You are on page 1of 1

PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU

_______________________________________________________________________________________
Ruj. Kami : PIBG SMKSM/ 01/ 2018 (2)
Tarikh : 17 APRIL 2018

Yang dihormati,

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tuan,
JEMPUTAN PROGRAM GOTONG ROYONG PERDANA SIRI 1 DAN PROGRAM JALINAN MAHABBAH PERINGKAT SEKOLAH

Sukacita dimaklumkan perkara di atas adalah dirujuk:

2. Pihak sekolah dan PIBG dengan sukacitanya menjemput tuan/puan untuk hadir bagi menjayakan program
tersebut pada ketetapan berikut:

Tarikh : 21 APRIL 2018 ( SABTU )


Masa : 08.00 pagi
Tempat : DEWAN SRI MATANG

3. Program gotong royong ini dirancang untuk membersihkan kawasan sekitar sekolah dan dapat menjalinkan
jalinan mahabbah ibu bapa bersama warga
4. Untuk makluman pihak tuan, mesyuarat PIBG yang lalu telah sebulat suara menetapkan bagi ibu bapa yang tidak
dapat hadir perlu menyumbangkan sebanyak RM10.00 bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah bersama
PIBG. Wang tersebut boleh diserahkan kepada guru tingkatan dan akan dikira sebagai hadir.

5. Sehubungan dengan itu juga ,mohon sahkan kehadiran tuan/puan di lampiran A dan hendaklan dikembalikan
kepada guru tingkatan pada 19 April 2018 (Khamis )

6. Pihak kami amat mengharapkan pihak tuan/puan dapat hadir bersama menjayakan program ini dan membawa
peralatan yang bersesuaian.

5. Segala perhatian, tindakan dan kerjasama tuan amat kami hargai dan diucapkan jutaan terima kasih.

SEKOLAH BERSIH, WARGA SIHAT

Saya yang menjalankan tugas,

…………………………………………….

.k - Fail

LAMPIRAN A