You are on page 1of 2

C.

Finanțarea prin împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

Exemplul 1
O entitate emite la 01.08.N 1.000 de obligaţiuni, cu dobândă 12%; valoare nominală
1.000 lei/obligaţiune, prețul de rambursare 1.100 lei/obligațiune; preţ de emisiune 900
lei/obligațiune; durată de rambursare 10 ani. Dobânda se plăteşte anual. Primele privind
rambursarea împrumutului se amortizează liniar pe durata împrumutului. Împrumutul
este rambursat la scadenţa finală.
Să se prezinte înregistrările contabile, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Exemplul 2
O entitate emite la 01.08.N 1.000 de obligaţiuni, cu dobândă 12%; valoare nominală
1.000 lei/obligaţiune, prețul de rambursare 1.100 lei/obligațiune; preţ de emisiune 900
lei/obligaţiune; durată de rambursare 10 ani. Dobânda se plăteşte anual. Primele privind
rambursarea împrumutului se amortizează liniar pe durata împrumutului. Împrumutul
este rambursat în rate constante anuale.
Să se prezinte înregistrările contabile, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:


„Atunci când suma de rambursat pentru o datorie este mai mare decât suma primită, diferenţa se
înregistrează într-un cont distinct (169 «Prime privind rambursarea obligaţiunilor și a altor datorii»). Aceasta
trebuie prezentată în bilanţ ca o corecţie a datoriei corespunzătoare, precum şi în notele explicative.” (pct.
365-(1))
„Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel
încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei (articol contabil 6868
«Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor și a altor datorii» = 169
«Prime privind rambursarea obligaţiunilor și a altor datorii»).” (pct. 365-(2))

Exemplul 3
La data de 1.08.N o entitate a emis un împrumut obligatar cu următoarele caracteristici:
număr de obligaţiuni 1.000 de titluri; preţ de rambursare 1.200 lei/titlu; valoare nominală
1.000 lei/titlu; preţ de emisiune 900 lei/titlu; durata împrumutului 5 ani; dobândă anuală
10%. Împrumutul se rambursează prin răscumpărarea și a ularea acțiunilor proprii
astfel:
-la 1.08.N+2 se răscumpără și se anulează 300 de obligațiuni, prețul de răscumpărare
fiind de 1.500 lei/titlu;
-la 1.08.N+3 se răscumpără și se anulează 200 de obligațiuni, prețul de răscumpărare
fiind de 800 lei/titlu;
-la 1.08.N+4 se răscumpără și se anulează 250 de obligațiuni, prețul de răscumpărare
fiind de 900 lei/titlu;
-la 1.08.N+5 se răscumpără și se anulează 250 de obligațiuni la prețul de răscumpărare
de 1.300 lei/titlu.
Să se prezinte înregistrările contabile, în conformitate cu OMFP 1802/2014.