You are on page 1of 5

Cuprins

Introducere ...............................................................................................................3

1 Capitolul 1 Conceptul de marketing în turism ..............................................3
1.1 Specificul activităţi turistice .................................................................................................. 3
1.1.1 Structura prestaţiei turistice........................................................................................... 3
1.1.2 Caracteristicile serviciilor turistice................................................................................ 3
1.2 Conţinutul si funcţiile marketingului turistic ...................................................................... 3
1.3 Mediul extern al firmei turistice ........................................................................................... 3
1.3.1 Micromediul firmei turistice ......................................................................................... 3
1.3.2 Macromediul firmei turistice ......................................................................................... 3
1.4 Specificul pieţei turistice ........................................................................................................ 3
1.4.1 Conţinutul şi caracteristicile pieţei turistice .................................................................. 3
1.4.2 Structura pieţei turistice ................................................................................................ 3
1.4.3 Clasificarea pietelor turistice ......................................................................................... 3
1.4.4 Capacitatea pieţei turistice ............................................................................................ 3
1.4.5 Oferta turistică ............................................................................................................... 3
1.4.6 Cererea turistică............................................................................................................. 3

2 Capitolul 2 Politici de marketing în turism ....................................................3
2.1 Politica de produs turistic ...................................................................................................... 3
2.1.1 Conceptul de produs turistic şi caracteristicile produsului turistic ............................... 3
2.1.2 Tipologia produselor turistice ....................................................................................... 3
2.1.3 Gama de produse turistice ............................................................................................. 3
2.2 Politica de distribuţie în turism............................................................................................. 3
2.2.1 Particularităţile şi rolul distribuţiei în turism ................................................................ 3
2.2.2 Comercializarea produselor turistice ............................................................................. 3
2.2.3 Strategii de distribuţie turistică ..................................................................................... 4
2.3 Politica de preţuri şi tarife în turism .................................................................................... 4
2.3.1 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism .............................. 4
2.3.2 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism .............................. 4
2.3.3 Strategii de preţuri în turism.......................................................................................... 4
2.4 Politica promoţională .............................................................................................................. 4
2.4.1 Structurarea sistemului de comunicaţie......................................................................... 4
2.4.2 Stabilirea bugetului promoţional ................................................................................... 4
2.4.3 Stabilirea mix-ului promoţional .................................................................................... 4
2.4.4 Recepţionarea feed-back-ului ........................................................................................ 4

..........................1 Analiza indicatorilor economico-financiari ............................................................................................................................................6 Forţele de vânzare .........................................................4.1......................................................................2 Număr înnoptări .....3........................................................................................ 4 3.............................1 Număr sosiri ..1.........................................4 3............................................... 4 2..........................................................................4.......................................... 4 3.................................4.................................8 Relaţiile publice...........................5 Publicitatea ....2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai Hotelului Dâmboviţa...2................................2..........................................................2.....................................................................................................................5 Bibliografie ... 5 3.......................3 Analiza profitului ..................................... 4 3..........1 Descrierea hotelului...........................................1...........5 Analiza ratelor de rentabilitate ..................4 Gradul de ocupare ............................... 4 3.........................................5 ..........................3.. Târgovişte .....................2.3.................................... 4 3..................... 4 3............................................................ 4 3.....................................2.7 Promovarea vânzărilor ..........3 Analiza circulaţiei turistice a Hotelului Dâmboviţa .......2 Analiza cifrei de afaceri ............... 4 2.......... Târgovişte ......................................................................................................................................1 Prezentare generală Hotel Dâmboviţa.....3..................... 5 Concluzii şi propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii Hotelului Dâmboviţa .......... 5 3......... 4 3 Capitolul 3 Studiu de caz Hotel Dâmboviţa....................4........................................... 5 3........................................................................................................4 Analiza productivităţii muncii . 4 3. 4 2.......... 4 2..... 5 3........................ 2...............................3 Piaţa de acţiune a hotelului.....3 Durata medie a sejurului ...........4............9 Manifestări promoţionale ........2 Structura organizatorică şi personalul hotelului ................ 4 3............... 4 3..................................................................................

6 Cererea turistică 2 Capitolul 2 Politici de marketing în turism 2.2 Politica de distribuţie în turism 2.1 Micromediul firmei turistice 1.3.1 Conceptul de produs turistic şi caracteristicile produsului turistic 2.4 Specificul pieţei turistice 1.2 Structura pieţei turistice 1.1 Particularităţile şi rolul distribuţiei în turism 2.3.1. Introducere 1 Capitolul 1 Conceptul de marketing în turism 1.4.1 Politica de produs turistic 2.3 Gama de produse turistice 2.1.4.4.1 Specificul activităţi turistice 1.2 Macromediul firmei turistice 1.1 Structura prestaţiei turistice 1.4.3 Mediul extern al firmei turistice 1.2.2 Tipologia produselor turistice 2.4.4.1.2.3 Clasificarea pietelor turistice 1.2 Caracteristicile serviciilor turistice 1.4 Capacitatea pieţei turistice 1.2 Conţinutul si funcţiile marketingului turistic 1.5 Oferta turistică 1.1.1.1 Conţinutul şi caracteristicile pieţei turistice 1.2 Comercializarea produselor turistice 3 .

5 Analiza ratelor de rentabilitate 4 .2 Analiza cifrei de afaceri 3.2.4.4 Analiza productivităţii muncii 3.3.1.4.3.2.2.1 Analiza indicatorilor economico-financiari 3.3 Strategii de preţuri în turism 2.3 Analiza profitului 3.7 Promovarea vânzărilor 2.2.3 Piaţa de acţiune a hotelului 3.4.2 Structura organizatorică şi personalul hotelului 3.4.4.3 Stabilirea mix-ului promoţional 2.1 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism 2.2 Factorii interni de fundamentare ai preţurilor şi tarifelor în turism 2.8 Relaţiile publice 2.4 Politica promoţională 2.5 Publicitatea 2.1.2.2.4.6 Forţele de vânzare 2.3 Strategii de distribuţie turistică 2.4. Târgovişte 3. Târgovişte 3.2.4 Recepţionarea feed-back-ului 2.1 Structurarea sistemului de comunicaţie 2.1 Prezentare generală Hotel Dâmboviţa.1 Descrierea hotelului 3.9 Manifestări promoţionale 3 Capitolul 3 Studiu de caz Hotel Dâmboviţa.4.3 Politica de preţuri şi tarife în turism 2.4.3.2 Stabilirea bugetului promoţional 2.1.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai Hotelului Dâmboviţa 3.

4 Gradul de ocupare Concluzii şi propuneri pentru îmbunătaţirea activităţii Hotelului Dâmboviţa Bibliografie 5 .3.3.3.3 Analiza circulaţiei turistice a Hotelului Dâmboviţa 3.3 Durata medie a sejurului 3.3.3.2 Număr înnoptări 3.1 Număr sosiri 3.