You are on page 1of 1

"DILARANG MASUK SELAIN

PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS,


SERTA TIDAK DIPERKENANKAN
MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI"