You are on page 1of 1

Pemberian EKSTRA FOODING Perawat Unit Hemodialisa Bulan Juli 2016

PMT
No Nama Jumlah
Telor Susu
1 Ade Kuswandi, S. Kep.Ners 21,000.00 21,000.00 42,000
2 Anis Khoerunnisa, Amd. Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
3 Dimas Mashur, S. Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
4 Ida Nurparida, Amd. Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
5 Irma Meindawati, Amd.Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
6 Lia Dahlia, S. Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
7 Luthfi Ginanjar Sudrajat, Amd. Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
8 Nurhayati, S.Kep.Ners 21,000.00 21,000.00 42,000
9 Yani Suryani, Amd. Kep 21,000.00 21,000.00 42,000
Jumlah 189,000.00 189,000.00 378,000.00

Kuningan, 31 Agustus 2016


Kasi Rumah Tangga

Dra. Hemmytra Dewi Nursyam