You are on page 1of 1

1/2018

SIJIL TAMAT PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH


Nama Sekolah : NEGERI : PERAK
1. Nama Penuh :
2. Tarikh Lahir :
3. No. Sijil Lahir :
4. No Kad Pengenalan :
5. Tarikh masuk sekolah :
6. Tarikh keluar sekolah :
7. Sebab berhenti sekolah : TAMAT PERSEKOLAHAN TAHUN 6
8. Kelakuan : BAIK
9. Pencapaian dalam peperiksaan UPSR :

Subjek Gred

Bahasa Melayu Pemahaman

Bahasa Melayu Penulisan

Bahasa Inggeris Pemahaman

Bahasa Inggeris Penulisan

Matematik

Sains

Kepimpinan KETUA PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH


Persatuan/Kelab BAHASA MELAYU
Jawatan : AHLI JAWATANKUASA
Unit Beruniform PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
Jawatan : SETIAUSAHA
Sukan/Permainan 1 BOLA SEPAK
Jawatan : PENGERUSI
Mewakili : DAERAH
Sukan/Permainan 2 OLAHRAGA
Mewakili : DAERAH

Dengan ini di akui bahawa pelajar yang tersebut di atas telah tamat Persekolahan Sekolah Rendah.

.................................................. ...........................................................
( Tandatangan Murid ) ( Tandatangan Guru Besar / Cop )

Tarikh : 23 NOVEMBER 2018