You are on page 1of 4

O dinamičnim oglasima za pretraživačku

mrežu
Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu najjednostavniji su način da pronađete korisnike koji na
Googleu pretražuju upravo ono što nudite. Idealni su za oglašivače s dobro razvijenom web-
lokacijom ili velikim oglasnim prostorom. Upotrebljavaju vašu web-lokaciju za ciljanje vaših oglasa
i mogu vam pomoći da popunite praznine kampanja koje se temelje na ključnim riječima. Bez
dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu čak i dobro vođeni Google Ads računi s velikim brojem
ključnih riječi mogu propustiti relevantna pretraživanja, na njima može doći do kašnjenja prilikom
sastavljanja oglasa za nove proizvode ili neusklađenosti s onim što je stvarno dostupno na web-
lokacijama oglašivača.
U ovom se članku objašnjava kako dinamični oglasi za pretraživačku mrežu funkcioniraju i kako
vam mogu koristiti. Upute potražite u odjeljku Izrada dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu.

Kako se prikazuju?
Kada netko na Googleu pretražuje izraze usko povezane s naslovima i često upotrebljavane
fraze na vašoj web-lokaciji, Google Ads će te naslove i fraze upotrebljavati za odabir odredišne
stranice i generiranje jasnog, relevantnog naslova za vaš oglas.

Primjer. Vlasnik ste međunarodnog lanca hotela. Netko tko na Googleu pretražuje "luksuzni
hotel New York" vidi vaš oglas s naslovom "Luksuzni hotel – NYC", klikne oglas, a zatim
završi na web-lokaciji vaše najpopularnije njujorške lokacije.
Na taj način dinamični oglasi za pretraživačku mrežu mogu brzo usmjeriti moguće korisnike na
ono što traže na vašoj web-lokaciji.

Vi ste odgovorni za konačni tekst koji se prikazuje u vašem oglasu, stoga to imajte na umu pri
odabiru odredišnih stranica.

Kako funkcionira ciljanje?


Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu upotrebljavaju sadržaj s vaše web-lokacije za ciljanje
vaših oglasa na pretraživanja. Možete birati između raznih opcija ciljanja, uključujući sljedeće:
Odredišne stranice iz standardnih grupa oglasa: sve web-stranice za koje trenutačno prikazujete
oglase ciljane na pretraživačku mrežu, na svim vašim računima. Ta opcija ciljanja omogućuje
povećanje prometa na web-stranicama koje već koristite kao odredišne stranice u postojećim
grupama oglasa i kampanjama.

Kategorije: skupovi odredišnih stranica organizirani po temi. Vi odlučujete koje skupove stranica
treba ciljati, kako grupirati slične stranice i razinu preciznosti.
Feed stranice: upotrebljavajte proračunsku tablicu URL-ova za najusmjerenije ciljanje. Zatim
možete ciljati cijeli feed ili njegove dijelove. Na primjer, možete označiti stranice o "proizvodima s
recenzijama s četiri zvjezdice" ili "hotelima s brojnim slobodnim datumima" i ciljati URL-ove samo
pomoću tih oznaka.
Saznajte više o ciljanju dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu.

Kada ih ne upotrebljavati?
Uz iznimku ciljanja na temelju feeda kojim upravljate, dinamični oglasi za pretraživačku mrežu ne
preporučuju se ako se vaša web-lokacija brzo mijenja – npr. uz dnevne ponude.

Prije upotrebe dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu svakako pregledajte Google Ads
pravila kako biste bili sigurni da su oglasi u skladu s njima (i važećim zakonima).

Sažetak prednosti
Evo nekih prednosti upotrebe dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu:

 Uštedite na vremenu. Nema više uparivanja ključnih riječi, licitacija i teksta oglasa sa svakim
proizvodom na web-lokaciji. Osim toga, dinamični oglasi za pretraživačku mrežu mogu vam
pomoći u oglašavanju na novim tržištima brže od ostalih alternativa.
 Učestala, automatska ažuriranja oglasa. Kad unesete izmjene na stranice u našem indeksu,
pretražit ćemo i indeksirati vašu web-lokaciju iznova da bismo osigurali da su vaši oglasi
maksimalno ažurirani.
 Prikazujte relevantne, dinamički generirane naslove s oglasima. Kada je korisnikovo pretraživanje
relevantno za proizvod ili uslugu, Google Ads dinamički generira oglas s jasnim naslovom za
najrelevantniju stranicu na vašoj web-lokaciji.
 Upravljajte kampanjom. Oglase možete prikazivati na temelju cijele web-lokacije ili posebnih
kategorija ili stranica. Isto tako, možete spriječiti prikazivanje oglasa za proizvode koje trenutačno
nemate na zalihama.
 Ostvarite dodatni promet. Pomoću dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu možete ostvariti
dodatni promet i prodaju oglašavanjem tvrtke većem broju korisnika od broja korisnika koje je
moguće dosegnuti kampanjom koja cilja ključne riječi.
 Kontrolirajte svoje poruke. Opis je u jednom dugom retku, što vam pruža više kontrole nad
porukama u oglasu.
 URL-ovi za prikaz temelje se na vašoj domeni završnog URL-a. Više ne morate unositi URL za
prikaz prilikom izrade novog oglasa. Umjesto toga, Google Ads će upotrebljavati domenu iz
vašeg završnog URL-a i prikazati je kao URL za prikaz oglasa. Na primjer, ako je vaš završni
URL www.example.com/priroda/planinarenje/cipele, URL za prikaz oglasa prikazat će se kao
www.example.com.

Izrada dinamičnog oglasa za


pretraživačku mrežu
Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu mogu brzo usmjeriti moguće korisnike na ono što traže
na vašoj web-lokaciji. Ako želite saznati više prije početka, proučite dinamične oglase za
pretraživačku mrežu.

Da biste izradili kampanju dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu – i saznali kako izraditi
oglase, grupe oglasa te prilagoditi ciljanje i licitaciju – slijedite upute u ovom članku. Ako odlučite
postaviti ciljanje s feedom, slijedite i upute u odjeljku Upotreba feeda za ciljanje dinamičnih oglasa
za pretraživačku mrežu.

Prije nego što započnete


Da biste iskoristili sve prednosti dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu, slijedite ove najbolje
primjere iz prakse:

 Prije nego što sastavite oglase, poboljšajte web-lokaciju. Kvaliteta vaše web-lokacije jednako je
važna kao i kvaliteta oglasa. Potražite savjete o tome kako poboljšati web-lokaciju.
 Sastavite sjajne opise za oglase. Pobrinite se da oglasi budu relevantni korisnicima koje
pokušavate dosegnuti. Saznajte kako sastaviti kvalitetne oglase.
 Imajte na umu prisutnost na mobilnim uređajima. Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu mogu
se prikazati na mobilnim uređajima korisnicima koji pretražuju ili pregledavaju dok su u pokretu.
Saznajte kako poboljšati web-lokaciju za mobilne uređaje.
 Provjerite je li web-lokacija pristupačna. Web-lokacije na kojima se sav sadržaj dinamički generira
mogu biti nerazumljive i Googleu može biti teško izraditi oglase za njih. Saznajte kako izraditi
pristupačniju web-lokaciju.
 Izradite kampanje na jednom jeziku. Ako domena web-lokacije sadrži stranice na više jezika, a
pretraživanje oglasa želite ciljati na temelju svih tih stranica, izradite novu kampanju za svaki
jezik.

Upute
Novi doživljaj Google Adsa sada je ekskluzivan način na koji korisnici mogu upravljati svojim
računima. Ako još upotrebljavate prethodni doživljaj AdWordsa, odaberite "prethodni" u
nastavku. Saznajte više

Novi Prethodni

Kako omogućiti dinamične oglase za pretraživačku mrežu u


kampanji za pretraživačku mrežu
1. Prijavite se na Google Ads račun.
2. Na izborniku stranica slijeva kliknite Kampanje.

3. Kliknite gumb plusa , a zatim odaberite opciju Nova kampanja.


4. Odaberite Pretraživačka mreža.
5. Odaberite jedan ili više ciljeva za svoju kampanju. Ili uklonite kvačicu pored opcije "Upotreba
ciljeva" da biste nastavili bez ciljeva.
6. Unesite domenu koju želite da oglasi ciljaju, a zatim kliknite Nastavi.
7. Dodijelite naziv kampanji, odaberite lokacije za ciljanje oglasa i jezike.
8. Za svoju strategiju licitiranja odaberite strategiju automatskog licitiranja ako želite da Google
optimizira vaše licitacije. Preporučujemo opcije ciljanog CPA-a ili poboljšanog CPC-a.
9. Unesite ograničenje licitacije (izborno) i proračun.
10. Proširite Dodatne postavke i kliknite stavku Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu.
11. Stavite kvačicu u potvrdni okvir Omogući dinamične oglase za pretraživačku mrežu za ovu
kampanju.
12. Kliknite Spremi i nastavi da biste prešli na sljedeću fazu – izradu grupe dinamičnih oglasa za
pretraživačku mrežu i ciljeva.

Kako izraditi grupu oglasa


1. Za Vrstu grupe oglasa odaberite opciju Dinamični (zadano).
2. Dodijelite naziv grupi dinamičnih oglasa i postavite zadanu licitaciju (koju možete prilagoditi za
svaki cilj).
3. Odlučite kako želite ciljati oglase. Ako niste upoznati s ciljevima dinamičnih oglasa,
preporučujemo da proučite odjeljak O ciljevima za dinamične oglase za pretraživačku mrežu.
Preporučujemo da započnete sa sljedećim opcijama:
 Odredišne stranice standardnih grupa oglasa: sve web-stranice za koje trenutačno prikazujete
oglase ciljane na pretraživačku mrežu, na svim vašim računima. Ta opcija ciljanja omogućuje
povećanje prometa na web-stranicama koje već koristite kao odredišne stranice u postojećim
grupama oglasa i kampanjama.
 Kategorije: skupovi odredišnih stranica organizirani po temi. Vi odlučujete koje skupove
stranica treba ciljati, kako grupirati slične stranice i razinu preciznosti.
 Feed stranice: upotrebljavajte proračunsku tablicu URL-ova za najusmjerenije ciljanje. Zatim
možete ciljati cijeli feed ili njegove dijelove. Na primjer, možete označiti stranice o
"proizvodima s recenzijama s 4 zvjezdice" ili "hotelima s brojnim slobodnim datumima" i ciljati
URL-ove samo pomoću tih oznaka.
4. Ako ne upotrebljavate automatsko licitiranje, prilagodite licitaciju na temelju vrijednosti svakog
konkretnog cilja za svoje poslovanje. Prilagodbe licitacija omogućuju bolji nadzor nad
vremenom i mjestom prikazivanja oglasa. Možete postaviti te prilagodbe da biste licitacije za
ciljeve dinamičnih oglasa povećali ili smanjili prema postotku. Saznajte više o prilagodbama
licitacija.
5. Kliknite Spremi.

Kako izraditi oglase?


Možete imati više od jednog dinamičnog oglasa za pretraživačku mrežu, što znači da možete
prikupiti podatke o tome koji je oglas najučinkovitiji. Evo kako dodati dinamične oglase za
pretraživačku mrežu u grupu oglasa kampanje koju ste izradili:
1. Kliknite Novi oglas.
2. Unesite tekst opisa.
3. Kliknite Gotovo.
4. Kliknite Spremi i nastavi.

Kako upotrebljavati prilagodbe licitacija?


Prilagodbe licitacija omogućuju bolji nadzor nad vremenom i mjestom prikazivanja oglasa.
Možete postaviti te prilagodbe da biste licitacije za ciljeve dinamičnih oglasa povećali ili
smanjili prema postotku. Saznajte kako koristiti prilagodbe licitacija. Za optimiziranije licitacije
razmislite o postavljanju automatskog licitiranja.