You are on page 1of 6

MINIT CURAI

1. Perkara Taklimat Pengurusan HEM BIL 1/2019 Daerah Hulu Perak

2. Tarikh 24/1/2019

3. Masa 9:00 pagi hingga 5:00 petang

4. Tempat Bilik Gerakan Kolej Vokasional Gerik

5. Anjuran PPD

6.1 Surat Pekeliling Ikthisas Kementerian Pendidikan Malaysia
Bilangan1 Tahun 2019 berkuat kuasa mulai tarikh surat ini
dikeluarkan.
(i) Panduan Pengurusan Rekod System Kehadiran Murid Di
Sekolah

 Semua rekod kehadiran murid di sekolah hendaklah
direkodkan oleh guru kelas dengan menggunakan
Sistem Kehadiran Murid. Sekolah tidak perlu
merekodkan kehadiran murid di dalam Jadual
Kedatangan Murid (JKM).
 Jika sekolah mengalami gangguan capaian internet,
kehadiran murid perlu dicatat menggunakan Borang
6. Isi Kandungan Kehadiran Sementara seperti di Lampiran B. Kehadiran
perlu dikemaskini setelah capaian internet pulih.
 Guru kelas harus mengisi E-Kehadiran sebelum 1
petang.
 Keluarkan surat peringatan untuk guru yang tidak
mengisi E-Kehadiran selepas 1 petang.
 Analisis bulanan kehadiran murid setiap kelas perlu
disemak, dicetak, disah dan difail pada hari terakhir
setiap bulan.
 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (HEM) hendaklah
menyemak pelaksanaan perekodan kehadiran murid di
sekolah masing-masing.
 Penolong Kanan Pentadbiran hendaklah memastikan
takwin cuti peristiwa, bencana dan ganti dikemaskini

Setelah terdapat perubahan tingkah laku atau sikap.  Url yang boleh dirujuk ialah Ordinan Pelajaran 1957 dan Panduan Tatacara Disiplin. murid it akan dimasukkan ke kelas yang sepatutnya.moe.  Syarat kelayakan menerima RMT adalah seperti berikut : Negeri Pendapatan Isi Pendapatan Per Rumah (RM) Kapita (RM) Semenanjung 580 140  Butiran yang diisi dalam ruang tanggungan ibu bapa / penjaga harus harus terdiri daripada keluarga asas sahaja. ibu bapa / penjaga perlu mengisi borang permohonan.  Semua data murid dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) perlu betul / benar.  KPI kehadiran murid: i.  Guru kelas perlu mengemaskini data murid.1% atau lebih daripadanya. dalam eOperasi supaya paparan cuti atau hari ganti persekolahan termasuk dalam kalendar kehadiran. 6.my/.  Murid yang lakukan kesalahan disiplin boleh dibuang sekolah. . pencapaian tahun lepas tambah 2%. Murid tersebut perlu dimasukkan ke dalam kelas transisi. guru Bimbingan dan Kauseling perlu memberi kauseling kepada murid. Sekiranya murid yang dibuang sekolah hendak masuk semula ke sekolah. pencapaian tahun lepas tambah 0. ii.2 Pengurusan Rancangan Makanan Tambahan (RMT)  Bagi semua kategori penerima RMT. ia tidak termasuk datuk dan nenek. Bagi sekolah yang tidak mencapai KPI.  Sistem kehadiran murid diakses melalui http://apdm.  Murid yang dibuang sekolah tidak diberi sijil berhenti sekolah.gov. Bagi sekolah yang mencapai KPI.

permohonan akan ditolak.  Makanan untuk murid Tahun 1 dan tercicir mulai bulan 1 Februari 2019.  Ibu bapa / penjaga yang mempunyai slip gaji tidak perlu mengisi borang pengesahan pendapatan.  Semua salinan dokumen seperti salinan kad pengenalan ibu bapa/penjaga dan sijil lahir anak perlu disahkan. 6.  Lebihan peruntukan harus dipulangkan kepada Bahagian Kewangan KPM pada bulan Oktober 2019.  Murid yang layak menerima RMT harus membuat verifikasi dengan tepat. 6.5 Kemasukan Murid Bukan Warganegara ke sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan.4 Perhimpunan sekolah hendak dijalankan dengan ringkas dan tidak mengambil masa yang berlarutan. satu salinan untuk fail HEM.  Bagi borang yang diisi tidak lengkap. maklumat harus dikemaskini dengan tepat dan lengkap di dalam Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM).  Senarai Akuan Penerimaan harus ditandatangani oleh ibu bapa.  Permohonan penempatan kanak-kanak bukan warganegara untuk bersekolah adalah seperti berikut: i) anak kedutaan asing ii) anak yang ibu bapanya bukan warganegara Malaysia .  Dokumen Perjanjian harus termasuk murid Tahun 1 dan tercicir.  Sekolah mengagihkan secara tunai dalam tempoh 14 hari selepas menerima penyata kewangan.  Murid yang layak menerima BAP.3 Pengurusan Bantuan Awal Persekolahan (BAP)  Satu salinan minit surat siaran kepada pengetua harus disimpan dalam fail putih.  Semua salinan dokumen seperti salinan kad pengenalan ibu bapa/penjaga dan sijil lahir anak perlu disahkan. 6.

iv) kanak-kanak yang dipilih oleh kerajaan untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. RMT. iii) ada resit ASAL yang menunjukkan pembayaran Fee telah dibuat di JPN atau PPD.  Setiap sekolah yang hendak menerima kemasukan MBWN hendaklah terlebih dahulu memastikan: i) mendapat surat kebenaran kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Perak.  Setiap Murid Bukan Warganegara (MBWN) yang hendak masuk ke sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan hendaklah: i) mendapat kelulusan dariJabatan Pendidikan Negeri Perak ii) setiap MBWN yang telah bersekolah dan ingin membuat pertukaran sekolah hendaklah membuat permohonan baru ke JPN. ii) memiliki Pas Pelajar yang dikeluarkan oleh Jabatan lmigresen. KWAPM dan BAP.  Murid Bukan Warganegara tidak layak menerima skim SPBT. yang mempunyai resident pas / permit pekerjaan yang sah. iv) pihak sekolah tidak dibenarkan memasukkan mana- mana murid Tahun Enam ke mana-mana "feeder school" untuk kemasukan ke Tingkatan Satu. hendaklah membuat permohonan baru ke JPN. iii) anak yang ibu bapanya adalah Permastautin Tetap di Malaysia. iv) pihak sekolah hendaklah menempatkan MBWN yang telah mendapat kelulusan ke kelas-kelas mengikut . iii) setiap MBWM yang telah tamat persekolahan Tahun Enam dan ingin menyambung pelajaran ke sekolah menengah.

guna SSDM untuk mengisi maklumat dan mencetak surat yang berkenaan. 6.  Melalui pautan: http://public.gov.moe. v) Mencatat Status MBWN ke dalam Jadual Kedatangan.8 Pengumpulan Dan Perolehan Data Sekolah.  Dibuka mulai 3 Mac 2019.  Tidak perlu menghantar peratus kehadiran murid  Hantar salinan surat buang sekolah dalam bentuk hard copy. tidak perlu lampirkan surat amaran yang dikeluarkan. PK HEM. Disediakan oleh: Disahkan oleh: _______________ _______________ ( Chew Hue Shan ) ( Pn. Hor Sok Leng ) Guru Kanan Hal Ehwal Murid Guru Besar SJK(C) Khay Beng SJK(C) Khay Beng .10 PK HEM harus menyedia dan menghantar laporan Program Cakna Ziarah ke PPD setiap bulan.my 6. 6.6 Pendaftaran Murid Ke Tahun1 Sesi Tahun 2020  Ibu bapa / penjaga membuat pendaftaran secara online. 6.9 Guru Kanan Pentadbiran harus tagging Guru Disiplin. Guru SSDM dalam E-Operasi. keselamatan dan kesihatan murid yang dibentu hendaklah dimansuhkan. kohort umur murid berkenaan. sahsiah.7 Pemantapan Pengoperasian Jawatankuasa Kurikulum  Semua jawatankuasa kecil berkaitan pembelajaran. Guru Dan Murid  Tidak perlu menghantar Borang Disiplin (BPD 1)  Tidak perlu menghantar senarai murid ponteng  Tidak memerlukan Borang Salah Laku. 6.