You are on page 1of 1

Датум: 01.04.2016.

година
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА УСЛУГА СТАДИОНA „ТАШМАЈДАН“
(У ЦЕНУ ЈЕ УРАЧУНАТ ПДВ)

ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ САДРЖАЈЕ 1.200.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ЦЕЛОГ СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ


СТАДИОНА
Утакмице и културне манифестације
(до 3 сата) 150.000,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ САЛА НА СТАДИОНУ

1 сат од 10 до 17 часова 3.000,00


ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
ВЕЛИКE САЛE
1 сат од 17 до 22 часова 4.000,00

1 сат од 10 до 17 часова
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
МАЛE САЛE
1 сат од 17 до 22 часова 1.500,00

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ТЕРЕНА НА СТАДИОНУ


1 сат од 10 до 16 часова 2.500,00
ТЕРЕН ЗА МАЛИ ФУДБАЛ 1 сат од 16 до 19 часова 3.500,00

1 сат од 19 до 22 часова 4.500,00

1 сат од 10 до 16 часова 2.000,00


ТЕРЕН ЗА КОШАРКУ 1 сат од 16 до 19 часова 2.500,00
1 сат од 19 до 22 часова 3.000,00

1 сат од 10 до 16 часова 1.300,00


ТЕРЕН ЗА БАСКЕТ 1 сат од 16 до 19 часова 1.800,00
(ЈЕДАН КОШ)
1 сат од 19 до 22 часова 2.200,00