You are on page 1of 13

MANUAL PENGGUNA

SISTEM ePANGKAT

LALUAN TIME-BASED BERASASKAN


KECEMERLANGAN (TBBK)
(MODUL PEMOHON)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 1/13
KANDUNGAN

1.0 HALAMAN UTAMA 3


2.0 PENGGUNA – BELUM BERDAFTAR 4-5
3.0 PENGGUNA – LUPA KATA LALUAN 6
4.0 PENGGUNA – LOGIN 7
5.0 MENU UTAMA – PERMOHONAN URUSAN TBBK 8 - 13

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 2/13
1.0 HALAMAN UTAMA

1. Pelayar web (web browser) yang boleh digunakan untuk mengakses sistem:

a. Google Chrome

b. Mozilla Firefox

c. Internet Explorer 6.xx ke atas

d. Safari

2. Taipkan alamat URL : https://epangkat.moe.gov.my di ruangan URL/address


seperti di bawah:

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 3/13
2.0 PENGGUNA – BELUM BERDAFTAR

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 4/13
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 5/13
3.0 PENGGUNA – LUPA KATA LALUAN

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 6/13
4.0 PENGGUNA – LOGIN

5.0 MENU UTAMA – PERMOHONAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT


SECARA TBBK

Pilih Menu -> Modul TBBK -> Paparan


Iklan Kenaikan Pangkat
MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)
SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 7/13
5.1 PERMOHONAN BARU
5.1.1 Bagi PEMOHON yang BELUM MEMOHON dan LAYAK MEMOHON, paparan
iklan permohonan akan dipaparkan seperti bawah

5.1.2 Sekiranya Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN, sistem


akan memaklumkan syarat – syarat yang tidak dipenuhi calon seperti di paparan
bawah:

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 8/13
5.1.3 Bagi PEMOHON YANG MEMENUHI SYARAT UMUM PERMOHONAN,
Pemohon perlu menyemak maklumat yang dipaparkan. MAKLUMAT YANG PERLU DISEMAK OLEH
PEMOHON:
i. Maklumat peribadi (WAJIB kemaskini
Gelaran, Alamat Rumah, Nombor Telefon,
Emel Terkini (MANDATORI), Maklumat
Pasangan, Status)
ii. Maklumat Tempat Bertugas
iii. Maklumat Perkhidmatan (termasuk Tarikh
dan Umur Persaraan)
iv. Maklumat Pengisytiharan Harta
v. Maklumat Cuti
vi. Maklumat Prestasi Yang Digunakan Pakai
bagi Urusan Iklan yang dibuka
vii. Maklumat Akademik

** Bagi permohonan yang TIDAK


BOLEH melihat semula dokumen
yang telah dimuat naik, mohon
untuk kemaskini dengan memuat
naik semula dokumen tersebut.
Sila berhubung dengan Ketua
Jabatan/pentadbir untuk
* MANDATORI KLIK mengemaskini maklumat.

5.1.4 Semak dan Tanda pada kotak yang berkaitan di bahagian PERAKUAN CUTI
seperti di paparan

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 9/13
5.1.5 Tandakan pada kotak yang berkaitan di bahagian PERAKUAN CALON.
Tekan Butang MOHON untuk menghantar borang yang telah diperaku benar.
Pemohon juga mengemaskini borang sebelum tarikh tutup.

5.1.6 Paparan Mesej BERJAYA akan dipaparkan

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 10/13
5.2 SEMAKAN PERMOHONAN IKLAN TBBK BAGI CALON YANG TELAH MEMOHON
5.2.1 Pilih MENU -> MODUL TBBK -> PAPARAN IKLAN PERMOHONAN KENAIKAN
PANGKAT

5.2.2 PEMOHON hanya boleh mengemaskini maklumat dalam tempoh


iklan masih dibuka di peringkat PEMOHON SAHAJA.

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 11/13
5.2.3 Paparan SLIP PERMOHONAN akan dipaparkan dan pemohon boleh
mencetak sebagai rujukan.

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 12/13
5.3 PEMOHON YANG LAYAK TETAPI MAKLUMAT TIDAK LENGKAP
5.3.1 Sekiranya PEMOHON tergolong dalam Senarai Permohonan
Maklumat Tidak Lengkap, Pemohon boleh menyemak maklumat perkhidmatan
seperti di paparan di bawah:

* Sila berhubung dengan Ketua Jabatan/Pentadbir untuk mengemaskini maklumat

MANUAL PENGGUNA – URUSAN TBBK (PEMOHON)


SISTEM RUJUKAN KEMASKINI M/SURAT
ePangkat 1.1.0/2018 13.12.2018 13/13