You are on page 1of 2

MINIT MESYUARAT

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ALAM 2


MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MORAL BIL 1(2019)

Tarikh : 23 Januari 2019

Masa : 1.45 hingga 2.45 petang

Tempat : Bilik Guru

Kehadiran(Bilangan) : Semua Guru P.Moral

Turut Hadir (Jika ada) : -

1.1 PERUTUSAN PENGERUSI


1.1.1 Pengerusi telah mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan
kedatangan semua guru ke mesyuarat Panitia Pendidikan Moral kali-1 bagi Tahun
2019.

2 PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh : En Shukur Bin
Disokong untuk pengesahan oleh: Pn Gowry Sellan

3 PERKARA-PERKARA BERBANGKIT
- Tiada perkara berbangkit

4. PERBINCANGAN PROFESIONALISME
4.1 Ucapan Ketua Panitia
4.1.1. Pdpc kesemua guru Pendidikan Moral menepati Rancangan Pengajaran
Tahunan masing-masing.
Tindakan:Semua Guru Pendidikan Moral

4.2 Buku latihan dan buku tulis murid tahun 2019.


4.2.1 Hanya sebuah buku satu garis digunakan.
4.2.2 Sebuah buku aktiviti kerja digunakan.
4.2.3 Pencerapan guru untuk yang pertama mengikut nama guru yang disenaraikan
di bawah pentadbir. Pencerapan kedua oleh Ketua Panatia. Borang
pencerapan guru perlu diserahkan kepada ketua panatia untuk salinan.
4.2.4 Penyemakan hasil kerja murid oleh guru dengan menggunakan sehelai
borang iaitu borang hasil kerja murid.
Tindakan:Semua Guru Pendidikan Moral
4.3 Program Pendidikan Moral:
Penepatan aktiviti-aktivti bagi tahun 2019 dan guru-guru yang bertanggungjawab.
4.3.1 Sudut Pendidikan Moral
4.3.2 Pelbagai aktiviti untuk Sesi Moral (setiap khamis: 7.00-7.50 pagi)
4.3.3 Projek Buku Skrap mengikut tajuk
Tindakan:Semua Guru Pendidikan Moral
5 HAL-HAL LAIN:
- Tiada perkara berbangkit

PENUTUP
a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan
penetapan tarikh mesyuarat yang berikutnya.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.45 petang.

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

....................................……… ………………………………
( En Shukur )
Setiausaha
Panitia Pendidikan Moral
SK Seri Alam 2,Masai

Telah diteliti dan dibaca oleh Tuan Guru Besar pada______________________________

Disahkan oleh: