You are on page 1of 24

Συνέντευξη Ανατρεπτική 100 χρόνια από

Νικόλα Βουκομπράτοβιτς
οβιτς παρέμβαση τη δολοφονία
Κόκκινη ∆ράση στους δήμους, της Ρόζας και
στην Κροατία όχι διαχείριση του Λίμπκνεχτ
> σελ. 8-9, 19 > σελ. 20-21
> σελ. 11

‣ Εφημερίδα της αντικαπιταλιστικής κομμουνιστικής Αριστεράς


‣ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 28ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1.409

€2
‣ www.prin.gr

ΜΑΤώνουν τον λαό Πρωτιά


στις δαπάνες
για αστυνομία

προσκυνούν ΕΕ-ΝΑΤΟ Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση


στις δαπάνες για την αστυνομία
είναι η Ελλάδα με 1,4% του ΑΕΠ,
έναντι 0,9% ευρωπαϊκού μέσου

Τ
ην ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η αστική στον κόσμο για να ανακόψουν την ορμή ενός κινήματος, που στη- όρου. Ταυτόχρονα, υπάρχει
«αντιπολίτευση» ΝΔ-ΚΙΝΑΛ προσκυνούσαν την Άν- ρίζεται σε διαδικασίες βάσης. Βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ αγωνιζό-
υπερπληθώρα μπάτσων, 492
γκελα Μέρκελ και τις εντολές της ΕΕ για αντιδραστι- μενου κόσμου και κυβέρνησης, καθώς και ευρύτερα του αστικού
αστυνομικοί ανά 100.000
κές «μεταρρυθμίσεις», ο «εχθρός λαός» αντιστεκόταν. πολιτικού συστήματος, που δίνει ρεσιτάλ παρακμής και ουσιαστι-
Η διαδήλωση αριστερών οργανώσεων την Πέμπτη ενάντια στην κής συναίνεσης. Η Συμφωνία των Πρεσπών προκαλεί αναταρά- κατοίκους, έναντι 318/100.000
επίσκεψη Μέρκελ και το μεγάλο μαχητικό συλλαλητήριο των εκ- ξεις, καθώς αποτελεί επιλογή ΝΑΤΟ, ΕΕ και ελληνικού κεφαλαί- στην ΕΕ! Μόνο η Κύπρος και η
παιδευτικών την Παρασκευή βρήκαν απέναντί τους σιδερόφρα- ου, ο Τσίπρας θα την περάσει. Ο αντίπαλος της κυβέρνησης είναι Μάλτα έχουν περισσότερους.
κτα τείχη από την αστυνομία. ΜΑΤ, χημικά, κρότου λάμψης μέσα το κίνημα και η ανατρεπτική Αριστερά. >>> σελ. 2, 3, 4, 5, 7, 15 Αστυνομικοί παντού, γιατροί,
εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές με
το σταγονόμετρο. Κατά τα άλλα,
Κλιμακώνεται και διευρύνεται ο αγώνας των εκπαιδευτικών. Απεργία στα σχολεία αύριο, στάση ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργούσε τα
εργασίας προκήρυξε η Α∆Ε∆Υ, σε συμπαράταξη καλεί η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων. ΜΑΤ, ενώ η ΝΔ θεωρεί πρώτο
Προσυγκέντρωση αύριο στη 1.30 μ.μ. στα Προπύλαια, 3 μ.μ. συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. πρόβλημα την ασφάλεια…
2 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Η δεύτερη ματιά

editorial Γιώτα Ιωαννίδου

Μισός μισθός, Το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση που προωθεί η κυβέρνηση
παρουσιάζεται σαν «αντικειμενικό» και «μετρήσιμο» (Γαβρόγλου),
μισή ζωή ενώ στην πράξη εμπεδώνει τη λογική του διαρκούς
ανταγωνισμού μέχρι αλληλοεξοντώσεως για τη συλλογή προσόντων.

Η Ελλάδα «είναι πρωταθλητής


Ευρώπης στη μείωση της ανεργίας»,
είπε θριαμβευτικά ο Αλέξης
Τσίπρας στην κοινή συνέντευξη
Οι εικονικές εκτελέσεις
με την Άνγκελα Μέρκελ. Ξέχασε
όμως να πει ότι επίσης είναι
πρωταθλήτρια στη μερική ή εκ
του ανταγωνισμού
περιτροπής απασχόληση που έχει
εκτοξευθεί στο 57,4% –ποσοστό
εκρηκτικό για χώρα της ΕΕ– ενώ από

Ο
το 1,5 εκατομμύρια εργαζομένους, ταν το 1949 ο αστικός στρατός ορ- η αποφυγή αμφισβήτησης και συγκρούσεων
οι 422.000 αμείβονται με μισθούς γάνωνε εκκαθαρίσεις εναντίον του με την εξουσία των πάνω θα εξασφαλίζεται
κάτω των 500 ευρώ (στοιχεία ∆ΣΕ στην Πελλοπόνησο, πολλοί συλ- από την ενσωμάτωση της «αχρηστίας» και
Η εξουσία
«Εργάνη» Νοέμβριος 2018). Η ληφθέντες αγωνιστές πέρασαν από το βα- την αλληλοσφαγή των κάτω. Η ευθύνη της
σανιστήριο των εικονικών εκτελέσεων. Τους των πάνω μένει αποτυχίας σε μια κούρσα συλλογής προσό-
μείωση της ανεργίας συντελείται με
την αντικατάσταση θέσεων πλήρους
έβαζαν οι δεσμώτες τους, έτσι όπως ήταν στο απυρόβλητο ντων δεν μπορεί παρά να είναι ατομική ή
πληγωμένοι και εξουθενωμένοι, να τρέχουν όσο προωθείται των άλλων. Αυτός που διευθύνει την κούρσα
απασχόλησης με θέσεις μερικής και
σε μια απόσταση. Όποιος τερμάτιζε τελευταί- μένει συνήθως στο απυρόβλητο.
εκ περιτροπής απασχόλησης. Από ος θα τον εκτελούσαν…. η αλληλοσφαγή Ωστόσο, μήπως όλα αυτά, οδηγούν στη
τις 100 νέες θέσεις, οι 54 αφορούν Στην Ελλάδα του σήμερα οι «εικονικές των κάτω βελτίωση του εργαζόμενου και της εργασίας
δουλειές μερικής και εκ περιτροπής εκτελέσεις» δεν σχετίζονται κυρίως με την μακροπρόθεσμα; Μήπως αυτό λείπει από
απασχόλησης, με μισθό μέχρι 300 ίδια τη ζωή αλλά πως αυτή διάγεται και απο- την εκπαίδευση για να την αναζωογονήσει;
ευρώ τον μήνα. τελούν μια κανονικότητα. Σε αυτή την κα- Όσο ο άνθρωπος μετατρέπεται σε ανταγω-
τεύθυνση βρίσκεται το σύστημα διορισμών νιστικό υποκείμενο συνεχούς αγοράς δεξι-
H Άνγκελα Μέρκελ, με τη σειρά
και προσλήψεων στην εκπαίδευση που οτήτων, ώστε να υπηρετεί την ταξινόμησή
της, είπε ότι καταλαβαίνει πως το συμπλήρωμα όλης αυτής της συζήτησης,
προωθεί η κυβέρνηση, το οποίο βασίζεται του, όλο και πιο ψηλά σε αξιολογικές λί-
οι Έλληνες «έχουν κουραστεί στη θεσμοθέτηση μιας πολλαπλά διαβαθμι- είναι το ιδεολόγημα της αξιοκρατίας, ώστε να στες, ώστε να προσπερνά τους άλλους και
από τις πολλές μεταρρυθμίσεις» σμένης κλίμακας «μετρήσιμων» προσόντων επιλεγούν οι «άριστοι». Είναι ένας τρόπος να να εξασφαλίζει την προσωρινή του εργασία,
αλλά, συνέχισε με έμφαση, μόνο (ακαδημαϊκών-προϋπηρεσίας), προκειμένου δικαιολογηθεί η ταξική ανισότητα, στη δυνα- τόσο θα ακυρώνει στην πράξη τις εργασια-
με επιπλέον μεταρρυθμίσεις θα οι υποψήφιοι να κατατάσσονται σε αξιολογι- τότητα απόκτησης προσόντων από τους νέ- κές του ικανότητες και το ίδιο του το έργο.
επιτευχθεί ανάπτυξη της οικονομίας κούς πίνακες, που κάθε δύο χρόνια θα επα- ους και εργαζόμενους και να αποδοθεί αυτή Η πιστοποιημένη απόκτηση όλο και περισ-
και μείωση της ανεργίας. Οι νακαταρτίζονται. στη «φυσική τάξη πραγμάτων», σύμφωνα σότερων προσόντων σημαίνει τυποποίηση
μεταρρυθμίσεις αυτές, ωστόσο, Η επικέντρωση της δημόσιας συζήτησης με την οποία προχωρούν και αμείβονται οι και ανταγωνισμό. Τυποποίηση, κάτω από
κινούνται στην κατεύθυνση της στην μέτρηση της επίδοσης συγκέντρωσης πιο προικισμένοι και όσοι εργάζονται σκλη- το άγχος του λίγου χρόνου που είναι εχθρός
μεγαλύτερης «ευελιξίας» και πιστοποιημένων προσόντων, ως κριτηρίου ρά. Να κρυφτεί δηλαδή η ανελευθερία που της εμβάθυνσης και της δημιουργικότητας.
«ανταγωνιστικότητας», δηλαδή στην του καλού εκπαιδευτικού δεν είναι τυχαία. ο καθένας και η καθεμιά βιώνει ως προς τη Ανταγωνισμός, γιατί μαθαίνεις να μην συ-
Ούτε αφορά μόνο στην εκπαίδευση αλλά δι- δυνατότητα πρόσβασης στη μόρφωση και νεργάζεσαι, να μην μοιράζεσαι την εμπειρία
αύξηση της εργασίας-λάστιχο.
απερνά όλο το φάσμα της εργασίας. Ο εργο- την εργασία, ανάλογα με την οικονομική του του λάθους και τη συλλογική γνώση. Και τα
Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, άλλωστε, δότης (∆ημόσιο ή ιδιώτης) αρέσκεται να με- δυνατότητα. δύο οδηγούν σε επιφανειακή γνώση ή απλά
η ημιαπασχόληση είναι σήμερα τρά την «προσωπική αξία» των εργαζομένων Ο καπιταλισμός, την εποχή του κράτους συλλογή πληροφοριών, υποτίμηση της ανα-
διπλάσια από ό,τι ήταν πριν τα με τρόπο ώστε πάντα να είναι μεταβλητή και πρόνοιας, εμφανιζόταν πως εξασφαλίζει σε τροφοδοτικής αξίας της εμπειρίας, ακύρω-
μνημόνια αλλά χρειάζεται να αυξηθεί ανταγωνιστική και όχι κατ’ ανάγκη σχετική όλους μια θέση στο κοινωνικό σύστημα, για ση της συλλογικής εμπλοκής σε διανοητικές
κι άλλο, καθώς υπολείπεται κατά με το έργο που καλείται να επιτελέσει. Μετα- να αποφύγει την αμφισβήτηση και τις συ- διεργασίες που προωθούν την επιστήμη και
50% σε σχέση με την Ευρώπη των βλητή αφού μέσω της «αγοράς προσόντων» γκρούσεις. Ο καθένας, ανεξάρτητα από την αποτελούν τη βάση της διδακτικής, παιδα-
και της πιστοποίησής τους, σε δημόσιους ή υποβάθμιση ή την αναβάθμισή του στο σύ- γωγικής σχέσης.
«28»! Μισός μισθός, μισή ζωή,
ιδιωτικούς φορείς, μπορεί θεωρητικά ο κάθε στημα, είχε ένα σκαλί να σταθεί, έστω σε μια Αλλά περισσότερο από όλα, με όλη αυτή
ολόκληρο όμως και ξεδιάντροπο το
εργαζόμενος να αποκτά νέα. Ανταγωνιστική, σκάλα που άλλοι είχαν σχεδιάσει. Σήμερα, σε τη διαδικασία ο καπιταλισμός χαλκεύει νέα
ψέμα. Και από τον «τουλάχιστον έναν αφού είναι μια αξία που αναγνωρίζεται μόνο εποχή κρίσης και υπερεκμετάλλευσης του δεσμά για τον άνθρωπο και επιβάλλει ένα
εργαζόμενο ανά οικογένεια», που σε σχέση με τη σειρά του εργαζόμενου στην κόσμου της εργασίας, εκείνες οι δοκιμασίες πολιτισμικό ιδεώδες φθοράς του. Υπάρχει
είχε ευχηθεί ο Γιώργος Παπανδρέου, αξιολογική κλίμακα, που βάσει των προσό- που ανταμείβουν τους κάθε φορά «καλύτε- τρόπος να αντισταθεί κανείς;
ο Αλ. Τσίπρας φαίνεται να επιδιώκει ντων που αποκτά, τοποθετείται. Γι αυτό και η ρους και πιο ευέλικτους», πρέπει να χρη- ….Το 1949 οι αγωνιστές του ∆ΣΕ έτρεχαν
τουλάχιστον έναν ημιαπασχολούμενο αξία κάθε ξεχωριστού προσόντος μειώνεται, σιμεύουν ως βάση για να απορριφθούν οι σιγά, στην ίδια γραμμή όλοι, ώστε να τερμα-
ανά οικογένεια! όσο περισσότερα αποκτά ο άλλος. Απαραίτη- άλλοι που βρίσκονται κάτω από αυτή. Έτσι τίσουν μαζί….

‣ Ιδιοκτησία: «Eκδόσεις-Μελέτες- Έρευνες» Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία


Εφημερίδα της
Kωδικός 2806, Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, Tηλ.: 210-82.27.949, prin@otenet.gr | http://www.prin.gr
αντικαπιταλιστικής
κομμουνιστικής ‣ Tραπεζικός Λογαριασμός Συνδρομών και Eνισχύσεων: ALPHA BANK 260002002006023 • IBAN: GR1801402600260002002006023
Αριστεράς
‣ Εκδότης: Δημήτρης Δεσύλλας ‣ Eκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ ‣ Layout: Χριστίνα Λουλούδα
Το θέμα ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 3

Η
Μεγάλη Παρασκευή που
πολλοί περίμεναν στο
πολιτικό σκηνικό δεν
ήρθε. Η «βόμβα Καμμέ-
νου» αποδείχθηκε τζού-
φια, αφού –ξεπουπουλιασμένος από
τον Τσίπρα– έδωσε νέα διάσταση στον
όρο πολιτική κωλοτούμπα, σε κάτι που
συναγωνίζεται τον πρωθυπουργό. Πέρα-
σε όλη η βδομάδα με τους πολιτικούς συ-
ντάκτες να μαθαίνουν αριθμητική από το
145 μέχρι το 151 και με αναφορά σε καμιά
10αριά βουλευτές, που για να σώσουν
την καρέκλα τους είναι έτοιμοι να (ξανα)
δώσουν όχι μόνο την ψήφο τους αλλά και
την ψυχή τους. Κι εκεί που σκεπτόσουν
αν αυτή η αηδία μπορεί να είναι το μέλ-
λον μας, ήρθε η μεγάλη και ψυχωμένη
κινητοποίηση των εκπαιδευτικών, που
περικύκλωσε βουλή και Μαξίμου, φέρ-
νοντας την «αγωνία αυτού του τόπου για
ζωή» στο προσκήνιο, δείχνοντας το μεγα-
λείο του κόσμου της δουλειάς όταν παίρ-
νει την υπόθεση στα χέρια του, κάνοντας
οι ίδιοι εργατική πολιτική για τα δικαιώ-
ματα που τόσο βάναυσα καταπατώνται.
Η σαπίλα μέσα στη βουλή, η νεανική και
αγωνιστική ζωτικότητα απέξω. Δύο κό-
σμοι σε σύγκρουση.
«Μέσα», τα ζητήματα είναι κανονι-
Σαπίλα στη βουλή,
σμένα. Το είδαμε και στα Σκόπια, όπου
η ΝΑΤΟϊκή συμφωνία πήρε τους απα-
ραίτητους 81 ψήφους. Στην Αθήνα, το
151 θεωρείται σίγουρο. Και η κυβέρνη-
στο κίνημα η ζωή
ση Τσίπρα θα είναι στη θέση της για να
την περάσει. Τουλάχιστον αυτό λένε οι
«πάνω». Εξάλλου πριν ρωτηθεί η ελλη- ∆ύο κόσμοι
νική βουλή έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης η
Μέρκελ, όπως γινόταν και επί Σαμαρο- Γιάννης Ελαφρός
βενιζέλων. Πανηγυρίζουν οι ΣΥΡΙΖΑίοι
επειδή το 4ο Ράιχ στηρίζει την κυβέρνηση
Τσίπρα και τράβηξε το αυτί του Μητσο-
τάκη. Δεν διστάζουν να ΜΑΤώσουν τη ▸ Η κυβέρνηση Ψαριανός, Γ. Αμυράς) και άλλους προς
τον ΣΥΡΙΖΑ (Σπ. Δανέλλης). Η Ένωση
χών των ΑΝΕΛ απεύχονται τη ρήξη με τον
ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν έχουν αποφασίσει να συ-
διαδήλωση αριστερών οργανώσεων ενά- Κεντρώων μόνο ένωση δεν είναι, ενώ και μπορευθούν με τον μεγάλο εταίρο, που
ντια στην επίσκεψη. Ξεχνούν βέβαια,
Τσίπρα έχει το ΚΙΝΑΛ πιέζεται. εξάλλου δεν είναι και τόσο αριστερός…
Ο Π. Καμμένος δέχθηκε βαρύ χα- Μέσα (στη βουλή) πάμε καλά, θα
πως κανείς δεν κέρδισε εκλογές με την
Μέρκελ στο πλευρό του…
την υποστήριξη στούκι στην προχθεσινή συνεδρίαση της σκέπτεται ο Τσίπρας. Έξω όμως; Στην
Την Τετάρτη ο Α. Τσίπρας έδωσε συ- ΗΠΑ, ΕΕ και κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ.
Την πρότασή του να αποχωρήσουν από
πραγματικότητα ο μόνος αντίπαλος της
κυβέρνησης και του μνημονιακού αστι-
νέντευξη σε φιλικό περιβάλλον στο κα-
νάλι Open, συμφερόντων Σαββίδη. Εκεί κεφαλαίου για την κυβέρνηση όλοι οι υπουργοί του κόμ- κού κατεστημένου είναι το κίνημα. Η
διατύπωσε ανοικτά και ωμά την απειλή ματος όταν ο Τσίπρας φέρει τις Πρέσπες ρωγμή που άνοιξε ο αγώνας των εκπαι-
του. Εάν ο Π. Καμμένος δεν ξεκαθαρίσει τη βρόμικη δουλειά, στήριξαν μόνο η Μαρία Κόλλια Τσαρουχά δευτικών μπορεί να βαθύνει. Η μαχό-
πως στηρίζει την κυβέρνηση, θα ζητήσω και ο Κ. Κατσίκης, ενώ η Έλενα Κουντου- μενη Αριστερά δεν έχει ρόλο παρατηρη-
ψήφο εμπιστοσύνης πριν από την ψηφο- τα κοινοβουλευτικά ρά ήταν στο εξωτερικό. Υποχρεώθηκε να τή. Το κίνημα της εκπαίδευσης ανοίγει
φορία για τη Συμφωνία των Πρεσπών. μιλήσει για ψήφο κατά συνείδηση στη τρία κομβικά ζητήματα για όλο τον λαό
Πάγωσε το αίμα του Καμμένου και πε-
ρετάλια για τους 151 συμφωνία, ενώ ήδη στελέχη των και πολύ περισσότερο για τη νεο-
ρισσότερο του Μητσοτάκη, που σκέφτη-
κε πως μπορεί να βρεθεί με την καυτή
θα βρεθούν ΑΝΕΛ λένε πως δεν αποτε-
λεί «κόκκινη γραμμή» το
λαία: Εργασία–Παιδεία–Δη-
μοκρατία. Η συνέλευση
πατάτα στο χέρι… όνομα Μακεδονία. Ο Δεν υπάρχουν αγώνα μετά την πορεία
Ο Τσίπρας βέβαια δεν βιάζεται να βουλευτής Θ. Παπα- μόνο της Παρασκευής κά-
φύγει. Πρέπει να ολοκληρωθεί η βρό- γών, χωρίς να αποκλείεται τίποτα (ούτε χριστόπουλος έχει ξε- λεσε τα σωματεία, το
μικη δουλειά σε κρίσιμους τομείς. Δεν κάποιος αιφνιδιασμός τον Μάρτη), ούτε καθαρίσει πως θα ψη-
οι συγ-Καμμένοι λαό και τη νεολαία σε
είναι μόνο η συμφωνία για την Μακε- οι τετραπλές εκλογές τον Μάη (από πολ- φίσει υπέρ. Τελικά, αλλά και συμπαράταξη. Το μα-
δονία, την οποία θέλουν διακαώς ΗΠΑ, λές απόψεις βολικό σενάριο), ούτε πλέον αποφασίστηκε στή- ο κόσμος χόμενο εργατικό κίνη-
ΝΑΤΟ, ΕΕ και το επιθετικό ελληνικό και ο Οκτώβρης. ριξη της κυβέρνησης μα και η ανυπότακτη
κεφάλαιο και η οποία αναμένεται σύ- Στη βουλή δεν έχει πρόβλημα. Είναι μέχρι νεωτέρας και νέα
του αγώνα νεολαία οφείλουν να
ντομα στη βουλή. Είναι οι αντιδραστικές σαν το κοινοβουλευτικό γιουσουρούμ. συζήτηση όταν έρθει η βρεθούν στο πλευρό τους
αναδιαρθρώσεις που προωθεί κυνικά η Πλήθος τα ρετάλια, όλα για πούλημα. συμφωνία. Σαν άλλο «ποντί- εδώ και τώρα. Σήμερα στην
κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα στην Περιπλανώμενοι απελπισμένοι βουλευ- κι που βρυχάται» ο Π. Καμμένος Πρυτανεία, αύριο στην πορεία,
εκπαίδευση. Το εκρηκτικό κοινωνικό τές έτοιμοι για όλα, ειδικά μπροστά σε δήλωσε στο τουίτερ πως «θέμα εμπιστο- μεθαύριο στην κλιμάκωση.
πρόβλημα των τραπεζών, των κόκκινων νέα θητεία. «Ψωνίζει» και ο Μητσοτά- σύνης δεν υπάρχει εκτός αν αυτή συνδε- Ευτυχώς δεν υπάρχουν μόνο οι
δανείων και της πρώτης κατοικίας, οι κης. Κόμματα άταφοι νεκροί, που είναι θεί με την συμφωνία των Πρεσπών όπου συγ-Καμμένοι της κυρίαρχης πολιτικής
ιδιωτικοποιήσεις. Με μεθοδική ανάδειξη άγνωστο εάν θα φτάσουν μέχρι και την θα ληφθούν οι αποφάσεις των οργάνων αλλά και ο κόσμος του αγώνα, της περη-
του «κοινωνικού προσώπου» –βλέπε και κάλπη. Το Ποτάμι είναι μια οικουμε- των ΑΝΕΛ και θα ενημερώσω τον πρω- φάνιας και της αξιοπρέπειας, της ανα-
αύξηση του κατώτατου μισθού– θα κάνει νική κυβέρνηση μόνο του, αφού έχει θυπουργό». Στην πραγματικότητα όμως τροπής. Ο δικός μας κόσμος. Κι αυτός
τις επιλογές του για τον χρόνο των εκλο- βουλευτές που κοιτούν προς τη ΝΔ (Γρ. μεγάλο μέρος των βουλευτών και στελε- θα πει την τελευταία λέξη!
4 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Πολιτική

Από Σύμβαση F-16 Γεράσιμος Λιβιτσάνος

σπόντα
*** Πολλά γίνανε αυτή την
εβδομάδα * Και όλοι πιστέψαμε
Το «σούπερ ντίλ» με τα αεροπλάνα
ότι πιο αστείος θα ήταν ο Καμ-
μένος * Με τις φημισμένες κω-
λοτούμπες του * Έλα όμως που
της μεγάλης φυγής
βγήκε το αουτσάιντερ…
*** Όλγα Γεροβασίλη * Έχουμε
νικήτρια * Η υπουργός που πρώ-
▸ Πολυκομματική συναίνεση πίσω από τις πιρουέτες
τα παρατάσσει τα ΜΑΤ
* Αυτά ρίχνουν χημικά (γιατί

Ε
νώ οι πάντες ασχολού- περιοχής». Πρόσθεσε πως «η
αυτό κάνουν τα ΜΑΤ) * Και νταν με τις διαφωνίες Lockheed Martin ήταν έτοιμη
μετά; * Ε, φυσικά μετά τα κα- Τσίπρα-Καμμένου, στη να μεταφέρει τη γραμμή παρα-
ταγγέλλει * Διότι λέει «δεν λαμ- Βουλή γινόταν «σκληρό γωγής των C-130J σε άλλη χώρα.
βάνουν το μήνυμα των καιρών» παζάρι», κυρίως μεταξύ κυβέρ- Με τη συγκεκριμένη ενίσχυση
* Καθότι οι ΜΑΤατζήδες είναι νησης και ΝΔ, για την περίφη- της γραμμής παραγωγής τωνC-
φημισμένοι για την ικανότητα
μη σύμβαση αναβάθμισης των 130J η Ελλάδα γίνεται η κύρια
τους στην πολιτική ανάλυση * Το
F-16 που κατέθεσε την Τετάρτη χώρα παραγωγής των συγκεκρι-
θέμα όμως είναι ότι στη περίπτω-
ο υπουργός Άμυνας — μια σύμ- μένων αεροσκαφών». Επίσης,
ση μας μια χαρά έχουν καταλάβει
βαση 230.000.000 ευρώ που ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι
τα ΜΑΤ * Αντιλαϊκή πολιτική
μεγάλο μέρος τους θα διατεθεί μέσω της ΕΑΒ οι ΗΠΑ θα μπο-
εφαρμόζεται * Άρα βαράμε *
σε ιδιώτες εργολάβους. ρούν να αναθέτουν τις υπεργο-
Εκπαιδευτικούς, συνταξιούχους,
Η σύμβαση προβλέπει ουσι- λαβίες που επιθυμούν σε ιδιώ-
όποιον ανθίσταται * Όπως κά-
αστικά τη μετατροπή της ΕΑΒ σε τες: «Η επιλογή δεν θα γίνει από
νανε και πριν γίνει υπουργός η
επισκευαστική βάση του ΝΑΤΟ κανέναν Έλληνα, από καμία
συμπατριώτισσα του Αλέξη
και θα περάσει από την Βουλή, υπηρεσία του Υπουργείου Εθνι-
* Όπως κάνανε και επί ΝΔ είτε ψηφιστεί αύριο Δευτέρα με κής Άμυνας, αλλά παρά μόνο
* Όπως κάνουν πάντα * Διότι ονομαστική ψηφοφορία είτε έρ- από την αμερικανική πλευρά με
όποιος δεν θέλει τα ΜΑΤ να
θει με τη μορφή νομοσχεδίου σε της συμφωνίας Τσίπρα-Τραμπ έχει πει επίσημα σε συνέντευξη τα δικά τους στάνταρντς».
χτυπάνε τον κόσμο, έχει λύση
συντομότατο χρονικό διάστημα. για την αναβάθμιση των F-16 με Τύπου ότι εξαγόρασε, εβδομή- Διευκρίνισε, μάλιστα, πως
απλούστατη * Καταργεί τα ΜΑΤ
Πάντως, τη Δευτέρα το πρωί θα ανάδοχο τη Lockheed Martin. ντα πέντε κυβερνήσεις μελών ουσιαστικά αυτή η διαδικα-
* Κάποτε δίνανε και τέτοιες συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή Η σύμβαση, μέσω της λήξης του ΟΗΕ για να πουλήσει τα σία δρομολογήθηκε μετά την
υποσχέσεις οι ΣΥΡΙΖαίοι αν
Εξοπλιστικών, στην οποία μέ- αντισταθμιστικών ωφελημάτων οπλικά της συστήματα; Πώς επίσκεψη του πρωθυπουργού
θυμάστε.
χρι την Παρασκευή το μεσημέρι της Lockheed προς την Ελλάδα δίνει 230 εκατομμύρια στην Ελ- Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, όπου
*** Πάμε όμως στον Καμμένο γίνονταν διαβουλεύσεις μακριά από παλιότερη σύμβαση του λάδα; Δύο λόγοι θα υπάρχουν. συμφωνήθηκε η αναβάθμιση
* Την υπουργάρα μας * Που από τα φώτα της δημοσιότητας. 2005 που συνδέεται με τη νέα Ή κερδίζει ή υπηρετούνται και των F-16 που θα φτάσει τα 2,4
μας έβγαλε όλους χαζούς * Διότι
Στο «κεκλεισμένων των θυ- σύμβαση για μετατροπές σε 85 άλλα στρατηγικά συμφέροντα δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Πά-
έκανε τους πάντες να περιμέ-
ρών» μέρος της συνεδρίασης τουλάχιστον F-16, αποσκοπεί ή και τα δύο μαζί». νος Καμμένος ανέφερε: «Στη
νουν πως  θα κάνει «χραπ» και
ο Πάνος Καμμένος έκανε μι- ουσιαστικά στη δημιουργία μίας Με κυνικό τρόπο ο υπουργός διάρκεια των συζητήσεων που
θα ρίξει την κυβέρνηση * Κι
κρο-τροποποιήσεις στη σύμβα- ακόμη ΝΑΤΟϊκής υποδομής Άμυνας Πάνος Καμμένος δεν είχαμε για την υλοποίηση της
αυτός… ανανέωσε τους όρκους
ση, προκειμένου να πετύχει τη στην Ελλάδα. δίστασε να επιβεβαιώσει. Όπως αναβάθμισης των F-16 σε viper
* Την εμπιστοσύνη στον Τσίπρα
συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αφού Αυτό επισήμανε άλλωστε είπε: «Η ΕΑΒ θα γίνει μια μεγά- προέκυψε το θέμα της υποχρέ-
* Άσε που τώρα το συζητάει και
τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ο κοινοβουλευτικός εκ- λη επισκευαστική βάση που θα ωσης των Ηνωμένων Πολιτειών
το μακεδονικό * Αν όχι ο ίδιος, οι
δεν διαφωνούν με τη στόχευσή πρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης καλύπτει όλες τις ανάγκες της για αυτά τα αντισταθμιστικά
βουλευτές του * Να την διαβά-
της. Να σημειωθεί ότι η σχετική Παφίλης, κατά τη διάρκεια Ελλάδος και συμμαχικών χωρών ωφελήματα».
σουμε την συμφωνία λέει η Χρυ-
τροπολογία φέρει την υπογρα- της συζήτησης της σύμβασης: και θα εργαστεί, με την υποδο- Διαδικαστικού χαρακτήρα
σοβελώνη * Είναι καλύτερη από
φή και του Ευκλείδη Τσακαλώ- «Καλά τόσο γενναιόδωρη είναι μή που θα έχει, για να μπορέσει ήταν οι διαφωνίες της αντιπολί-
τις υπόλοιπες που έχουν έρθει
του, ενώ αποτελεί προέκταση η Lοckheed Martin, η οποία να αναβαθμίσει τα F16 όλης της τευσης (ΝΔ-ΚΙΝΑΛ).
λέει ο Ζουράρις * Θα την ψηφίσω
ο Παπαχριστόπουλος * Για στρα-
τηγικά προβλήματα ο Κόκκαλης
— ναι έχει τέτοιο βουλευτή * Και ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
η Κουντουρά κάνει βόλτες από
Καναδά μέχρι Κίνα * Όπως κα-
ταλαβαίνετε έχει πάρει την κλίση Στο τραπεζικό απόσπασμα η πρώτη κατοικία
ο Πάνος * Κι ετοιμάζεται * διπλό

Α
Άξελ με τριπλό Τόλουπ * Και μέσως μετά την επίσκεψη των τραπεζικές κατασχέσεις και πλειστηρι- διεξαχθεί η τελική συζήτηση για την ψή-
προσγείωση στις μύτες. εκπροσώπων των δανειστών στην ασμούς. Για το θέμα των «κόκκινων δα- φιση της Συμφωνίας των Πρεσπών γε-
*** Πάντως για να μην τον Αθήνα στο Euroworking Group νείων» πραγματοποιήθηκε συνάντηση γονός που ενδέχεται να έχει ορισμένες
αδικούμε * Οι κακές οι γλώσσες της 31ης Ιανουαρίου θα δημοσιευτεί η των εκπροσώπων των τραπεζών και με επιπλοκές.
λένε ότι είχε και μια συνάντηση πρόταση των «θεσμών» για το θέμα των τον Κυριάκο Μητσοτάκη χωρίς να γίνει Πληροφορίες μιλάνε για επαναξιο-
* Με ποιον δεν ξέρουμε * Αλλά μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στην γνωστό το ακριβές περιεχόμενο και οι λόγηση των κόκκινων δανείων με κού-
η δουλειά του είναι κάπου στη ίδια συνάντηση θα παρουσιαστεί και η διαβεβαιώσεις του αρχηγού της ΝΔ. ρεμα μέρους του χρέους. Σύμφωνα πά-
Βασιλίσσης Σοφίας * Στο νού- πρόταση του υπουργού Οικονομικών Πέρα από το τραπεζικό πεδίο, στην ντως με τις μελέτες των τραπεζών ένα
μερο 91* Δίπλα στο Μέγαρο Ευκλείδη Τσακαλώτο για την «αντικατά- εν λόγω σύνοδο του EWG θα γίνει μία ποσοστό 72% από τα ρυθμισμένα δάνεια
Μουσικής, όπως την ανεβαίνεις σταση του νόμου Κατσέλη». Ο Έλληνας αποτίμηση σε όλα τα μέτωπα της δεύ- που θα καταστούν εκ νέου μη εξυπη-
* Κι ήταν λέει αρκετά πειστικός υπουργός έχει ήδη αναφερθεί ότι παρά- τερης αξιολόγησης και στα «νεομνημο- ρετούμενα, θα «σκάσουν» εντός τριμή-
* Είχε ακλόνητα επιχειρήματα πλευρη απώλεια της αυστηροποίησης νιακά» προαπαιτούμενα που καλείται νου από τη ρύθμισή τους. Αντιστοίχως,
* Άσε που υπάρχει και μια του νόμου για τα πτωχευμένα νοικοκυ- να υλοποιήσει η κυβέρνηση. Η νέα πρό- ποσοστό 96% των ρυθμίσεων θα βγουν
συμβασούλα με κάτι F-16 * Δεν ριά είναι η συρρίκνωση-κατάργηση της ταση για τα κόκκινα δάνεια θα γίνει την εκτός τροχιας στο εξάμηνο και 98% στο
παίζουμε με αυτά Πάνο… προστασίας της πρώτης κατοικίας από ίδια χρονική περίοδο που στη βουλή θα εννεάμηνο.
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 5

Η
επίσκεψη Μέρκελ
στην Ελλάδα είχε
ένα ξεκάθαρο μή-
Επίσκεψη Μέρκελ Γιώργος Κρεασίδης
νυμα για «αιώνιο

Γερμανικό κάλεσμα για συνέχιση


μνημόνιο», αλλά
και στήριξη στρατηγικού χαρα-
κτήρα στη Συμφωνία των Πρε-
σπών και την ευρωνατοϊκή ολο-
κλήρωση της Δημοκρατίας της
Βόρειας (πλέον) Μακεδονίας και
των δυτικών Βαλκανίων.
λιτότητας και μεταρρυθμίσεων
Με τεμενάδες υποδέχτηκε
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τη
Γερμανίδα καγκελάριο την πε-
▸ Ο Τσίπρας «γκρέμισε τα τείχη» για να υποδεχτεί τη καγκελάριο
ρασμένη Πέμπτη, μετατρέπο-
ντας σε αστυνομοκρατούμενη της φορολογίας των επιχειρήσε-
νεκρή ζώνη το κέντρο της Αθή- ων. Μάλιστα, όπως τόνισε στη
νας. Η εικόνα του Α. Τσίπρα συνάντηση με εκπροσώπους του
να ευχαριστεί τη Μέρκελ για τη τραπεζικού κεφαλαίου με των
«βοήθεια», δηλαδή τα τρία μνη- επιχειρηματικών ομίλων, μείω-
μόνια, συμπυκνώνει τη μετα- ση όχι σε βάρος των αιματηρών
κίνηση των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, πλεονασμάτων. Προφανώς οι
από την κούφια ρητορική του εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώ-
«Go back Μέρκελ», στη μνημο- ματα θα πρέπει να πληρώσουν
νιακή διαχείριση στο όνομα της το μάρμαρο.
σταθερότητας του ευρώ και της Κεντρικό σημείο στις συ-
ΕΕ. Γι’ αυτό άνετα ο πρωθυ- ναντήσεις της Μέρκελ ήταν η
πουργός επιχείρησε να τοποθε- στήριξη της Συμφωνίας των
τηθεί δίπλα στη Μέρκελ, απένα- Πρεσπών, στο όνομα της σταθε-
ντι υποτίθεται στην ακροδεξιά ρότητας στα Βαλκάνια που υπό-
και το «λαϊκισμό» σχεται νέα κέρδη και κυρίως μια
Στη συνάντηση με τον Τσί- ζωτικής σημασίας συμμαχία στα
πρα, η Μέρκελ ήταν σαφής όταν πλαίσια ΝΑΤΟ-ΕΕ για τις αστι-
είπε για τα τρία μνημόνια, ότι κές τάξεις της περιοχής ενάντια
«οι Έλληνες έπρεπε να υποστούν στον «εχθρό λαό».
επώδυνες μεταρρυθμίσεις». Ό- Στη συνάντησή τους ο Μη-
σο για την κυβερνητική προπα- τσοτάκης προσπάθησε να υπε-
γάνδα για «καθαρή έξοδο» από ρασπιστεί την καιροσκοπική επι- Η Άνγκελα Μέρκελ ρασκηνιακές και έμμεσες δι- Σε διαδήλωση κάλεσε
τα μνημόνια, τόνισε ότι ο περα- λογή της ΝΔ όπως και της ακρο- αβεβαιώσεις της ΝΔ ότι δε θα την Πέμπτη το απόγευμα
σμένος Αύγουστος «δεν είναι το δεξιάς να δημαγωγεί ενάντια ήρθε να επιθεωρήσει αμφισβητήσει τη συμφωνία στην Αθήνα πρωτοβουλία
τέλος μιας μεταρρυθμιστικής στη συμφωνία δημόσια τόσο και το ρόλο του ΝΑΤΟ, στηρί- οργανώσεων της Αριστεράς,
περιόδου, αλλά η αρχή μιας νέας για να φθείρει το ΣΥΡΙΖΑ με μια τα «ερείπια» ζοντας φανερά την κυβέρνηση ανάμεσά τους το ΝΑΡ και η
κατάστασης. Όπου «μεταρρυθ- Τσίπρα και τις επιλογές της, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που αμφισβή-
μίσεις» στην ξύλινη γλώσσα της
αντιπολίτευση που αφήνει απέ-
ξω την παραμικρή αμφισβήτηση
που άφησε πίσω αδειάζοντας τον Μητσοτάκη. τησε έμπρακτα τις απαγο-
ΕΕ η αντεργατική σταυροφορία της μνημονιακής πολιτικής, όσο της μια δεκαετία Πρέπει να σημειωθεί ότι ρεύσεις και πραγματοποίη-
σε βάρος των δικαιωμάτων και και σαν μια επένδυση για το μέλ- η απαράδεκτη διαχείριση σε πορεία. Η συγκέντρωση
ελευθεριών των λαών. Για τη συ- λον. Σε όλη την Ευρώπη οι δεξιές μνημονιακών του προσφυγικού από την χτυπήθηκε με άγρια κατα-
νέχεια η Μέρκελ και ο γερμανι- δυνάμεις, ανάμεσά τους και το ΕΕ και την ελληνική κυβέρ- στολή, που επαναλήφθηκε
κός ιμπεριαλισμός δίνουν βάρος κόμμα της Μέρκελ, η καριέρα
πολιτικών λιτότητας νηση, που δε σέβεται τα αν- την επομένη σε βάρος της
στη μετάλλαξη του δημόσιου το- της οποίας κλείνει εξάλλου, με- θρώπινα δικαιώματα, ήταν απεργιακής συγκέντρωσης
μέα σε μηχανισμό αποκλειστικά τατοπίζονται σε μια εθνικιστι- ένα ακόμα κεντρικό σημείο των εκπαιδευτικών, καθώς
στήριξης της κερδοφορίας του κή γραμμή. Γεγονός είναι ότι η στο οποίο συμφώνησαν η απαγόρευση πορειών λόγω
κεφαλαίου, αλλά στη μείωση Μέρκελ δεν αρκέστηκε στις πα- Τσίπρας-Μέρκελ. Μέρκελ συνέχιζε να ισχύει.

∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ


Αντιπολεμικός αντιφασιστικός χαρακτήρας
Ι
διαίτερη σημασία έχει η αντιφασιστι- γίτες μεταφέρουν την ημερομηνία της Η σημασία της φετινής διαδήλωσης ενισχύε-
κή αντιπολεμική διεθνιστική συγκέ- φιέστας τους, θα βρεθούν και πάλι απέ- ται από την όξυνση του πολεμικού κλίματος στο
ντρωση που διοργανώνουν κινηματι- ναντι στην αντιφασιστική συγκέντρωση. Αιγαίο και στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, με
κές πρωτοβουλίες και στηρίζουν αριστε- Είναι χαρακτηριστικό πως τα τελευταία τους εκπροσώπους σε Αθήνα και Άγκυρα να
ρές οργανώσεις, με αφορμή την επέτειο χρόνια η ΧΑ δεν έχει καταφέρει να κάνει συναγωνίζονται σε εμπρηστικές δηλώσεις,
των Ιμίων (1996). Φέτος η κινητοποίηση πορεία και περιορίζεται σε θλιβερές συνά- στο πλαίσιο της συνολικής αντιπαράθεσης
είναι καταρχήν προγραμματισμένη για ξεις κάτω από τα γραφεία της. Ιδιαίτερα Ελλάδας και Τουρκίας και των ιμπεριαλι-
το Σάββατο 2 Φλεβάρη, στην πλατεία Ρη- σημαντική ήταν η αντίστοιχη κινητοποίη- στικών μπλοκ για τις ΑΟΖ, τους αγωγούς
γίλλης στο μνημείο για τα Ίμια, έτσι ώστε ση πέρυσι, όταν η νεοναζιστική συμμορία και τα κοιτάσματα. Ο αγώνας ενάντια σε
να ακυρωθεί η πανελλαδική φασιστοσύ- είχε ανακοινώσει «λαμπαδηφορία» στο «σκηνικό Ιμίων», για την αποτροπή κάθε
ναξη, που επιχειρεί κάθε χρόνο να στήσει κέντρο της Αθήνας –παραμονή του εθνι- πολεμικής εμπλοκής και προετοιμασίας απο-
η Χρυσή Αυγή, πατώντας πάνω και στο κιστικού συλλαλητηρίου για το μακεδονι- τελεί κυριολεκτικά ζωτικό καθήκον του λαϊκού
πολεμοκάπηλο και εθνικιστικό κλίμα που κό– για να βρεθεί απομονωμένη, την ώρα και νεολαιίστικου κινήματος και της αντικαπι-
αναπτύσσεται από το σύστημα. Όπως ση- που χιλιάδες αντιφασίστες/στριες έκαναν ταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής και διεθνιστικής
μειώνουν οι διοργανωτές, εάν οι Χρυσαυ- διαδήλωση προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Αριστεράς.
6 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Πρινηδόν

Σχόλια στο ημίφως Βασίλης


Παπαγεωργίου
Ανοιχτά Δίωξη Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ
την Κυριακή με «εντολή Σαμαρά»
με τη «βούλα» Επικίνδυνη και αυταρχική εξέλιξη για

του ΣτΕ τις συνδικαλιστικές ελευθερίες απο-


τελεί η αγωγή για συκοφαντική δυ-
σφήμιση που κατέθεσε ο τέως πρωθυ-
Όμηροι της εργοδοσίας πουργός Αντώνης Σαμαράς εναντίον
και τις Κυριακές θα είναι σύσσωμου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
οι εμποροϋπάλληλοι σε Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών (ΟΙΕΛΕ)
τουριστικές περιοχές – αλλά και κατά δημοσιογράφων, αξι-
ώνοντας το ποσό των 600.000 ευρώ!
δηλαδή στη μισή Ελλά-
Η δίωξη ολόκληρου Δ.Σ. συνδικάτου
δα– καθώς το Συμβούλιο από πολιτικό πρώτης γραμμής είναι
της Επικρατείας έκρινε κάτι πρωτοφανές για την περίοδο της
συνταγματικό το άνοιγμα μεταπολίτευσης. Αφορμή στάθηκαν
των καταστημάτων κατά οι αποκαλύψεις του προέδρου της
ΟΙΕΛΕ σχετικά με την απόλυση της
τις Κυριακές της θερινής
εκπαιδευτικού Φ. Μπουλούτα από το
περιόδου, ανατρέπο- Κολλέγιο Αθηνών το 2012, λίγες ημέ-
ντας περσινή απόφαση ρες μετά τη μονογραφή της κόλλας
της ολομέλειας του ΣτΕ. του γιου του πρώην πρωθυπουργού,
ο οποίος φέρεται ότι προσπαθούσε να ώσεις από 25.000 έως 350.000 ευρώ Τετάρτης ότι οι Παρεμβάσεις «υπο-
Όπως φαίνεται, η ευαι-
αντιγράψει σε διαγώνισμα. Η εκδίκα- ως χρηματική ικανοποίηση λόγω νόμευσαν και πολέμησαν το αίτη-
Η Ντόρα
σθησία των ανωτάτων δι-
καστικών εξαντλείται στα
ση της αγωγής πήρε αναβολή για τις ψυχικής οδύνης. Στο σκεπτικό ότι ο μα για τη μονιμοποίηση όλων των στο Συμβούλιο
13 Μαρτίου. συμβασιούχων» στην εκπαίδευση.
δικά τους δικαιώματα και
εμπρησμός του υποκαταστήματος
Ενισχυτικά σε αυτό, τις εμφανίζει
της Ευρώπης;
δεν δικαιολογεί την εκτίναξη του πο-
απολαβές. Η απόφαση
Άρειος Πάγος: σού της αποζημίωσης σε βάρος του να υιοθετούν την κυβερνητική επι-
Ανάμεσα στους τέσσερις υπο-
αποτελεί αρνητική εξέλι- εργοδότη και των στελεχών της τρά- χειρηματολογία. Φυσικά, αυτά δεν
ξη για τους εργαζόμενους
Υπερβολικές οι πεζας και όχι των εμπρηστών! Εννιά προκύπτουν από καμιά τοποθέτηση ψηφίους για τη θέση του γενικού
γραμματέα του Συμβουλίου της
και ευθυγραμμίζεται με αποζημιώσεις των χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά που των Παρεμβάσεων, εξάλλου στο λι-
Ευρώπης βρίσκεται η Ντόρα Μπα-
κόστισε τις ζωές τριών ανθρώπων, βελογράφημα δεν υπάρχουν αναφο-
τη συνολική πολιτική και θυμάτων της Marfin! μεταξύ αυτών και της εγκύου τότε ρές. Το πρόβλημα του αρθρογράφου κογιάννη, μετά από πρόταση της
επιχειρηματική επίθεση είναι η συνεπής θέση των Παρεμβά- Κύπρου. Πρόκειται για έναν οργα-
Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, ο
στην κυριακάτικη αργία. Πόσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή; Σε σεων να υπερασπιστούν την προϋ- νισμό που υποτίθεται έχει στόχο την
πόνος για τους συγγενείς των θυμά-
Η προσπάθεια κατάρ- μια προκλητική απόφαση, ο Άρειος πηρεσία των αναπληρωτών, όταν υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαι-
των παραμένει.
Πάγος προχώρησε σε αναίρεση της η κυβέρνηση καταργεί την κατοχύ- ωμάτων και της δημοκρατίας. Στην
γησης της κυριακάτικης
απόφασης δικαίωσης των συγγενών ρωση που δίνει στο δικαίωμα στην ουσία η θέση –στην περίπτωση που
αργίας δεν είναι μια των θυμάτων της Marfin αλλά και Συκοφαντίες εργασία. Η κυβέρνηση επικαλείται εκλεγεί– αποτελεί μια προβεβλημέ-
προσωπική υπόθεση των υπαλλήλων, στέλνοντας το θέμα ΠΑΜΕ κατά το δικαίωμα στη δουλειά όσων δεν νη και ακριβοπληρωμένη «τιμητική
ορισμένων, αλλά ζήτημα των αποζημιώσεων πίσω στο εφε- έχουν προϋπηρεσία, ενώ δεν κάνει αποστρατεία» από την ενεργή πο-
που αφορά όλους τους τείo! Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε των Παρεμβάσεων προσλήψεις. Αυτός είναι κεντρικός λιτική σκηνή για την γνωστή πολιτι-
εργαζόμενους. υπερβολικά τα ποσά των αποζημιώ- στόχος για το νομοσχέδιο Γαβρόγλου κό, που αναζητούσε ρόλο μετά την
σεων που είχε επιδικάσει το Μονομε- Ο εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ στη ΔΟΕ και ξεσηκώνει τους αναπληρωτές. εκλογή του νεότερου αδερφού της
λές Εφετείο της Αθήνας, με αποζημι- αναφέρει στον Ριζοσπάστη της Δεν χωρούν μισόλογα, λοιπόν.  στην ηγεσία της ΝΔ.

Παναγιώτης Κουτσός* Ιερές μπίζνες στον Περισσό


Στη Νέα Ιωνία και συγκεκριμένα στο Οι-
κοδομικό Τετράγωνο 445 (ΟΤ 445) στον
ζητώ και τον εφοπλιστή Μαρτίνο 2 εκατ. ευρώ. κετές συμφερόντων Μελισσανίδη-Μά-
τσα, επιτυγχάνονται αλλαγές χρήσεων
Η παρουσίαση του έργου στους δη-
Περισσό, οικόπεδο έκτασης 7 περίπου τον λόγο μοτικούς συμβούλους της Ν. Ιωνίας από και εντάξεις μεγάλων εκτάσεων στο σχέ-
στρεμμάτων που παραχωρήθηκε στη τον ίδιο τον μητροπολίτη Γαβριήλ και τη διο πόλης, κινήσεις που προϊδεάζουν
μητρόπολη Νέας Ιωνίας-Φιλαδέλφειας μελετήτρια εταιρία Δέκαθλον ανέδειξε τα για τη συνολική αλλαγή του χαρακτήρα
από την Τράπεζα Πειραιώς, έχουν ξε- εξής: της περιοχής.
κινήσει οι εργασίες για την κατασκευή α) Το πολύ σοβαρό θέμα της χρη- γ) Την πρόθεση της εκκλησίας για
του «Ιωνικού Κέντρου» — ενός πολυ- λοτρίωσή του και την απόδοσή του στο ματοδότησης κατά 1/3 ενός ιδιωτικού συνολικότερες παρεμβάσεις στην κοινω-
χώρου που θα περιλαμβάνει εκκλησία δημόσιο ως χώρο αθλητικών και πολιτι- έργου από το δημόσιο (Περιφέρεια Ατ- νική ζωή της Ν. Ιωνίας, με τη δημιουργία
και χώρο προσκυνήματος για τα λείψα- στικών δραστηριοτήτων. Απόφαση που τικής) αλλά και τη διαπλοκή επιχειρημα- ιδιωτικού παιδικού σταθμού –του 2ου
να του Αγίου Γεωργίου (του νέου πλέον άλλαξε με τις ψήφους τριών παρατάξεων τικών συμφερόντων και εκκλησίας με το παιδικού σταθμού της εκκλησίας στην
πολιούχου της Ν. Ιωνίας), μουσείο κει- που στηρίζονται από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΝΔ δήμο σε ρόλο μεσάζοντα. περιοχή– που αναδεικνύει τα συνολικό-
μηλίων, συνεδριακό κέντρο 500 θέσε- και πρώην ΠΑΣΟΚ. β) Τα συνολικότερα σχέδια για την τερα σχέδιά της για τη διαμόρφωση της
ων, υπόγειο πάρκινγκ 250 θέσεων και Το κόστος του έργου φτάνει στα 14 περιοχή, στο τρίγωνο Προμηνά-Φιλα- συνείδησης και προσηλυτισμό των παι-
παιδικό σταθμό. εκατ. ευρώ, που σε μεγάλο βαθμό έχουν δέλφεια-Περισσός, καθώς τα τελευταία διών από πολύ μικρή ηλικία.
Για το συγκεκριμένο οικόπεδο, το δη- εξασφαλιστεί, με την Περιφέρεια Αττικής χρόνια οι υποβαθμισμένες εκτάσεις των *Δημοτικός σύμβουλος
μοτικό συμβούλιο, από το 2011 έως πρό- και το Ίδρυμα Νιάρχος να δίνουν από 5 παλαιών εργοστασίων, δίπλα στο ΟΤ «Εκτός Σχεδίου» Αριστερή Ριζοσπαστική
σφατα, ομόφωνα αποφάσιζε την απαλ- εκατ., την οικογένεια Λάτση 600 χιλιάδες 445, αγοράζονται από επιχειρήσεις αρ- Κίνηση στη Νέα Ιωνία
Πολιτική ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 7

ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ Δημήτρης Τζιαντζής Ντίνα Χαριτάτου

Η
στρατηγική συνεργα-
σία Ανεξάρτητων Ελ- Ευρωνατοϊκή
λήνων και ΣΥΡΙΖΑ είχε
αναγγελθεί πριν από
∆ημοκρατία
τις εκλογές του Ιανου-
αρίου 2015. Πάνος Καμμένος και
της Βόρειας
Αλέξης Τσίπρας είχαν συμφωνήσει
να συγκυβερνήσουν ακόμα και στην
Μακεδονίας
περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ εξασφά-
λιζε την αυτοδυναμία. Η «ανίερη
αυτή συμμαχία» Δεξιάς και Αριστε-
Είχαν φάει το βόδι και τους
ράς σε «αντιμνημονιακή» (αρχικά) έμενε η ουρά. Την Παρασκευή
βάση, εκλογικά λειτούργησε θετικά, το βράδυ, την αποτελείωσαν κι
ωστόσο σε πολιτικό επίπεδο σηματο- αυτή, έστω κι αν προηγήθηκε
δότησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλέξει το λίγο καλοστημένο σασπένς για
δρόμο του συμβιβασμού και όχι της να φανεί πως δήθεν όλα ήταν
ρήξης. Κανείς δεν πάει σε σύγκρου- δύσκολα στο τέλος. Στην πραγ-
ση «μέχρι το τέλος» βασιζόμενος σε ματικότητα, βεβαίως, κανείς
πρώην βουλευτές της ΝΔ που, όπως δεν έτρεφε την παραμικρή αμ-
αποδείχτηκε, αλλάζουν καράβι με φιβολία ότι από τη στιγμή που
τεράστια ευκολία, με ένα «φύσημα
δέχτηκαν την πρώτη ταπείνω-
του αγέρα». Ο «πολέμαρχος» Πάνος
ση, ο Ζάεφ και τα συνεταιράκια
Καμμένος δεν χρειάστηκε τελικά να
επέμβει δημοσίως στην πορεία συν- του δεν θα σταματούσαν προ-
θηκολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ με τα μνη- τού να φέρουν πλήρως σε πέ-
μόνια και την τρόικα, όμως έπαιξε ρας το τμήμα του συμβολαίου
καθοριστικό ρόλο στην υπεράσπιση με τους Αμερικανούς και τους
μιας σειράς δεξιόστροφων επιλογών
σε μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων.
Μετά τη μνημονιακή αναδίπλω-
Ανατομία Ευρωπαίους που τους αναλο-
γούσε — πετώντας το μπαλάκι
στην Αθήνα για την ολοκλήρω-
ση –σύμφωνα με το επικαιροποιη-
μένο κυβερνητικό αφήγημα– αυτό
που συνεχίζει να ενώνει ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ είναι η αντίθεση στο παλιό
μιας τοξικής σή του.
Έτσι, όχι μόνο κάμφθηκαν
οι αντιρρήσεις του μικρότερου
πολιτικό-επιχειρηματικό κατεστημέ-
νο και το παραδοσιακό σύστημα της
διαπλοκής. Στην πορεία η μάχη αυτή
και επικίνδυνης
φάνηκε ότι εκφυλίζεται σε μεγάλο
βαθμό σε μια σύγκρουση μεταξύ δι-
αφορετικών επιχειρηματικών συμ-
φερόντων και παραγόντων, «παλιάς
σχέσης
και νέας» διαπλοκής. Η παρουσία
του Πάνου Καμμένου στην πρώτη
κυβέρνηση Τσίπρα και η ανάθεση
▸ Η «ανίερη συμμαχία» με
σε έναν δεξιό πολιτικό του κρίσιμου τους ΑΝΕΛ διευκόλυνε τον Τσίπρα
υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχε
στόχο, εκτός των άλλων, να καθη- στη συστημική προσαρμογή
συχάσει τα συντηρητικά στοιχεία
μέσα και έξω από το στράτευμα . Ο
Καμμένος όλα αυτά τα χρόνια εμφα- Καμμένου με τον αρχιεπίσκοπο Ιε- μόνο το αποδέχτηκε αλλά στη δεύτε- αλβανικού κόμματος, που επι-
νίστηκε ως υπερασπιστής των κεκτη- ρώνυμο πίσω από τις κλειστές πόρτες ρη εκλογική αναμέτρηση έφτιαξε το χείρησε να κερδίσει κάτι πα-
μένων των στρωμάτων του βαθιού του Μαξίμου, στη συνάντησή τους πολύ πετυχημένο σποτ με τον μικρό ραπάνω στο τέλος, αλλά η συ-
πυρήνα του κράτους. για το μάθημα των Θρησκευτικών. Ο Αλέξη που «έσπασε το αριστερό του νταγματική μεταρρύθμιση κέρ-
Όπως παραστατικά έδειξε η προ- πρόεδρος των ΑΝΕΛ, όταν αντίκρισε χέρι» και τώρα θα τον «μάθει να γρά-
δισε μία ψήφο παραπάνω σε
εκλογική διαφήμιση των ΑΝΕΛ με το τον αρχιεπίσκοπο, ξέσπασε σε λυγ- φει με το δεξί χέρι»!
σύγκριση με την πρώτη φορά,
τρενάκι και τον «μικρό Αλέξη», ο συ- μούς και είπε: «Μακαριώτατε, εάν Σήμερα αυτή η συμφωνία έχει
γκυβερνήτης Πάνος θα έβαζε χαλι- εσείς μου ζητήσετε να ρίξω την κυ- εξαντλήσει τη χρησιμότητά της. Οι
ήτοι 81 έναντι 80.
νάρι και χειρόφρενο σε κάθε κίνηση βέρνηση, να ξέρετε ότι θα το κάνω». Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έχουν πο- Με τον τρόπο αυτό φάνηκε
της κυβέρνησης που θα ξεπερνούσε Όπως όλοι μαντεύουν, παρόμοιες λιτικό μέλλον, όμως ο ίδιος ο Πάνος ότι ακόμη και στην περίπτωση
τα εσκαμμένα. Παρά το γεγονός ότι διαβεβαιώσεις ο Πάνος Καμμένος Καμμένος πιθανόν να έχει και άλλες που οι δύο ατίθασοι βουλευ-
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 149 βουλευτές στην έδωσε κατά καιρούς και σε μια ολό- υπηρεσίες να προσφέρει στο σύστη- τές επέμεναν στην άποψή τους,
πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, η παρου- κληρη σειρά από θεσμικούς παρά- μα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποδείχτηκε, είχαν ετοιμαστεί ήδη οι εναλ-
σία των ΑΝΕΛ αποτέλεσε μόνιμη γοντες. Είναι δύσκολο να κρατήσει δεν είχε ανάγκη τον Καμμένο για να λακτικοί «πρόθυμοι» που θα
κυβερνητική δικαιολογία για τη μη κανείς λογαριασμό πόσες φορές ο χαράξει δεξιά πολιτική, απλά του έλεγαν το «ναι», ώστε να μην
εφαρμογή μιας σειράς προεκλογι- αρχηγός των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ήταν βολικό. Πρέπει να είναι αφε- χαθεί η ιστορική ευκαιρία να
κών δεσμεύσεων. έχει απειλήσει με παραίτηση. Μέχρι λής κανείς για να πιστέψει ότι ο ΣΥ- μετατραπεί η Δημοκρατία της
Οι μόνιμες πρωθυπουργικές δι- την τελευταία στιγμή διαβεβαίωνε ΡΙΖΑ θα προχωρούσε σε ρήξη με την
Βόρειας Μακεδονίας –όπως
καιολογίες ήταν ότι «δεν είναι έτοιμη προς όλες τις κατευθύνσεις ότι «αυτή Εκκλησία αν είχε δίπλα του τη Φώφη
η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπο- αντί για τον εθνικιστή Πάνο, ή ότι με
επισήμως ονομάζεται πλέον–
η ελληνική κοινωνία για κάτι τέτοιο»
και «δεν κυβερνάω μόνος μου». γράψει μνημόνιο». Όταν αυτό έγινε, το ΠΑΣΟΚ μαζί δεν θα υλοποιούσε σε προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ και
Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος αρχικά δήλωσε ότι δεν μπορεί να το τα σχέδια των Αμερικανών για νέες της ΕΕ.
που διέρρευσε του υπουργού Πάνου αποδεχτεί. Στη συνέχεια ωστόσο, όχι στρατιωτικές βάσεις!
8 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Εικονοκλάστες

Τοπική
αστική διοίκηση
και όχι
«αυτοδιοίκηση»

Πέρασαν χρόνια από την προχου-


ντική περίοδο που τα δημοτικά
συμβούλια με το ν. 3938/59
εκλεγόταν με απλή αναλογική,
ο δήμαρχος εκλεγόταν από τους
δημοτικούς συμβούλους και οι
δήμοι είχαν μια σχετική πολιτική
και οικονομική αυτοτέλεια. Με-
σολάβησαν πολλά από την πρώτη
περίοδο της μεταπολίτευσης που
δήμαρχοι υποστηριζόμενοι από
το ΚΚΕ επέβαλλαν κάποιες ριζο-
σπαστικές με τα τότε δεδομένα
λύσεις για τις κοινωνικές ανάγκες
με επίταξη χώρων για λαϊκές και
πολιτιστικές ανάγκες, στήριζαν συ- Εμφανίζονται ξανά προεκλογικά οι υποσχέσεις για φιλολαϊκούς δήμους και περιφέρειες και από παρατάξεις
νελεύσεις συνοικιακών συμβουλί-
της Αριστεράς. Παρά την παταγώδη κατάρρευση της αντίστοιχης «αφήγησης» των διοικήσεων ΣΥΡΙΖΑ,
ων σε γειτονιές κ.α.. Στη συνέχεια,
είδαμε «αριστερούς» δημάρχους οι αυταπάτες –και οι απάτες– επιμένουν. Όπως έδειξε η πείρα, είναι η ανατρεπτική πάλη
να χρησιμοποιούν τους δήμους του λαού και η δημιουργία ανεξάρτητων οργάνων που προκαλεί ρωγμές και φέρνει κατακτήσεις.
ως ρουσφετολογικούς μηχα-
νισμούς και την εξουσία τους
για διαπλοκή με εργολαβικά
συμφέροντα, να μετατρέπουν τις Περιφέρειες και δήμοι
περιοχές τους σε τσιμεντουπόλεις,

Κατακτήσεις με ρήξη
υποβαθμίζοντας το περιβάλλον
και ναρκοθετώντας το μέλλον.
Ούτε λόγος για λειτουργία αυτο-
διοίκησης. Ούτε δικαιολογία για

όχι με διαχείριση
αναπόλησή τους, ως να επρόκειτο
για τους λαϊκούς θεσμούς, τις
συνελεύσεις, τα λαϊκά δικαστήρια
που λειτούργησαν στις περιοχές
της Ελεύθερης Ελλάδας του ΕΑΜι-
κού κινήματος.
Ως εκ τούτου να υπάρξουν ευ- ρόλος των δήμων και των περι- να τηρούν τους κανόνες της
Και φτάνουμε στη νέα περίοδο. Οι
κοινότητες εντάσσονται σε δήμους
Ανάλυση ρύτερες συμμαχίες, προκειμέ-
νου να καταληφθούν οι κατώ-
φερειών ως ιμάντες του κρατι-
κού μηχανισμού. Λειτουργούν,
ιδιωτικοοικονομικής λειτουρ-
γίας, την ανταποδοτικότητα
με τον «Καποδίστρια», οι μικροί Μαρία Μπικάκη τερες βαθμίδες του κράτους, πλέον, ως τοπικό κράτος που για παροχή υπηρεσιών, τους
δήμοι συγχωνεύονται σε μεγα- οι δήμοι, που ανάλογα με τους εντάσσεται στους σχεδιασμούς ισοσκελισμένους προϋπολογι-
λύτερους με τον «Καλλικράτη» συσχετισμούς, μπορούν να λει- της κεντρικής κυβέρνησης, σμούς, τις κατευθύνσεις της ΕΕ
και οι νομαρχίες αντικαθίστανται τουργούν, ως τοπική αυτοδιοί- αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένω- και των ΕΣΠΑ για τις πηγές των
από τις περιφέρειες. Η αύξηση κηση και να παράγουν φιλολα- σης. Υπηρετούν τη συρρίκνωση εσόδων και τις κατευθύνσεις
των μεγεθών συνοδεύτηκε με

Μ
ϊκά αποτελέσματα». Δεν έχουν κοινωνικών υπηρεσιών του κε- των εξόδων, τον προσανατολι-
αλλαγές στον Κώδικα λειτουργίας ια σειρά παρατά- καμιά βάση αυτές οι αιτιάσεις ντρικού κράτους, της αυταρ- σμό για συμπράξεις με ιδιώτες,
Δήμων και Κοινοτήτων, μεταφορά ξεις προχωρούν γιατί παραγνωρίζουν το ρόλο χικοποίησης και ολοκλήρωσής την ενίσχυση της επιχειρημα-
αρμοδιοτήτων, μείωση της κρατι- προεκλογικά σε των δήμων κα γιατί δεν απηχεί του, της περιστολής δαπανών τικότητας. Δεν επιτρέπεται να
κής επιχορήγησης, συγκέντρωση εξαγγελίες για την πραγματικότητα η εκτίμη- για τις λαϊκές ανάγκες. Η ανα- μεταφέρουν κονδύλια από κω-
εξουσιών, δημαρχοκεντρικό άσκηση φιλολαϊκής πολιτικής, ση πως υπάρχει σήμερα συνο- κατανομή αρμοδιοτήτων προς δικό σε κωδικό. Υποχρεώνονται
μοντέλο λειτουργίας. όταν αναλάβουν τη διαχείρι- λικά φιλολαϊκή διαχείριση σε περιφέρειες και δήμους δρομο- να αποδέχονται το Παρατηρη-
ση δήμων και περιφερειών, κάποιους δήμους. λογείται, ώστε να προχωρήσει τήριο (εποπτεία) και τη φορο-
Ούτε κατ΄ ευφημισμό δεν χωρίς αναφορά στις αναγκαί- Οι καπιταλιστικές αναδι- ως μονόδρομος, ταχύτερα και μπηχτική λειτουργία, ώστε να
αποτελούν πλέον οι δήμοι και ες πολιτικές προϋποθέσεις. αρθρώσεις στο αστικό κράτος με ευελιξία η λειτουργία τους ανταπεξέλθουν στις αυξημένες
οι περιφέρειες αυτοδιοικητικούς Το περίεργο, όμως, είναι ότι προχωρούν και συγκεκριμενο- με τους κανόνες της αγοράς. Η αρμοδιότητες σε καθεστώς πε-
θεσμούς, όπως από συνήθεια ή σε παρόμοιες υποσχέσεις δεν ποιούνται στο επίπεδο δήμων εμπορευματοποίηση-ιδιωτικο- ρικοπής των χρηματοδοτήσεων
για παραπλάνηση αποκαλούνται. προχωρούν μόνο πολιτικάντη- και περιφερειών με το νόμο ποίηση υπηρεσιών είναι οι υπο- από το Κεντρικό κράτος.
Στις διοικήσεις περιφερειών και δες των αστικών κομμάτων. 4555/2018 «Κλεισθένης Ι» της χρεωτικοί όροι που τηρούνται Λειτουργούν ως τοπική δι-
δήμων εδραιώνονται ως κατε- Από κινήσεις και άρθρα (που κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. απαρέγκλιτα. οίκηση με περιορισμένη αυ-
στημένο παρατάξεις και πολιτικά μιλούν στο όνομα της Αριστε- Με μια απλή ανάγνωση του Δήμοι και περιφέρειες δεν τοτέλεια, συγκεντρωτικά και
πρόσωπα που πλαισιώνουν το ράς) προβάλλονται ισχυρισμοί νόμου, οποιοσδήποτε καταλα- έχουν δυνατότητα να παρεκ- δημαρχοκεντρικά με βάση συ-
αστικό σύστημα, βρίσκονται σε ότι «μπορεί να υλοποιηθεί και βαίνει, ακόμα και αν δεν έχει κλίνουν από τις μνημονιακές γκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Τα
διαπλοκή με το κεφάλαιο και τους από άλλες δημοτικές αρχές εμπειρία από την ενασχόλη- δεσμεύσεις. Με τον Καλλικρά- δημοτικά συμβούλια με αντι-
μηχανισμούς του κράτους και της φιλολαϊκή διαχείριση, όπως ση με τα τοπικά δρώμενα, ότι τη και πιο ασφυκτικά με τον δημοκρατικό κανονισμό, αφού
εκκλησίας σε κάθε περιοχή. εφαρμόζεται ήδη στην Πάτρα. εμπεδώνεται και βαθαίνει ο Κλεισθένη είναι υποχρεωμένοι οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν
Εικονοκλάστες ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 9
μπορούν καν να θέτουν θέμα- Η κατασκευή μύθων για τι ένα σύνολο όρων για να χαρα- ποιους δήμους, δεν αποτελούν
τα συζήτησης. Ενώ, με τις νέες πραγματικά συμβαίνει σε δή- κτηρίσεις μια πολιτική φιλο- ένα συνολικό υπόδειγμα μιας Δύναμη
συνθέσεις που θα προκύψουν
από τις εκλογές με τη σύστη-
μους που τη δημοτική εξουσία
είχαν παρατάξεις που στηρί-
λαϊκή. Κάνοντας μια συνολι-
κή αποτίμηση των δημοτικών
ανατρεπτικής πολιτικής πα-
ρέμβασης.
οι αριστερές
μα απλής αναλογικής (αλλά
με εμπόδια και αποκλεισμούς
χτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και ορι-
σμένες δυνάμεις της μη επίση-
πεπραγμένων στους δήμους
που προβλήθηκαν ως αριστε-
Η κομμουνιστική αριστερά
έχει ευθύνη και οφείλει να μην
αντισυστημικές
στη δημιουργία συνδυασμών), μης αριστεράς (πχ Ν. Φιλαδέλ- ρά υποδείγματα, είναι φανερό καλλιεργεί μειωμένες προσδο- κινήσεις
θα δρομολογούνται ευρύτερες φεια, Κερατσίνι, Χαλάνδρι) ή πως τα προγράμματα για φιλο- κίες απλώς για ένα πιο έντιμο,
συναινέσεις και συμμαχίες, παρατάξεις που στηρίχτηκαν λαϊκή διαχείριση κατέρρευσαν πιο δημοκρατικά ευαίσθητο δή-
ώστε οι αντιλαϊκές αποφάσεις από το ΚΚΕ είναι διαστρέβλω- και οι φορείς τους εξελίχθηκαν μαρχο, υποβαθμίζοντας τη συ-
να υλοποιούνται χωρίς κραδα- νολική λειτουργία του τοπικού Η συγκρότηση και η δράση
σμούς και αμφισβητήσεις από κράτους. Δεν μπορεί να μένει κινήσεων, που παρεμβαίνουν
την πλειοψηφία του δημοτικού στα επιμέρους μέτρα ανακού- κόντρα στο αστικό τοπικό
συμβούλιου, η οποία δεν θα φισης και να μη βλέπει την κατεστημένο και την αντιλαϊκή
ταυτίζεται πλέον πάντα με την
Εμπεδώνεται και βαθαίνει η λειτουργία όλη πολιτική που ασκείται. Η πολιτική δημοτικών και
παράταξη του δημάρχου. περιφερειών και δήμων ως τοπικό κράτος, στόχευση της αντιστρατεύεται περιφερειακών αρχών, με
Οι δημοτικές αρχές ασκούν τη διαχείριση των μηχανισμών φιλοδοξία να συμβάλλουν και
εξουσία κάτω από συγκεκρι-
εντασσόμενη στους σχεδιασμούς της κεντρικής του κράτους στο τοπικό επί- στη συγκρότηση μιας άλλης
μένους νόμους, πολιτικό πλαί- κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πεδο, που λειτουργούν ως συ-
αριστεράς, είναι μια μεγάλη
σιο, όρια, αρμοδιότητες, χωρίς μπλήρωμα και μακρύ χέρι της
κατάκτηση. Σήμερα υπάρχουν
δυνατότητες σοσιαλιστικών κεντρικής εξουσίας, κάτω από
αριστερές αντισυστημικές κινήσεις
νησίδων στην καπιταλιστική τις ντιρεκτίβες και τις πολιτικές
σε 12 περιφέρειες και σε πάνω
πλημμυρίδα. Στην περίοδο που του κεφαλαίου και της ΕΕ. Δεν
από 30 δήμους. Συνέβαλαν σε
δεν υπάρχει συνολική άνοδος αναπαράγει αυταπάτες για πε-
του εργατικού και λαϊκού κι- ριθώρια άσκησης μιας φιλεργα-
νίκες, απόκρουση αντιλαϊκών
νήματος, για να υπάρξει μια τικής, φιλολαϊκής πολιτικής, μέτρων, συσπείρωση αγωνιστών,
αλυσιδωτή επέκταση της ανα- μέσω των σημερινών δήμων ανάδειξη προβλημάτων,
τροπής συσχετισμών σε όλα και περιφερειών, ούτε προσχω- οργάνωση των αγώνων.
τα επίπεδα, δεν υπάρχουν δυ- ρεί σε επιδιώξεις για χρηστή Προσανατολίστηκαν στην
νατότητες αμφισβήτησης του διαχείριση τους από πλειοψη- κινητοποίηση της εργατικής
αστικού συστήματος μέσω των φίες αγαθών προθέσεων, πα- πλειονότητας και τη συγκρότηση
δήμων και περιφερειών, ούτε ρότι κάποιοι κατακεραυνώνουν οργάνων αγώνα.
λειτουργίας τους ως ορμητήρια αυτή την εκτίμηση ως αναχω-
Καθοριστικό ρόλο για τη
για ανάπτυξη του κινήματος. ρητισμό και σεχταρισμό.
φυσιογνωμία και δράση των
Ακόμα και εάν μια δημοτική Η κατασκευή των μύθων
κινήσεων έπαιξε η ριζοσπαστική
αρχή ψηφίσει προϋπολογισμό της φιλολαϊκής διαχείρισης
οπτική τους για το χώρο,
έξω από το μνημονιακό πλαίσιο αποτελεί και πρόσχημα για
το περιβάλλον, το ρόλο των
αντιμετωπίζει άμεση έκπτωση να καλούνται δυνάμεις της
από το δημαρχιακό αξίωμα και αντικαπιταλιστικής αριστεράς
μηχανισμών του κράτους και της
ποινικές ευθύνες. να εγκαταλείψουν θέσεις, να ΕΕ. Καθώς, και η επιλογή να μην
Για να υπάρξουν κατα- προχωρήσουν σε ευρύτερα αποτελούν τμήμα της διοίκησης
κτήσεις και ρωγμές προς όφε- ση της πραγματικότητας, που σε φορείς αστικής διαχείρισης μορφώματα εκλογικής συνερ- αυτών των μηχανισμών, να μη
λος των εργαζομένων και του εμποδίζει τα σωστά συμπερά- των δήμων τους και όχι άσκη- γασίας, ακόμα και να διαλύ- συμπράττουν με αστικές δυνάμεις
λαού απαιτείται ανυπακοή, σματα. Αυτό που κρίνεται δεν σης φιλολαϊκής πολιτικής. Για σουν υπάρχοντες κινήσεις ή να στη διαχείριση του συστήματος
σύγκρουση με το νομικό πλαί- είναι οι προθέσεις και οι διακη- την αποτίμηση των δημοτικών τις μεταλλάξουν-διαχύσουν, και να διαχωριστούν από το
σιο, συνολικότερες ανατροπές ρύξεις των δημοτικών αρχών, πεπραγμένων των «ροζ» και προκειμένου «να αυξήσουν πολιτικό κατεστημένο σε όλα τα
με κατάργηση των μνημονίων, αλλά το αποτέλεσμα. «κόκκινων» δήμων χρειάζεται την απήχησή τους», να «κα- επίπεδα. Η αταλάντευτη στάση
του Κλεισθένη και της επιτρο- Οι μικρές μειώσεις δημοτι- συνολική θεώρηση, κριτήρια τακτήσουν δήμους», υπερβαί- τους κόντρα στην ενσωμάτωση
πείας της ΕΕ. Απαιτείται ρήξη κών τελών σε μερικούς δήμους και δεδομένα, για τα οποία θα νοντας τις δήθεν στενές και και ο αγώνας από θέσεις
με τους νόμους της αγοράς και ή απαλλαγές άπορων (ρυθμί- επανέλθουμε. Τα μεμονωμένα αναποτελεσματικές ριζοσπα- αντιπολίτευσης εκτιμιέται από
το κεφάλαιο, άνοδος του κινή- σεις και από συντηρητικούς ή επιμέρους θετικά μέτρα, που στικές, αριστερές, αντικαπι- το λαϊκό κόσμο, αλλά και τους
ματος και αγωνιστική πίεση. δημάρχους) δεν συνθέτουν μπορεί να λαμβάνονται σε κά- ταλιστικές θέσεις. πολιτικούς αντιπάλους.
Στις περιφερειακές εκλογές
το 2014 έλαβαν πανελλαδικά ως
Παρέμβαση «μέσα» με κριτήριο το «έξω» διακριτό ρεύμα 2,4% και εξέλεξαν
9 συμβούλους, ενώ συγκέντρω-
σαν ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά
▸ Εκλογή στα δημοτικά συμβούλια προς όφελος του μαζικού κινήματος στους δήμους, όπου εκλέχτηκαν
πάνω από 18 σύμβουλοι.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στις τοπικές εκλογές τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα, να μετοχή σε διοικήσεις δήμων και περιφε-
Χρέος και ευθύνη κάθε
των αριστερών αντιδιαχειριστικών αντι- υπηρετούν το κίνημα και την ισχυροποίη- ρειών, που είναι ιμάντες του μηχανισμού
αγωνιστή/στριας είναι να
καπιταλιστικών ή με αντικαπιταλιστική σή του. Να αξιοποιούν τους συμβούλους του αστικού κράτους και ένα σαφώς
κατεύθυνση κινήσεων και ο στόχος τους για παρεμβάσεις και αποκάλυψη των εντελώς διαφορετικό πεδίο παρέμβασης.
συμβάλουμε αυτές οι κινήσεις να
για εκπροσώπηση δεν σημαίνει αποδοχή σχεδιασμών και της διαπλοκής του τοπι- Συνεπώς, δεν χρειάζεται να αποδείξει δυναμώσουν, να αναβαθμιστούν,
της αστικής διαχείρισης και των αστικών κού κατεστημένου, των δημοτικών-πε- η αντισυστημική Αριστερά ότι ξέρει να να μαζικοποιηθούν και να
θεσμών. Αντίθετα, συμμετέχουν για να ριφερειακών αρχών, να στοχοποιούν τις διοικεί. Ούτε αποτελεί ένδειξη ευθύνης πολλαπλασιαστούν. Η απήχησή
προβάλουν την εναντίωση σε αυτούς και αντεργατικές πολιτικές κυβερνήσεων, ή υποχρέωση, επειδή συμμετέχεις στις τους να εκφραστεί και στις
την ανάγκη συγκρότησης άλλων μαζικών αστικών κομμάτων και ΕΕ. εκλογές, να δηλώνεις ότι θέλεις να «κυ- εκλογικές αναμετρήσεις των
οργάνων επιβολής της λαϊκής θέλησης. Για Η εργατική αντιπολίτευση δεν απο- βερνήσεις» σε αυτό το σύστημα και με το τοπικών εκλογών για να
να συμβάλουν στην οργάνωση των αγώ- τελεί «μισή» δουλειά και η ολόκληρη εί- υπάρχον πλαίσιο. ενισχύεται το αντικαπιταλιστικό
νων και όχι γιατί θεωρούν ότι οι δήμοι εί- ναι η συμμετοχή στις διοικήσεις των δή- Το μέσα στα συμβούλια υπηρετεί το ρεύμα της ριζοσπαστικής,
ναι φορείς αναβαθμισμένης διεκδίκησης. μων. Καμιά σχέση δεν έχει η εκλογή σε έξω από αυτά. Τη διεκδίκηση και τους αντισυστημικής αριστεράς, να
Διεκδικούν την εκλογή στα δημοτικά Δ.Σ. εργατικών σωματείων (ακόμα και αγώνες που οργανώνονται από τις οργα- ανοίξει ο δρόμος για την εργατική
συμβούλια, ώστε από θέσεις αντιπολί- αν πρόκειται για σωματεία με εργοδοτι- νώσεις της εργατικής τάξης, την πτέρυγα χειραφέτηση και την πραγματική
τευσης να υπερασπίζουν και προβάλλουν κή-κυβερνητική πλειοψηφία) με τη συμ- και του φορείς του κινήματος. αυτοδιοίκηση-αυτοδιεύθυνση.
10 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Επικαιρότητα

Γιώργος Γράψας:
διαρκώς
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 19 ΧΡΟΝΙΑ
από τη 12 η Γενάρη 2000, όταν ο
Γιώργος Γράψας έφυγε από τη ζωή,
Ακροβασίες | Βασίλης Παπαγεωργίου
παρών! για να παραμείνει βαθιά μέσα στη
συλλογική προσπάθεια για την επα-
ναθεμελίωση του κομμουνιστικού
κινήματος και την ανασυγκρότηση
του εργατικού κινήματος. Γραμμα-
τέας του ΚΣ της ΚΝΕ, ο Γ. Γράψας
είπε το 1989 το περίφημο «φυσικά,
δεν θα υπακούσω» στην ηγεσία του
ΚΚΕ που έστρωνε τον δρόμο στον
ιστορικό συμβιβασμό αλά ελληνικά,
με τις κυβερνήσεις Τζαννετάκη και
Ζολώτα. Συνέβαλε στην προσπά-
θεια για τη συγκρότηση και την
ανάπτυξη του ΝΑΡ, με σεμνότητα
και ουσία πάντα, με εργατικό πο-
λιτισμό και αντίληψη. Αργότερα,
θα δουλέψει ξανά ως γυψαδόρος,
δίνοντας με αξιοπρέπεια τη μάχη
με την αρρώστια. Σε αυτή τη μάχη
δεν μπόρεσε να νικήσει, έστειλε
όμως στις τελευταίες συναντήσεις
το μήνυμά του: «Έρχεται η δική μας
εποχή». Η εργατική κομμουνιστική
απλότητα του Γιώργου μας συντρο-
φεύει και μας ζεσταίνει στις δύσκο-
λες μάχες του σήμερα.

Στις 4 Φλεβάρη ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥ-


δικάζονται οι 9
Τούρκοι αγωνιστές
ΑΡΙΟΥ, ξεκινάει η δίκη των 9 αριστε-
ρών Τούρκων αγωνιστών, οι οποίοι Με ένα ...κλικ Συγκέντρωση κατά
είχαν συλληφθεί στις 28 Νοεμβρίου
2017, κατά τη διάρκεια της επίσκε- ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η δημοτική κίνηση «Ανυπακοή στις γειτο-
ξυλοδαρμού ντελιβερά
ψης του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλά- ΚΙΝΗΣΗΣ νιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ και πορεία καταγ-
δα, με την κατηγορία ότι είχαν στόχο «ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΣΤΙΣ πραγματοποιεί σήμερα, Κυριακή 13/1 στις γελίας ενός ακόμα περιστατικού
τη δολοφονία του Τούρκου προέδρου, ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΩΝ 11 π.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Αμπελο- εργοδοτικής βίας στον χώρο του
η οποία όμως αποδείχτηκε ανυπόστα- ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ κήπων (Δημαρχείο), ανοιχτή συνέλευση
επισιτισμού πραγματοποιήθηκε το
ΚΑΙ ΤΗΣ με θέμα συζήτησης τη συμμετοχή της στις
τη. Σε συνέντευξη τύπου που διοργα- απόγευμα του Σαββάτου στην πλα-
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μάη.
νώθηκε την περασμένη Τετάρτη 9/1, τεία Δημαρχείου στο Περιστέρι, με
«Συζητάμε τον απολογισμό της μέχρι τώ-
οι δικηγόροι των Τούρκων αγωνιστών ρα δράσης μας, οργανώνουμε τα επόμενα αφορμή τον ξυλοδαρμό μετανάστη
κατήγγειλαν ότι οδηγούνται σε δίκη βήματά μας, σχεδιάζουμε αγώνες για μια ντελιβερά από τον εργοδότη του.
με κατασκευασμένο κατηγορητήριο καλύτερη ζωή στον τόπο μας», αναφέρει Είχε προηγηθεί, μετά από πρό-
και θα δικαστούν σαν «τρομοκρα- το κάλεσμα. σκληση της Λάντζας στον επισιτι-
τική» ομάδα, με βάση το διαβόητο σμό-τουρισμό, μαζική σύσκεψη με
άρθρο 187Α ΠΚ, χωρίς να υπάρχει ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ Η Πρωτοβουλία για τη Συγκρότηση Δημο- συμμετοχή εργατικών σχημάτων,
κανένα απολύτως εύρημα από τις ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ τικής Αγωνιστικής Κίνησης στην Καλλιθέα κινήσεων πόλης, συλλογικοτήτων
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ καλεί σήμερα σε ανοιχτή συνέλευση στις
αστυνομικές έρευνες. Με κοινό τους και άλλων φορέων.
ΚΙΝΗΣΗΣ 11 π.μ., στον κινηματογράφο Καλυψώ (Γρ.
ψήφισμα πολιτικές οργανώσεις και
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λαμπράκη 9).
συλλογικότητες, μεταξύ των οποίων
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΝΑΡ για την Κομ-
μουνιστική Απελευθέρωση, καλούν σε
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
Το Σάββατο 19/1, στις 7.30 μ.μ., στην
Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης θα γίνει η ΚΟΥΠΟΝΙ
πορεία αλληλεγγύης την Πέμπτη 29/1, ΣΥΛΛΟΓΗΣ παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής για τους αναγνώστες του
στις 6 μ.μ., από τα Προπύλαια προς Γ. ΖΙΟΒΑ του συντρόφου μας, ηθοποιού και ποιητή,
τη Βουλή και την τούρκικη πρεσβεία. Γιώργου Ζιόβα, με τίτλο Το τραγούδι της
συμφιλίωσης και του πολέμου (Ελ. Βενι-
ζέλου 12). θέατρο
Σέρρες: Το νερό ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ σε εργολάβο της ΟΜΑ∆Α Η Εργατική Λέσχη Νέας Ιωνίας προχωράει Με την επίδειξη του παρόντος
περνάει στα χέρια λειτουργίας και της συντήρησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- με τη νέα χρονιά στη δημιουργία ομάδας κουπονιού, το Πριν παρέχει
βιολογικού καθαρισμού αποφάσισε η ΤΙΣΜΟΥ υπολογιστών και προγραμματισμού. Στό- τη δυνατότητα σε 2 αναγνώστες
εργολάβων διοίκηση της Δημόσιας Επιχείρησης ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ χος αυτής της σειράς σεμιναρίων είναι να του να παρακολουθήσουν
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) ΛΕΣΧΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ καταστούν διαθέσιμες βασικές γνώσεις προ- την θεατρική παράσταση
Σερρών — εξέλιξη που ανοίγει διά- γραμματισμού στο ευρύ κοινό. Η πρώτη συ- Περιμένοντας τον Γκοντό,
νάντηση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο
πλατα τον δρόμο για την ιδιωτικο- με ένα εισιτήριο αξίας 12 ευρώ!
Σάββατο 19/1, στις 6 μ.μ., στη λέσχη (Ελ.
ποίηση του νερού. Παράλληλα, σε
Βενιζέλου 84). Παραστάσεις (Πρεμιέρα 1/11):
εργολάβους παραχωρεί και την κα-
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις
ταμέτρηση υδρομέτρων, το μοίρασμα ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Χοσέ Μαρτί - 8.30 μ.μ. και Κυριακή στις 7 μ.μ.
λογαριασμών και τις βλάβες, αρνού- ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ Αλληλεγγύη με την Κούβα» διοργανώνει
μενη την κάλυψη των κενών οργανι- ΤΗΣ 60ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ το Σάββατο 26/1, στις 7 μ.μ., στον πο- Θέατρο ΑΤΤΙΣ-Νέος Χώρος
κών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. ΤΗΣ ΚΟΥΒΙΚΗΣ λιτιστικό χώρο Asclaye, εκδ ήλωση για (Λεωνίδου 12-Μετρό Μεταξουργείου)
«Όχι στην εκχώρηση τμημάτων της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τον εορτασμό της 60ης επετείου της νίκης Τηλέφωνο: 210-3225207

ΔΕΥΑΣ σε εργολάβους», αναφέρει η της Κουβανικής Επανάστασης (Φαλήρου Ισχύει για όλες τις παραστάσεις
47-Κουκάκι). (απαραίτητη η τηλεφωνική κράτηση
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Σερρών.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 11
Συνέντευξη
▶ Πώς είναι η πολιτική στον τα παραπάνω μόνη της. Ο μό-
και οικονομική κατάσταση
Νικόλα Βουκομπράτοβιτς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ νος δρόμος για την ελευθερία
στην Κροατία, ειδικά Στέλεχος Κόκκινης Δράσης (Κροατία) ΞΟΠΛΙΔΗ είναι μέσω της ενότητας και
μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ της αλληλεγγύης στα Βαλκά-
και την ΕΕ; νια, που είναι αδύνατο να

Η χώρα δεν έχει ανακάμψει


σε οικονομικό ή κοινωνικό
επίπεδο από την ανεξαρτη-
Κομμουνισμός, σε στο περιθώριο του πολιτικού
συστήματος. Στην Κροατία,
επιτευχθούν χωρίς σεβασμό
των ατομικών ταυτοτήτων και
την εθνική ισότητα.

τοποίησή της, στις αρχές της


δεκαετίας του 1990. Οι μαζι-
κές ιδιωτικοποιήσεις και η λε-
για τη λευτεριά βρίσκεται στην εξουσία πά-
νω-κάτω από το 1990. Το κυ-
βερνόν κόμμα χρησιμοποιούσε
▶ Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην
Ελλάδα δημιούργησε ελπίδες
στα περισσότερα αριστερά
ηλασία από την άρχουσα τάξη
έχουν μετατρέψει τη χώρα σε
συντρίμια. Για χρόνια, πολλοί
της ανθρωπότητας! τακτικά τη βία, συμπεριλαμ-
βανομένων των δολοφονιών,
εναντίον των αντιπάλων του
τις τελευταίες δεκαετίες. Ακό-
κόμματα της Ευρώπης. Τώρα
έγινε ο βασικός εταίρος
της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.
άνθρωποι ανέχθηκαν την «θε- Ποια είναι η άποψή σας;
ραπεία του σοκ», περιμένο- μα και σήμερα, δεν είναι ασυ-
ντας ότι τα πράγματα θα βελ- Η Κόκκινη Δράση (Crvena Akcija) είναι μια νήθιστο για εξέχοντες πολιτι-
Όλοι υποστηρίξαμε τον ΣΥΡΙ-
τιωθούν μόλις γίνουμε μέρος κομμουνιστική οργάνωση που δραστηριοποιείται κούς να υποστηρίζουν ανοιχτά
ΖΑ ενάντια στις πιέσεις που
της Δύσης. Φυσικά, η κατά- τον σοβινισμό ή να επαινούν
στην Κροατία εδώ και δέκα χρόνια. τον ιστορικό φασισμό – σε αντί-
δέχτηκε από τις κυβερνήσεις
σταση έγινε πραγματικά πολύ μας κατά τη διάρκεια των δι-
χειρότερη. Η διαδικασία απο- Αν και είναι ακόμη μια μικρή σχετικά δύναμη, θεση με όσα ανέμεναν οι φι-
απραγματεύσεων. Αλλά στο
βιομηχάνισης που είχε αρχίσει έχει συμμετάσχει ενεργά σε φοιτητικούς, εργατικούς λελεύθεροι, η κατάσταση με-
τέλος, αποδείχθηκε ότι κά-
νωρίτερα εντατικοποιήθηκε τά την είσοδο της Κροατίας
και αντιφασιστικούς αγώνες. Όπως δηλώνει στην ΕΕ. Κατά κάποιον τρόπο,
ναμε λάθος: Μια δίκαιη λύση
με την ένταξη στην ΕΕ και τα δεν ήταν δυνατή, αλλά μόνο
τελευταία απομεινάρια του ο Ντάρκο, μιλώντας στο Πριν, πίστη των μελών της ο σοβινισμός και οι αντιδρα-
επειδή ολόκληρη η δομή της
«εθνικού κεφαλαίου» αντι- είναι ότι είναι κρίσιμο και αναγκαίο να υπάρχει στικές ιδέες είναι τα τελευταία
ΕΕ δεν είναι δίκαιη. Έτσι, δεν
καταστάθηκαν από δυτικές ιδεολογικά όπλα που μπορεί
μια πρωτοπορία που θα κρατήσει ζωντανή τη φλόγα να χρησιμοποιήσει η ντόπια
αρκεί να πούμε απλώς ότι οι
εταιρείες. Την ίδια στιγμή,
της επαναστατικής σκέψης και δράσης στη χώρα, άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ είναι
η μικρής κλίμακας γεωργία, αστική τάξη για να διατηρηθεί
«προδότες», όπως κάνουν
που κάποτε κυριαρχούσε παρά τις δυσκολίες. στην εξουσία. Δεν μπορεί να
ορισμένοι. Όλη η ιδέα της
στην παραγωγή τροφίμων, προσφέρει τίποτα άλλο εκτός
παροχής ψευδών υποσχέσεων
κατέρρευσε εντελώς και αντι- από θρησκευτικό φονταμεντα-
λισμό και φόβο ενάντια στους περί τερματισμού της λιτότη-
καταστάθηκε από εισαγωγές.
γείτονες. Ο ιδεολογικός αγώ- τας χωρίς να αλλάξει τίποτα
Πολλοί πρώην αγρότες και βι-
νας ενάντια στον σοβινισμό εί- είναι αδιέξοδη. Δεν υπάρχει
ομηχανικοί εργάτες έφυγαν
ναι ένα από τα πιο σημαντικά προοπτική για την Αριστερά
για τη Γερμανία, την Αυστρία
μας καθήκοντα. έξω από την επανάσταση.
ή την Ιρλανδία. Έτσι, η χώρα
Όχι επειδή θέλουμε να είμα-
που είχε πληθυσμό λίγο πάνω
▶ Ποια είναι η άποψή σας για στε τόσο ριζοσπαστικοί, αλλά
από τέσσερα εκατομμύρια,
τη Συμφωνία των Πρεσπών; επειδή η πρακτική το δείχνει
έχασε τουλάχιστον 200.000
ξεκάθαρα.
ανθρώπους από την είσοδό
της στην ΕΕ το 2013. Δεν είναι δική μας δουλειά να
καθορίσουμε το μέλλον της ▶ Πολύς λόγος γίνεται για
Μακεδονίας, αλλά θεωρούμε τον σύγχρονο καπιταλισμό
▶ Τους τελευταίους
ότι είναι σημαντικό να κρατή- και το βάθεμα της
μήνες έγιναν στην Κροατία
σουμε αποφασιστική στάση. αντιδραστικής φύσης του
απεργίες ενάντια στα
σχέδια ιδιωτικοποιήσεων. Μπορεί να είναι δύσκολο να πολιτικού συστήματος.
Τι συμβαίνει στο εργατικό υπερασπιστούμε τον διεθνι- Η απάντηση της
κίνημα; σμό σε ένα κλίμα σοβινιστι- επαναστατικής Αριστεράς;
κής υστερίας, αλλά το επανα-
Ένα από τα χειρότερα παρα- στατικό κίνημα δεν έχει άλλη Κατά τη γνώμη μας, η πα-
δείγματα οικονομικής κατα- επιλογή. Όσοι βρίσκονται γκόσμια κίνηση προς τα δε-
στροφής είναι η ναυπηγική στην Αριστερά που επινοεί ξιά αποτελεί συνέπεια της
βιομηχανία. Η Κροατία είχε δικαιολογίες για τον εθνικι- έλλειψης ενός ισχυρού εργατι-
ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη σμό με έναν ψεύτικο αντιι- κού κινήματος. Αυτό θα συνε-
σε αυτόν τον τομέα, καθώς οργανώσεις, για άλλη μια α μπεριαλισμό, διχάζουν τους
μπ χιστεί αν δεν καταφέρουμε να
σχεδόν όλα τα ναυπηγεία της φορά, αποδείχθηκαν άχρη- η- λαούς των Βαλκανίων, παίζο-
λα αναζωογονήσουμε το κομμου-
Γιουγκοσλαβίας εδράζονταν στες σε αυτόν τον αγώνα. Το ο ντας ακριβώς το παιχνίδι των
ντ νιστικό κίνημα. Καμία από τις
εδώ. Αυτή η βιομηχανία ήταν εργατικό κίνημα είναι επί του
υ ιμπεριαλιστών. Αυτή η περιο-
ιμ προοδευτικές μεταρρυθμίσεις
Όσοι βρίσκονται σε μια
τόσο μεγάλη που χρειάστηκαν παρόντος τόσο αδύναμο, χχή είναι πολυεθνική και θα που επιτεύχθηκαν τα τελευταία
σχεδόν 30 χρόνια για να κατα- που χρειάζεται πλήρη ανα-
Αριστερά που επινοεί παραμείνει έτσι, ανεξάρ- 150 χρόνια δεν θα ήταν δυνατή
στραφεί τελείως. Πρόσφατα, συγκρότηση προκειμένου δικαιολογίες για τητα από το πόσα σύνορα χωρίς ένα επαναστατικό κίνη-
οι εργάτες των τελευταίων να διαδραματίσει σημα- θα χαραχθούν. Είναι κα- μα που τις διεκδικούσε. Δυστυ-
τον εθνικισμό με έναν
ναυπηγείων επαναστάτησαν ντικό ρόλο. θήκον των κομμουνιστών χώς, θεωρητικά και οργανω-
ενάντια στη μετάλλαξη των ψεύτικο αντιιμπεριαλισμό, να βρίσκονται στην πρώτη τικά, ο κομμουνισμός σήμερα
εταιριών τους από μεγιστάνες ▶ Η άνοδος της διχάζουν τους λαούς γραμμή της μάχης για τα σχεδόν παντού μοιάζει με ένα
του τουρισμού, που συχνά με- ακροδεξιάς και του δικαιώματα των μικρότερων
δ κενό κέλυφος. Αλλά για δεκα-
των Βαλκανίων
τατρέπουν βιομηχανικούς χώ- φασισμού παγκοσμίως είναιαι και πιο αδύναμων εθνών και
κα ετίες πριν, ήταν το φως που
ρους εργασίας σε ξενοδοχεία γεγονός. Με βάση και την κατά του σοβινισμού της δι-
κα οδηγούσε στην πρόοδο της αν-
και μαρίνες εξαναγκάζοντας ιστορία των εθνικισμών κής τους μπουρζουαζίας. Επί
κή θρωπότητας. Θεωρούμε ως
ειδικευμένους εργαζόμενους στα Βαλκάνια ποιοι είναι του παρόντος, καμία χώρα
το βασικό καθήκον της ομάδας
να επιλέξουν μεταξύ της χα- οι δικοί σας αγώνες; στα Βαλκάνια δεν είναι πραγ- μας να καταστήσουμε και πάλι
μηλά αμειβόμενης εργασίας ματικά ελεύθερη, ανεξάρτητη τον κομμουνισμό το μέσο για
στον τουρισμό ή της μετανά- Σε πολλές χώρες, η άνο- ή δημοκρατική. Και καμία την απελευθέρωση της ανθρω-
στευσης. Οι συνδικαλιστικές δος της Ακροδεξιάς ξεκίνη- χώρα δεν μπορεί να γίνει όλα πότητας.
12 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Η άλλη όψη

Κακοκαιρία Κυριάκος Νασόπουλος

Στην καρδιά του χειμώνα και στα


μισά της διαδρομής του ήδη με-
τράμε νεκρούς. Άνθρωποι που
πέθαναν από το κρύο του χιονιά,
Ο «Τηλέμαχος»
γιατί δεν είχαν στέγη ή γιατί προ-
σπαθούσαν να ζεσταθούν με αυ-
τοσχέδια και δηλητηριώδη θέρ-
μανση, άνθρωποι που πάλευαν να
δουλέψουν μέσα στο ίδιο κρύο
αποδείχθηκε ένας
γιατί είχαν ανάγκη το τελευταίο με-
ροκάματο ή ένσημο, άνθρωποι που
δεν μπόρεσαν να τα βγάλουν πέρα
με τα φουσκωμένα ρέματα.
ακόμη ταξικός,
φονικός χιονιάς
Τα καιρικά φαινόμενα έχουν ονό-
ματα, εκείνοι όχι. Ενώ η πρόοδος
των επιστημών και της τεχνολογίας
καλπάζει και μπορεί να προσφέρει
τις καλύτερες συνθήκες στέγασης
και εργασίας, εμείς επιστρέφουμε

Τ
σε σκηνές από τη λογοτεχνία του
ις τελευταίες είκοσι μέρες κοινωνίας: Οι πρόσφυγες, οι εργαζόμε- δας, «μεταμνημονιακής» εποχής και
περασμένου αιώνα, που τελικά τα συστημικά μέσα ενημέ- νοι, οι φτωχοί, οι ηλικιωμένοι… επιστροφής στην «ανάπτυξη». Χιλιάδες
μόνο περασμένος δεν είναι. ρωσης, με εύθυμη πάντα Τρεις συμπολίτες μας παρασύρθη- είναι οι άνθρωποι και οι λαϊκές οικογέ-
Ωστόσο τίποτα δεν μας ξαφνιάζει διάθεση, δεν έπαψαν στιγ- καν και έχασαν τη ζωή τους από χεί- νειες που στερούνται ακόμα και τα πιο
μή να μας ενημερώνουν μαρρο στην Κερατέα, μετανάστης πέ- στοιχειώδη δικαιώματα, όπως είναι η
πια. Τα γεγονότα αυτά είναι η φυ-
για τον ερχομό του «Τηλέμαχου», του θανε και δύο ακόμη μεταφέρθηκαν στο στέγαση και η θέρμανση. Την ώρα που η
σική συνέπεια μιας βίαιης κατά- ισχυρού κύματος κακοκαιρίας το οποίο νοσοκομείο Ρόδου από αναθυμιάσεις «αριστερή» κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοι-
στασης που βιώνει μεγάλο μέρος θα σκέπαζε με χιόνι τα μεγάλα αστικά στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν με μάζεται να χορηγήσει το επίδομα ενοικί-
του πληθυσμού. Τα κέντρα κράτη- κέντρα όλης της χώρας, ενώ θα έντυνε ένα μαγκάλι, νεαρός πρόσφυγας πέθα- ου, παρουσιάζοντάς το σαν ένα σούπερ
σης προσφύγων και μεταναστών στα «λευκά» ακόμη και το κέντρο της νε από το κρύο στη Μόρια, οικοδόμος κοινωνικό μέτρο, οι άστεγοι συνεχώς
γίνονται όλο και πιο απάνθρωπα, Αθήνας. Συνεχείς ήταν βέβαια και οι σκοτώθηκε στο εργοτάξιο του νέου γη- και αυξάνονται. Και υπεύθυνη γι’ αυτό
οι άστεγοι πολλαπλασιάζονται, η διαβεβαιώσεις υπευθύνων, κυβερνη- πέδου της ΑΕΚ και του Μελισσανίδη δεν είναι άλλη από την ίδια την κυβέρ-
τικών και τοπικής αυτοδιοίκησης για πέφτοντας από την παγωμένη σκαλω- νηση που υπηρετεί πιστά τα σχέδια ΕΕ
ανεργία καλπάζει και οι τσέπες των
την πλήρη ετοιμότητα του κρατικού σιά, ρακοσυλλέκτης βρέθηκε νεκρός και κεφαλαίου για την αρπαγή της λα-
εργαζομένων αδειάζουν εξωθώντας
μηχανισμού. Δυστυχώς, ο «Τηλέμαχος» σε παγωμένο δρόμο των Τρικάλων και ϊκής κατοικίας και μικρής περιουσίας,
τους στα άκρα, τόσο όσον αφορά πέρασε –και ήρθε η «Υπατία»– αφήνο- αρκετές ακόμη παρόμοιες ειδήσεις πά- μέσω πλειστηριασμών, προ όφελος των
την εργασία τους αλλά και όσον ντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες γωσαν τις ψυχές μας. τραπεζών. Τη στιγμή, λοιπόν, που οι
αφορά την καθημερινότητα της οι- συνανθρώπους μας, υπενθυμίζοντάς Κάθε φορά που ένα κύμα κακοκαι- συμπολίτες μας που δεν έχουν στέγη και
κογένειάς τους. μας για ακόμη μια φορά με τον πιο βί- ρίας, ήπιο ή πιο ισχυρό, «χτυπάει» την αδυνατούν να ανταποκριθούν στη φορο-
αιο τρόπο ότι αυτοί που θα υποφέρουν πόρτα μας, γκρεμίζεται με κρότο το δια- λεηλασία, την αποπληρωμή των στεγα-
Άλλωστε κάθε είδηση έρχεται σε αυτόν τον ακραία ταξικό κόσμο θα χρονικό αφήγημα, παλιών και τωρινών στικών τους δανείων και την καταβολή
ακριβώς όπως είχε έρθει κάποτε είναι πάντα οι κολασμένοι αυτής της κυβερνώντων, περί Ευρωπαϊκής Ελλά- του ενοικίου πολλαπλασιάζονται, το αί-
μια προηγούμενη με τα ίδια γεγο-
νότα και τους ίδιους ανθρώπους
κι αυτή η επανάληψη δεν μπορεί
να είναι απρόβλεπτη ή τυχαία. Εί-
ναι επιλογή. Οι μετανάστες και οι Κάθε φορά
πρόσφυγες πεθαίνουν στα κέντρα που ένα κύμα
κακοκαιρίας
κράτησης, οι φτωχοί στο δρόμο,
«χτυπάει» την
στα σπίτια τους με ένα μαγκάλι ή
πόρτα μας,
στη σκαλωσιά ξανά και ξανά. Την γκρεμίζεται
ίδια ώρα που μένουν τόσα σπίτια με κρότο το
ακατοίκητα, τόσοι νέοι άνθρωποι διαχρονικό
άνεργοι, τόσοι πόροι ανεκμετάλ- αφήγημα,
λευτοι, η φτώχεια μεγαλώνει. παλιών και
τωρινών
Κάθε χειμώνας είναι ίδιος και προ- κυβερνώντων,
βλέψιμος χωρίς εκπλήξεις. Όσο περί Ευρωπαϊκής
γνωρίζουμε ότι θα κάνει κρύο, θα Ελλάδας,
βρέξει και θα χιονίσει, τόσο γνωρί- «μεταμνη-
ζουμε ότι για άλλη μια φορά πολλοί μονιακής»
εποχής και
θα υποφέρουν από αυτό. Κι αυτοί
«ανάπτυξης»
είναι πάντα οι ίδιοι.
Αρχοντούλα Βαρβάκη
Η άλλη όψη ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 13
τρελαίου θέρμανσης. Τέλος, αρκετοί ήταν
Νίκος Μανάβης
και εκείνοι που υποχρεώθηκαν να ανά-
ψουν κλιματιστικά ή άλλα ηλεκτρι-
κά συστήματα για θέρμανση, τα
οποία είναι πανάκριβα, οπότε
το αμέσως επόμενο διάστημα
Ακραία
θα «αναστενάξουν» μόλις α-
νοίξουν τον πρώτο εκκα-
θαριστικό λογαριασμό.
μεταναστευτική
Θα πρέπει λοιπόν άμεσα
να μειωθούν οι χρεώ-
σεις στα τιμολόγια της
ΔΕΗ και να διαγρα-
πολιτική και όχι
φούν όλα τα χρέη των
ευπαθών κοινωνικών ο-
μάδων. Η στέγαση, η θέρ-
καιρικά φαινόμενα
μανση και όλα κοινωνι-
κά αγαθά είναι δικαίωμα
όλων! Παράλληλα, το τε-
λευταίο κύμα κακοκαιρίας,
ανέδειξε για πολλοστή φορά
περίτρανα και την πλήρη γύ-
μνια του κρατικού μηχανισμού
να αντιμετωπίσει ανάλογες κατα-
στάσεις από την σκοπιά των λαϊκών
αναγκών όπως επίσης και την ξεφτίλα της
πολυδιαφημισμένης ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Η έλλειψη στοιχειωδών υποδομών και προσω-
πικού στον μηχανισμό τόσο του κεντρικού όσο
Χιλιάδες οικογένειες και του τοπικού κράτους οδήγησαν σε δεκά-
δες αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων
στερούνται στοιχειώδη σε όλη τη χώρα, χωριών ανά την επικράτεια,
στο κλείσιμο σχολικών μονάδων, ακόμη και
δικαιώματα, στην αδυναμία θέρμανσης των κτιρίων και σε

Τ
υπολειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. ην περασμένη Τρίτη, ένας σκεται έξω από το κολαστήριο,
όπως η στέγαση Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», της περιβόη- 24χρονος Καμερουνέζος όπου υπάρχουν μόνο σκηνές και
της Fraport, έδιναν και έπαιρναν οι καθυστε- πρόσφυγας πεθαίνει στο λασπόνερα, όπου η θέρμανση εί-
και η θέρμανση ρήσεις, οι εκτροπές ή ακόμα και οι ακυρώσεις
πτήσεων. Οι «δύσμοιροι» επιβάτες της πτήσης
κολαστήριο της Μόριας. Η κυ-
βερνητική προπαγάνδα προσπα-
ναι ανύπαρκτη, όπου δεν υπάρ-
χει αποχέτευση. Δεν λέει τίποτα
>>>>> της Ryanair από Λονδίνο, αντί να προσγειω- θεί να κρύψει ότι η αιτία θανάτου για τα χαλασμένα κοντέινερ που
θούν στην Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στη γειτονι- του πρόσφυγα είναι η μακρό- μπάζουν νερά.
κή… Ρουμανία και στην πόλη Τιμισοάρα. Λόγω χρονη έκθεσή τους σε ακραίες Ίσως κάποιοι θα μας κατη-
τημα για πλήρη προστασία της λαϊκής κατοικί- αδυναμίας προσέγγισης του αεροδρομίου της καιρικές συνθήκες. Ο διοικητής γορήσουν για υπερβολική ευαι-
ας είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Θεσσαλονίκης, η αεροπορική εταιρεία χαμη- του κολαστηρίου της Μόριας σθησία. Ας ρίξουν μια ματιά στην
Εξίσου σημαντικό θέμα είναι και η αδυνα- λού κόστους έδωσε εντολή στον πιλότο της να Γιάννης Μπαλπακάκης προσπα- πρόσφατη ανακοίνωση της MKO
μία εκατοντάδων χιλιάδων εργατικών νοικο- κατευθυνθεί σε αεροδρόμιο με χαμηλά τέλη, θεί να πείσει ότι είχε κάνει υπερ- Oxfam, που είδε το φως της δη-
κυριών να έχουν πρόσβαση στη θέρμανση, τις ασχέτως αν εκείνο βρισκόταν σε άλλη χώρα… βολική χρήση χαπιών. Ως παλαιό μοσιότητας τις προηγούμενες
κρύες μέρες του χειμώνα. Αμέτρητα είναι τα Τέλος, δεκάδες ήταν και οι καταγγελίες στέλεχος της ΕΥΠ, γνωρίζει καλά ημέρες. Ας δουν στο διαδίκτυο
σπίτια που είτε δεν θερμαίνονται καθόλου είτε εργαζομένων οι οποίοι δέχτηκαν πίεση και τρο- την αξία της προπαγάνδας και τα βίντεο και τις φωτογραφίες
οι ένοικοί τους επιστρατεύουν δεκάδες αυτο- μοκρατία από τα αφεντικά τους, ώστε να μην προσπαθεί τα δημιουργήσει μια από την κατάσταση στη Μόρια.
σχέδιες πατέντες, άκρως επικίνδυνες, για να απουσιάζουν ή έστω να αργήσουν στην εργασία θολή εικόνα για τα αίτια θανάτου Είναι αλήθεια ότι η κατάστα-
σπάσουν λίγο την παγωνιά. Και φέτος, όπως τους. Πολλοί ήταν και εκείνοι που υποχρεώθη- του πρόσφυγα. Φιλοκυβερνητικά ση στη Μόρια δεν είναι ούτε κα-
όλα τα τελευταία χρόνια, το πετρέλαιο θέρ- καν να εργαστούν, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ΜΜΕ στηρίζουν την προσπάθεια λύτερη ούτε χειρότερη από την
μανσης φαντάζει είδος πολυτελείας για τη συ- τη σωματική τους ακεραιότητα. Τραγική επι- αυτή. Καμία έρευνα, κανένα ρε- κατάσταση στη ΒΙΑΛ της Χίου,
ντριπτική πλειοψηφία του λαού. βεβαίωση ο 60χρονος οικοδόμος που σκοτώθη- πορτάζ για την κατάσταση στην και το Βαθύ της Σάμου. Οι συν-
Η τιμή  του  πετρελαίου, εξαιτίας της διε- κε την Τετάρτη πέφτοντας από σκαλωσιά στο Μόρια δεν πραγματοποιείται τις θήκες διαβίωσης των προσφύ-
θνούς αύξησης όσο και της μεγάλης φορολο- εργοτάξιο του υπό κατασκευή γηπέδου της «Δι- επόμενες ημέρες. γων είναι απάνθρωπες και στα
γίας στην Ελλάδα και της ανεξέλεγκτη κερδο- κέφαλος ΑΕ» (συμφερόντων Μελισσανίδη) στη Καμία αναφορά δεν γίνεται τρία νησιά. Το ίδιο απάνθρωπες
σκοπίας, έχει ανέβει κατά τουλάχιστον 20% Νέα Φιλαδέλφεια. Την προηγούμενη μέρα, η στο ότι ο συγκεκριμένος πρό- είναι και στη Μαλακάσα και τα
σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή που το ΠΑΕ ΑΕΚ επικοινωνούσε την ομορφιά της κα- σφυγας βρίσκονταν επί τρεις Διαβατά της Θεσσαλονίκης. Δεν
κυβερνητικό επιτελείο φέρεται να μελετά την λυμμένης με χιόνι «Αγιάς Σοφιάς» και την επο- εβδομάδες σε σκηνή, μέσα στη πρόκειται για κάποια διοικητική
επέκταση και την αύξηση του επιδόματος θέρ- μένη οι εργαζόμενοι, στο όνομα των στενών βροχή και το κρύο. Καμία ανα- ή οργανωτική ανικανότητα. Είναι
μανσης, το αίτημα για πλήρη κατάργηση της χρονοδιαγραμμάτων και των ποινικών ρητρών, φορά δεν γίνεται για το ότι ο επιλογή της κυβέρνησης και της
φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, του- έμπαιναν στο εργοτάξιο για να εργαστούν κα- θανών παραπονιόταν πως δεν ΕΕ να υποβάλει στο βασανιστή-
λάχιστον για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά νονικά σαν πρόβατα επί σφαγή. άντεχε το κρύο μέρες πριν από ριο του πάγου πρόσφυγες και
νοικοκυριά, αποτελεί μονόδρομο. Θα πρέπει Φαντάζει λοιπόν ακόμη επίκαιρη, παρότι τον θάνατό του. μετανάστες. Είναι μια πολιτική
άμεσα να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλω- έχουν περάσει ακόμη δυο χρόνια κυβέρνησης Ο διοικητής του κολαστηρί- ακροδεξιάς έμπνευσης που θεω-
σης στα επίπεδα του 2009, δηλαδή από τα 280 ΣΥΡΙΖΑ, η ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ου της Μόριας υποστηρίζει πως ρεί ότι έτσι θα μειωθούν οι ροές
ευρώ ανά χιλιόλιτρο που είναι σήμερα στα 21 οποία είχε εκδοθεί τέτοια εποχή το 2017, για οι εκεί κρατούμενοι διαβιούν σε των προσφύγων προς την Ελλά-
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. μια αντίστοιχη κακοκαιρία. «Οι πρόσφυγες, οι θερμαινόμενα κοντέινερ. Αλλά δα και την Ευρώπη. Οι θάνατοι
Ταυτόχρονα, βέβαια, θα πρέπει να μειωθεί άστεγοι, οι φτωχοί και άνεργοι δεν είναι αριθ- δεν εξηγεί πώς θερμαίνονται τα προσφύγων από ακραία καιρικά
και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο φυσικό μοί αλλά ανθρώπινες ζωές, δεν είναι “θύματα κοντέινερ στις πολύωρες διακο- φαινόμενα εντάσσονται και αυ-
αέριο, το οποίο χρησιμοποιούν όλο και περισ- της κακοκαιρίας” αλλά της μνημονιακής και πές ρεύματος, δεν εξηγεί γιατί τοί στον σχεδιασμό των ελληνι-
σότερα σπίτια και του οποίου η τιμή τα τελευ- ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙ- οι πρόσφυγες ανάβουν φωτιές κών κυβερνήσεων και της ΕΕ.
ταία χρόνια έχει αυξηθεί κατακόρυφα και έχει ΖΑ-ΑΝΕΛ που στο βωμό των πλεονασμάτων για να ζεσταθούν. Δεν λέει κου- Είναι επιλογή τους η πολιτική
αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα εκείνη του πε- […] τους θυσιάζει»… βέντα για τη Μόρια 2 που βρί- η οποία δολοφονεί ανθρώπους.
14 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΠΙ • κοινωνία

Ματίνα Παπαχριστούδη
πίσω
από τις Αναδιάρθρωση στα μίντια,
κάμερες
στον τοίχο οι εργαζόμενοι
Σοβαρές εξελίξεις στα των αλλαγών κρατά ο όμιλος Βαρδινο- ριακού στο εξωτερικό. Θυμίζουμε
μέσα ενημέρωσης κυο- γιάννη, που υλοποιεί το σχέδιο ενοποίη- ότι πρόσφατα ο όμιλος ανακοίνωσε
φορούνται για τις αρχές σης των τηλεοπτικών σταθμών Alpha και πως πούλησε τα ΜΜΕ του στη Σερ-
του 2019. Στην κορυφή βρί- Star. Πληροφορίες, μάλιστα, αναφέ- βία και το Μαυροβούνιο, εξασφα-
σκεται ο χώρος της ιδιωτικής ρουν πως εντός των επόμενων ημερών λίζοντας 180 εκατ. ευρώ! Παρά τα
τηλεόρασης, ελεύθερης και συνδρο- θα προχωρήσει η ενοποίηση των ειδή- έσοδα στον όμιλο, οι περικοπές δεν
μητικής, ενώ και στον χώρο του Τύπου αναμένουμε σεων των δυο καναλιών σε επίπεδο μη- σταμάτησαν. Παράλληλα, ο ΑΝΤ1
αλλαγές και ανακατατάξεις. Στην τηλεόραση, τα ηνία χανισμών και προσωπικού. Ενδεικτικό μετέχει στην κούρσα εξαγοράς της
είναι ότι απομακρύνθηκε συνδρομητικής Forthnet (Nova),
ο διευθυντής ειδήσεων του αλλά πληροφορίες αναφέρουν πως
Alpha, ο οποίος διοικούσε ο υψηλός δανεισμός του αποτελεί
εν λευκώ το κανάλι υπό την μεγάλο πρόβλημα.
Η ΑΔΙΕΞΟΔΗ ΤΑΚΤΙΚΗ της ΚΑΜΙΑ ΛΥΣΗ δεν δίνεται για τους ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στο συγκρότημα του ιδιοκτησία Κοντομηνά. Το Στον Τύπο, από την άλλη, οι
ένωσης συντακτών να αντιμε- απολυμένους ή απλήρωτους και Φιλιππάκη, ο οποίος βρίσκεται σε στέλεχος βρήκε αμέσως στέ- εξελίξεις σχετίζονται άμεσα με τις
γη στον ΣΚΑΙ του Αλαφού- επερχόμενες εκλογές και οι εκδότες
τωπίζει τις απολύσεις και τη μη φυσικά συνεχίζεται η επίθεση συνεχή διαμάχη με τον Μαρινάκη
ζου — και πριν κάτσει στην απαιτούν να δοθούν άμεσα κίνητρα
πληρωμή μισθών στα ΜΜΕ μόνο ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα. εντός του μπλοκ υποστήριξης της
ακριβοπληρωμένη καρέκλα και ενισχύσεις στις εφημερίδες.
με προσφυγή στο υπουργείο Ούτε καν πρόστιμα δεν αποφασίζο- Νέας Δημοκρατίας. Ο εκδότης του διευθυντή ειδήσεων Οι κυκλοφορίες των εντύπων είναι
Εργασίας κοντεύει να γίνει ανέκ- νται για τα ΜΜΕ, όπως συμβαίνει σε ανακοίνωσε, συγκεκριμένα, πως ανακοινώθηκαν 15 απολύ- απογοητευτικές, με κύρια ευθύνη
δοτο. Ώρες επί ωρών συζητή- άλλους κλάδους. Την Παρασκευή, η εταιρεία Δημοκρατικός Τύπος σεις δημοσιογράφων! των ίδιων των εκδοτών, οι οποίοι
σεις στο ΣΕΠΕ και σε τριμερείς όταν στον ΣΚΑΙ ανακοινώθηκαν οι απορροφήθηκε από την εκδοτική Ο «ενημερωτικός» ΣΚΑΙ δείχνουν να νοιάζονται μόνο για την
συναντήσεις για να διαπιστωθεί νέες απολύσεις, η πρώτη κίνηση της εταιρεία της Εστίας. Σημειώνεται προχωρά σε αλλαγή του πρόσδεσή τους, ως προπαγανδιστι-
πως οι ιδιοκτησίες των μίντια ΕΣΗΕΑ ήταν και πάλι να ζητήσει... πως στις εφημερίδες του συγκρο- φθηνού εργατικού δημοσι- κοί μηχανισμοί, στην κυβέρνηση
επιμένουν στις περικοπές και τις τριμερή. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, τήματος τους τελευταίους μήνες ογραφικού δυναμικού του, ή στην αντιπολίτευση. Η πλήρης
απολύσεις και τα θεσμικά όργα- ζήτησαν 48ωρη απεργία ως απάντη- του 2018 έγιναν επίσης πολλές τη στιγμή που το σχέδιο για κατάργηση των συλλογικών συμ-
λειτουργία, από τις αρχές βάσεων και η μείωση μισθών στο
να να συστήνουν προσφυγή στα ση στην αντιεργατική αναδιοργάνω- απολύσεις.
του χρόνου, ενός δεύτερου ύψος των 430 ως 600 ευρώ για τους
δικαστήρια. ση που επιχειρεί ο Αλαφούζος.
τηλεοπτικού καναλιού μό- περισσότερους δημοσιογράφους ο-
νο με ειδήσεις και ενημέ- δήγησε σταδιακά και στην πλήρη
ρωση έχει παγώσει. Παράλ- δημοσιογραφική απαξίωση των ε-
ληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι επί- φημερίδων. Οι επερχόμενες εκλο-
κεινται περικοπές και στον όμιλο ΑΝΤ1, γές φαντάζουν ως ευκαιρία για τους
παρά τις ηχηρές «επενδύσεις» του Κυ- εκδότες να πάρουν παράταση ζωής.

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ
∆ίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
Ούτε μία, ούτε δυο αλλά συνολικά τέσ- συνάδελφους φαντάρους, ότι έχουμε
σερις καταγγελίες κατέφθασαν σε λιγό- δικαιώματα ως πολίτες με στολή και
τερο από μία εβδομάδα από συναδέλ-
φους φαντάρους σχετικά με τις άθλιες
Άθλιες συνθήκες παντού! αγωνιζόμαστε για αυτά.
Μόνο με κίνημα μέσα και έξω από
συνθήκες που αντιμετωπίζουν κατά την τον στρατό, με το Δίκτυο Ελευθέρων
πραγματοποίηση της στρατιωτικής τους ▸ Κυβέρνηση και υπουργείο να ασχοληθούν, Φαντάρων «Σπάρτακος» και τη συμβολή
θητείας. Οι φαντάροι νιώθουν στο πετσί της Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμέ-
τους την αδιαφορία, την εκμετάλλευση επιτέλους με τα προβλήματα των φαντάρων νων μπορούμε να σταθούμε με αξιοπρέ-
και πολλές φορές φτάνουν στα όρια πεια απέναντι σε κράτος, κυβέρνηση,
τους, μην αντέχοντας άλλη ταλαιπω- υποχρέωσε τους συναδέλφους να απο- οι φαντάροι λόγω έλλειψης θέρμανσης. στρατό και στρατιωτικό κατεστημένο.
ρία. Καλά θα κάνει λοιπόν ο υπουργός Να φτιάξουμε επιτροπές φαντάρων,
στραγγίζουν λιμνάζοντα νερά επί ώρες Μάλιστα στην καταγγελία που μας ήρθε
Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένος να ασχο- ναυτών, σμηνιτών σε όλα τα στρατόπε-
σε θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν! από την Μεραρχία Διδυμοτείχου, οι συ-
ληθεί με τα πραγματικά προβλήματα δα, τις μονάδες της αεροπορίας και τα
β)Λαγός Διδυμοτείχου - 516 ΜΚ/ΤΟ: νάδελφοι ανέφεραν ότι με εντολή της δι-
των φαντάρων και να σταματήσει το πλοία του ναυτικού. Να βγούμε μαζι-
Πολύ σοβαρή καταγγελία για παντελή οίκησης του στρατοπέδου εξαναγκάσθη-
«κρυφτό» με τον Τσίπρα για τη καρέκλα κά στην αναφορά παραπονούμενοι, να
έλλειψη στοιχειώδους υγιεινής στα μα- καν σε πορεία στα πλαίσια «άσκησης»,
και τα αξιώματα. δημοσιοποιήσουμε την αυθαιρεσία και
Παραθέτουμε λίγα μόνο παραδείγ- γειρεία του τάγματος καθώς και αναφο- με θερμοκρασία μείον 10 βαθμών! τις τυχόν απαράδεκτες, απάνθρωπες
ματα από όσα έχουν γνωστοποιηθεί στην ρά στην έλλειψη θέρμανσης εντός των Εμείς από την πλευρά μας καθι- συνθήκες που επικρατούν σε στρατόπε-
Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων: θαλάμων με θερμοκρασίες αρκετούς στούμε σαφές σε κυβέρνηση, κράτος δα ανά την επικράτεια. Να σταθούμε
α) Πολιχνίτο Λέσβου - 264 Μ/Κ ΤΕ: βαθμούς υπό του μηδενός. και υπουργείο ότι δεν θα σταματήσου- ενωμένοι και μαχητικά απέναντι στον
Ως γνωστόν, τις τελευταίες ημέρες η γ) 239 Μυτιληνιούς - Σάμος και Με- με στιγμή να είμαστε στο πλευρό των πόλεμο και τον εθνικισμό, το φασισμό
θερμοκρασία σε πολλές περιοχές έφτασε ραρχία Διδυμοτείχου: Και εδώ οι κα- συναδέλφων μας, δε θα σταματήσουμε και τον ρατσισμό, στην κυβερνητική
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κάτι το οποίο ταγγελίες έχουν να κάνουν κατά κύριο στιγμή να στιγματίζουμε την επιθετι- πολεμοκαπηλεία και τους ιμπεριαλιστι-
φαίνεται να άφησε «ασυγκίνητη» την λόγο με το κρύο και τις άθλιες έως εξο- κή και πολεμοκάπηλη πολιτική της συ- κούς σχεδιασμούς που φέρνουν την κα-
διοίκηση του εν λόγω τάγματος καθώς ντωτικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν γκυβέρνησης και υπενθυμίζουμε στους ταστροφή και την προσφυγιά.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 15
Ειρήνη Γεωργάκη Κόλλια
Κάτσε καλά,
γεράσαμε…

Μ
ε ένα μεγάλο Η ορμή των εκπαιδευτικών στριμώχνει την κυβέρνηση και υποχρέωσε οποία κατέληξε σε σύσκεψη συ-
και μαχητικό- ντονισμού για τη συνέχιση των
τατο συλλαλη- τις ομοσπονδίες σε νέες κινητοποιήσεις αύριο. Καθοριστικό ρόλο κινητοποιήσεων, στην οποία
τήριο, με μα- παίζουν ο συντονισμός των συλλόγων, η συνέλευση αγώνα συμμετείχαν με αποφάσεις
ζική συμμε- τους Σύλλογοι Εκπαιδευτικών
τοχή στην απεργία της Παρα-
στην κατειλημμένη Πρυτανεία και το Συντονιστικό των Αναπληρωτών. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
σκευής 11/1 , με κήρυξη νέας και ΕΛΜΕ καθώς και το Συντο-
24ωρης για τη Δευτέρα 14/1 νιστικό Αναπληρωτών. Η μαζι-
και μια πολύ μεγάλη Συνέλευ- πορεία κατευθύνθηκε προς το μέγαρο Μαξί- αμέσως μετά τη λήξη της πορείας. Εκατοντά- κότητα της σύσκεψης, η αγω-
ση Αγώνα στην κατειλημμένη μου, όπου απωθήθηκε για άλλη μια φορά από δες εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμιας και δευτε- νία για το εργασιακό μέλλον
Πρυτανεία, οι εκπαιδευτικοί την αστυνομία. Παρά την καταστολή, ο όγκος ροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι και αναπλη- αλλά και η αποφασιστικότητα
έδωσαν την πρώτη απάντηση της πορείας παρέμενε στο δρόμο, συνεχίζοντας ρωτές, παρά την καταστολή, τα δακρυγόνα για δράση, αποτυπώθηκαν
στο νομοσχέδιο έκτρωμα, στην τη διαδήλωση αψηφώντας τα χημικά που έρι- και το ξύλο, ένωσαν τις φωνές τους σε μια στην απόφαση της συνέλευσης
αντιδραστική αναδιάρθρωση χνε η αστυνομία όποτε πλησίαζε η κεφαλή της από τις μεγαλύτερες συνελεύσεις αγώνα των για συνέχιση των απεργιακών
στην εκπαίδευση που απο- πορείας τις κλούβες προστασίας του Μαξίμου. τελευταίων χρόνων και αποφάσισαν πολύμορ- κινητοποιήσεων και πίεση σε
πειράται η κυβέρνηση και το Οι φοιτητικοί σύλλογοι που πλαισίωσαν την φες δράσεις για το Σαββατοκύριακο. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, συγκρότηση
υπουργείο Παιδείας. Το πρωί πορεία των εκπαιδευτικών, παλεύοντας από Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν πριν ακόμα επιτροπών αγώνα και μαζική
της Παρασκευής, το Συντονι- κοινού για το δικαίωμα ανοίξουν τα σχολεία, εν συμμετοχή στις συνελεύσεις.
στικό Αναπληρωτών και Αδιό- στη μόνιμη και σταθερή μέσω χιονιά. Τη Δευτέρα Στη διάρκεια της εβδομάδας,
ριστων Εκπαιδευτικών και πολ- εργασία, συμμετείχαν 7/1 πραγματοποιήθηκε συ- σύλλογοι πρωτοβάθμιας εκ-
λά εκπαιδευτικά σωματεία, και στην πανελλαδική Χιλιάδες γκέντρωση στο υπουργείο παίδευσης και ΕΛΜΕ πραγμα-
προχώρησαν σε κατάληψη της συνέλευση αγώνα της κα- Παιδείας, την Τρίτη 8/1 τοποίησαν γύρο γενικών συνε-
Πρυτανείας του ΕΚΠΑ, η οποία τειλημμένης πρυτανείας
εκπαιδευτικοί συγκέντρωση στη βουλή, η λεύσεων σε όλη την Ελλάδα και
μετατράπηκε σε κέντρο αγώνα πολιόρκησαν οργάνωσαν τον αγώνα τους,
για το αγωνιστικό τετραήμερο. με την πλειοψηφία των ΔΣ της
Όπως αναφέρεται στο δελτίο Βουλή και Μαξίμου ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να προκηρύσ-
τύπου της κατάληψης: «Στέλ- σει την απεργία στις 11/1 για να
νουμε μήνυμα ανυποχώρητου παρά την καταστολή βγάλει την υποχρέωση ώστε να
αγώνα ενάντια στο προσοντο- «σφυρίξει περήφανη» τη λήξη
λόγιο-έκτρωμα που απολύει χι- του αγώνα.
λιάδες συναδέλφους μας, απα- Τις επόμενες μέρες, οι συ-
ξιώνει τα πτυχία και τα χρόνια νελεύσεις εκπαιδευτικών σε
δουλειά μας, οδηγεί σε ένα όλη την Ελλάδα έδωσαν σα-
αέναο κυνήγι προσόντων και φές μήνυμα ανυποχώρητου
ανταγωνισμού, μονιμοποιεί αγώνα, ενώ για την πορεία
την επισφάλεια, την ελαστική της Παρασκευής μισθώθηκαν
εργασία και την ανακύκλωση λεωφορεία από συλλόγους ΠΕ
της ανεργίας». και ΕΛΜΕ από Θεσσαλονίκη,
Το επόμενο απεργιακό ρα- Πελοπόννησο, Εύβοια. Ανα-
ντεβού, μετά από την πίεση πληρωτές ήρθαν με αεροπλάνο
του εκπαιδευτικού κινήματος, μέχρι και από Ρόδο, Κω, Κρήτη
είναι αύριο Δευτέρα 14 Γενά- κ.α., αψηφώντας τα απαγο-
ρη, με 24ωρη απεργία της ΔΟΕ ρευτικά της κακοκαιρίας!
και τρίωρες στάσεις εργασί- Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν
ας από ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ. Η μήνυμα προς δυο κατευθύν-
μεγαλειώδης πορεία της Πα- σεις: αφενός προς την κυβέρ-
ρασκευής υποχρέωσε τις ομο- νηση που θεωρεί ότι μπορεί να
σπονδίες των εκπαιδευτικών ξεγελάσει με προεκλογικά κόλ-
στη συνέχιση των κινητοποιή- πα και υποσχέσεις διορισμών
σεων, με χαρακτηριστικό στιγ- εκπαιδευτικούς που έχουν
μιότυπο την προσπέραση του
μπλοκ τον ομοσπονδιών από
Ωμή κρατική και κυβερνητική καταστολή οργώσει κάθε γωνιά της Ελλά-
δας. Αφετέρου προς τις ομο-
αναπληρωτές και αδιόριστους σπονδίες, που υποτίμησαν τις
και τη συνέχιση της πορείας «Θερμή υποδοχή» από την αστυνομία τυφλά την πορεία, πετώντας χημικά πίσω αντιδράσεις και προσπάθησαν
μέχρι τη Βουλή με επικεφα- εισέπραξαν οι απεργοί εκπαιδευτικοί, από τις κλούβες και χωρίς οπτική επαφή να περάσουν στα ψιλά τις αλ-
λής το πανό του Συντονιστικού διαδηλώνοντας στη Βουλή και στο μέγα- με τους διαδηλωτές. Σε μια τέτοια ρίψη λαγές στο σύστημα διορισμού
Αναπληρωτών και Αδιόριστων ρο Μαξίμου. Όταν η πορεία έφτασε στον κρότου-λάμψης, πέτυχαν στο κεφάλι τη εκπαιδευτικών, ως ασήμαντες
εκπαιδευτικών. Πολλοί σύλ- προαύλιο χώρο της Βουλής, τα ΜΑΤ έσπευ- Θοδώρα Δριμάλα, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ και και δευτερεύουσες. Οι εκπαι-
λογοι δασκάλων και νηπιαγω- σαν να σπρώξουν, να χτυπήσουν και να στέλεχος του ΠΑΜΕ και στο χέρι τον βου- δευτικοί συνεχίζουν στην κα-
γών, με τη στήριξη και μόνι- ψεκάσουν με δακρυγόνα τους εκπαιδευτι- λευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, προκαλώντας τειλημμένη πρυτανεία, σε κα-
μων εκπαιδευτικών, έδωσαν κούς, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία. του ρήξη τυμπάνου. Οι ευθύνες της κυβέρ- ταλήψεις περιφερειακών διευ-
παλμό και φωνή στην πορεία, θύνσεων εκπαίδευσης σε όλες
Αργότερα, στο μέγαρο Μαξίμου, οι κλούβες νησης είναι τεράστιες και η ανακοίνωση
φτάνοντας στα σκαλάκια της τις πόλεις της χώρας και κλιμά-
της αστυνομίας εμπόδισαν τους διαδηλωτές καταγγελίας του εαυτού της που εξέδωσε
Βουλής για να εισπράξουν ξύλο κωση των απεργιακών κινητο-
και χημικά από τις δυνάμεις
εκπαιδευτικούς, ενώ τα ΜΑΤ χτύπησαν στα φαντάζει τουλάχιστον ως ειρωνεία. ποιήσεων μετά την απεργιακή
καταστολής. Στη συνέχεια, η συγκέντρωση της Δευτέρας.
16 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Κοινωνία

Οι εργαζόμενοι Οι συνταξιούχοι H EE συγκεντρώνει Στην τελική ευθεία


στα κοινωφελή της Εθνικής Τράπεζας την αιγοπροβατοτροφία οι εκλογές
ετοιμάζουν διαδήλωση επιμένουν αγωνιστικά σε λίγα χέρια της ΠΕΝΕΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στους Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ για το ΤΟΝ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟ εκατοντάδων ΣΤΙΣ 12 ΦΛΕΒΑΡΗ ολοκληρώνονται οι
ΟΤΑ, επιτροπές εργαζομένων και ερ- ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ τονίζει ότι η χιλιάδων μικρών κτηνοτρόφων από εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυ-
γαζόμενοι στα προγράμματα κοινω- νέα χρονιά βρίσκει τους συνταξιούχους την παραγωγική διαδικασία σχεδιάζει τών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ),
φελούς εργασίας του ΟΑΕΔ καλούν ετοιμοπόλεμους και ασυμβίβαστους η ΕΕ, παρά τις διαψεύσεις της κυβέρ- οι οποίες ξεκίνησαν στις 26/10. Η ψη-
σε σύσκεψη αύριο, Δευτέρα 14/1, για στη διαρκή υπεράσπιση των ασφαλι- νησης. Το μέτρο θα εφαρμοστεί στη νέα φοφορία διεξάγεται καθημερινά στα
να συντονίσουν τη δράση τους, καθώς στικών τους δικαιωμάτων και την πε- ΚΑΠ (2020-2027) με την πρακτική που γραφεία της ένωσης, όλες τις εργάσιμες
και σε κινητοποίηση την Τετάρτη 23/1 ραιτέρω κλιμάκωση των αγωνιστικών ακολουθήθηκε σε άλλους τομείς της μέρες της εβδομάδας, από τις 9 το πρωί
(12.30 μ.μ, στα υπουργεία Εσωτερικών κινητοποιήσεων. «Επιμένουμε αγωνι- αγροτικής παραγωγής, όπως η καπνο- μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Μέχρι στιγμής
και Εργασίας). «Είμαστε εργαζόμενοι στικά και διαφωνούμε στο ακέραιο με καλλιέργεια. «Στόχος του κεφαλαίου να έχει ασκήσει το δικαίωμα ψήφου το 77%
και όχι ωφελούμενοι όπως μας αποκα- τα σχέδια κυβέρνησης και διοίκησης καθορισθεί το τι και το πώς θα παράγε- του συνόλου των οικονομικά εντάξει
λούν», δηλώνουν και διεκδικούν άμεση της Εθνικής Τράπεζας, που απεργά- ται από όσο γίνεται λιγότερα χέρια για μελών. Η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί
εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων ζονται εξ’ ονόματος μας και χωρίς τη την αύξηση της κερδοφορίας του, μοι- τα μέλη που ακόμη δεν έχουν ασκήσει
Εργασίας και ενιαίων όρων αμοιβής και συναίνεσή μας, με σκοπό να μας κα- ράζοντας τη πίτα σε βάρος των λαϊκών το εκλογικό τους δικαίωμα να προσέλ-
εργασίας, για ίσες αμοιβές και ίδια δι- θηλώσουν εξουθενωμένους και συμβι- αναγκών», τονίζει η Αγροτοδιατροφική θουν να ψηφίσουν.
καιώματα για την ίδια εργασία. βασμένους στο τραπέζι της παράδοσής Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
μας», καταλήγει η ανακοίνωση του Συ-
ντονισμού.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ Νίκος Τσολάκης

Λάντζα για την οργάνωση των αγώνων


▸ ∆υναμική παρέμβαση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στον κλάδο
στεράς και συγκεκριμένα της Λάντζας κάθε λογική που προσπαθεί να υπο- ματείο, ενώ προσπαθεί να κινηθεί σε
να δώσουν το δυναμικό στίγμα ότι βαθμίσει τα συνδικάτα, να νοθεύσει μια αγωνιστική κατεύθυνση, δεν κα-
μπορούμε να απαντήσουμε στην τις διαδικασίες τους, να αμαυρώσει ταφέρνει να ξεφύγει από τη συνολική
επίθεση που δεχόμαστε ως ερ- μέσα πάλης του εργατικού κινήματος λογική «απλής καταγγελιολογίας»,
γαζόμενοι και να διεκδικήσου- όπως η απεργία». που διακατέχει το ΚΚΕ. Ταυτόχρονα,
με όλα όσα μας αξίζουν. Ακριβώς αυτό επιδιώκει η Λά- όπως πάντα έχει μια γραφειοκρατική
Βασική στοχοθεσία της ντζα: να μπορέσουν όλοι οι εργαζό- λογική για τη λειτουργία του σωματεί-
Λάντζας δεν είναι άλλη μενοι στον κλάδο να αντιληφθούν το ου και μια αντίληψη ότι του ανήκει.
παρά η διαλεκτική σύνδε- σωματείο τους ως ασπίδα των δικαι- Αυτές οι... διαχρονικές αγκυλώσεις
ση των οικονομικών αγώ- ωμάτων τους και όπλο για τις διεκδι- είναι που κάνουν την ενίσχυση της
νων σε κάθε χώρο εργασί- κήσεις τους. Με βασικά αιτήματα την Λάντζας ακόμη πιο επιτακτική! Πα-
ας, με τον πολιτικό αγώνα κλαδική σύμβαση εργασίας που θα ράλληλα, η άλλη δύναμη του σωμα-
που απαιτείται σήμερα για κατοχυρώνει ριζικές αυξήσεις στους τείου η «Αντεπίθεση στον Επισιτισμό»
να μπορέσει να υπάρξει ένα μισθούς, απαγόρευση απολύσεων, που στηρίζεται από τις δυνάμεις της
ανεξάρτητο ταξικό κέντρο ασφάλιση για όλους, μείωση του χρό- ΟΚΔΕ, αφενός επιλέγει ένα δρόμο δι-
αγώνα, βασισμένο στα σωμα- νου εργασίας, βαρέα και ανθυγιεινά εξαγωγής των αγώνων έξω από το σω-
τεία και τις συνελεύσεις τους με ένσημα για όλους στον κλάδο, πλήρη ματείο κυρίως με κομματικοκεντρικά
στόχο την ανατροπή της υπάρχουσας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, προ- χαρακτηριστικά, αφετέρου υποβαθ-
τάξης πραγμάτων στον κλάδο, αλλά στασία της μητρότητας, κατοχύρωση μίζει τη σημασία που μπορεί να έχει
και γενικότερα. Από την εργοδοτική του διαλείμματος κα. Και φυσικά τη η πολιτική πάλη μέσα στο σωματείο
αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς συνολική κατεύθυνση για ένα σωμα- μακριά και πέρα από το στείρο οικο-

Σ
τις 10-11/1 και 16-17/1 διεξά- μας μέχρι τη μη καταβολή δώρων και τείο δυναμικό και δημοκρατικό, με νομικό αγώνα.
γονται οι εκλογές του Συν- από τις δυναμικές απεργίες μέχρι την μαζικές συνελεύσεις. Για ένα σωματείο μαζικό, ταξικό
δικάτου Εργατοϋπαλλήλων πολιτική μας πάλη, απαιτείται ένα Την ίδια στιγμή, η Λάντζα αποτε- και πολιτικά ενεργό στην προσπάθεια
Τουριστικών και Επισιτιστι- σωματείο στον κλάδο ταξικό και μα- λεί τη δύναμη στο σωματείο που όχι ανασυγκρότησης του εργατικού κινή-
κών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ- ζικό. Στην εκλογική της μπροσούρα απλά τρέχει όλα τα ζητήματα του κλά- ματος. Για ένα σωματείο δημοκρατι-
ΠΕ) στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμε- η Λάντζα σημειώνει: «Επιλέγουμε να δου και έχει μετρήσει και σοβαρές νί- κό που βασίζεται στις γενικές συνε-
νοι και οι εργαζόμενες στον κλάδο του τραβάμε το δρόμο του ταξικού αγώνα κες (όπως η μη απόλυση συναδέλφου λεύσεις των μελών του. Για ένα ρεύμα
επισιτισμού και του τουρισμού ψηφί- χωρίς κυβερνητικές αυταπάτες, σε ντελιβερά στα Goody’s), αλλά επιδι- ανυπακοής και ανατροπής μέσα στον
ζουν, σε ένα μαζικό και αγωνιστικό σύγκρουση με τον ξεπουλημένο συνδι- ώκει και το συντονισμό των αγώνων κλάδο. Για μια δυνατή και ανυπο-
σωματείο με στόχο την οργάνωση των καλισμό της ομοσπονδίας του κλάδου εντός και εκτός σωματείου, με χαρα- χώρητη παρέμβαση εντός του σωμα-
εργαζομένων του κλάδου και τον ρόλο και της ΓΣΕΕ. Σε καμία περίπτωση κτηριστικό παράδειγμα αγώνες όπως τείου και του κλάδου. Γι’ αυτούς και
του ταξικού σωματείου σε μια κατεύ- δεν μπορούμε να ταυτίσουμε τα εργα- στο εστιατόριο Τσαρούχας, όπου οι για όλους τους λόγους του κόσμου, η
θυνση συνολικής ανασυγκρότησης τικά μας συμφέροντα με εκείνα του δυνάμεις της Λάντζας ήταν αυτές συμμετοχή στις εκλογές του ΣΕΤΕΠΕ
του εργατικού κινήματος. Τόσο στον κεφαλαίου ούτε της γραφειοκρατίας. που αποτελούσαν τον συνδετικό κρίκο και η στήριξη της «Λάντζα-αγωνιστι-
ελλαδικό χώρο, όσο και στην πόλη της Γι’ αυτό παλεύουμε ενάντια σε κάθε ανάμεσα στις δυνάμεις που έτρεχαν κή εργατική συσπείρωση στον επισι-
Θεσσαλονίκης, ο κλάδος είναι τερά- λογική “κοινωνικής συμμαχίας” που τον αγώνα εκεί, με το σωματείο. τισμό-τουρισμό» αποτελεί όρο για να
στιας σημασίας για τον ελληνικό κα- εκφράζει ο υποταγμένος συνδικα- Αξίζει φυσικά να αναφερθεί και η μπορέσουν οι εργαζόμενοι και οι ερ-
πιταλισμό και γι’ αυτό απαιτείται οι λισμός, μολύνοντας το εργατικό και παρουσία των δυνάμεων του ΠΑΜΕ. γαζόμενες να παίξουν κεντρικό ρόλο
δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αρι- συνδικαλιστικό κίνημα. Ενάντια σε Το ΠΑΜΕ ως πρώτη δύναμη στο σω- στις εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 17

AKINHTA ∆ΗΜΟΣΙΟΥ Στάθης Γκότσης | μέλος ∆Σ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων Ιωάννα Καρδάρα

ΓΗΠΕ∆Ο ΑΕΚ
Σιωπή ιχθύος για τη λίστα της ντροπής Νεκρός 60χρονος
▸ Έωλες οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για τους 2.329 αρχαιολογικούς χώρους εργάτης

Σ
ε κρίσιμο σημείο βρίσκεται σία, τα ενετικά τείχη Ηρακλείου, η Σπι- αυτή, διότι θα έπρεπε να εξασφαλιστεί
το ζήτημα της σκανδαλώδους ναλόγκα, το φρούριο Φιρκά στα Χανιά, και η σύμφωνη γνώμη των «θεσμών», κα-
μεταβίβασης 10.119 ακινήτων τα βυζαντινά τείχη, ο Λευκός Πύργος, η θώς η μεταβίβαση των 10.119 ακινήτων
του Δημοσίου στην Εταιρεία Ροτόντα και το Γαλεριανό συγκρότημα ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα για να Ένας 60χρονος εργάτης ήταν το θύμα
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) της Θεσσαλονίκης, ο προϊστορικός οι- κλείσει η 4η αξιολόγηση...
ενός ακόμη εργοδοτικού εγκλήματος που
— θυγατρική του γνωστού Υπερταμείου κισμός στο Ακρωτήρι Θήρας, το παλαιό Πάντως, τα περιθώρια για όποιους
δημιουργήματος του 3ου Μνημονίου του και νέο Φρούριο Κέρκυρας, εκτεταμένα κυβερνητικούς ελιγμούς μοιάζουν να
σημειώθηκε την Τετάρτη 9/1 στο εργοτά-
Αυγούστου του 2015 που υπερψήφισαν τμήματα του αρχαιολογικού χώρου των στενεύουν, καθώς στις 22 Ιανουαρίου ξιο του υπο κατασκευή γηπέδου της ΑΕΚ,
όλες οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις Φιλίππων, μνημεία των Ιωαννίνων, μνη- εκδικάζεται στο Συμβούλιο της Επικρα- ιδιοκτησίας της εταιρείας «Δικέφαλος ΑΕ»
της τότε Βουλής. μεία στα Κάστρα Τρικάλων, Άρτας και τείας (ΣτΕ) η αίτηση ακύρωσης των επί- (συμφερόντων Μελισσανίδη). Την ώρα που
Τον Σεπτέμβριο του 2018 αποκαλύ- Πάτρας, το ρωμαϊκό ωδείο και αμφιθέ- μαχων αποφάσεων του ΚΥΣΟΙΠ και του όλη η χώρα βρισκόταν στο ψυγείο λόγω του
φθηκε πως η κυβέρνηση, με πράξη του ατρο της Πάτρας, οι αστικές πύλες του Τσακαλώτου, την οποία κατέθεσε ο ΣΕΑ χαμηλού βαρομετρικού, οι εργάτες παρά τις
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πειραιά, αρχαιολογικά μουσεία κά. από κοινού με τους δημάρχους Πατρέων συνθήκες παγετού ήταν υποχρεωμένοι από
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και απόφαση του Η αποκάλυψη του θέματος προκάλε- και Σπάρτης. την κατασκευάστρια εταιρεία να δουλέψουν.
υπουργού Οικονομικών Ε. Τσακαλώ- σε την οξεία αντίδραση του Συλλόγου Ελ- Ενόψει των πιθανών εξελίξεων και Ο 60χρονος συγκολλητής, που δούλευε
του, προχώρησε στην εν κρυπτώ παρά- λήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) αλλά και των ανεξάρτητα από την έκβαση της συγκε-
για λογαριασμό της εταιρείας ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ
δοση στο Υπερταμείο μεγάλου μέρους τοπικών κοινωνιών, καθώς η λίστα της κριμένης υπόθεσης στο ΣτΕ, θα πρέπει να
της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, ντροπής Υπερταμείου-Τσακαλώτου συ- επισημανθεί πως το συνολικό θέμα που
ΑΕ που έχει αναλάβει την κατασκευή, έπεσε
λίγες μέρες πριν το κλείσιμο της 4ης αξι- μπληρώνεται από χιλιάδες ακίνητα περι- έχει ανακύψει συνιστά μείζον πολιτικό από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να τραυ-
ολόγησης του Ιουνίου 2018, που άνοιξε βαλλοντικού ενδιαφέροντος που προστα- ζήτημα με πολλαπλές προεκτάσεις. Όχι ματιστεί θανάσιμα. Στο συγκεκριμένο έργο
τον δρόμο για την υποτιθέμενη «έξοδο» τεύοντα από διεθνείς συμβάσεις, κτίρια μόνο επειδή ακόμη και η εξαίρεση ακινή- είχαν επισημανθεί από τους εργαζόμενους
από τα Μνημόνια. Όπως έγινε σταδιακά που στεγάζουν σχολεία, νοσοκομεία, πο- των από τη μεταβίβαση δεν εξασφαλίζει οι κίνδυνοι από την εντατικοποίηση και
γνωστό, στη λίστα των 10.119 ακινήτων, λιτιστικά κέντρα, γυμναστήρια, στρατό- υποχρεωτικά πως η ΕΤΑΔ-Υπερταμείο την έλλειψη βασικών μέτρων υγιεινής και
την οποία ετοίμασε το ίδιο το Υπερτα- πεδα, δικαστήρια, αστυνομικά τμήματα θα απολέσει και το δικαίωμα διαχείρισης ασφάλειας. Λίγους μήνες πριν την πρόσφα-
μείο και αποδέχτηκε η κυβέρνηση, περι- κ.λπ., ακόμη και ανοιχτούς δημόσιους των ακινήτων, αλλά κυρίως διότι ο ιδρυ- τη εργατική δολοφονία, στις 22/10/2018,
λαμβάνονται τελικά και 2.329 μνημεία, χώρους, πάρκα, δάση, παραλίες, πλα- τικός νόμος του Υπερταμείου παραμένει
τραυματίστηκε οικοδόμος στον ίδιο χώρο,
αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και άλλα τείες, αθλητικούς χώρους και παιδικές σε ισχύ και οι σχετικές με τη μεταβίβαση
ενώ το συνδικάτο οικοδόμων προχώρησε
ακίνητα που εμπίπτουν στην αρμοδι- χαρές! Την ίδια ώρα, άγνωστη παραμέ- ακινήτων διατάξεις μπορούν να ενεργο-
ότητα του υπουργείου Πολιτισμού και νει η ταυτότητα άλλων 70.000 περίπου ποιηθούν εκ νέου ανά πάσα στιγμή.
σε κινητοποιήσεις και 24ωρη απεργία στις
κανονικά θα έπρεπε να εξαιρεθούν από ακινήτων (ιδιοκτησίας της πρώην Κτη- Το κεντρικό ζήτημα τόσο για τις τοπι- 24/10/2018. Παρόλα αυτά, οι υπεύθυνοι της
τη μεταβίβαση, καθώς εξυπηρετούν τη ματικής Εταιρείας του Δημοσίου) που κές κοινωνίες, εν όψει μάλιστα των δημο- εταιρείας, στην κατάθεσή τους στο αστυνο-
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανάγκη έχουν περάσει, ήδη από το 2016, στην τικών και περιφερειακών εκλογών, όσο μικό τμήμα, ισχυρίστηκαν ότι η εταιρεία είχε
προστασίας της πολιτιστικής κληρονο- ΕΤΑΔ-Υπερταμείο. και συνολικά για το κίνημα είναι η ίδια δώσει εντολή να μην γίνουν καθόλου ερ-
μιάς και είναι de  facto  ακίνητη περι- Οι διαψεύσεις της κυβέρνησης μετα- η ύπαρξη του Υπερταμείου που μπορεί γασίες λόγω παγετού και επομένως δεν θα
ουσία του δημοσίου εκτός κάθε συναλ- τράπηκαν, υπό την πίεση των αντιδράσε- να διαχειρίζεται το σύνολο της δημόσιας έπρεπε να βρίσκεται κανείς στον συγκεκρι-
λαγής. Μεταξύ αυτών καταγράφονται ων, σε διαβεβαιώσεις πως θα προχωρή- περιουσίας και σηματοδοτεί, επί της ου- μένο πυλώνα. Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο,
ενδεικτικά: οι αρχαιολογικοί χώροι της σει σε εξαιρέσεις των επίδικων ακινήτων σίας, τη διαιώνιση της επιτροπείας της
διαψεύδεται, καθώς έχει δημοσιευτεί βίντεο
Ελευσίνας, της Κνωσού, των βασιλικών από τη μεταβίβαση. Εδώ και τέσσερις χώρας από τους δανειστές, ανεξάρτητα
από την ημέρα του δυστυχήματος, στο
τάφων των Αιγών (Βεργίνα), της Σπάρ- μήνες καμία θεσμική ενέργεια δεν έχει από τους κυβερνητικούς πομφόλυγες
της, των Φθιωτίδων Θηβών στη Μαγνη- δρομολογηθεί προς την κατεύθυνση περί «εξόδου» από τα μνημόνια. οποίο αποδεικνύεται ότι οι εργασίες συνεχί-
ζονταν κανονικά στο εργοτάξιο.
Από την πρώτη στιγμή εργατικά σωμα-
τεία έσπευσαν να καταγγείλουν το γεγονός
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ και να τονίσουν για ακόμη μία φορά ότι ο
«ο θάνατος αυτός, δεν είναι «ατύχημα». Από
την πλευρά της η Ομοσπονδία Οικοδόμων
Εργατική διαδήλωση στις 16 Φλεβάρη επισήμανε: «Για μια φορά ακόμη επιβε-
βαιώνεται ότι η εργοδοσία δεν υπολογίζει
τίποτα, ούτε την ανθρώπινη ζωή, μπροστά

Τ
ην οργάνωση εργατικής διαδή- φτάσει σε όσα περισσότερα σωματεία εκτός από την Αθήνα και σε άλλες πόλεις
λωσης το Σάββατο 16 Φεβρουα- και συλλογικότητες και η διαδήλωση του της Ελλάδας με διοργανωτές άλλα σωμα- στο κυνήγι του κέρδους. Σε συνθήκες πα-
ρίου αποφάσισε η μαζική σύσκε- Φεβρουαρίου να πλαισιωθεί και από άλ- τεία και εργατικές συλλογικότητες. γετού, που δυσκολεύουν την εργασία των
ψη σωματείων που πραγματοποιήθηκε λους εργατικούς φορείς. Να σημειωθεί ότι οι εργοδότες σε οικοδόμων, η εργοδοσία υποχρέωσε τον συ-
την περασμένη Δευτέρα. Στη σύσκεψη Επίσης, έχει αποφασιστεί μια  νέα μια σειρά κλάδους τηρούν απαράδεκτη νάδελφό μας μαζί με άλλους οικοδόμους να
συμμετείχαν πρωτοβάθμια σωματεία ανοιχτή σχετική σύσκεψη σωματείων για στάση απέναντι στα εργατικά αιτήμα- δουλέψουν πάνω στους πυλώνες, σε πολύ
που απέργησαν την 1η Νοεμβρίου 2018 τις 21 Ιανουαρίου (7 μ.μ., Λόντου 6 Εξάρ- τα. Στον κλάδο του βιβλίου δεν προσέρ- μεγάλο ύψος». 
διεκδικώντας την υπογραφή νέων συλ- χεια), ενώ αύριο Δευτέρα έχει προγραμ- χονται καν στη διαπραγμάτευση. Στα «Είναι μία ακόμα δολοφονία που έρχε-
λογικών συμβάσεων εργασίας με ου- ματιστεί νέα συνάντηση (7 μ.μ., στον ίδιο φροντιστήρια, όπου κινήθηκε η διαδι- ται να προστεθεί στον συνεχή, μακάβριο και
σιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Το χώρο) με στόχο τη συνδιαμόρφωση ενός κασία για ΣΣΕ μέσω της ΟΙΕΛΕ, οι ερ-
βαρύ φόρο αίματος που πληρώνουν οι ερ-
κάλεσμα υπογράφουν ο Σύλλογος Εργα- σχεδίου κοινής ανακοίνωσης και αφίσας. γοδότες διαμήνυσαν ότι «και αυτά που
γαζόμενοι στον βωμό της κερδοφορίας του
ζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών, Κύριες αιχμές της διαδήλωσης αποτε- παίρνουν είναι πολλά», ενώ ανάλογη
ο Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών λούν η διαχρονική μάχη για τις Συλλογικές εικόνα υπάρχει και σε άλλους κλάδους. κεφαλαίου», τονίζει το Σωματείο Μισθωτών
Διορθωτών, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βι- Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και το αίτημα Επομένως,  όπως εκτιμούν συνδικαλι- Τεχνικών. 
βλίου-Χάρτου-Ψηφιακών Μέσων Ατ- για αυξήσεις στους μισθούς και τις αμοι- στές των σωματείων, υπάρχει δυνατό- Τέλος, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκφράζει τα συλλυ-
τικής και το Σωματείο Βάσης Εργαζο- βές. Τα σωματεία απευθύνουν κάλεσμα τητα και αναγκαιότητα μιας μεγάλης πητήριά της στην οικογένεια του εργάτη
μένων στις ΜΚΟ, με επιδίωξη αυτό να για την οργάνωση εργατικής διαδήλωσης συγκέντρωσης-διαδήλωσης. που σκοτώθηκε.
18 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Κοινωνία

Ειρήνη Γεωργάκη Κόλλια ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ Γιώργος Μουρμούρης


Σοφία Κυριακίδη

ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΑΤ: Στη φυλακή γιατί…


Λείπει
μία ακόμα έτσι μας αρέσει!
▸ Τιμωρία χωρίς έγκλημα για δύο ακόμη 19χρονους
Λίγες μέρες μετά τη δολοφονία της Ελένης τεία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα, άλλων οικογενειών δεν θα είχαν περάσει
όπου και εγκλωβίστηκε μαζί με άλλους καν την πόρτα της φυλακής», ξεκαθαρί-
Τοπαλούδη, η Αγγελική Πέτρου, δολοφο-
θαμώνες της πλατείας, οι οποίοι ζει. Καταγγέλλει ότι οι ίδιοι οι διμοιρίτες
νείται από τον πατέρα της ανήμερα της
έτρεξαν στο μαγαζί για να προ- καυχήθηκαν ότι παράκουσαν τις εντολές,
Πρωτοχρονιάς. Η Αγγελική δολοφονήθηκε στατευτούν. Στο ίδιο κατάστημα αποφασίζοντας, πολλή ώρα μετά την επί-
«διότι δεν συνεμορφώθην» προς τις εγκλωβίστηκε και ο δεύτερος θεση, να κυνηγήσουν περαστικούς, συλ-
υποδείξεις του πατέρα. Η ερωτική σχέση 19χρονος (τότε) προφυλακι- λαμβάνοντας όποιον έβρισκαν μπροστά
της Αγγελικής με κάποιον διαφορετικής σθείς ο οποίος όταν γινόταν το τους. Μετά τη σύλληψη, οι αστυνομικοί
εθνικότητας δεν είχαν την αποδοχή του «ντου» των ΜΑΤ έπινε μπύρα ούτε μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους
πατέρα της, κάτι που της κόστισε τη ζωή. στην πλατεία Εξαρχείων με συλληφθέντες, ούτε υπήρξαν κάποια ευ-
Για την ελληνική κοινωνία του 1960 τη φίλη του. ρήματα στο κατάστημα. «Με συνειρμούς
θα θεωρούνταν ένα έγκλημα τιμής, γιατί Οι τρεις νέοι, άγνωστοι είναι μέσα, όχι με αποδεικτικό υλικό»,
τιμή θεωρούνταν ο γάμος από προξενιό μεταξύ τους μέχρι τότε, παρα- καταγγέλλει η Στ. Γιαννακοπούλου.
μένουν προφυλακισμένοι επί Για την επίδειξη «έργου» από πλευ-
που διαλέγει ο άντρας, η αμίλητη γυναί-
επτά πλέον μήνες στις φυλακές ράς των ΜΑΤ και το ταξικό «καπρίτσιο»
κα να είναι σύζυγος, μάνα και νοικοκυρά,
του Αυλώνα, ενώ οι υπόλοιποι 5 των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών που
παντρεμένη στην ώρα της και χωρίς συλληφθέντες -ανάμεσά τους και όχι μόνο τους έστειλαν στη φυλακή αλλά,
προσωπική βούληση. Για την ελληνική εργαζόμενος του μαγαζιού- έχουν δια- με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμε-
κοινωνία του 1960 δεν υπήρχαν γυναι- σκορπιστεί σε άλλα καταστήματα κράτη- λειοδικών, τον Δεκέμβρη αποφασίστηκε

Τ
κοκτονίες, δεν υπήρχαν πατριαρχικές σης. Η αστυνομική αυθαιρεσία -καθώς, η εξάμηνη παράταση της προφυλάκι-
σχέσεις, δεν υπήρχαν παραβιαστικές συ- ις υποθέσεις δύο ακόμα νέων όπως έχει ήδη αναδείξει το Πριν, το έωλο σής τους, οι τρεις νέοι εξακολουθούν να
που βρίσκονται προφυλακι-
μπεριφορές. Ή μάλλον... είχαν άλλο όνο- κατηγορητήριο βασίστηκε αποκλειστικά παραμένουν επ’ αόριστον στον Αυλώνα
σμένοι επ’ αόριστον, μετά
μα. Γιατί, με μια ανασκόπηση στις εφημε- στις λειψές καταθέσεις των αστυνομικών και οι τρεις μητέρες -δύο μακροχρόνια
τη σύλληψή τους «στο σωρό»
ρίδες της εποχής, βλέπουμε «εγκλήματα των ΜΑΤ- και η απίστευτη δικαστική αυ- άνεργες και μία δημοτική υπάλληλος,
στα Εξάρχεια τα ξημερώμα-
πάθους» και «τιμής», με δράστες άντρες στηρότητα ένωσαν και τις μητέρες των επικεφαλής μονογονεϊκής οικογένειας,
τα της 15ης Ιουνίου από άνδρες των ΜΑΤ, τριών νέων, οι οποίες επί μήνες πηγαινο- εξακολουθούν να πηγαινοέρχονται στις
και θύματα γυναίκες. φέρνει στη δημοσιότητα το Πριν. έρχονται μαζί στα επισκεπτήρια στις φυ- φυλακές. Βλέποντας τα παιδιά τους πίσω
Χρειάζεται σήμερα, στον 21ο αιώνα, να Οι ιστορίες των, 19χρονων τότε, νέων λακές του Αυλώνα, στηρίζοντας με κάθε από τα κάγκελα, ενώ ακόμα δεν έχει ορι-
αναλάβουμε όλοι και όλες τις ευθύνες για είναι παρεμφερείς με αυτή του Θ.Κ., που τρόπο τα παιδιά τους. στεί τακτική δικάσιμος. Στις 27 Δεκέμβρη
τις παθογένειες πολιτισμικές και κοινω- όπως αποκάλυψε το Πριν συνελήφθη όταν Δεν είναι το μόνο κοινό που έχουν η Ρομπέρτα Ρούτση, μητέρα του 19χρονου
νικές που έχουν αναπαραχθεί στον τόπο εγκλωβίστηκε μέσα σε κατάστημα κατά οι τρεις τους: Όπως δηλώνει στο Πριν η Θ. Κ., έστειλε επιστολή στον Πρόεδρο
μας. Γιατί καμιάς γυναίκας δεν της άξιζε την έφοδο των ΜΑΤ στην πλατεία Εξαρ- Σταυρούλα Γιαννακοπούλου, δικηγόρος της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον
«να πέσει απ’ τις σκάλες», όπως δικαιολο- χείων, μετά από επίθεση που είχε σημει- ενός εκ των τριών νέων, οι προφυλακι- πρόεδρο της Βουλής και τον υπουργό Δι-
γούνται πολλές φορές τα ίδια τα θύματα ωθεί νωρίτερα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. σθέντες είναι φτωχά παιδιά και παιδιά καιοσύνης, ζητώντας την άρση της προ-
προσπαθώντας να περισώσουν την οικο- Ο ένας εκ των δύο σύχναζε στα Εξάρχεια μεταναστών, κάνοντας λόγο για μια ξε- φυλάκισης μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.
γενειακή τιμή, να φάει ένα χαστούκι πάνω γιατί εκεί διέμενε η φίλη του. Όταν ση- κάθαρα ταξική απόφαση εκ μέρους των Δεκαπέντε ημέρες μετά, δεν έχει υπάρξει
στο τσακωμό, όπως υποστήριξε πρόσφα- μειώθηκε η εισβολή των ΜΑΤ στην πλα- εισαγγελικών αρχών. «Αν ήταν παιδιά κάποια απάντηση.
τα νεαρή γυναίκα στην τηλεόραση δικαι-
ολογώντας εν αγνοία της κάθε άντρα που
έδειρε τη σύντροφό του, ούτε να βιαστεί ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
επειδή μέθυσε ή φόρεσε κοντή φούστα.
Γιατί κανένας άντρας δε γεννήθηκε
βίαιος, παραβιαστικός, πατριάρχης, αλλά Στην μνήμη της Έλενας Ζώκου
μεγάλωσε σε μια κοινωνία που του έμαθε

Σ
πως αν δε γίνεται το δικό του πιάνεται τις 3 Γενάρη 2019 έφυγε πρόωρα την παρότρυνε να γράφει ποίηση εκτι- πασκίζοντας να διώξω ανεπίτρεπτες φαντα-
στα χέρια, αν θυμώσει μπορεί να φωνάζει από τη ζωή στα 54 χρόνια της η μώντας την πένα της. σιώσεις.
και να χτυπάει, αν «θολώσει» μπορεί να Έλενα Ζώκου, αδελφή του συ- Αφιερωμένο στον Γιάννη Ρίτσο εί- Κι ύστερα η ζωή μου νεκρή καρδερίνα
σκοτώσει και πως οι γυναίκες υπάρχουν ντρόφου Θοδωρή Βουρεκά, μετά από ναι και ένα υπαινικτικά σπαρακτικό κρεμασμένη σε μια τόσο δα κλωστίτσα
για να τον υπηρετούν και να τον υπακούν. μακροχρόνια μάχη με τη σκληρή και βα- της ποίημα με τη δομή του σονέτου που μεσημέρι στην οδό Τοσίτσα
Στην εποχή της κρίσης και του κοινωνικού σανιστική ασθένεια, που την καταπο- έγραψε το 1982, 18 χρονών, μόλις έμαθε οι τροβαδούροι για το έαρ με στολίζουνε με
κανιβαλισμού πρέπει να φροντίσουμε νούσε, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια. πως πάσχει από σκλήρυνση κατά πλά- κρίνα.
να μην αναβιώνει μόνο ο ζόφος και οι Ήταν σε όλη της τη ζωή ασυμβίβα- κας. Μας το έστειλε ο αδελφός της αντί Ωραία, ωραία η πομπή μες το σκοτάδι
στη με την κοινωνική αδικία, τις διακρί- τελευταίου αποχαιρετισμού. κανείς με ήλιο δε με κηλιδώνει
χειρότερες πλευρές της κοινωνικής μας
σεις, τον ρατσισμό και την καταπίεση. δε θέλω πια να μάθω την αλήθεια
ιστορίας, να δυναμώσουμε τις φωνές των ΕΞΟΔΟΣ Η ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ ή
Στάθηκε πάντοτε στη ζωή της αλλά και πνίξανε τα κρίνα την πληγή στα στήθια
γυναικών, της αλληλεγγύης και της απε- ΑΛΛΟΚΟΤΟ ΣΟΝΕΤΤΟ
με την ποίησή της στο πλευρό των αδύ- σωπάστε!ένα πέταλο σκοτώνει
λευθέρωσης, να δώσουμε όραμα στους/ ναμων και των κατατρεγμένων αυτού Περιστέρια με μάτια φιδιών στον αέναο χά- …την αγάπη που με κλαίει κάθε βράδυ.
στις καταπιεσμένους/ες για μια κοινωνία του άκαρδου κόσμου. νονται γαλαξία
φωτεινή, με αγάπη για τη ζωή, τους αν- Γνώριζε από κοντά, από μαθήτρια κι εγώ το νόημα της ύπαρξης καπνίζω με μανία. Στη μνήμη της ο σ. Θοδωρής Βουρεκάς
θρώπους, χωρίς καταπίεση ανθρώπου ακόμη στις γραμμές της ΚΝΕ, τον Γιάν- Εξαίσιο βράδυ-φρικτός διάκοσμος των σκέ- κατέθεσε για την ενίσχυση του Πριν το
από άνθρωπο σε όλα τα πεδία. νη Ρίτσο. Επικοινωνούσαν συχνά και ψεων οι εξισώσεις ποσό των 100 ευρώ.
Κοινωνία ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 19

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Λουκάς Πετροκόκκινος Βύρωνας

Επανεκκίνηση με έμφαση στο περιεχόμενο Αριστερή


Παρέμβαση
▸ Νέα συνέλευση της κίνησης στις 25 Ιανουαρίου για ενωτική Πολιτών
συλλογική και διευρυμένη παρέμβαση
▸ Στη μάχη
πτύχθηκαν στις γειτονιές της με φυσιογνωμικά χαρακτηριστι- των δημοτικών
Αθήνας, τα οποία όμως ο κό- κά ενάντια στον καπιταλισμό, εκλογών
σμος της κίνησης οργάνωσε και το φασισμό, τον πόλεμο, την ΕΕ
στήριξε. Στη συζήτηση υπήρξαν και κόντρα στις εκάστοτε κυβερ- Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών
και αρκετές προτάσεις για υπο- νητικές πολιτικές και επιλογές Βύρωνα, μετά από μαζική συ-
ψηφιότητες επικεφαλής ψηφο- και τις λογικές διαχείρισης της νεδρίασή της, ανακοίνωσε την
δελτίου, κάτι που, όπως ακού- υπάρχουσας κατάστασης που απόφασή της να συμμετάσχει
στηκε, «το αστικό κράτος μας έχουν χρεοκοπήσει οριστικά. στις επόμενες δημοτικές εκλο-
υποχρεώνει να έχουμε και δεν Με βάση αυτά και γνωρίζοντας γές, οι οποίες θα διεξαχθούν
αποτελεί επιλογή μας, αφού ότι υπάρχουν σημαντικές πολι- τον προσεχή Μάιο. Με στόχο
είμαστε με τη συλλογική λει- τικές και κοινωνικές δυνάμεις να αναδειχτούν τα προβλήματα
τουργία των παραδόσεων του στην Αθήνα, με τις οποίες μπο- που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι
εργατικού κινήματος και της ρεί η κίνηση να συστρατευτεί σε στην πόλη του Βύρωνα και να
επαναστατικής Αριστεράς», εξ έναν τέτοιο αγώνα, αποφασί- ανοίξει ο δρόμος για την αντιμε-
ου και η απαίτηση για εναλλαγή στηκε να υπάρξει ευρύ κάλεσμα τώπισή τους, με το βλέμμα στη

Σ
προσώπων σε θεσμικές θέσεις. απεύθυνσης «με το περιεχόμενο συλλογική διεκδίκηση και τους
υνέλευση της «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας» Αποτιμώντας κριτικά τον μπροστά» σε αγωνιστές και αγω- αγώνες για μια ζωή αξιοβίωτη.
έγινε την Παρασκευή ύστερα από κάλεσμα μελών και τρόπο λειτουργίας της κίνησης νίστριες από τα κινήματα στις Κόντρα στην πεπατημένη
υποψηφίων της κίνησης. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή τα τελευταία χρόνια υπήρξε η γειτονιές της Αθήνας, σε κόσμο του δημοτικού κατεστημένου
αγωνιστών και αγωνιστριών από όλα τα ρεύματα και εκτίμηση ότι «απαιτείται μία του αγώνα και της μαχόμενης και τη δημοτική αρχή του ΣΥ-
τις δυνάμεις που την πλαισιώνουν, ενώ το «παρών» έδωσε και επανεκκίνηση», όπως χαρα- αντικαπιταλιστικής ριζοσπαστι- ΡΙΖΑ, η οποία απέδειξε για μια
ο εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Στη συνέλευση, η πρώτη κτηριστικά ελέχθη, και ότι στη κής Αριστεράς να συμμετέχουν ακόμα φορά ότι οι μισές και αό-
μετά την εκλογική μάχη του 2014, συζητήθηκε η πολιτική κατά- νέα φάση θα πρέπει να υπάρξει στην επόμενη συνέλευση. ριστες προεκλογικές εξαγγελίες
σταση και η συγκυρία στην οποία καλείται να παρέμβει μία δη- μια τομή στη λειτουργία με τα- Σχεδόν ομόφωνα αποφασί- δεν εμποδίζουν την εφαρμογή
μοτική κίνηση στην Αθήνα των μεγάλων αντιθέσεων και της δο- κτικές συνελεύσεις, συλλογικό στηκε να οριστεί νέα συνέλευση της μνημονιακής πολιτικής, την
κιμής του συνόλου της λογικής καπιταλιστικής ανάπτυξης σε βά- σχεδιασμό και οργάνωση της την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου, επιχειρηματική λειτουργία του
ρος της πλατιάς πλειοψηφίας, Ελλήνων αλλά και μεταναστών. παρέμβασης στα μέτωπα στις σε χώρο και ώρα που θα ανα- δήμου και την εμπορευματοποί-
Μία πρώτη προσπάθεια αποτίμησης των μετώπων στα οποία γειτονιές, αλλά και στο δημοτι- κοινωθεί σύντομα και ορίστηκε ηση, δίνει και αυτή τη φορά τη
υπήρξε παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, έγινε από τον εκλεγμέ- κό συμβούλιο, από συντονιστικό συντονιστικό για την προετοι- δική της μάχη. Την ίδια στιγμή,
νο δημοτικό σύμβουλο, ενώ αυτοκριτική υπήρξε από όλους για της κίνησης, ώστε να εκφράζει μασία της. Εκεί θα συζητηθούν απευθύνει κάλεσμα συστράτευ-
το ότι «συλλογική λειτουργία δεν υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια και ένα μάχιμο σύνολο, που αγω- σε έκταση ο απολογισμός, το σης και διεύρυνσης στο μαχό-
συνελεύσεις γίνονταν και το συντονιστικό λειτουργούσε πριν τις νίζεται για την πόλη και τα δι- αναγκαίο πολιτικό περιεχόμε- μενο δυναμικό των αγώνων,
εκλογές και λίγο μετά από αυτές», όπως χαρακτηριστικά τόνισε καιώματα των κατοίκων της. Σε νο, το πρόγραμμα δράσης και η έτσι ώστε να δυναμώσει ακόμα
ο Π. Κωνσταντίνου. όλους τους τόνους συζητήθηκε η διακήρυξη της Κίνησης ενόψει περισσότερο η φωνή της μέσα
Κριτική έγινε από αρκετούς συμμετέχοντες για τη μη συλ- αναγκαιότητα για μια μαζική, εκλογικής μάχης, οι υποψηφιό- αλλά και έξω από το δημοτικό
λογική δημοκρατική λειτουργία και τη μη οργανική σύνδεση ενωτική παρουσία της «Ανταρ- τητες και ο επικεφαλής του ψη- συμβούλιο.
και αλληλοτροφοδότηση της κίνησης με τα κινήματα που ανα- σία στις γειτονιές της Αθήνας», φοδελτίου.

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
Συνέλευση της Αριστερής Συμπόρευσης για την Ανατροπή

Σ
ε συνέλευση όπου θα αποφασιστεί του κεφαλαίου στις λαϊκές ανάγκες, με ρίζουν το μέλλον. Φιλοδοξεί να διευρύνει
η πολιτική διακήρυξη της καθόδου κριτήρια την αγωνιστική ταξική ενότητα την απήχηση της, να αποτελέσει ένα όρ-
του σχήματος στις περιφερειακές των εργαζομένων και της πληττόμενης γανο που θα δώσει φωνή σε αυτούς
εκλογές καλεί την ερχόμενη Κυριακή πλειοψηφίας, τη σύγκρουση με την ητ- που δεν έχουν φωνή -την πληττόμενη
20/1, στις 11 το πρωί, στο Εργατικό Κέ- τοπάθεια και την λογική των μονοδρό- πλειοψηφία. Στο πλαίσιο αυτό κα-
ντρο Κοζάνης, η Αριστερή Συμπόρευση μων που επιβάλλουν κυβέρνηση, ΕΕ και λούμε όλους τους αγωνιστές του ερ-
για την Ανατροπή (ΑΡΣΥ) στη Δυτική ΝΑΤΟ και τη συντριβή των εθνικιστικών, γατικού-λαϊκού κινήματος, πρωτο-
Μακεδονία. φασιστικών και ρατσιστικών συμμοριών πόρους εργαζόμενους, διανοούμε-
Στην περιφέρεια της ανεργίας, του στην περιοχή. νους, αγρότες, νεολαίους που αμ-
εργασιακού μεσαίωνα, της ιδιωτικοποί- «Η ΑΡΣΥ Ανατροπή ξανακατεβαί- φισβητούν την καταθλιπτική “κα-
ησης των λιγνιτικών μονάδων και της νει στις επερχόμενες εκλογές, με τη νονικότητα” και παλεύουν για την
έντασης της επίθεσης στη φτωχομεσαία δική της πάντοτε αυτοτελή λειτουρ- ανατροπή της. Στην ΑΡ.ΣΥ Ανατρο-
αγροτιά η παρέμβαση των δυνάμεων γία, της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας πή έχουν θέση όλες οι αντιιμπεριαλι-
της ανατρεπτικής, αντιδιαχειριστικής ως συνέχεια και των προηγούμενων στικές, αντικαπιταλιστικές, ταξικές,
και αντικαπιταλιστικής αριστεράς φιλο- εκλογικών αναμετρήσεων και καλεί τον αντιδιαχειριστικές, αγωνιστικές δυνά-
δοξούν να προβάλλουν ένα πρόγραμμα λαό της Δυτικής Μακεδονίας να πάρει μεις που είναι υπαρκτές και δρουν στην
αντεπίθεσης στη συγκροτημένη επίθεση θέση ενάντια σε αυτούς που μας μαυ- περιοχή», αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα.
20 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Ρωγμές στον χρόνο

100 χρόνια από το μεγάλο Δημήτρης Γρηγορόπουλος | Μπάμπης Συριόπουλος


έγκλημα της Σοσιαλδημοκρατίας

Α
φετηρία της γερμανικής ε- Στις 15 Ιανουαρίου 1919 δολοφονήθηκαν από σώματα της αντεπανάστασης η «κόκκινη Ρόζα»
πανάστασης υπήρξε η εξέ- και ο Καρλ Λίμπκνεχτ. Στο τελευταίο της άρθρο η Ρόζα γράφει: «Τάξη επικρατεί στο Βερολίνο!»
γερση του Κιέλου (αρχές
Νοέμβρη 1918). Ως αποτέ- Ηλίθιοι δήμιοι! Η «τάξη» σας είναι χτισμένη στην άμμο. Αύριο κιόλας η επανάσταση θα
λεσμα της ολοκληρωτικής «ανυψωθεί με μια βροντή» και με σαλπίσματα θα ανακοινώσει: Ήμουν, Είμαι, Θα είμαι!
ήττας του γερμανικού ιμπεριαλισμού
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο τον Οκτώ-
βρη του 1918 δημιουργήθηκε στη Γερ-
μανία επαναστατική κατάσταση. Ση-
μαντικό ρόλο έπαιξε η «Ένωση Σπάρτα-
κος» που συγκέντρωνε τις πιο συνειδη-
τές επαναστατικές δυνάμεις με ηγέτες
Αιώνια τιμή για
τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λί-
μπκνεχτ, ολιγάριθμη όμως και με προ-
βλήματα ενότητας. Μαζικά εργατικά
τους δολοφονημένους επαναστάτες
κόμματα ήταν οι Σοσιαλδημοκράτες της
δεξιάς (SPD) και οι Ανεξάρτητοι Σοσιαλ-
δημοκράτες (USPD) με ηγέτη τον Καρλ
Λούξεμπουργκ και Λίμπκνεχτ
Κάουτσκι. Οι Ανεξάρτητοι επηρέαζαν
μεγάλες μάζες επαναστατών εργατών.
Γκούσταβ Νόσκε να συγκεντρώσει στρα-
Και οι Ανεξάρτητοι Σοσιαλδημοκράτες
τιωτικές δυνάμεις που κατέπνιξαν την
και ο Σπάρτακος προέρχονταν από το
εξέγερση μέχρι τις 13 Γενάρη 1919.
SPD, αποχωρώντας από το τελευταίο
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατα-
κατά τη διάρκεια του πολέμου λόγω της
στολή έπαιξαν τα Ελεύθερα Σώματα
φιλοπόλεμης εθνικιστικής του στάσης.
(freikorps), έμμισθες επίλεκτες εθνικι-
Η επανάσταση στο Κίελο έδωσε το
στικές μονάδες, συγκροτημένες κι αυτές
έναυσμα για την επανάσταση στις πε-
από το Νόσκε. Ακολούθησε τρομοκρα-
ρισσότερες μεγάλες πόλεις της Γερμα-
τία και άγρια σφαγή των επαναστατών.
νίας, στις οποίες εμφανίστηκαν ως κυ-
Η Λούξεμπουργκ και ο Λίμπκνεχτ δεν
ρίαρχα όργανα τα συμβούλια εργατών
έφυγαν, ενώ μπορούσαν, από το Βε-
και στρατιωτών. Ακόμη και στο Βερο-
ρολίνο. Στις 14 Γενάρη η εφημερίδα του
λίνο στις 9 Νοέμβρη του 1918 πραγμα-
KPD Κόκκινη Σημαία (Rotte Fahne) δη-
τοποιήθηκε νικηφόρα εξέγερση, που
μοσίευσε τα τελευταία άρθρα των δύο
δεν κατέλαβε όμως την εξουσία. Το Βε-
αλύγιστων επαναστατών. Τα freikorps
ρολίνο αποτέλεσε το κέντρο της πάλης
δολοφόνησαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και
επανάστασης και αντεπανάστασης για
τον Καρλ Λίμπκνεχτ στις 15 Γενάρη. Για
την εξουσία. Τα συμβούλια με πλειοψη-
να μειώσουν τις αντιδράσεις πέταξαν
φία των σοσιαλδημοκρατών και της δε-
το πτώμα της Ρόζας στο ποτάμι (βρέθη-
ξιάς πτέρυγας των ανεξάρτητων, αλλά αυτές αδυνατούν να καθοδηγήσουν οι σία του λόγου της Λούξεμπουργκ, η πλει- κε στις 31 Μάη 1919) και πήγαν τη σωρό
και λόγω της απουσίας κομμουνιστικού Σπαρτακιστές, με αποτέλεσμα να παρα- οψηφία των συνέδρων δεν αντιλήφθηκε του Καρλ στο νεκροτομείο ως «άγνωστο
κόμματος, παρέδωσαν (10 Νοεμβρίου μένουν σπασμωδικές και ανοργάνωτες. την πεμπτουσία της θέσης της: ότι ήταν άνδρα». Η Ρόζα, παρά τις δικαιολογημέ-
1918) την εξουσία στο «Συμβούλιο Λαϊ- αναγκαίο να κερδηθούν οι μάζες στην νες επιφυλάξεις της δεν μπορούσε παρά
κών Πληρεξουσίων» –την πραγματική υπόθεση της επανάστασης και της πλή-
Ίδρυση του Κομμουνιστικού να υποστηρίξει την εξέγερση του Γενά-
κυβέρνηση της χώρας– με επικεφαλής ρους κατάληψης της εξουσίας.
Κόμματος Γερμανίας ρη γράφοντας μάλιστα τον εμβληματικό
τον σοσιαλδημοκράτη Φ. Έμπερτ και
απολογισμό της «εβδομάδας του Σπάρ-
τον ανεξάρτητο Χ. Χάαζε.
Τέσσερις μέρες μετά τις συγκρούσεις των Η εξέγερση του Βερολίνου τακου» στο τελευταίο της άρθρο με τίτλο
Οι σοσιαλδημοκράτες, αν και βαυ-
Χριστουγέννων του 1918, 112 αντιπρόσω- και η άγρια καταστολή της «Τάξη επικρατεί στο Βερολίνο».
κάλιζαν με επαναστατικά συνθήματα
ποι από τον Σπάρτακο και άλλες μικρό- Αναλογιζόμενος κανείς τα αίτια της
τους εργάτες, έγιναν το πραγματικό κέ-
τερες επαναστατικές ομάδες από όλη τη Τρεις μέρες μετά το συνέδριο υπήρξαν ήττας δεν μπορεί να παραβλέψει ότι
ντρο της αστικής εξουσίας και της αντε-
Γερμανία, σε έκτακτο συνέδριο, ίδρυσαν εξελίξεις με πρωτοβουλία του αντίπαλου. παρά την οργή των εργατικών μαζών
πανάστασης. Υπέγραψαν ανακωχή με
ένα πλήρως ανεξάρτητο Κομμουνιστικό Η κυβέρνηση καθαίρεσε τον αρχηγό της ενάντια στην κυβέρνηση για την καθαί-
την Αντάντ στις 11 Νοεμβρίου του 1918.
Κόμμα, το KPD. Από την αρχή των ερ- βερολινέζικης αστυνομίας, Εμίλ Άιχορν, ρεση του Άιχορν, έλειπε η αποφασιστικό-
Ο Έμπερτ μόλις ανέλαβε τον έλεγχο της
γασιών του συνεδρίου ήταν εμφανής η αριστερό ανεξάρτητο σοσιαλδημοκράτη, τητα για την κατάληψη της εξουσίας. Τα
εξουσίας στο Βερολίνο (Συμβούλιο Λαϊ-
διαφορά στις εκτιμήσεις της παλιότερης γιατί δεν κυνηγούσε αρκετά τους σπαρτα- συμβούλια στο Βερολίνο δεν υποστήριξαν
κών Πληρεξουσίων), σε μυστική επικοι-
επαναστατικής ηγεσίας και της πλειο- κιστές. Οι ανεξάρτητοι, οι σπαρτακιστές την εξέγερση, ενώ την κρίσιμη εβδομά-
νωνία με τον αρχηγό του γενικού επιτε-
ψηφίας των νεότερων αντιπροσώπων, και η πλειονότητα των εργατών του Βερο- δα συνελεύσεις εργατών μεγάλων εργο-
λείου Χίντεμπουργκ, εξασφάλισε την
που τους είχε οδηγήσει στο κίνημα η λίνου το θεώρησαν κήρυξη πολέμου και στασίων αποφάσιζαν υπέρ της ενότητας
υποστήριξη του στρατού, αφού εξέδωσε
ορμή της επανάστασης. Όταν η Λούξε- μετά τη μεγαλειώδη διαδήλωση της 5ης όλων των σοσιαλιστικών κομμάτων, μαζί
διάταγμα με το οποίο τα στρατεύματα
μπουργκ την τρίτη ημέρα εισηγήθηκε Γενάρη 1919 κατέλαβαν διάφορα κτίρια και του SPD. Βάρυνε ιδιαίτερα, εκτός
θα τελούν υπό τον έλεγχο των αξιωματι-
το πρόγραμμα του κόμματος, επέμεινε και τα γραφεία της εφημερίδας του SPD. από τις αποφάσεις τακτικής και την απο-
κών και όχι υπό τον έλεγχο των συμβου-
ότι η επανάσταση βρισκόταν ακόμη στα Κηρύχθηκε γενική απεργία και συγκροτή- φασιστικότητα της αντεπανάστασης, η
λίων των στρατιωτών. Οι επιχειρήσεις
αρχικά στάδιά της. Ότι δεν αρκούσε η θηκε Επαναστατική Επιτροπή στην οποία δύναμη της αδράνειας που είχε φτιάξει
έμειναν στα χέρια του κεφαλαίου. Η
ανατροπή της αστικής κυβέρνησης, για συμμετείχαν από το KPD οι Λίμπκνεχτ και μια κρούστα που δύσκολα έσπαζε.
πανίσχυρη γραφειοκρατία έμεινε ανέγ-
γιχτη απ’ την επανάσταση, όπως και οι να νικήσει η επανάσταση, αν το επανα- Πικ, αν και το KPD και η Λούξεμπουργκ
ιδεολογικοί μηχανισμοί (πανεπιστήμια, στατικό κίνημα δε συσπείρωνε την κοι- προσωπικά θεωρούσαν την εξέγερση «Επαναστατικό κόμμα», που
τύπος, εκκλησία κ.ά.). Οι διογκούμενες νωνική βάση. Τόνιζε την προτεραιότητα πρόωρη. Οι οπλισμένοι εργάτες κυριαρ- «δεν κάνει επαναστάσεις»
διαδηλώσεις και συγκρούσεις των εργα- του αγώνα στα εργοστάσια ως αναγκαία χούσαν αρχικά, αλλά οι ταλαντεύσεις της
τών και στρατιωτών με τις συστημικές προϋπόθεση, για ν’ αρχίσει η ανατροπή πλειονότητας των εργατών και η αναπο- Η λατρεία του κράτους και της γραφει-
δυνάμεις οδηγούν στα τέλη Δεκέμβρη των κοινωνικών σχέσεων και να μην πε- φασιστικότητα της Επαναστατικής Επι- οκρατίας ήταν εκ γενετής γνώρισμα της
του 1918 σε γρήγορα εξελισσόμενη επα- ριοριστεί η επαναστατική πάλη μόνο στο τροπής επέτρεψαν στην κυβέρνηση και γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας από την
ναστατική κατάσταση. Τις διαδηλώσεις πολιτικό επίπεδο. Παρά την επιδοκιμα- στο σοσιαλδημοκράτη υπουργό Άμυνας εποχή της ίδρυσής της. Ο συμβιβασμός
Ρωγμές στον χρόνο ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 21
της αστικής τάξης με τους πρώσους γαι- δεκτό το πρόσχημα της καπιταλιστικής έγραψε: «Αν το αυθόρμητο στοιχείο δι- πολύ νωρίς (από το τέλος του 19ου αιώ-
οκτήμονες και η ατελής επανάσταση του κυβέρνησης ότι ο σκοπός για τον οποίο αδραματίζει ένα τόσο σημαντικό ρόλο να στο βιβλίο της Κοινωνική μεταρρύθ-
1848 άφησαν βαριά κληρονομιά. Ο πρω- ζητάει τις πιστώσεις είναι η υπεράσπι- στις μαζικές απεργίες στη Ρωσία αυτό μιση ή επανάσταση). Χωρίς να απορ-
σικός φεουδαρχισμός και το πνεύμα της ση της πατρίδας». Πήρε μέρος στην δεν οφείλεται στο ότι το ρωσικό προλε- ρίπτει τον αγώνα μεταρρυθμίσεις,
πειθαρχίας στους ανωτέρους είχε σφρα- ίδρυση του Σπάρτακου, φυλακίστηκε ταριάτο είναι “ανεκπαίδευτο”, μα για- απέρριψε τη δυνατότητα αυτές να
γίσει την αστική τάξη και το κράτος, αλλά μετά την αντιπολεμική του ομιλία την τί τις επαναστάσεις δεν τις μαθαίνουμε οδηγήσουν στο σοσιαλισμό. Ο «τελικός
δεν άφησε ανεπηρέαστη και την εργατι- Πρωτομαγιά του 1916, απελευθερώθη- στο σχολείο». Απέναντι στην επιφυλα- σκοπός» της σοσιαλιστικής επανάστα-
κή τάξη. Το δόγμα που κυριάρχησε στο κε τον Οκτώβρη του 1918 και έγινε σύμ- κτικότητα των ηγετών των γερμανικών σης είναι αναγκαίος όχι μόνο τη «στιγ-
SPD, τη ναυαρχίδα της 2ης Διεθνούς ήταν βολο μεταξύ των εξεγερμένων στρατιω- συνδικάτων απαντούσε: «Η άκαμπτη μή» της επανάστασης αλλά και για το
η νομοτελειακή, αναπόδραστη ιστορική τών και εργατών. και μηχανιστική αντίληψη της γραφειο- σημερινό κίνημα για μεταρρυθμίσεις.
εξέλιξη που δεν χρειαζόταν πρωτοβουλί- Η Ρόζα Λούξεμπουργκ ήταν σημα- κρατίας, δέχεται την πάλη σαν αποτέλε- Παίρνοντας για παράδειγμα συγκε-
ες. Ο θεωρητικός ηγέτης του και κριμένους στόχους που έθετε
τυπικά «ορθόδοξος» μαρξιστής η γερμανική σοσιαλδημοκρα-
Κάουτσκι είχε γράψει σε ανύ- τία όπως οι κοινωνικοποιήσεις
ποπτο χρόνο: «το σοσιαλιστικό και η λαϊκή πολιτοφυλακή,
κόμμα είναι ένα επαναστατικό τόνιζε ότι η «βαθμιαία κοινω-
κόμμα. Δεν είναι ένα κόμμα που νικοποίηση» του Μπερνστάιν
κάνει επαναστάσεις… Επομένως γινόταν «κοινωνικός έλεγχος»
δεν οραματιζόμαστε να προκα- ενώ η λαϊκή πολιτοφυλακή του
λέσουμε ή να προετοιμάσουμε «ελεύθερου ένοπλου λαού» με-
μια επανάσταση». Τυπικά το τατρεπόταν σε μόνιμο στρατό
κόμμα και ο Κάουτσκι είχαν μικρής υποχρεωτικής θητείας.
απορρίψει τον διακηρυγμένο με- Η ήττα της γερμανικής
ταρρυθμισμό του Μπερνστάιν, επανάστασης (1918-23) και η
ωστόσο στην πράξη κυριαρχού- δολοφονία των ηγετικών προ-
σε η θεσμική, νόμιμη δράση των σωπικοτήτων της, της Ρόζας
πανίσχυρων κομματικών και Λούξεμπουργκ και του Καρλ
συνδικαλιστικών οργανώσεων, η Λίμπκνεχτ, σφράγισε αρνη-
κοινοβουλευτική αναμονή και οι τικά τη νικηφόρα προοπτική
εκλογικοί θρίαμβοι. Στην απαί- της γερμανικής και γενικότερα
τηση του Έντουαρντ Μπερνστά- μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής
ιν, πολύ πριν από τον πόλεμο, επανάστασης. Τα συμπερά-
για εναρμόνιση της ιδεολογίας σματα από την ήττα αυτή είναι
του κόμματος με τον πραγματι- πάντως πιο χρήσιμα για την
κό του χαρακτήρα, ο γραμματέ- υπόθεση της εργατικής τάξης
ας του SPD Ίγκνατς Άουερ (ανήκε στην από τις κοινοβουλευτικές «νίκες» της
πτέρυγα των «πραγματιστών») του απα- 1918 ● αρχές Νοέμβρη ξεκινά 1919 ● 5 Ιανουαρίου νέα εξέγερση αριστεράς τότε και τώρα.
ντούσε: «Αγαπητέ μου Έντε, αυτό που η επανάσταση στο Κίελο και γενική απεργία στο Βερολίνο Οι τελευταίες γνωστές λέξεις της
ζητάς, ούτε το ψηφίζει κανείς, ούτε το Ρόζας Λούξεμπουργκ, γραμμένες το
λέει, αλλά το κάνει»!
1918 ● 5 Νοέμβρη πρώτη εξέγερση 1919 ● 13 Ιανουαρίου νίκη απόγευμα της δολοφονίας της, ήταν
στο Βερολίνο της αντεπανάστασης δια των όπλων για την πίστη της στις μάζες και στο
Το παζλ συμπληρωνόταν με την, από
πολύ πριν από τον πόλεμο, ανοχή της αναπόφευκτο της επανάστασης:
1918, 29 Δεκέμβρη συγκαλείται συνέδριο 1919 ● 15 Ιανουαρίου άγρια
γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας στον «Η ηγεσία απέτυχε. Ακόμα κι έτσι,
για την ίδρυση του KPD (Koμμουνιστικό δολοφονία των Ρόζα Λούξεμπουργκ και
γερμανικό ιμπεριαλισμό με το πρόσχημα η ηγεσία πρέπει να δημιουργηθεί εκ
Κόμμα Γερμανίας) Καρλ Λίμπκνεχτ
της υπεράσπισης της πατρίδας. Ο Άου- νέου, από τις μάζες και μέσα από τις
γκουστ Μπέμπελ, συνιδρυτής του SPD μάζες. Οι μάζες είναι το αποφασι-
και φίλος των Μαρξ και Ένγκελς δήλωνε στικό στοιχείο, είναι ο βράχος πάνω
ντική θεωρητικός του επαναστατικού σμα της οργάνωσης που έχει ήδη φτάσει στον οποίο θα κτιστεί η τελική νίκη
το 1907 στο συνέδριο της Έσης: «Αν κάπο-
μαρξισμού με συμβολή στη θεωρία για σε ένα ορισμένο βαθμό δύναμής της. Η της επανάστασης. Οι μάζες ήταν στα
τε πρέπει πραγματικά να υπερασπιστού-
τον ιμπεριαλισμό, σταθερά στο έδαφος ζωντανή διαλεκτική εξέλιξη αντίθετα, ύψη, ανέπτυξαν την “ήττα” αυτή σε
με την πατρίδα, θα την υπερασπιστούμε,
ρούστηκε
του διεθνισμού, συγκρούστηκε βλέπει την οργάνωση να γεννιέται μία από τις ιστορικές ήττες που εί-
επειδή είναι η πατρίδα μας…». Αυτή
με το Λένιν για το θέμα α της σαν π προϊόν της πάλης». Ένα ναι η τιμή και η δύναμη του διεθνούς
ακριβώς η υπεράσπιση της πατρίδας
«εθνικής αυτοδιάθεσης» ό- άλλ
άλλο δίδαγμα του ρωσι- σοσιαλισμού. Και γι’ αυτό η μελλο-
οδήγησε το κόμμα αλλά και την πλειονό-
πως και για το ρόλο καιι Παρά την οργή κ
κού 1905 απέναντι στον ντική νίκη θα ανθίσει από αυτή την
τητα των γερμανών εργατών στην εθνική
τις αρχές λειτουργίας των εργατικών οικονομισμό του γερ- “ήττα”», γράφει η Λούξεμπουργκ στο
συστράτευση στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο.
των επαναστατικών μανικού εργατικού κι- τελευταίο της κείμενο (Τάξη βασιλεύει
εργατικών κομμάτων. μαζών, έλειπε νήματος ήταν η στενή στο Βερολίνο).
Ο Καρλ και η Ρόζα Θα σταθούμε ιδιαίτε- η αποφασιστικότητα σύνδεση οικονομικού Σήμερα επανέρχεται από πολλές
κόντρα στο ρεύμα ρα σ’ αυτό το άρθρο και πολιτικού αγώνα. πλευρές –ίσως πιο έντονα από ποτέ–
για την κατάληψη
στην επιδίωξη της Λού- Σύμφωνα με τη Λού- η αντιπαράθεση μεταξύ της ανάπτυ-
Σε αυτή την αργή μα σταθερή ενσωμάτω- ξεμπουργκ να μεταλα- της εξουσίας ξξεμπουργκ: «Δεν υπάρ- ξης του κινήματος και της προώθησης
ση του γερμανικού εργατικού κινήματος, μπαδεύσει το πνεύμα μα χο
χουν δύο διαφορετικοί των σκοπών. Η Λούξεμπουργκ στις 4
που γινόταν στην πράξη χωρίς να διακη- της ρωσικής επανάστασης ασης ταξικ
ταξικοί αγώνες της εργατι- Οκτωβρίου 1898 τόνιζε στην ομιλία της
ρύσσεται, αντιτάχθηκαν σθεναρά ο Καρλ του 1905 στη Γερμανία και στη κής τάξη
τάξης, ένας οικονομικός και στο συνέδριο του SPD στη Στουτγκάρ-
Λίμπκνεχτ και η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Δυτ. Ευρώπη, γενικότερα σε μια προ- ένας πολιτικός, αλλά μόνο ένας ταξικός δη: «Η εργατική τάξη δεν επιτρέπεται
Ο πρώτος ήταν ηγέτης της νεολαίας του σπάθεια αποτίναξης της ρεφορμιστι- αγώνας που έχει σαν στόχο και τον περι- να υιοθετήσει την παρακμιακή σκοπιά
SPD από το 1907 ως το 1910. Κρατώντας κής-γραφειοκρατικής σκουριάς από τα ορισμό της καπιταλιστικής εκμετάλλευ- του φιλοσόφου: “Ο τελικός σκοπός
αντιπολεμική στάση ήταν ο μόνος βου- κόμματα της 2ης Διεθνούς και τα μεγάλα σης μέσα στην αστική κοινωνία και την δεν είναι για μένα τίποτα, το κίνημα
λευτής του κόμματος που δεν ψήφισε εργατικά συνδικάτα. Είχε καταλάβει ότι κατάργηση της εκμετάλλευσης μαζί με είναι για μένα τα πάντα”. Όχι, αντί-
τις πολεμικές δαπάνες στις 4 Αυγούστου εξίσου σημαντική με τις διακηρύξεις και την αστική κοινωνία». στροφα, το κίνημα ως τέτοιο, χωρίς
1914, ενώ το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου τα προγράμματα είναι η τακτική και η σχέση με τον τελικό στόχο, το κίνημα
καταψηφίζοντας τις επιπλέον πολεμι- πρακτική. Τόνισε το αναπόφευκτο και Ρόζα: «Ο τελικός ως αυτοσκοπός δεν είναι για μένα τί-
κές δαπάνες δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ο θετικό στοιχείο της αυθόρμητης δράσης σκοπός είναι τα πάντα» ποτα, ο τελικός στόχος είναι για μας
πόλεμος δεν είναι πόλεμος για τη γερμα- των εργατικών μαζών που ένα επανα- τα πάντα». Αυτή η τελευταία πρόταση
νική άμυνα. Η ιστορική του βάση και η στατικό κόμμα δεν πρέπει να υποτιμάει Η Ρόζα Λούξεμπουργκ αντιμετώπι- αστράφτει και σήμερα με μια ψυχρή,
εξέλιξή του από την αρχή κάνουν μη απο- ή πολύ περισσότερο να φοβάται. Όπως σε τις απόψεις του Μπερνστάιν από ατσάλινη, σχεδόν ενοχλητική λάμψη.
22 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Μαριάννα Τζιαντζή

«Τρότσκι»: Η τηλεοπτική
δολοφονία της ιστορίας
Μια υπερπαραγωγή που απηχεί τη στάση της σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας
απέναντι στην Επανάσταση του 1917 αλλά και στις επαναστάσεις του αύριο.
Η εμπάθεια ξεχειλίζει από παντού, ακόμα και από την επίσημη αφίσα.

Ε
δώ και λίγες εβδομάδες προ-
βάλλεται στην ψηφιακή πλατ-
Το ξέρουν φόρμα Netflix μια ρωσική σει-
ρά 8 επεισοδίων με τίτλο Τρό-
όλοι τσκι και ήδη έχουν εκδηλωθεί και στην
Ελλάδα οι πρώτες αντιδραστικές αντι-
δράσεις, κυρίως αρνητικές. Πρόκειται
Μια ταινία για για μια υπερπαραγωγή του μεγαλύτε-
την οικογένεια, τον έρωτα, ρου ρωσικού κρατικού καναλιού που
προβλήθηκε πέρυσι στη Ρωσία με την
την εργασία και
ευκαιρία των 100 χρόνων της Οκτωβρι-
τις ανθρώπινες σχέσεις ανής Επανάστασης.
Τι δεν είναι η σειρά: δεν είναι δρα-
Ένας χωρισμός, ένα κτήμα και μια απα- ματοποιημένο ντοκιμαντέρ ούτε και
τηλεοπτική βιογραφία, καθώς απου-
γωγή βρίσκονται πίσω από τη γαμήλια
σιάζουν σημαντικές πλευρές της ζωής
οικογενειακή γιορτή στη σύγχρονη ισπα-
του κεντρικού χαρακτήρα. Για παρά-
νική επαρχία, που δίνει το κατάλληλο δειγμα, αποσιωπάται πλήρως το θεω-
κάδρο για να υφάνει ο βιρτουόζος της ρητικό έργο του Τρότσκι, το οποίο ακό-
σεναριακής γραφής Ασγκάρ Φαραντί την μα και σήμερα ενδιαφέρει πολλούς είτε Μερκαντέρ κι εκείνος, αμυνόμενος, αντιδραστικά και στερεότυπα: το ’17
ιστορία του. Ο Ιρανός σκηνοθέτης παί- το αποδέχονται είτε όχι. Όμως ο τηλε- πήρε το πρώτο βολικό διακοσμητικό (;) δεν ήταν επανάσταση αλλά πραξικόπη-
ζει αυτή τη φορά εκτός έδρας, μετά τις οπτικός Τρότσκι φαίνεται να μην έχει αντικείμενο που κρεμόταν στον τοίχο, μα, ενώ οι ηγέτες του νοιάζονταν μόνο
σπουδαίες ταινίες Ένας χωρισμός και Ο ποτέ πιάσει μολύβι και χαρτί στα χέρια μια ορειβατική σκαπάνη, και τον άφη- για την ατομική τους ανάδειξη.
εμποράκος που γυρίστηκαν στην πατρί- του. Επίσης, ο Τρότσκι της σειράς θυ- σε στον τόπο. Δεν ξέρουμε αν η ΕΡΤ, που έχει
δα του. Καταφέρνει όμως να δώσει πολύ μίζει τις πρώτες ταινίες με τον Τζέιμς Σε μια σκηνή, ένα φαντάρος του κλείσει τη σειρά, θα την προβάλει στην
καλά το κλίμα του ισπανικού χωριού και Μποντ, προτού ο πράκτορας 007 κόψει Κόκκινου Στρατού παραμονεύει έξω επόμενη σεζόν, όπως έχει γραφτεί. Πά-
τις κακές συνήθειες και γίνει μονογα- από το σπίτι του Τρότσκι στη Μόσχα ντως, στην εποχή του ίντερνετ, όταν ο
να πλέξει ένα ψυχολογικό θρίλερ, που
μικός. Οι γυναίκες πέφτουν στα πόδια και τον περιμένει να γυρίσει, ώστε να καθένας εύκολα μπορεί να δει σχεδόν
αγγίζει –όπως πάντα– ευαίσθητες χορδές
του σαν ζαλισμένα κοτόπουλα. τον εκδικηθεί για τα εγκλήματα που οτιδήποτε, οπουδήποτε και οποιαδήπο-
της ανθρώπινης ύπαρξης, μαζί με εύστο- έχει διαπράξει στα χρόνια του Εμφυλί- τε στιγμή, δεν μπορούμε να ζητάμε λο-
Οι διαστρεβλώσεις της ιστορίας εί-
χα πολιτικά και κοινωνικά σχόλια (όπως ναι χονδροειδείς και πάμπολλες και ου. Ο Τρότσκι επιστρέφει, ο άλλος τον γοκρισία, ακόμα και όταν πρόκειται για
για παράδειγμα με την απάντηση στο «οι ήδη πολλές έχουν επισημανθεί από σημαδεύει με το περίστροφο από τα την κρατική τηλεόραση που υποτίθεται
μετανάστες μάς παίρνουν τις δουλειές»). Έλληνες και ξένους σχολιαστές. Σύμ- τρία μέτρα. Εκείνη τη στιγμή, ο μικρός ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η
Ο Φαραντί δεν σκηνοθετεί εκτός τό- φωνοι, ιστορία δεν μαθαίνει κανείς γιος του Τρότσκι βγαίνει από το σπί- κυβερνοπληξία, η γραφειοκρατία, η
που και χρόνου. Χωρίς να κάνει «πολιτικό από την οθόνη κι εξάλλου, συχνά στον τι και τρέχει να υποδεχτεί τον πατέρα ανία βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον
κινηματογράφο» οι ήρωές του είναι τα- κόσμο της εικόνας, τα όρια μεταξύ του. Κι εκείνος, αντί να απομακρύνει εξίσου με ένα προϊόν μαύρης πολιτικής
ξικά προσδιορισμένοι, ενώ το παρελθόν το παιδί για να μην κινδυ- προπαγάνδας σαν το Τρότσκι.
τους βαραίνει στο σήμερα. Στο Το ξέρουν νεύσει, το σφίγγει πάνω του Κάθε ιστορική ταινία ή σειρά δεν
όλοι μια παλιά αγάπη κουβαλά τα σημά- σαν ασπίδα και χαμογελάει μιλά μόνο για το παρελθόν αλλά και
δια της στο σήμερα, ενώ η κρίση (με τις
Η σειρά δεν είναι απλώς σαρδόνια, υπολογίζοντας ότι για την εποχή της, φανερώνει το βλέμ-
αμφιλεγόμενη αλλά ο άλλος θα διστάσει να πυρο- μα με το οποίο οι δημιουργοί της βλέ-
αναδουλειές και την ανεργία) είναι πα-
βολήσει, όπως και συμβαίνει. πουν το παρελθόν για να επιδράσουν
ρούσα και ωθεί σε εγκληματικές ενέργει- προκλητικά παραπλανητική Και να ’ταν μόνο ο Τρό- στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, και
ες, όπως η απαγωγή. Η πίεση που προκα- σε σχέση με τσκι… Εδώ ο Λένιν παρουσι- αυτή η σειρά απηχεί την επίσημη στά-
λεί η απαγωγή φέρνει στην επιφάνεια την άζεται σαν ανθρωπάκι και ο ση της σημερινής ρωσικής ηγεσίας, όχι
κόντρα για τα χωράφια που διαχωρίζει την πραγματική ιστορία Στάλιν σαν ύπουλος μπαστου- τόσο απέναντι στον ίδιο τον Τρότσκι,
οικογένειες, φιλίες, το χωριό. Όλοι «αγα- νόβλαχος. Όσο για το τι συνέ- όσο απέναντι στην επανάσταση. Στην
πημένοι» αλλά απέναντι στην ιδιοκτησία βαινε στον μεγάλο κόσμο την Επανάσταση του 1917 αλλά και στις
χωρισμένοι! μυθοπλασίας και ιστορικής πραγματι- εποχή της δολοφονίας του Τρότσκι, το επαναστάσεις του αύριο που αναπό-
Τελικά αναδεικνύεται αυτό που φαί- κότητας μπερδεύονται. Το θέμα είναι 1940, αυτό αποσιωπάται πλήρως. Όλα τρεπτα κάποια μέρα θα ξεσπάσουν.
νεται «παράλογο» σήμερα, δηλαδή ο άν- τι διαπερνά συνολικά την αφήγηση, μοιάζουν να συμβαίνουν σε μια γυάλα: Για το Κρεμλίνο, ο Οκτώβρης ήταν η
τι προκύπτει από αυτό το μπέρδεμα. κάποιοι κακοί, οι σταλινικοί, κυνηγάνε έναρξη ενός εφιάλτη που πέρασε, ενώ
θρωπος με συνείδηση, με εντιμότητα και
Κι εδώ ο Τρότσκι παρουσιάζεται σαν έναν άλλο κακό και αυτό είναι όλο. επανειλημμένα ο Πούτιν έχει δηλώσει
αγάπη, που πάει κόντρα στο «συμφέρον»
ένα χαρισματικό, ναρκισσιστικό και Η σειρά δεν είναι απλώς αμφιλεγό- ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με τα-
του. Χωρίς να φτάνει στο ύψος των προ- μενη αλλά προκλητικά παραπλανητική ραχές και επαναστάσεις αλλά με ενό-
αιμοβόρο κάθαρμα. Επιπλέον, μα-
ηγούμενων δημιουργιών του ο Ασγκάρ θαίνουμε ότι ακόμα και η δολοφονία σε σχέση με την πραγματική ιστορία. Η τητα, με την ευλογία της πανίσχυρης
Φαραντί, καθοδηγεί τους αναγνωρι- του δεν ήταν ακριβώς δολοφονία αλλά εμπάθεια ξεχειλίζει από παντού, ακό- Ορθόδοξης Εκκλησίας, τη στήριξη των
σμένους πρωταγωνιστές του (Πενελόπε κάτι ανάμεσα σε αυτοκτονία και νόμι- μα και από την επίσημη αφίσα (ο Τρό- βαθύπλουτων ολιγαρχών — και με τον
Κρουζ, Χαβιέ Μπαρδέμ και Ρικάρντο Ντα- μη άμυνα, μια που ο Τρότσκι άρχισε να τσκι σαν Εξαποδώ). Τα συμπεράσματα εθνικισμό, τη λαϊκή υποταγή και τον
ρίν) και δίνει μια πολύ αξιόλογη ταινία. δέρνει με τη μαγκούρα του τον Ραμόν στα οποία οδηγείται ο τηλεθεατής είναι φόβο θα προσθέταμε.
∆ιεθνή ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 23

Ευρωεκλογές Η ακροδεξιά «βεντάλια» Μέση Ανατολή


Γιώργος Παυλόπουλος Μπρα ντε φερ
ανοίγει διάπλατα στην ΕΕ και μπλόφες
στη Συρία
Η εκκολαπτόμενη ουσία ανάμεσα στα διάφορα μπλοκ θα κατέβει στις ευρω- την Ευρωβουλή και την ΕΕ. Για όλα φταίνε ο... Ομπάμα και το
μορφώματα του χώρου– και εκλογές έχοντας τοποθετήσει Σε αυτή την περίπτωση δεν Ιράν! Ο πρώτος γιατί άνοιξε τον
συμμαχία Σαλβίνι- στην πραγματικότητα πρέ- τον πήχη πολύ ψηλά. αποκλείεται να ακολουθή- Ασκό του Αιόλου με την ιστορική
Κατσίνσκι, την οποία πει να αναζητηθεί στην (συ- Ήδη οι προβλέψεις κά- σουν το παράδειγμά του και του ομιλία στο Κάιρο, την οποία
χνά βίαιη) αναμόρφωση του νουν λόγο για μια ομάδα τα αντίστοιχα κόμματα της
χαιρέτισε ο Όρμπαν, εκφώνησε το 2009 λίγο μετά την
πολιτικού σκηνικού και των που θα έχει στη σύνθεσή της Τσεχίας και της Σλοβακίας,
ισορροπιών σε διεθνικό-πα-
πρώτη ορκωμοσία του και θεω-
130-140 βουλευτές σε σύνολο που επίσης ανήκουν στη λε-
περιλαμβάνει τη Λεπέν ρήθηκε ως ο πυροκροτητής στη
νευρωπαϊκό αλλά και σε 705, κάτι που σημαίνει πως γόμενη «Ομάδα του Βίσε-
και άλλες δυνάμεις, εθνικό επίπεδο. θα διεκδικήσει με αξιώσεις γκραντ». Όσο για τη δεύτερη βόμβα της Αραβικής Άνοιξης —
Σε αυτό το φόντο, το πιο τη δεύτερη θέση από τους προϋπόθεση, έχει να κάνει αυτού του τόσο ελπιδοφόρου
διεκδικώντας ακόμη και ενδιαφέρον στοιχείο της Σοσιαλιστές. Δεν αποκλείε- λαϊκού ξεσπάσματος που εξελί-
με τις επιδόσεις και τη στάση
τη δεύτερη θέση. Όσο εβδομάδας ήταν, αναμφί- ται, μάλιστα, να καταφέρει της πιο πούρας Ακροδεξιάς, χθηκε σε μια ανείπωτη πολεμική
βολα, η προαναγγελία της να κοιτάξει στα... μάτια και όπως το ουγγρικό Γιόμπικ, η και προσφυγική φρίκη και μετέ-
για το νεοφρανκικό Vox, εκλογικής σύμπραξης ανά- τον αδιαμφισβήτητο πρώ- ελληνική Χρυσή Αυγή αλλά τρεψε αυτή τη γωνιά της γης σε
στηρίζει την κυβέρνηση μεσα στην ιταλική Λίγκα του το, δηλαδή το Ευρωπαϊκό και το νεοφρανκικό Vox της πεδίο βίαιης επίλυσης αντιθέσεων
Βορρά και το κυβερνόν Κόμ- Λαϊκό Κόμμα, με δύο προ- Ισπανίας — το κόμμα που
της Ανδαλουσίας... και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών
μα του Νόμου και του Δικαί- ϋποθέσεις: Η πρώτη είναι όχι μόνο προκάλεσε σοκ με
ου στην Πολωνία, που μέχρι
ανάμεσα στους μεγάλους και μι-
να προχωρήσει σε ανταρσία το 11% που συγκέντρωσε στις
κρούς ιμπεριαλιστές. Το δεύτερο,
πρόσφατες εκλογές της Αν-
διότι μετά την κατατρόπωση του
δαλουσίας αλλά πλέον στηρί-
ζει την τοπική κυβέρνηση την
Ισλαμικού Κράτους, πρέπει να
οποία συγκρότησαν το Λαϊκό υπάρχει κάποιος πολύ... κακός
Κόμμα και οι Πολίτες. Εάν η στη Μέση Ανατολή που να δικαι-
συγκεκριμένη ομάδα στηρί- ολογεί τις μελλοντικές στρατιωτι-
ξει, έστω και από απόσταση, κές επεμβάσεις των ΗΠΑ.
τους Σαλβίνι και σία, τότε Εξάλλου, ο Αμερικανός υπουρ-
όλα είναι πιθανά. γός Εξωτερικών, ο οποίος έστειλε
Οι εξελίξεις αυτές ρίχνουν το παραπάνω μήνυμα επίσης από
νερό στον μύλο της θεωρίας το Κάιρο, στο πλαίσιο της περιο-
του «δημοκρατικού τόξου», δείας που πραγματοποιεί σε οκτώ
την οποία προβάλλουν συ-
χώρες της περιοχής, υπήρξε σα-
στηματικά διάφορες δυνά-
φής: Αν και ο στρατός της χώρας
μεις, σε εθνικό και ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Εξέχουσα θέση
του ξεκίνησε ήδη να αποχωρεί
έχει ο Γάλλος πρόεδρος Μα- από τη Συρία, όπως έχει ανακοι-
κρόν, ο οποίος επιχειρεί έτσι νώσει ο Τραμπ, θα είναι διαρκώς
να κρύψει τους μώλωπες που έτοιμος να επέμβει άμεσα, από τα
αεροπλανοφόρα του και τις νέες

Δ
του έχει προκαλέσει το κίνη-
ιάπλατα ανοίγει, σήμερα συμμαχούσε με τους μα των «Κίτρινων Γιλέκων» βάσεις που φτιάχνει στα πέριξ,
μέρα με τη μέρα
Οι μαχόμενες και τη ρετσινιά της άγριας όπως στην Ελλάδα, την Κύπρο και
Βρετανούς Τόρις. Η επίσκε-
και όσο πλησιά- ψη του Ματέο Σαλβίνι στη λαϊκές δυνάμεις και καταστολής, η οποία δεν τα Βαλκάνια. Αλλά και έμμεσα, με
ζουν οι ευρωε- Βαρσοβία και η συνάντησή έχει τίποτα να ζηλέψει από τη βοήθεια των συμμάχων του,
κλογές του ερχό-
η αντικαπιταλιστική την Ακροδεξιά. Το ίδιο χαρτί
του με το πραγματικό αφε- στους οποίους συμπεριλαμβάνε-
μενου Μαΐου, η ακροδεξιά ντικό της εκεί κυβέρνησης, Αριστερά επιχειρεί να παίξει όμως και
ται και η Τουρκία, παρά τον νέο
«βεντάλια» σε ολόκληρη την Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκμεταλλευόμε-
δεν πρέπει νος και το ακραία αντιδρα-
γύρο όξυνσης στην αντιπαράθεση
Ευρώπη. Από την Ισπανία τον δρόμο για να ενώσουν τις
να υποκύψουν στικό προφίλ της ΝΔ, ζητώ- μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον.
μέχρι την Ουγγαρία και από δυνάμεις τους τα πιο ισχυ-
ντας συσπείρωση κατά των Επί της ουσίας, άλλωστε, τα
την Ιταλία μέχρι την Πολω- ρά κόμματα της τρίτης και στις ερινύες
νία, το τελευταίο διάστημα πέμπτης σε μέγεθος χώρας αντιευρωπαϊκών δυνάμεων, χτυπήματα στη γεωπολιτική σκα-
καταγράφεται έντονη κινη- της ΕΕ. Έτσι, αφού έχει ήδη του «δημοκρατικού που θέλουν να μας επιστρέ- κιέρα περιλαμβάνουν και πολ-
τικότητα, με τα αποτελέσμα- «κλειδώσει» η συμμαχία του τόξου» ψουν στις «μαύρες εποχές λές μπλόφες. Διότι όσο οι Αμε-
τα να είναι ήδη ορατά και να Σαλβίνι με τη Λεπέν –ο Εθνι- του μίσους». ρικανοί δεν υπάρχει περίπτωση
προδιαγράφουν σημαντικές κός Συναγερμός της οποίας Προφανώς, η ριζοσπα- να τα σπάσουν πλήρως με τους
αλλαγές στον πολιτικό χάρ- φέρεται να προηγείται στη στική, αντικαπιταλιστική Τούρκους, άλλο τόσο οι τελευ-
τη της Ευρωβουλής και της Γαλλία ενισχυόμενος και από Αριστερά δεν μπορεί και δεν ταίοι αποκλείεται να εισβάλλουν
ΕΕ. Πρόκειται για αλλαγές πρώην στελέχη της κυβέρ- ο –για την ώρα ανήκων στο επιτρέπεται να εγκλωβιστεί στη Συρία και να χτυπήσουν με
οι οποίες αντανακλούν τις νησης Σαρκοζί– και το ίδιο ΕΛΚ– πρωθυπουργός της σε παρόμοια διλήμματα και
όλες τους τις δυνάμεις και κατά
διεργασίες που συντελούνται συμβαίνει με τα όμορα κόμ- Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είναι αναγκαίο να αποκα-
μέτωπο τους Κούρδους, αν είναι
τόσο στο επίπεδο των αστι- ματα Ολλανδίας και Αυστρί- ο οποίος ήδη δήλωσε ενθου- λύψει στον λαό –και κυρίως
κών τάξεων όσο και στις κοι- ας, ενώ είναι πολύ πιθανό να σιασμένος με τη διαφαινό- στο μαχόμενη τμήμα του– τις να βρουν απέναντί τους και τους
νωνίες. Η αιτία τους βρίσκε- δοθούν τα χέρια και με την μενη συμμαχία Σαλβίνι-Κα- πραγματικές διαχωριστικές Αμερικανούς και τους Ρώσους και
ται μόνο φαινομενικά στο με- Εναλλακτική για τη Γερμα- τσίνσκι και ευχήθηκε οι δυ- γραμμές και να επιχειρήσει τον Άσαντ, ο στρατός του οποίου
ταναστευτικό –που αποτελεί νία, εύκολα καταλαβαίνει νάμεις που αντιτίθενται στη να δώσει τη δική της εξεγερ- ήδη περιπολεί στην Μανμπίτζ.
πρακτικά τη συγκολλητική κανείς ότι το συγκεκριμένο μετανάστευση να αλώσουν τική απάντηση. Η παρτίδα συνεχίζεται.
24 ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ∆ιεθνή

περισκ πιο
«Φτιάξε ένα τείχος,
κάνε την Αμερική πάλι
μεγάλη» — ένα από τα
συνθήματα του Τραμπ
το 2016. Σήμερα, ο ίδιος
εκβιάζει για να πετύχει
τη χρηματοδότηση ενός
τείχους του αίσχους, στα
Μετά την ήττα σύνορα με το Μεξικό,
της Μέι, τι; στις πλάτες εκατοντά-
δων χιλιάδων εργαζο-
Μόνο με θαύμα θα αποφύγει την μένων στο δημόσιο που
ήττα στην ψηφοφορία της ερχό- παραμένουν απλήρωτοι.
μενης Τρίτης –αν δεν αναβληθεί Απειλεί, δε, ακόμη και
πάλι την τελευταία στιγμή– η πρω- με κατάσταση έκτακτης
θυπουργός της Βρετανίας. Έτσι, η ανάγκης. Έτσι, να συνη-
συμφωνία την οποία έχει υπογρά- θίζουμε στον γύψο.
ψει η Μέι με την ΕΕ –ερήμην τόσο
του κοινοβουλίου όσο και του
λαού της χώρας της– για το Brexit 200 εκατομμύρια σιες υπηρεσίες, ενώ αξιοσημείωτη Η Αντζελα Ντέιβις στημιακό και ακτιβίστρια πρώην
δεν θα έχει καμία ισχύ και η ίδια, με απεργοί στην Ινδία συμμετοχή καταγράφηκε ακόμη είναι ακόμη επικίνδυνη... μέλος του ΚΚ ΗΠΑ και των Μαύρων
βάση τροπολογία που ψηφίστηκε και στις τράπεζες. Σύμφωνα με Πανθήρων. Μετά από ασφυκτικές
αυτή την εβδομάδα, θα έχει διο- Κοντά 200 εκατομμύρια εργαζόμε- την ομοσπονδία των συνδικάτων Το κράτος του Ισραήλ κατακτά, παρεμβάσεις και πιέσεις του γνω-
ρία ως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου νοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο CITU, η απεργία ήταν η απάντηση εποικίζει, δολοφονεί και συλλαμ- στού... παρακράτους, το ινστιτούτο
να παρουσιάσει μια νέα πρόταση. τομέα –δηλαδή ο ένας στους επτά στις «αντεργατικές και αντιλαϊκές βάνει. Όσοι τολμούν να εκφρά- πολιτικών δικαιωμάτων Μπέρ-
Μόνο που η ΕΕ έχει διαμηνύσει πως κατοίκους της χώρας– συμμετείχαν πολιτικές της κυβέρνησης Μόντι», σουν την αντίθεσή τους σε αυτές μινγκχαμ της Αλαμπάμα ακύρω-
έδωσε ό,τι ήταν να δώσει και πετάει στη διήμερη απεργία που πραγμα- με αυξήσεις τιμών στα βασικά είδη, τις πρακτικές και την αλληλεγγύη σε την προγραμματισμένη τελετή
το μπαλάκι στο Λονδίνο για τα επό- τοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη ιδιωτικοποιήσεις και αλλαγές στην τους στους πολιτικούς κρατούμε- βράβευσής της τον επόμενο μήνα
μενα βήματα. Πρόωρες εκλογές και και Τετάρτη στην Ινδία. Ήταν η εργατική νομοθεσία που «επιβά- νους και τον παλαιστινιακό λαό, — έστω και αν αρχικά την είχε χαρα-
νέο δημοψήφισμα με παράλληλη μεγαλύτερη εργατική κινητοποί- λουν συνθήκες σκλαβιάς». Η (εθνι- προφανώς, θεωρούνται εχθροί κτηρίσει «μία από τις παγκοσμίως
παράταση της διαδικασίας είναι τα ηση που έχει πραγματοποιηθεί κιστική) κυβέρνηση απάντησε με και επικίνδυνοι, με αποτέλεσμα να πιο αναγνωρίσιμες πρωτοπόρους
πιο πιθανά σενάρια — σε αντίθεση στην ιστορία της χώρας και είχε καταστολή και συλλήψεις — ανάμε- αναλαμβάνει δράση εναντίον τους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
με το «σκληρό» Brexit που φοβού- ως αποτέλεσμα να «παγώσουν» σά τους και ηγετικών στελεχών του το εβραϊκό λόμπι. Αυτό συνέβη με δίνει φωνή σε όσους δεν έχουν τη
νται οι περισσότεροι. βιομηχανίες, κατασκευές και δημό- ΚΚ Ινδίας. την Άντζελα Ντέιβις, την πανεπι- δύναμη να μιλήσουν».

γράμμα Γαλλία • του Κώστα Μπουγιούκου


από
Αυτά τα γιλέκα
δεν ξεθωριάζουν...

Τ
α υψηλής ευκρίνειας δύο μήνες μετά από τη στιγμή που η δικάτα βάσης των CGT, FO και SUD/
κίτρινα γιλέκα, που έ- «αόρατη» εργατική τάξη της Γαλλίας Solidaires για να οργανώσουν γενική
χει επιλέξει σαν χα- βγήκε στο παγκόσμιο προσκήνιο δεν απεργία έξω και ενάντια στις συνομο-
ρακτηριστικό γνώρι- έχει εμφανιστεί κάτι που να μπορεί σπονδίες. Είναι ένας στόχος που αν
σμά της η εξεγερμένη εργατική να εκφράσει, να οργανώσει και να πετύχει, θα φέρει σε δυσμενή θέση
τάξη στη Γαλλία, προχώρησαν προωθήσει αυτό το κίνημα. Έτσι, όσο την παραδοσιακή γραφειοκρατία του
σε ένα ακόμη Σαββατοκύριακο και αν οι γροθιές του Κριστόφ Ντε- εργατικού κινήματος στη Γαλλία, που
συγκεντρώσεων και πορειών σε τινζέρ είχαν επαγγελματική ακρίβεια μέχρι στιγμής έχει αναλωθεί στο να
όλη τη χώρα. Η ένατη πράξη του και αποτελεσματικότητα, οι κινήσεις ψελλίζει κατηγορίες και να νομιμο-
κινήματος που έχει ταράξει την των «Γιλέκων» έχουν αρχίσει –εδώ ποιεί την κυβέρνηση συζητώντας μαζί
ισχύ της πολιτικής εξουσίας και τις και καιρό– να δείχνουν ορισμένα ση- της. Θα είναι μια εξέλιξη που πραγ-
αναλύσεις κάθε λογής αριστεράς ξεδι- μάδια εκφυλισμού, αδιεξόδων και ματικά θα αναβαθμίσει και θα πάει
πλώθηκε σε ένα τοπίο γεμάτο ενδιαφέ- αδυναμίας που όλα τα κινήματα αυ- το κίνημα πολλά βήματα μπροστά.
ρον όσο και αβεβαιότητα. Το κίνημα έδει- τού του τύπου εμπεριέχουν παρ’ όλες Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αμ-
ξε πρωτοφανή χαρακτηριστικά επιμονής, τις εκρηκτικές και άλυτες αντιθέσεις φισημίας, πραγματοποιείται ένας
όντας στους δρόμους καθόλη τη διάρκεια της που τα γεννούν. ακόμα γύρος αναμέτρησης των «Γιλέ-
«εορταστικής περιόδου», δείχνοντας ότι ο κόσμος που Πάντως, τις τελευταίες μέρες πα- κων» με το σύνολο της αστικής κυρι-
συγκρούεται με τις δυνάμεις καταστολής δεν «μάσησε» ρατηρείται κάτι εξαιρετικά ελπιδο- αρχίας στη Γαλλία, δείχνοντας ότι οι
ούτε από τα νέα μέτρα καταστολής ούτε από τα ψίχουλα φόρο. Τα «Κίτρινα Γιλέκα» στήνουν αγώνες και οι διεκδικήσεις του μέλ-
του Μακρόν, ενώ τα αιτήματά του –όσο ρεφορμιστικά επιτροπές βάσης είτε με τα «Κόκκινα λοντος θα «φοράν» τα ίδια ρούχα των
και αν φαντάζουν– είναι αδύνατον να ενσωματωθούν Στυλό» –αντίστοιχο κίνημα στα πανε- αναγκών αλλά θα κρατάν τα καινούρ-
στον σημερινό καπιταλισμό. Παράλληλα, ακόμα και πιστήμια– είτε με κατά τόπους συν- για «πανό» των δυνατοτήτων.