1.30 CLASS CLASS CLASS CLASS FAMILY FAMILY CLASS
pm- TIME TIME
2.30
pm
2.30 CLASS CLASS CLASS CLASS TRAVEL TRAVEL CLASS
pm-
3.30
pm
3.30 CLASS CLASS CLASS CLASS GAMES GAMES CLASS
pm-
4.30
pm
4.30 LEISURE LEISURE LEISURE LEISURE GAMES GAMES LEISURE
pm-
5.30
pm
5.30 CLEANING CLEANING CLEANING CLEANING MOVIE MOVIE CLEANING
pm- STUFF STUFF STUFF STUFF STUFF
6.30
pm
6.30 DINNER AND DINNER DINNER DINNER AND ASSIGNME ASSIGNM DINNER AND
pm – FAMILY,FRIEN AND AND FAMILY, NT ENT FAMILY,
7.30 DS TIME FAMILY, FAMILY FRIENDS TIME FRIENDS TIME
pm FRIENDS ,FRIENDS
TIME TIME
DOING DOING DOING ASSIGNME ASSIGNM
7.30 ASSIGNMEN ASSIGNME ASSIGNMENT NT ENT DOING
pm- DOING T NT ASSIGNMENT
8.30 ASSIGNMENT
pm
8.30 DOING DOING DOING DOING STUDY STUDY DOING
pm- ASSIGNMENT/ ASSIGNMEN ASSIGNME ASSIGNMENT/ ASSIGNMENT/
9.30 HOMEWORKS T/ NT/HOME HOMEWORKS HOMEWORKS
pm HOMEWOR WORKS
KS
9.30 DOING DOING DOING DOING STUDY STUDY DOING
pm- ASSIGNMENT ASSIGNMEN ASSIGNME ASSIGNMENT ASSIGNMENT
10.30 T NT
pm
10.30 STUDY STUDY STUDY STUDY READING READING STUDY
pm- NOVELS,ST NOVELS,
11.30 ORY BOOKS STORY
pm BOOKS
11.30 READING READING READING READING SLEEP SLEEP READING
pm- NOVELS/ NOVELS/ NOVELS/ NOVELS/STORY NOVELS/STORY
12.30 STORY BOOKS STORY STORY BOOKS BOOKS
pm BOOKS BOOKS