You are on page 1of 5

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG


Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61882337 Fax : 03-61850849

“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”


Ruj.Kami :Bil. ( ) SK(2)TS 2017
Tarikh : OKTOBER 2017

Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja,


Unit MEKAR,
Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Selayang,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

Melalui,
Guru Besar,
SK (2) Taman Selayang

Tuan,

RUJUKAN PAKAR KANAK-KANAK

Perkara di atas dirujuk

2. Adalah dimaklumkan murid yang bernama AHMAD ADNAN BIN ATAN HAMDAN (BX 95463)
berumur 9 tahun dari kelas 3 Arif SK (2) Taman Selayang adalah murid yang perlu diberi perhatian khas
dalam sesi pembelajaran dan pengajaran.

3. Saya telah berjumpa dan membuat pemerhatian ke atas murid dan didapati murid perlu dibuat
pemeriksaan terperinci bagi menentukan tahap kesihatan murid. Pemeriksaan ini sangat penting demi masa
depan murid.

4. Bersama ini dilampirkan laporan perkembangan murid untuk rujukan tuan. Kerjasama dan
perhatian daripada pihak tuan di atas perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

………………………………………….
(PN. WAN NOR ASNIDAH BT WAN ABDULLAH)
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
SK (2) Taman Selayang
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG
Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61882337 Fax : 03-61850849

“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”


Ruj.Kami :Bil. ( 2 ) SK(2)TS 2017
Tarikh : OKTOBER 2017

Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja,


Unit MEKAR,
Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Selayang,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

Melalui,
Guru Besar,
SK (2) Taman Selayang

Tuan,

RUJUKAN PAKAR KANAK-KANAK

Perkara di atas dirujuk

2. Adalah dimaklumkan murid yang bernama MUHAMMAD FARIS BIN N0R ATAN (070929-1-
0777) berumur 10 Tahun Kelas 4 Aktif , SK (2) Taman Selayang adalah murid yang perlu diberi perhatian
khas dalam tingkah laku dan pemikiran.

3. Saya telah berjumpa dan membuat pemerhatian ke atas murid dan didapati murid perlu dibuat
pemeriksaan terperinci bagi menentukan tahap kesihatan murid. Pemeriksaan ini sangat penting demi masa
depan murid.

4. Bersama ini dilampirkan laporan murid untuk rujukan tuan. Kerjasama dan perhatian daripada
pihak tuan di atas perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

………………………………………….
(PN. WAN NOR ASNIDAH BT WAN ABDULLAH)
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
SK (2) Taman Selayang
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG
Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61882337 Fax : 03-61850849

“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”


Ruj.Kami :Bil. ( 2 ) SK(2)TS 2017
Tarikh : OKTOBER 2017

Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja,


Unit MEKAR,
Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Selayang,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

Melalui,
Guru Besar,
SK (2) Taman Selayang

Tuan,

RUJUKAN PAKAR KANAK-KANAK

Perkara di atas dirujuk

2. Adalah dimaklumkan murid yang bernama PUTERI AMIRA BALQIS BT ABDULLAH MUZAFAR
SHAH (062710 -13 - 0382) berumur 11 Tahun Kelas 5 ARIF , SK (2) Taman Selayang adalah murid
yang perlu diberi perhatian khas dalam sesi pembelajaran dan pengajaran.

3. Saya telah berjumpa dan membuat pemerhatian ke atas murid dan didapati murid perlu dibuat
pemeriksaan terperinci bagi menentukan tahap kesihatan murid. Pemeriksaan ini sangat penting demi masa
depan murid.

4. Bersama ini dilampirkan laporan murid untuk rujukan tuan. Kerjasama dan perhatian daripada
pihak tuan di atas perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

………………………………………….
(PN. WAN NOR ASNIDAH BT WAN ABDULLAH)
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
SK (2) Taman Selayang
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG
Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61882337 Fax : 03-61850849

“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”


Ruj.Kami :Bil. ( 2 ) SK(2)TS 2018
Tarikh : MAC 2018

Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja,


Unit MEKAR,
Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Selayang,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

Melalui,
Guru Besar,
SK (2) Taman Selayang

Tuan,

RUJUKAN PAKAR KANAK-KANAK

Perkara di atas dirujuk

2. Adalah dimaklumkan murid yang bernama MASS ALI EL FAREEQ BIN MASS AHMAD KAMAL
(060926-14-1339) berumur 12 Tahun Kelas 6 ADIL , SK (2) Taman Selayang adalah murid yang perlu
diberi perhatian khas dalam tingkah laku.

3. Saya telah berjumpa dan membuat pemerhatian ke atas murid dan didapati murid perlu dibuat
pemeriksaan terperinci bagi menentukan tahap kesihatan dan tingkah laku murid. Pemeriksaan ini sangat
penting demi masa depan murid.

4. Bersama ini dilampirkan laporan murid untuk rujukan tuan. Kerjasama dan perhatian daripada
pihak tuan di atas perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

………………………………………….
(PN. WAN NOR ASNIDAH BT WAN ABDULLAH)
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
SK (2) Taman Selayang
UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SEKOLAH KEBANGSAAN (2) TAMAN SELAYANG
Jalan Sungai Tua, 68100 Batu Caves, Selangor
Tel : 03-61882337 Fax : 03-61850849

“1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN”


Ruj.Kami :Bil. ( ) SK(2)TS 2018
Tarikh : MAC 2018

Pakar Psikiatri Kanak-kanak dan Remaja,


Unit MEKAR,
Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Selayang,
68100 Batu Caves,
Selangor Darul Ehsan.

Melalui,
Guru Besar,
SK (2) Taman Selayang

Tuan,

RUJUKAN PAKAR KANAK-KANAK

Perkara di atas dirujuk

2. Adalah dimaklumkan murid yang bernama MUHAMMAD RIDZUAN BIN ABDULLAH


(090120140721) berumur 9 tahun dari kelas 3 Arif SK (2) Taman Selayang adalah murid yang perlu
diberi perhatian khas dalam sesi pembelajaran.

3. Saya telah berjumpa dan membuat pemerhatian ke atas murid dan didapati murid perlu dibuat
pemeriksaan terperinci bagi menentukan tahap kesihatan murid. Pemeriksaan ini sangat penting demi masa
depan murid.

4. Bersama ini dilampirkan laporan perkembangan murid untuk rujukan tuan. Kerjasama dan
perhatian daripada pihak tuan di atas perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

………………………………………….
(PN. WAN NOR ASNIDAH BT WAN ABDULLAH)
Guru Bimbingan Dan Kaunseling
SK (2) Taman Selayang