You are on page 1of 6

1-27-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
REFLEKSJE DUSZPASTERKIE
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Ewangelie i całe wszystkie Księgi ks. Andrzej Maślejak
Pisma Świętego zostały napisane, proboszcz
abyśmy je czytali i ciągle znajdowali Ks. Robert Wojsław
w nich coś nowego dla siebie. Każdy wikariusz
człowiek głęboko wierzący odnosi się Ks. Siarhei Anhur
z wielkim szacunkiem do Pisma św., wikariusz
a czasami pokornie stwierdza, że
dzisiaj już nie mógłby żyć bez Biblii?
Św. Łukasz we wstępie do swojej SIOSTRY MISJONARKI
Ewangelii zaznacza, że dokładnie CHRYSTUSA KRÓLA DLA
badał u naocznych świadków życie i POLONII ZAGRANICZNEJ
naukę Jezusa Chrystusa. Po zbadaniu wszystko opisał, aby czytający mógł się s. Aleksandra Antonik
przekonać o prawdziwości tej wspaniałej nauki. przełożona
s. Małgorzata Polańska
Przypomnijmy sobie kim był św. Łukasz - to jedyny nieżydowski autor
Ewangelii. Był lekarzem i uczonym, co widać po pięknym stylu w jakim NIEDZIELNE MSZE ŚW.
została napisana Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Nawrócił się i przyjął sobota - 4:00pm
chrześcijanstwo dzięki pracy misyjnej św. Pawła, któremu potem towarzyszył Saturday - 5:30pm
w wyprawach misyjnych. Dzięki temu poznał najważniejsze Osoby in English
pierwotnego Kościoła. niedziela - 8:00, 9:30,
Cel napisania Ewangelii jest jeden - przeczytać i uwierzyć, że to co jest w 11:15 (z udziałem dzieci),
niej napisane było prawdą. A co człowiek ma zrobić z odkrytą prawdą? Taką 1:00, 7:00
prawdę się przyjmuje i taką prawdą się na co dzień żyje. A jeśli tą prawdą (z udziałem młodzieży)
zaprezentowaną w Ewangelii jest osoba Jezusa Chrystusa, to znaczy, że Jego
mamy przyjąć jako swojego Pana. Czyż największa mądrość człowieka nie Codzienne Msze ŚW.
polega na związaniu swojego życia z życiem od poniedziałku do soboty
Jezusa Chrystusa? Kto wierzy ten wie, że o 9:00am;
Chrystus jest mocą i siłą człowieka, że On zawsze od poniedziałku do piątku
przychodzi z Dobrą Nowiną. Kto wierzy, ten wie, o 7:00pm
że Chrystusowi trzeba służyć z całego serca, że
trzeba Go kochać nawet aż do oddania życia. Biuro Parafialne czynne:
Czytajmy często Pismo św. i bądźmy od poniedziałku do piątku
przekonani, że w życiu nie można w pełni 10:00am -12:00pm
funkcjonować bez znajomości Chrystusa , bo czy 1:00pm - 5:00pm
można funkcjonować bez poznania prawdy? w soboty
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Franciszek Gołębiewski


1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Jan Marynowski (35 rocz. śmierci)
NIEDZIELA – 27 STYCZNIA 2019 7:00 +Stanisława Dyrcz (29 rocz. śmierci)
8:00 +Stanisława Chołuj
9:30 +Ryszard Basior (11 rocz. śmierci) i zmarli z rodziny
11:15 +Tomasz Kulczycki (10 rocz. śmierci) OPŁATEK RODZINY „RADIA MARYJA”
1:00 - O opiekę Bożą i potrzebne łaski w dniu urodzin dla Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ojców
syna - od rodziców Redemptorystów: Rev. Jacka Cydzik i Rev. Benedykta
1:00 - W intencji Radia Maryja i TV Trwam Cisoń. Ojcowie na wszystkich Mszach św. wygłoszą
1:00 - O Boże bł. dla Tomasza i Marii w dniu urodzin homilię, a po Mszy św. o 1:00 spotkamy się w sali
1:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Łukasza Bratke w dniu 6 parafialnej na tradycyjnym Opłatku Rodziny Radia
urodzin od dziadków Maryja. Serdecznie dziękujemy Eli Bieciuk,
1:00 - O Boże bł. i wstawiennictwo MB Fatimskiej dla przewodniczącej Rodziny Radia Maryja w naszej parafii
Stefanii i wszystkim, którzy jej pomagali za przygotowanie
1:00 - O opiekę Matki Bożej dla Klary w dniu urodzin opłatka.
1:00 +Michalina Kacprzak
1:00 +Danuta, Józef Pryszczewscy
1:00 +Władysław Strzemecki (15 rocz. śmierci) od rodziny
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Jerzy Parciak, zmarli z rodziny Kuczyńskich
1:00 +Monika i Tomasz Pelak
1:00 +Lucyna Hudzik
1:00 +Józef Jędraszak
1:00 +Miron Ruc
7:00 +Stefania, Wallenty Zadrożny
PONIEDZIAŁEK - 28 STYCZNIA 2019
9:00 +Michalina Kacprzak POSŁUGA W KOŚCIELE
7:00 LEKTORZY
WTOREK - 29 STYCZNIA 2019
Sobota/Niedziela 2 - 3 - 2019
9:00 +Michalina Kacprzak
7:00 4:00 - A. Marchel
5:30 - M. Ivers
ŚRODA - 30 STYCZNIA 2019 8:00 - A. K. Jachulski
9:30 - A. Martusiewicz, A. Bryczkowska, S. Dobrzański
9:00 - Za Parafian
11:15 - Harcerze
7:00 +Michalina Kacprzak
1:00 - O. Ośko, S. Bis, M. Vanderest
CZWARTEK - 31 STYCZNIA 2019 7:00 - J. A. Wróbel
9:00 KOLEKTORZY
7:00 +Zofia, Marian, Czesław Dobkowski
Sobota/Niedziela 2 - 3 - 2019
PIĄTEK - 1 LUTEGO 2019 4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
9:00 8:00 - E. Szymanski, K. Koplejewski
7:00 - O uzdrowienie i uwolnienie międzypokoleniowe w 9:30 - A. Bieciuk, M. Bryczkowski, S. Dutka, S. Kwiek
rodzinie Rysia 11:15 - R. Kogut, M. Przydział, J. Rakowiecki, J.
7:00 - Za konających i cierpiących - od Arcybractwa Sokołowski
7:00 - O Boże bł. dla grupy modlitewnej 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 +Adam Orkwiszewski (3 rocz. śmierci) i zmarli z 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
rodziny
SOBOTA - 2 LUTEGO 2019 SKŁADKA CSA - 20 STYCZNIA 2019
9:00 - O Boże bł. dla członków Arcybractwa i ich rodzin
4:00 +Tadeusz, Mieczysław Jastrzębscy - od rodziny DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
5:30 +Zygmunt Niemyjski (7 rocz. śmierci)
CSA $51,768.00 43,648.00 $8,120.00
NIEDZIELA - 3 LUTEGO 2019
8:00 +Bronisława Gos
9:30 +Zygmunt Jabłoński - córka z rodziną Serdeczne Bóg zapłać
11:15 +Henryk Kraszewski - dzieci z rodzinami
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca za troskę o Kościół
1:00 - O Boże bł. dla Eweliny Paprzycki z ok. ur. - babcia
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJA PAPIESKA NA LUTY 2019


Intencja ewangelizacyjna:
O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu i
W sobotę - święto przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej
Ofiarowania Pańskiego, przemocy.
czyli święto Matki Bożej
Gromnicznej i Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego. Dzień STACJE DROGI KRZYŻOWEJ
ustanowiony przez papieża Jana W naszej parafii gościmy Karolinę i
Pawła II w 1997, stwarzający Tomasza Samoszuk z Pracowni
okazję do refleksji nad darem życia poświęconego Bogu. Szkła i Metalu w Lublinie, którzy
Do czego Kościołowi potrzebne są zakonnicy? Przede instalują cztery kolejne Stacje Drogi
wszystkim takie życie, to pójście pod prąd. Jest formą Krzyżowej - Stacje Trzecią i
sprzeciwu wobec różnych tendencji, które wydają się Czwartą, oraz Stacje Jedenastą i
dominować, a które nie przynoszą człowiekowi szczęścia. Dwunastą.
Jeśli współczesna kultura próbuje narzucić przekonanie,
że warunkiem życia spełnionego jest życie seksualne, to Fundatorami Stacji są
my składanym przez nas ślubem czystości chcemy zwrócić następujace osoby i organizacje:
uwagę, że istota szczęścia leży gdzie indziej. W czasach Stacja Trzecia - Zofia Krupińska
rozszalałej konsumpcji i wszechobecnych reklam, Stacja Czwarta - Bogusława Piotr
zachęcających do kupowania, składamy ślub ubóstwa i Kijek
ograniczamy się do tego, co najpotrzebniejsze, żeby resztą
dzielić się z innymi. A jeśli ktoś naiwnie sądzi, że szczęście Stacja Jedenasta - Koło Górali i
polega na robieniu zawsze i wszędzie tego, co się chce, my Miłośnicy Góralszczyzny Stanu
ślubem posłuszeństwa pokazujemy, że są wartości Michigan
ważniejsze niż wolność absolutna. Życie konsekrowane Stacja Dwunasta - Grupa
Bogu to szczęście życia w Bogu. Modlitewna
Naszym Dobrodziejom serdecznie
ZAWIERZENIE MATCE NAJŚWIĘTSZEJ dziękujemy za ufundowanie Stacji
W NASZEJ PARAFII Drogi Krzyżowej.
W piątek, 15 lutego 2019 po Mszy wieczornej odbędzie
się spotkanie organizacyjne w sprawie przygotowania do I PIĄTEK MIESIĄCA
zawierzenia się Sercu Maryi. Zawierzenie odbędzie sie 25 W tym tygodniu, 1 lutego przypada
marca. Zapraszamy osoby zainteresowane a szczególnie I piątek miesiąca.
całe rodziny do udziału w tych przygotowaniach. - Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
Będziemy korzystać z książki księdza M. Gaitley pt.”33 - Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do
dni Chwały Poranka”. Jest to krótka, łatwa i bardzo
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz.
piękna książka. Kto się zawierzy Maryi tego Ona nigdy nie
zawiedzie! Osobom które już się zawierzyły wcześniej, 8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm
zalecane jest aby znowu to zrobiły. Św Jan Paweł II bedzie - Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
nam patronował i towarzyszył w tym zawierzeniu. Prosze
zapisywać się na zawierzenie w zakrystii po Mszy Świętej
lub dzwonić do biura parafialnego. 586-977-7267

MYŚLI KU UMOCNIENIU SWOJEGO DUCHA


Co musisz posiąść w życiu - Własne rozumienie Pisma św i
własne rozumienie życia emocjonalnego.
Jakim przykładem musisz być w życiu - przykładem
pieknego serca, które potrafi słuchać serc innych.
Co jeszcze musisz posiąść w życiu - właściwe zrozumienie
tajemnicy Wcielenia Bożego Syna. Musisz poznać wartość
przyjaźni i musisz pamiętać, że całe rozumienie świata
możemy odnaleźć w Jezusie.
Co musisz zrobić w życiu - zbliżyć się do Biblii, aby
zrozumieć rozwój człowieka. Musisz zrozumieć koncepcję
wiary i świadomości. Musisz zaangażować się w I SOBOTA MIESIĄCA
pomaganie innym. Jesteś na krucjacie dla Chrystusa. 2 lutego z okazji pierwszej soboty miesiąca
Musisz podziękować ludziom, których życie jest poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP
przepełnione wiarą, że cię inspirują, bo Chrystus jest dla zapraszamy na śpiewanie godzinek o godz.
nas jedyną drogą rozwoju. 8:30am.
Dr Henry Cloud - "Uzdrawiajace zmiany"
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY PIELGRZYMKA ŚLADAMI


CHORYCH I CIERPIĄCYCH ŚW. CHARBELA
Irena, Antoni Popławski, Józef W dniach od 13 do 23 maja nasza parafia
Wasilewski, Anna Celińska, Maria organizuje pielgrzymkę do Libanu. W
Rożek, Barbara Grudka, Eleonora, programie pielgrzymki zwiedzanie miejsc
Teresa Szymański, Anna Rusinow- związanych ze św. Charbelem, i
ski, Krystyna, Helena Czapla, Mag- nawiedzenie miejsc biblijnych: Bejrut,
dalena Rożek, Barbara W, Marek Sydon, Tyr, Bartroun, Babylos, Dolina
N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Qadisha, grób św. Charbela.
Jadwiga Kondracka, Stanisława Więcej informacji na ulotkch.
Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształowicz, Opiekun duchowy:
Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Ks. Andrzej Maślejak, SChr
Halina Konwiak, Roma Muszyńska, Izabella, Paweł Koszt pielgrzymki: $2500 z Chicago i $2800 z Detroit
Kuniec, Maria, Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Więcej informacji: Biuro Parafialne (586) 977-7267 lub
Jakub M, Helena Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Czarek (630) 292-3332
Janina Pienkowska, Leszek Siery, Bronisława Macek,
Marian B., Rod Lambert, Sohayla Babbie, Helena
Janda, Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław
Leśniak, Fran Gun WYWIADÓWKA W POLSKIEJ SZKOLE
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion Polska Szkoła im. Adama Mickiewicza serdecznie
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin. zaprasza Rodziców na wywiadówki, które odbędą się
dzisiaj, 27 stycznia po Mszach Świętych o 9:30am i
11:15am
WYMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH 27 stycznia - klasy: 0 “sześciolatki”, I, II, III, IV
Członków Żywego Różańca Serdecznie zapraszamy!!!
zapraszamy
na wymianę tajemnic różańcowych
w niedzielę, 3 lutego
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm. PEREGRYNACJA OBRAZU
MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
KOPERTY PARAFIALNE Zapraszamy do zapisu w biurze
parafialnym lub zakrystii osoby lub
W holu kościoła są wyłożone koperty na roczne składki. rodziny, które chcą przyjąć Matkę Bożą do
Prosimy o ich odbiór. swojego domu.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553 Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Koordynator do spraw Katechezy Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586 Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Zakrystianka - Lider - Halina Kocz
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
RADA DUSZPASTERSKA: Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Przewodniczący: Marcin Zając Koło Seniorów „Złota Róża”
Zastępca: Marek Bieciuk Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
Sekretarz: Katarzyna Berry, Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz,
Kamil Foryś, Lech Olszak, Wojciech Orlik,
Paweł Rakowiecki, Maria Szaflarska,
GRUPY NIE PARAFIALNE
Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski
Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
RADA FINANSOWA: Harcerstwo - Janusz Dąbrowski - (248) 623 -0706
Przewodnicząca: Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385
Margaret Parker Rycerze Kolumba - John Roland (248) 755-7590
(248) 980 - 2797
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657
Jerzy Ryzner ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII
Zespół Dziecięcy „Hosanna”
sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy Zespół Młodzieżowy „Credo”
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej
parafii. Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
Telefoniczne dyżury w każdy wtorek od czwartek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawła II)
10:00 - 11:00am w biurze parafialnym.
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 czwartek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
czwartek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
ANGEL’S CORNER CENTER Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Justyna Pal - (586) 258-9586
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Sala Jana Pawła II – Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Rezerwacje - biuro parafialne
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am
POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
RÓŻANIEC św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA
W Wielkim Poście w piątki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty Ze stacji WNZK 690 AM
o godz. 9:00am prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną SKLEPIK PARAFIALNY
i wieczorną.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.