You are on page 1of 1

Contabilitatea imobilizărilor corporale – partea 2

EXEMPLUL 8
Entitatea ALFA achiziționează la 12.03.N o clădire la costul de 50.000.000 de lei, TVA 20%.
Durata de utilizare este estimată la 50 de ani, amortizarea fiind liniară. La 31.12.N, valoarea de
inventar a fost de 47.000.000 de lei. La 31.12.N+2, valoarea de inventar a fost de 49.000.000 de
lei. Știind că politica entității este să evalueze în bilanț clădirile la cost minus amortizarea cumulată
minus ajustările pentru depreciere, să se stabilească la ce valori se va prezenta clădirea în bilanț la
31.12.N și respectiv la 31.12.N+1. Ce incidență există în contul de profit și pierdere?

EXEMPLUL 9
Entitatea ALFA achiziționează, la 21.04.N, o clădire la costul de 50.000.000 de lei, TVA 20%.
Durata de utilizare este estimată la 50 de ani, amortizarea fiind liniară. La 31.12.N, valoarea justă
este de 56.000.000 de lei. La 31.12.N+2, valoarea justă este de 46.000.000 de lei. La 31.12.N+4,
valoarea justă este de 52.000.000 de lei.
Știind că politoca entității este de a evalua clădirile în bilanț la valoarea reevaluată (valoarea justă),
să se prezinte înregistrările contabile aferente exercițiilor N-N+5. Entitatea virează rezerva din
reevaluare la rezultat reportat pe măsura amortizării activului.