You are on page 1of 1

JADUAL ANALISIS ITEM PT3 ( SYARIAH KBD )

SMA MAIWP
PEPERIKSAAN: _____________________________ TINGKATAN: _________________

Bahagian No. Tajuk Markah Bil Pelajar


Soalan Penuh Kurang Kosong
1

A
3

B
5

Jumlah Keseluruhan