You are on page 1of 6

PENTADBIRAN

SEKOLAH
FALSAFAH PENDIDIKAN
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
KEBANGSAAN
TATASUSILA PROFESION PERGURUAN
PEKELILING KEMENTERIAN
TATASUSILA PROFESION
PELAJARAN MALAYSIA
PERGURUAN
VISI DAN MISI SEKOLAH
PEKELILING KEMENTERIAN
MATLAMAT
PELAJARAN MALAYSIA
VISI DAN MISI SEKOLAH
MATLAMAT

ILMU GEMALA SAKTI


URUSAN
RASMI
JADUAL PENGHANTARAN BUKU
REKOD
JADUAL PENCERAPAN PDPC

ILMU GEMALA SAKTI


JADUAL
WAKTU

ILMU GEMALA SAKTI


SENARAI
BUKU
TEKS

ILMU GEMALA SAKTI


SENARAI
BUKU
RUJUKAN

ILMU GEMALA SAKTI


PENTADBIRAN
PANITIA
SUKATAN PELAJARAN
HURAIAN SUKATAN
PELAJARAN/ DOKUMEN
STANDARD KURIKULUM
PENTAKSIRAN
RANCANGAN PENGAJARAN
TAHUNAN

ILMU GEMALA SAKTI