You are on page 1of 1

Itong awitin na ito ay taos pusong Kaisa sa Diyos na lumikha,

inihahandog ng inyong abang Pinagpala


lingcod, Dr. Freddy E. Bilog,
Pinagpala Class Batch 2003 ,
President (Naration)
Noong Dec 16, 2003 ay isinilang
ang alagad ng batas na matitikas,
Nagsimula, ang batch 2003 at
mapag mahal, may disiplina,
tinawag na pinagpala,
integridad, may takot s dyos at
Maka Diyos at may puso, Handang may taos pusong pag mamahal sa
tumulong sa madla bayan. Napaka bilis ng panahon,
tayo po ngayon ay nasa ika 15 na
Matitikas at may disiplina, Lagi
taong epektibong lilingkod ng
niyong maaasahan
tapat, may puso, integridad,
Handang ibigay kahit ang buhay, disiplina , may pagalang sa
para sayo at sa kaniya karapatan ng bawat isa, pananalig
sa dyos at taos pusong pag
mamahal sa inang bayan at
Pre: pamilya. More power po and
continue serving people
Walang iwanan at lagging
nagdadamayan sa oras ng
pangangailangan
PINAGPALA
Kapamilya, Kapuso, at kapatid
PINAGPALA
Kaisa sa Diyos na lumikha,
Pinagpala

Verse 2:
Ipag bunyi ang bawat isa, sa labing
limang taong serbisyo
Ang sandata ay disiplina, talino at
salita ng Diyos
Walang iwanan at lagging
nagdadamayan sa oras ng
pangangailangan
Kapamilya, Kapuso, at kapatid