You are on page 1of 9

FILIPINO 4 3RD Quarter

I. Salungguhitan ang sugnay na makapag-iisa sa mga sumusunod na pangungusap. Ikahon ang pangatnig
na ginagamit sa pangungusap.

1. Si MAng Caloy ay maingat magmaneho ng dyip upang makaiwas sa disgrasya at mahusay rin siyang
mekaniko.

2. Maliit lamang ang kinikita ni Mang Caloy ngunit pinagkakasya nya ang pera para sa kanyang pamilya.

3. Kaunti lamang ang kinita ni Mang Caloy samantala ang kantang kasamahan sa pamamasada ay Malaki
ang kinita.

4. Masayang nakikinig sa musika ang mga pasahero habang nakasakay sa jeep papunta sa kanilang
pupuntahan.

5. Gusto ni MAng Caloy bumili ng bagong damit para sa kanyang anak pero wala siyang pera na pambili
nito.

II. DUgtungan ang sugnay na makapag-iisa ang mga sugnay na di-makapag-isa sa bawat bilang upang
mabuo ang hugnayang pangungusap.

1. Kung magtutulungan tayong mga Pilipino

__________________________________________________________________________________

2. Sapagkat likas na malikhain ang mga Pilipino

__________________________________________________________________________________

3. Upang umunlad ang ating bansa

__________________________________________________________________________________

4. Para maging mabuting mag-aaral

__________________________________________________________________________________

5. Dahil mahal ko ang bansang Pilipinas

__________________________________________________________________________________

III. Isulat ang T kung tambalan ang pangungusap at H kung Hugnayan.

_____1. Batay sa ating katutubong kaugalian, ang ating lolo at lola ay ating ginagalang dahil sila ay
nakakatanda.

_____2. Ang pamilyang Castro ay sadyang matulungin sa kapwa ngunit may pagkakataon na sila rin ay
nangangailangan ng tulong.
______3. Ang pananampalataya ay bahagi ng kulturang Pilipino at ang sabay-sabay na pagdarasal ng
pamilya ay isa rin sa ating kinaugalian.

______4. Sila ay mapagkumbaba at matulungin sila sa kanilang kapwa.

______5. Dahil dumating na ang tulong na kanilang hinihintay, masaya siya.

______6. Nilalagay ni Ann sa supot ang mga delata na kanilang ibibigay sa mga mahihirap samantalang
inilalagay ni Karen ang mga supot sa loob ng kahon para isakay sa sasakyan.

______7. Likas na sa mga Pilipino ang ngumiti kahit na may mga problema dahil likas sa atin ang pagiging
masayahin.

______8. Nagugutom na si Ann ngunit hindi sapat ang pera niya pambili ng pagkain.

______9. Malaki ang kahon at malinis ang lagayan ng mga pagkain na ibibigay nila sa mga nasalanta ng
bagyo.

______10. Dahil sa pagtakbo, nadapa ang bata sa kalsada.

IV. Isulat sa di-karaniwang ayos na pangungusap ang mga sumusunod na pangungusap.

1. Isang imbentor si Agapito Flores.

____________________________________________________________________________________

2. Ipinakita niya kay Pangulong Manuel L. Quezon ang kanyang imbensyon.

____________________________________________________________________________________

3. Naging elektrisyan si Agapito Flores.

____________________________________________________________________________________

4. Maging isang doktor ang pangarap ni Cassidy.

____________________________________________________________________________________

5. Nagmula sa mahirap na pamilya si Agapito Flores.

____________________________________________________________________________________

V. Isulat sa karaniwang ayos na pangungusap ang mga sumusunod na pangungusap.

1. Si Agapito Flores ay namasukan sa talyer.

____________________________________________________________________________________

2. Siya ay matagumpay na nakagawa ng tubo na makakatulong sa pagbibigay liwanag sa paligid.

____________________________________________________________________________________
3. Ang pinag-aralan naming kahapon ay ang talambuhay ni Agapito Flores.

____________________________________________________________________________________

4. Siya ay matiyagang naghintaypara mapansin ang kanyang imbensyon.

____________________________________________________________________________________

5. Sina Roy at Alvin ay nangangarap na maging imbentor tulad ni Agapito Flores.

____________________________________________________________________________________

VI. Isulat sa patlang ang K kung karaniwang ayos ang pangungusap at DK kung di-karaniwan ang ayos ng
pangungusap.

________1. Siya ay magaling na imbentor.

________2. ANg mga siyentipiko ay may mga bagong tuklas.

________3. Pinalakpakan sila ng mga tao dahil sa naimbento nilang bagay.

________4. ANg dating Pangulong Quezon ay ipinagmamalaki ang ginawang imbensyon ni Agapito
Flores.

________5. Si Agapito Flores ay nakaimbento ng isang bagay na makatutulong sa pagbibigay ng liwanag


sa paligid.

________6. MAsipag at masikap sa pag-aaral ang magpinsan.

________7. Naging isang elektrisyan si Agapito Flores.

________8. Siya ay nangarap na maging isang imbentor.

________9. Nagkwentuhan ang magpinsan tungkol sa kanilang pangarap.

________10. Ang mga siyentipiko ay pinarangalan ng pamahalaan dahil sa ginawa nilang imbensyon.

VII. Isulat sa patlang ang K kung konkreto ang pangngalan at DK kung di-konkreto ang pangngalan na
may salungguhit.

________1. Sadyang may malasakit ang mga Pilipino sa kalikasan.

________2. Tulong-tulong ang mga tao sa pagtapon ng basura sa mga basurahan.

________3. Ang pagtutulungan ang susi ng tagumpay upang umunlad ang ating bansa.

________4. Iniiwasan ng mga mangingisda ang paggamit ng lambat na may maliliit na butas.

________5. Sipag at tiyaga ang kailangan upang mapangalagaan ang kalikasan.

________6. NAgtatanim sila ng maraming punong kahoy upang maiwasan ang pagbaha.
________7. Nakagagamot ang mga halamang itinatanim sa aming bakuran.

________8. KAsiyahan ang nararamdaman ng mga taong nagtutulungan sa barangay Masikap.

________9. Dakila ang ginawang paglilingkod ng mga kawani ng ating pamahalaan para sa kalikasan.

________10. Pagkakaisa ang kailangan upang masolusyonan ang problemang kinahaharap ng ating
bansa.

VIII. Bilugan ang tamang sagot upang mabuo ang diwa ng pangungusap.

1. Mayroon ka bang matulis na (papel , lapis)?

2. Ang takdang aralin natin sa Filipino ay magdala ng (larawan, istatwa) ni Dr. Jose Rizal.

3. Magkakaroon tayo ng proyekto na isusulat sa malinis na (kahon, papel) at ipapasa sa Lunes.

4. Maaari tayong manghiram at magbasa ng (aklat, kompyuter) na magagamit natin sa ating takdang
aralin.

5. Kailangan natin ng isang malinis at malaking (kahon, tela) na paglalagyan ng ating proyekto.

IX. Gamitin ang mga sumusunod sa pangungusap.

1. kapayapaan

____________________________________________________________________________________

2. katahimikan

____________________________________________________________________________________

3. katapatan

____________________________________________________________________________________

4. kabayanihan

____________________________________________________________________________________

5. kabutihan

____________________________________________________________________________________

X. Salungguhitan ang mga pangungusap at ilagay sa tamang hanay.

1. Ang pag-ibig ay nagdudulot ng kapayapaan. (2 pangngalan)

2. Lagi itong ipinapaalala ng aking ama at ina. (2 pangngalan)


3. Kaya naman para ipakita ito, sumali ako sa paglilinis ng aking paaralan. ( 1 pangngalan)

4. Nilinis naming ang silid-aralan. (1 pangngalan)

5. KAligayahan ang naidulot nito sa akin. (1 pangngalan)

6. Ikinatuwa rin ito ng aking mga guro at mga kamag-aral. (2 pangngalan)

KONKRETO DI-KONKRETO

XI. ISulat sa patlang ang S kung simuno at P kung panaguri ang gamit ng pangngalang may salungguhit.

_____1. Si Mang Baldo ay mabuting ama.

_____2. Si Mang Baldo ay mahusay na pintor.

_____3. MAganda ang mga larawan na kanyang iginuhit.

_____4. Ang kanyang mga anak ay mahilig magpinta.

_____5. Ang inspirasyon nina Mike at Jeff ay ang kanilang pamilya.

_____6. Masayang gumuguhit ang magkakapatid sa kanilang silid.

_____7. ANg kanilang ginuhit ay bakuran ng kanilang tahanan.

_____8. Si Aling Rose ang kanilang mapagmahal na ina.

_____9. Gumamit ng makulay na pintura si Mike.

_____10. Ang exhibit ng kanilang mga gawa ay alay nila sa kanilang pamilya.

XII. ISulat sa patlang ang L kung layon at P kung pinaglalaanan ang gamit ng pangngalang may
salungguhit.

_____1. Ang magkapatid ay nagbigay ng salapi sa pulubi.

_____2. Bumili siya ng pagkain para sa hapunan.

_____3. Binalik ni Nina ang sobrang sukli sa tindera.

_____4. Kina Nina at Carmen binigay ang naiwang pitaka.

_____5. Ang nanay niya ay nagtitinda ng kakanin sa palengke.


_____6. Nagbayad si Nina ng mga pinamili niyang gamit kay Mang Cesar.

_____7. Sariwang prutas at gulay ang kanyang binili para sa ina niyang may sakit.

_____8. Kina tiya at tiyo pansamantalang nangungupahan ang mga mag ina.

_____9. MAraming sariwang gulay at prutas ang mabibili sa palengke.

_____10. Naglilinis ng tirahan ang buong pamilya.

XIII. Tukuyin kung S simuno, PG panaguri, L layon at PL pinaglalaanan ang mga pangngalan na may
salangguhit sa bawat pangungusap.

_____1. Ang Pasko ay isang tradisyon na pinagdiriwang ng mga Pilipino

_____2. Masayang nagsama-sama ang pamilya tuwing Pasko.

_____3. Si nanay ay nagbait ng mga palamuti sa bahay.

_____4. Ang parol ay nakasabit sa bintana.

_____5. Binabalot ni Anne ang regalo na bibigay niya kay Patricia.

_____6. Ang handa naming sa noche Buena ay masarap na hamon.

_____7. Ang mga bata ay sabay –sabay kumakanta sa mga tahanan.

_____8. Kay Anne ibinigay ang regalo.

_____9. Ang regalo na natanggap niya ay kuwintas.

_____10. Si Nanay ay natuwa sa kanyang nakuhang regalo.

XIV. Bilugan ang pangngalan sa pangungusap batay sa gamit na nasa loob ng panaklong.

(simuno) 1. Ang mag-ina ay masayang namimili sa mall.

(panaguri) 2. Ang kanyang ina ay mahusay na guro.

(layon) 3. Kumain sila ng adobo sa hapag-kainan.

(pinaglalaanan) 4. Bumili ng regalo ang mag ina para kay Angelo.

(simuno) 5. Malamig na ang simoy ng hangin dahil malapit na ang Pasko.

XV. Sumulat ng pangungusap gamit ang mga pangngalaan sa itinakdang gamit.

1. parol – simuno

______________________________________________________________________________
2. pagkain-panaguri

______________________________________________________________________________

3. sulat -layon

______________________________________________________________________________

4. guro-pinaglalaanan

______________________________________________________________________________

5. regalo – simuno

______________________________________________________________________________

XVI. Bilugan ang sanhi at salungguhitan ang bunga ng mga sumusunod na pangungusap.

1. NAgdala ng paying si Janus dahil makulimlim ang kalangitan.

2. Malakas ang ulan ngayong araw kaya nanatili na lamang si Janus sa kanilang bahay.

3. Dahil naiinip si Janus, nanood na lamang siya ng mga palabas sa telebisyon.

4. Naaaliw si Janus sa kanyang pinapanood sapagkat paborito niya itong palabas.

5. Agad din tumila ang ulan kaya lumabas kaagad ng bahay si Janus at nakipaglaro sa kanyang mga
kaibigan.

XVII. Basahin ang dalawang pahayag at tukuyin kung alin ang sanhi (S) at bunga (B). Isulat ang sagot sa
patlang.

1. ______Nagkakaisa ang mahihirap at mayayamang mag-anak sa pamayananan

______ Kaya naging maayos at maunlad ang pamumuhay ng mga tao.

2. ______Kapayapaan ang dulot ng nagkakaisang mamamayan

______Dahil pinag-uusapan nang maayos ang mga plano

3. ______Dahil nagpapalitan ng mungkahi o kuru-kuro ang mga lider

______ Maayos at matagumpay ang proyektong pinagplanuhan

4. ______Hindi tinatangkilik ng mga tao ang mga gawaing hindi naaayon sa kanilang pamayanan

______Kaya naiaangat nila ang sariling pamayanan at napaunlad ang kabuhayan ng mahihirap

5. ______Sapagkat nagtutulungan ang mga namumuno sa simbahan at paaralan

______ Maayos ang samahan ng mga mahirap at mayaman


XVIII. Magbigay ng maaring bunga ng bawat mga sumusunod na mga sanhi.

1. Ginagabayan ng mga magulang ang mga kabataan sa pangangalaga ng kalikasan

_____________________________________________________________________________________

2. Nagkakaisang maglinis ang mga tao

_____________________________________________________________________________________
3. May kakayahang tumulong ang mga kabataan

_____________________________________________________________________________________
4. Patuloy tayong nakakalanghap ng marumi na hangin

_____________________________________________________________________________________
5. Unti-unti nang nakakalbo ang mga kabundukan

_____________________________________________________________________________________
6. Itinaguyod ng pamahalaan ang paglilinis ng kalikasan

_____________________________________________________________________________________
7. Patuloy na nagtatapon ng basura sa ilog ang mga tao

_____________________________________________________________________________________
8. Nag-aaral nang mabuti ang mga mag-aaral

_____________________________________________________________________________________
9. Kumakain ng gulay at prutas si Liza

_____________________________________________________________________________________
10. Katulong ng mamamayan ang pamahalaan sa pag-aalaga sa kalikasan

_____________________________________________________________________________________

XIX. Isulat sa patlang I kung isahan, D kung dalawahan at M kung maramihan ang kailanan ng
pangngalang may salungguhit.

_____1. Si Aira ay gumawa ng proyekto sa Filipino.

_____2. Pumunta ang magkaibigan sa kanilang bahay para gumawa ng takdang-aralin.

_____3. Maraming papel ang kanilang ginamit para sa kanilang proyekto.

_____4. Si Bb Garcia ay ang kanilang guro sa Filipino.

_____5. Bumili ng pintura ang magkakaibigan para sa paggawa ng poster.

_____6. Makulay ang papel na dala ni Maria.

_____7. Sina Anna at Maria ang gumuhit ng larawan kanilang pinasa sa kanilang guro.

_____8. Matutulis ang mga lapis na ginamit nila sa pagguhit.


_____9. Kumuha ng kahon si Aira para lagyan ng kanilang proyekto.

_____10. ANg magkaklase ang sabay na nagpasa ng proyekto.

XX. Salungguhitan ang unang pangngalang makikita sa pangungusap at tukuyin ang kailanan nito. Isulat
ang sagot sa patlang: I kung isahan, D kung dalawahan at M kung maramihan.

_____1. Ang magkukumpare ay nagkakatuwaan.

_____2. SI Gng. Haro ay nagsasalita sa pulong.

_____3. Ang magninang ay namili sa mall.

_____4. Maraming tao ang namili sa palengke.

_____5. Dalawang kahon ang pinamili nilang damit para sa mga bata.

XXI. Bilugan ang pangngalan sa pangungusap batay sa kailanan na nasa loob ng panaklong.

(isahan) 1. Si Gng. Cortez ay isang guro sa pampublikong paaralan.

(Maramihan) 2. Sina Andie, Aleeza at Cassidy ay mga mag-aaral ng pangkat Malvar.

(dalawahan) 3. MAsayang naglalaro ang magkaibigan.

(isahan) 4. Ang mga lapis at ang kanyang bolpen ay nahulog sa sahig.

( Dalawahan) 5. Pumunta sa paaralan ang mag-ina para kumuha ng aklat.

( isahan) 6. Sumama si Anthony sa mag-ina.

( maramihan) 7. Nagtatawanan ang buong mag-anak sa pagtitipon.

(maramihan) 8. Kinuha nya ang mga regalo sa ilalim ng mesa.

( dalawahan) 9. Si Mario at Maria ang nangunguna sa klase.

( isahan) 10. Ang madre ay nagdarasal sa loob ng simbahan.