You are on page 1of 31

DANSK

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
1. Læs venligst disse sikkerhedsinstruktioner nøje igennem.
2. Gem venligst denne Brugsvejledning til senere henvisning.
3. Frakobl udstyret fra AC-stikkontakten før rengøring.
Brug ikke væske eller rengøringsmidler på spray til rengøring.
Brug en fugtig klud til rengøring.
4. For tilslutteligt udstyr skal vægstikket findes i nærheden af udstyret, og være nemt
tilgængeligt.
5. Hold udstyret væk fra fugtige områder.
6. Installer udstyret på en fast overflade. Hvis udstyret ikke er på en fast overflade, kan det
falde ned og forårsage skade.
7. Åbningerne på indkapslingen er til udluftning. Beskyt udstyret mod overhedning.
OVERDÆK IKKE ÅBNINGERNE.
8. Sørg for passende strømkilde, når udstyret tilsluttes strømforsyningen.
9. Placér strømkablet, hvor folk ikke vil træde på det eller falde i det. Anbring ikke objekter
oven på strømkablet.
10. Alle Forsigtighedsregler og advarsler på udstyret skal overholdes.
11. Hvis udstyret ikke bruges i flere dage, skal det frakobles stikkontakterne for at undgå
skade ved strømafbrydelser.
12. Hæld aldrig væsker og objekter i åbningerne, da dette kan forårsage brand eller elektrisk
stød.
13. Åbn aldrig udstyret. Af sikkerhedsmæssige grunde, må udstyret kun åbnes af kvalificeret
servicepersonel.
14. Hvis man kommer ud for en af følgende situationer, skal man lade udstyret blive
undersøgt af kvalificeret servicepersonel.
(a) Strømledningen eller stikket er beskadiget.
(b) Væsker er trængt ind i udstyret.
(c) Udstyret er blevet udsat for fugt.
(d) Udstyret fungerer ikke korrekt eller du kan ikke få det til at virke i følge
brugsvejledningen.
(e) Udstyret er blevet tabt og beskadiget.
(f) Hvis udstyret har synlige tegn på beskadigelse.
15. EFTERLAD IKKE DETTE UDSTYR I UVENTILERET MILJØ;
OPBEVARINGSTEMPERATUR OVER 60°C (140°F), KAN BESKADIGE
UDSTYRET. Lydtryksniveauet under brug i overensstemmelse med IEC704-1:1982 er
lig med eller mindre end 70dB(A)
16. UDSÆTTELSE FOR KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLE NÅR
DEN ER ÅBEN. UNDGÅ UDSÆTTELSE OVERFOR STRÅLEN

1
DANSK

FORHOLDSREGLER

!! Forsøg ikke at åbne drevet, og


reparere det. Fjernes låget, kan man
udsættes for farlig laserstråling og
elektrisk spænding. Det anbefales
brugeren at opnå service ved at
returnere det defekte drev til den
originale forhandler, hvor drevet blev
købt.
• Brug den originale pakning til transport af drevet, eller tilbagesendelse til service. Den
originale indpakning er designet og testet til at beskytte dit drev i hårde forhold.
• Efterlad ikke dette drev i direkte sollys, på varmeenheder eller i nærheden af elektrisk
udstyr, der bruger meget strøm.
• Brug en blød, fnugfri klud til rengøring af drevet. Hold drevet væk fra fugt eller væsker,
såsom vand, rengørings- eller opløsningsmidler.
• Hold disken ren. Bruges en blød, fnugfri klud til rengøring af diskens overflade før
optagelse, vil brændedataintegriteten forbedres.
• Drevet må ikke tabes eller rystes.
• Hold området omkring drevet rent fra støv, røg og andre forurenende stoffer.
• Copyright-loven i hvert land bestemmer reproduktion af kopibeskyttet arbejde. Den
person, der bruger drevene kan hæfte for dets brug til at lave uautoriserede kopier af
kopibeskyttet arbejde.
• Det vil øge succesraten for kopiering af data fra HDD, i stedet for kopiering af data med
"kopiering ved fly-mode". Vi anbefaler derfor brugeren at have nok bufferplads til
rådighed til oprettelse af en billedfil (mindst 650 MB til cd; 5 GB til DVD; og hvis dit
drev understøtter Double Layer DVD+R eller Dual Layer DVD-R-brænding, skal der
bruges mindst 9 GB plads).

2
DANSK

INDHOLDSFORTEGNELSE
INTRODUKTION
Hvad DVD-skriveren gør…………......................………………………………5
Formatkompatibilitet…………………….....................………………………….5
Optagelsesmoder………………..…………....................………………………6
Hvad du kan gøre med DVD-skriveren………...................……………………7

Systemkonfigurering
Systemkrav til USB 1.1………………………………..............…………………8
Yderligere krav til USB 2.0……………………………............…………………8

Funktioner og kontroller
Frontpanel……………………………………………...................………………9
Bagpanel………………………………………………......................………….10

INSTALLATION
USB 2.0 brugere……............................................................................………11

Tilslutning…………………….............……………………………………………….12

Installering af drevet…….........………………………………………………....13

BETJENING
Installering af nødvendige udstyrsdrivere…………………….....…14

Læg i og tag ud af bakken……………………………………………........…14

Optagelse af CD'er & DVD'er


Om software & manualer……....................……………………………………15
Anbefalede medier til optagelse & overskrivning…….............……….......…15

Afspilning af CD'er & DVD'er


Afspilningssoftware......................................................................................17
Afspilning af musik-CD'er.............................................................................17
Afspilning af DVD'er for første gang……..............……………………………17

3
DANSK

SecurDisc brugsanvisning
Hvad er SecurDisc?....…….……………….........................…………............22
Krav til SecurDisc....................................................................... ...…..........22
Media og filformat support............................……………………...................23
Oprette og tilgå en SecurDisc disk...............................................................24
Hyppige spørgsmål......................................................................................27

SmartErase brugervejledning
Egenskaber for SmartErase...…….……...…....................…………............29
Krav til artErase...........................................................................................29
Media format support for SmartErase…………………………….…………..30
Hvordan bruges SmartErase.......................................................................31
Hyppige spørgsmål………………..…………………………………………….32

FEJLFINDING
Læseproblemer…………………...……………………….............……………33
Skriveproblemer………………………….……………..............………………35

4
DANSK

INTRODUKTION
Tak for dit køb af denne DVD-skriver, en pålidelig, højtydende optagelig DVD- og CD-skriver,
-overskriver og -afspiller. Læs venligst denne manual nøje igennem, og opbevar den til nem
henvisning. Brug manualen til installation, betjening og fejlfinding af dette drev.

Hvad DVD-skriveren gør


DVD-skriveren er et optageligt DVD/CD-overskriverdrev, der giver professionel kvalitets
DVD- og CD-ydelse til skrivning, overskrivning og aflæsning. Den kan også læse Digitale
versatile disks (DVD'er), der er formateret til film og data. Dette versatile og
bemærkelsesværdige drev kan:
For DVD'er
z Skrive DVD+R (optagelig DVD) medier.
z * Brænde på Double Layer DVD+R-plader (skrivbare DVD+R9).
z Skrive DVD+RW (genoptagelig DVD) medier.
z Skrive DVD-R (optagelig DVD) medier.
z * *Brænde på Dual Layer DVD-R-plader (skrivbare DVD-R9).
z Skrive DVD-RW (genoptagelig DVD) medier.
z Læse DVD (DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-ROM, DVD+R9, og
DVD-R9) disks.
z *** Læse eller skrive til DVD-RAM-medier.

For CD'er
z Skrive til CD-R (optagelig CD) medier.
z Skrive til ultrahastigheds CD-RW (overskrivelig CD) medier.
z Læse alle CD-ROM og CD-R datamedier.
z Læse CD-RW og CD-DA (audio) medier.

(BEMÆRK: Drevets maksimale hastigheder til skrivning, overskrivning & aflæsning er


skrevet på den originale æske. *Kan kun brænde på DVD+R9-plader, hvis dit drev
understøtter skrivning på Double Layer DVD+R. **Kan kun brænde på DVD-R9-plader,
hvis dit drev understøtter skrivning på Dual Layer DVD-R. ***Drevet kan kun læse eller
skrive til DVD-RAM-medier, hvis det understøtter DVD-RAM-læsning eller -skrivning. )

Drevet støtter Running (kørende) OPC (ROPC) og er kompatibelt med Windows Plug & Play.
Flashhukommelsen tillader opgradering af drevet til den seneste firmwareversion (tilgængelig
fra websiden) uden at skulle åbne drevet. Bufferunderkørsels kontrolteknologi forhindrer
bufferunderkørselsfejl, hvorved du sikkert kan bruge din computer til andre ting, mens du
skriver til en CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW eller DVD+R/DVD+RW disk..

5
DANSK

Formatkompatibilitet
Denne DVD-brænder er et alsidigt optisk diskdrev. I CD-brændefunktionen kan det brænde
data, som opfylder Orange Book: Del 2 CD-R volume 1 / del 2 CD-R volume 2 Multi Speed /
del 3 CD-RW volume 1 (kendt som Low Speed) / del 3 CD-RW volume 2: High Speed / del 3
CD-RW volume 3: Ultra Speed, på CD-R/RW-disk ved anvendelse af brænde-
applikationssoftware.

I forbindelse med DVD-skrivefunktionen overholder dette drev DVD+R, version 1.3 /


DVD+R9, version 1.0 (kun for drev, der understøtter Double Layer DVD+R-skrivning) /
DVD-R9, version 3.0 (kun for drev, der understøtter Dual Layer DVD-R-skrivning) /
DVD+RW, version 1.3 / DVD-R, version 2.1 / og DVD-RW, version 1.2, DVD-RAM, version
2.2 (kun for drev, der understøtter DVD-RAM-genskrivning)

Ved læsning kan drevet læse følgende medier: DVD single/dual layer (PTP, OTP), DVD-R,
DVD+R, DVD+R9, DVD-R9, DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM (kun ved drev, der
understøtter DVD-RAM-læsning).

Desuden kan det læse alle CD-formater og medier: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-
CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, og CD-
RW.Optagelsesmoder
Optagelsesmoder
Et spor ad gangen
Data kan optages til en disk et spor ad gangen. Nye spor kan tilføjes senere. Musik-CD'er kan
ikke spilles i CD-afspilleren eller CD-ROM, før disken er lukket.
En hel disk ad gangen
Data kan optages til en hel disk på en gang. I denne mode er det ikke tilladt at tilføje nye data
senere.
En session ad gangen
Data kan optages til disken en session ad gangen. Nye sessioner kan indskrives senere i denne
mode. Der kan bruges mere diskplads, da der ikke er nogen pause mellem sporene.
Multisession
Data kan optages til disken i en session. Nye sessioner kan indskrives senere i denne mode.
Mindre diskplads kan bruges, da der er en pause mellem sessionerne.
Komprimeret indskrivning
Dette er nyttigt til backup af data. Data kan tilføjes direkte til sporene på mediet, eller slettes
direkte fra sporene på mediet alene. For at bruge denne mode, skal dit software understøtte
funktionen komprimeret indskrivning.

6
DANSK

Hvad du kan gøre med DVD-skriveren


Optagelse af digital video og lysbilled-shows på DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R- og
DVD-RW-plader.
*Et drev, der understøtter skrivning på Double Layer DVD+R, vil kunne skrive på
DVD+R9-plader.
**Et drev, der understøtter skrivning på Dual Layer DVD-R, vil kunne skrive på
DVD-R9-plader.
Optage data eller lyd på optagelige eller overskrivelige CD-medier.
Afspille musik-CD'er.
Afspille VCD & DVD film.
Få adgang til interaktive referencematerialer, der er gemt på DVD'en.
Gemme fotos og andre billeder på optagelige eller overskrivelige CD'er.
Arkivere billeder og videoer på DVD eller CD.
Gemme nye softwareprogrammer på DVD eller CD..
***Et drev, der understøtter DVD-RAM-læsning eller -genskrivning, vil kunne læse
eller skrive til DVD-RAM-diske.

7
DANSK

SYSTEMKONFIGURERING
Systemkrav til USB 1.1
Dette drev har en højhastigheds universal seriel bus (USB) 2.0 interface. Den kan også bruges
med USB version 1.1. For at sikre stabil læse-/skrive-/genskriveydelse, anbefales en IBM
kompatibel computer med følgende funktioner.

CPU Pentium 4 1.3GHz eller højere med indbygget USB 1.1 kontroller
(visse USB-kontroller eller systemkort støtter måske ikke alle typer
USB-udstyr.)
OS Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Hukommelse Skal opfylde anbefalede RAM-krav til dit operative system.
(minimum 256 MB anbefales)
CD-ROM drev Til softwareinstallation
Fast drev Mindst 650 MB ledig plads til oprettelse af en cd-image-fil;
5 GB ledig harddiskplads til oprettelse af en dvd-image-fil til en
Single Layer-dvd-plade (4,7 GB); *og 9 GB eller mere fri HDD-plads
til oprettelse af en DVD-billedfil på en Double Layer DVD+R9 eller
en Dual Layer DVD-R9-disk (8.5 GB).
(aktivér ikke termisk kalibrering af harddisken under processen).
Interface USB-interfacestik
BEMÆRK:
(1) Tilsluttes USB 1.1 interface, er drevets maksimale ydelse 4X for CD-R, 4X for CD-RW og
6X for aflæsning af CD-ROM. Derudover er DVD-hastigheden begrænset til 0.7X. Vi
anbefaler derfor, at man IKKE anvender nogen DVD-funktioner, når der er tilsluttet en
USB 1.1 interface.
(2) Visse højhastigheds faste drev er udstyret med en "Autotermisk genkalibrering" funktion.
Du skal deaktivere denne i BIOS-indstillingen for at undgå fejl (Buffer under-run).

Yderligere krav til USB 2.0


Interface Højhastigheds USB 2.0 interface kræves for at opnå maksimale
hastigheder
BEMÆRK:
(1) Højhastigheds USB 2.0 adapterkort sælges separat, og vil ikke være vedlagt i denne pakke.

(2) For at opnå højeste optage-/skrivehastigheds, kan dit system kræve, at data først
kopieres over på computerens faste drev, i stedet for direkte fra en anden kildedisk eller -
drev.

*Se efter på originalemballagen om dit drev supporterer brænding af Double Layer


DVD+R9 eller en Dual Layer DVD-R9-disk.

8
DANSK

FUNKTIONER OG KONTROLLER
Frontpanel

Figur: DVD-skriverens frontpanel

A Knappen Eject/Luk Tryk på knappen for at udskyde/lukke bakken.


B Optaget / skriver Visning af drevets aktivitetsstatus.
LED Tændt lys står for optaget; blinkende lys står for
skriver/overskriver.
C Nødudkasthul Hvis Eject-knappen ikke virker, skal man indsætte en lille pind
eller papirklips i hullet for at åbne bakken.
Bemærk: Sluk for strømmen, før manuel åbning.

9
DANSK

Bagpanel

Figur: DVD-skriverens bagpanel

A Strømstik Firbenet stik til DC-strømindgang.


B USB-stik Standard USB B type stik.
C Power Switch Power On/ Off

10
DANSK

USB 2.0 BRUGERE


USB 2.0 er en meget ny teknologi. Det er derfor ikke alle computere, der som standard
understøtter USB 2.0. Du skal installere USB 2.0 adapterkort, så dit eksterne drev kan køre
ved USB 2.0 hastigheder. Hvis du ikke har et USB 2.0 kort installeret, vil dette drev stadig
fungere, hvis det er tilsluttet en standard USB 1.1 tilslutning, men hastigheden vil være
begrænset til USB 1.1 hastighed. Når du har installeret USB 2.0 adapterkort, skal du følge
trinene herunder for dit operativsystem for at kontrollere, om USB 2.0 kortet er tilsluttet
korrekt.

Windows® 2000/XP/Vista brugere:


Højreklik på Denne computer og vælg Egenskaber.
Vælg hardwarefanen.
Klik på knappen Udstyrsliste.
Hvis der er et gult udråbstegn ved siden af Universal seriel bus kontrollere, kontakt kortets
fabrikant for hjælp.

11
DANSK

TILSLUTNING

1. Tilslutning af strømforsyningskabel.
2. Tilslutning af højhastigheds USB 2.0 kabel.

12
DANSK

INSTALLERING AF DREVET
Før du starter, skal du sørge for, at du har installeret det korrekte
software til optagelse af CD'er, DVD'er og afspilning af DVD'er.
Optagelsessoftwaret og DVD-afspillersoftwaret er i forskellige CD-sæt i
pakken.

1. Start din computer. Ven til operativsystemet starter, og indsæt CD'en. Følg
instruktionerne på skærmen for at installere softwaret til de optage-CD'er, DVD'er
eller spille-DVD'er du vil installere fra CD-sættet.

2. Tilslut strømforsyningen til drevet.


(tilslut forsigtigt for at undgå at bøje strømstikket, så du undgår at skade strømstikket.)

3. Tilslut det medfølgende højhastigheds B type USB-kabel stik til drevet.


(kontrollér tilslutningen for korrekt retning.)

4. Tilslut A-type stikenden på højhastigheds USB-kablet til USB 2.0


adapterkorttilslutningen på din computer. Drevet er klart til brug.
(BEMÆRK: Hvis du ikke kan identificere USB 2.0 tilslutningen, henvises der til
dokumentationen for dit USB 2.0 kort. Hvis du ikke har installeret USB 2.0 adapterkort,
kan du stadig tilslutte drevet til en standard USB 1.1 tilslutning.)

13
DANSK

BETJENING
Installering af nødvendige udstyrsdrivere

I Windows, virker DVD-skriveren som et “CD-ROM drev” til installation og indstilling. I


visse tilfælde skal du installere yderligere software for at kunne bruge alle funktioner i DVD-
skriveren.

Brug af DVD-skriveren på en computer:


‹ Som et CD-ROM drev: De fleste Windows operativsystemer (Windows Vista,
Windows XP, Windows 2000) har en indbygget CD-ROM udstyrdriver, der tillader
DVD-skriveren at virke som et standard CD-ROM drev. Du behøver ikke installere
andet.

‹ Som et DVD-ROM drev: Computerens operativsystem (bortset fra Windows


98SE/ME) tillader også DVD-skriveren at virke som et DVD-ROM drev. Du
behøver ikke installere andet for at afspille DVD'er.
‹ Som en CD-genskriver eller DVD-genskriver: For at kunne skrive på CD- eller
DVD-medier, skal du bruge et ekstra software. Optagelsessoftwaresættet, der er
inkluderet i pakken, vil tilbyde dig funktioner, såsom mastering, pakkeskrivning,
duplikering, back-up af harddisk eller filer, optagelse af lyd, og mere.

Læg i og tag ud af bakken


(1) Mens DVD-skriveren er tændt, skal du trykke på knappen Eject på
frontpanelet. Bakkeskuffen glider ud i løbet af få sekunder.
(2) Læg en disk med etiketten vendt opad i bakkens forsænkning. Disken skal
ligge flat i bakken.

Figur: Læg i bakken


(3) Tryk på knappen Eject igen og bakken vil lukke inden for sekunder.

14
DANSK

OPTAGELSE AF CD'ER & DVD'ER


Før du starter, skal du sørge for, at du har installeret det korrekte
software til optagelse af CD'er, DVD'er og afspilning af DVD'er.
Optagelsessoftwaret og DVD-afspillersoftwaret er i forskellige CD-sæt i
pakken.

Om software & manualer


Det medfølgende software er til for at give dig det bedste resultat og enkel betjening. Den
detaljerede brugermanual til optagelses- og afspilningssoftware vil automatisk installeres på
din computer, når du installerer optagelsessoftwaret. For detaljer om softwarepakker, der
findes til skrivning af DVD'er eller CD'er, skal du besøge hjemmesiden for de firmaer, hvis
software du er interesseret i, henvise til deres brugermanualer, eller søge i hjælpeprogrammet
inde i softwaret. Der henvises til brugermanualen for detaljerede driftsprocedurer.

Anbefalede medier til optagelse & overskrivning


Visse CD-medier eller DVD-medier vil det måske ikke være muligt at skrive på, pga.
forskelligheder i fabrikantkvalitet. Vi anbefaler brugen af CD- og DVD-medier fra følgende
fabrikanter, der har vist sig tilfredsstillende med vores drev.

CD-R CMC, Daxon, DST, Fornet, Fujifilm, GAT, Gigastorage,


Media: Infodisc, KingPro LeadData, Maxell, MBI, MCC, MPO,
NanYa, Postech, Princo, Prodisc, Ramedia, Ricoh, Ritek,
SAST, SKC, Sony, TDK, Taiyo-Yuden
Low Speed CMC, Daxon, Gigastorage, Infordisc, LeadData, MCC,
CD-RW Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
Media:
High Speed CMC, Daxon, Fornet, Gigastorage, Infodisc, LeadData,
CD-RW MCC, NanYa, Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
Media:
Ultra Speed CMC, Daxon, Infodisc, Mitsubishi, Ritek
CD-RW
Media:
DVD-R BEALL, CMC, FUJIFILM, Daxon, FTI, KDT, Maxell,
Media: MBI, MJC, MUST, NANYA, OPTODISC, Prodisc, Ritek,
SONY, Taiyo-Yuden, TDK
DVD-R9 CMC, MKM, Ritek
Media:
DVD-RW CMC, JVC, MKM, Ritek, TDK
Media:

15
DANSK

DVD-RAM Maxell, OPTODISC, Panasonic, Ritek


Media
DVD+R CMC, Daxon, Informedia, Maxell, MBI, MCC, NEW
Media: START, OPTODISC, Philips, Prodisc, Ricoh, Ritek,
SONY, Taiyo-Yuden, TDK
DVD+R9 CMC, FUJIFILM, MBI, Mitsubishi, Philips, Prodisc, Ricoh,
Media: Ritek
DVD+RW Infodisc, MBI, MCC, MKM, Philips, Prodisc, Ricoh, Ritek,
Media: Sony

BEMÆRK: (1) Drevet kan kun skrive på DVD+R9-medier, hvis det understøtter Double
Layer DVD+R-skrivning; og drevet kan kun skrive på DVD-R9-medier,
hvis det understøtter Dual Layer DVD-R-skrivning. Drevet kan kun læse
eller skrive til DVD-RAM-medier, hvis det understøtter DVD-RAM-
læsning eller -genskrivning.
(2) Drevets maksimale skrive-, genskrive & læsehastigheder er skrevet på
originalæsken.
(3) Kan ændres uden varsel

16
DANSK

SECURDISC BRUGSANVISNING
De følgende SecurDisc kapitler er vejledning for drev, som har SecurDisc. Se venligst på dit
drevs originale emballage for at se, om drevet understøtter SecurDisc-funktionen.

Figur: SecurDisc logo

Hvad er SecurDisc?
SecurDisc er en innovativ teknologi, som giver databeskyttelse og adgangskontrol på medier
mod uautoriseret brug gennem kombineret optisk disk-software løsning.

SecurDisc har følgende egenskaber:


z Beskytter fortrolige data mod nysgerrige øjne
z Digital signering af diske som bevis for oprindelsen
z Forebygger uønsket kopiering og deling af PDF-filer på DVD’er
z Hjælper med at sikre data mod diskforfald
z Giver bedre mulighed for at genskabe data fra en beskadiget disk

Krav til SecurDisc


Følgende komponenter kræves for at få fuld gavn af SecurDisc:
z Et SecurDisc-kompatibelt drev
z Nero Express til at lave en SecurDisc disk
z Nero InCD/ InCD Reader 5.5 eller højere for at læse password-beskyttede SecurDisc
disks
SecurDisc Viewer og et SecurDisc-kompatibelt drev for at få adgang til
kopieringsbeskyttede PDF-filer

22
DANSK

Media og filformat support


De fleste SecurDisc egenskaber gælder for alle CD/DVD medier og filformater. Bemærk at
kopieringsbeskyttelse I øjeblikket kun kan bruges til at beskytte PDF-filer på DVD-medier.

SecurDisc Billedoptagelse * CD- DVD±R/ DVD±R DVD- Filformat


egenskab R/RW RW DL RAM
Password Ikke understøtter JA JA JA JA Alle
beskyttelse

Digital Ikke understøtter JA JA JA JA Alle


signatur
Data- Ikke understøtter JA JA JA JA Alle
pålidelighe
d
Kontrol af Ikke understøtter JA JA JA JA Alle
dataintegrit
et
Kopierings Ikke understøtter NEJ JA JA JA PDF
beskyttelse

*Billedoptagelsesfunktion er ikke tilgængelig for SecurDisc

23
DANSK

OPRETTE OG TILGÅ EN SECURDISC DISK


For at oprette og tilgå en SecurDisc disk, skal der bruges følgende komponenter:
z Et SecurDisc-kompatibelt drev
z Nero Express/ Nero Express Essentials/ Nero Express Essentials SE til at lave en
SecurDisc disk
z Nero InCD/ InCD Reader 5 eller højere for at læse en password-beskyttet SecurDisc
disk
z SecurDisc Viewer til at læse kopieringsbeskyttede PDF-filer

Oprette en password-beskyttet disk


1. Start Nero Express/ Nero Express Essentials.
2. Klik på Data-ikonet på start-skærmen og vælg SecurDisc Data CD eller SecurDisc
Data DVD for at oprette en SecurDisc data-CD eller SecurDisc data-DVD.
3. Tilføj de ønskede foldere og filer til kompilationen, og sæt mærke ved “Password
beskyttelse” i panelet “SecurDisc indstillinger” i kompilerings-vinduets udvidede
område.
4. Indtast det ønskede password og brænd disken.

Tilgå en password-beskyttet disk *


1. Installer InCD Reader.
Nero InCD kan installeres sammen med Nero Essentials fra den vedlagte software-CD
eller InCD Reader kan downloades fra www.securdisc.net.
2. Start InCD Reader hvis den ikke starter sammen med Windows.
3. Indsæt den password-beskyttede SecurDisc disk i drevet.
4. Åbn disken og indtast det rigtige password for at få adgang til indholdet.

* En password-beskyttet disk kan åbnes på et ikke-SecurDisc drev, så længe Nero InCD/


InCD reader er installeret.

Opret en digitalt signeret disk


1. Start Nero Express/ Express Essentials og vælg at oprette en SecurDisc Data CD eller
DVD.
2. Tilføj ønskede foldere og filer til kompilationen, og marker “Digitalt signeret disk”.
3. Følg vejledningen for at oprette den digitale signatur og brænde disken.

24
DANSK

Verificere en digitalt signeret disk og finde ændrede data


1. Indsæt den digitalt signerede SecurDisc disk i drevet.
2. Dobbeltklik på SecurDisc ikonet på proceslinjen.
3. I dialogfeltet “Drev og diskegenskaber”, vælg det drev, hvor SecurDisc disken ligger
og klik på knappen “Bekræft digital signatur”.
4. Klik på knappen “Vælg offentlig nøgle” i dialogfeltet “SecurDisc – Verificer digital
Signatur” og vælg den rigtige offentlige nøgle.
5. Klik på “Start” for at starte verificeringen.
6. Klik på knappen “Find ændrede data” i dialogfeltet “Drev- og disk-egenskaber” for at
kontrollere, om data er ændret.

25
DANSK

Opret en kopieringsbeskyttet disk *


1. Start Nero Express/ Express Essentials og vælg at oprette en SecurDisc data CD eller
DVD.
2. Tilføj de ønskede PDF-filer til kompileringen. Marker “Kopieringsbeskyttet” i
SecurDisc indstillinger fra kompileringsvinduets udvidede område. Hvis det skal være
tilladt at tage en kopi af en kopieringsbeskyttet PDF-fil efter indtastning af korrekt
password, marker “Deaktiver kopieringsbeskyttelse med password”.
3. Indtast det ønskede password og brænd disken.

Tilgå kopieringsbeskyttede PDF filer**


1. Download SecurDisc Viewer fra www.securdisc.net og installer softwaren.
2. Indsæt disken med den kopieringsbeskyttede PDF-fil i det SecurDisc-kompatible drev.
3. Start SecurDisc Viewer og klik på “Åbn fil”. Vælg den ønskede PDF-fil og luk den op.
Nu vises PDF-filen i SecurDisc Viewer, hvis den ikke har yderligere beskyttelse.
4. Hvis den valgte PDF-fil er password-beskyttet, indtast det korrekte password i vinduet
“Password-beskyttelse” for at læse filen.

Duplikere kopierings-beskyttede PDF-filer***


1. Indsæt disken med den kopieringsbeskyttede PDF-fil i det SecurDisc-kompatible drev.
2. Dobbelt-klik på SecurDisc-ikonet i proceslinjen.
3. I dialogfeltet “Drev og diskegenskaber”, vælg det drev, hvor SecurDisc disken ligger
og klik på knappen “Tillad duplikering”.
4. Indtast det korrekte password i dialogfeltet “SecurDisc – tillad duplikering” og
kopieringsbeskyttelsen er fjernet.
5. Windows Stifinder åbnes og PDF-filerne kopieres.

*kopieringsbeskyttelsen virker kun på PDF-formatet på DVD-medier.

**Både SecurDisc Viewer og et SecurDisc-kompatibelt drev kræves for at kunne duplikere


kopieringsbeskyttede PDF-filer.

***Både SecurDisc Viewer og et SecurDisc-kompatibelt drev kræves for at kunne duplikere


kopieringsbeskyttede PDF-filer.

26
DANSK

HYPPIGE SPØRGSMÅL
Spgm.: Hvad er SecurDisc?
Svar: SecurDisc er en innovativ hardware og software baseret sikkerhedsteknologi, som
giver robust og højt sikret databeskyttelse og indholds-adgangskontrol for
information optaget på almindelige CD og DVD medier.

Spgm.: Kan indholdet på en password-beskyttet disk tilgås på et ikke-SecurDisc drev?


Svar: Ja. Du kan tilgå en password-beskyttet disk på et almindeligt drev, når blot Nero
InCD/ InCD Reader er installeret på systemet. Når en SecurDisc disk indsættes i
drevet, vil SecurDisc undersøge, om Nero InCD/ InCD Reader er installeret. Et pop-
up-vindue vises med en opfordring til at downloade softwaren og et link, hvis Nero
InCD eller InCD Reader ikke er installeret på systemet.

Spgm.: Kan kopieringsbeskyttede PDF-filer tilgås på et ikke-SecurDisc drev?


Svar: Nej. Der kræves både et SecurDisc-kompatibelt drev og SecurDisc Viewer for a
tilgå kopierings-beskyttede PDF-filer. SecurDisc Viewer can be downloaded from
www.securdisc.net.

Spgm.: Hvorfor tager det længere tid at brænde en SecurDisc disk?


Svar: Tiden for brændingen af en SecurDisc disk kan være længere, fordi SecurDisc altid
fylder disken helt op. SecurDisc gemmer yderligere information så som redundans
og check-sum data på disken, så SecurDisc kan forbedre chancen for at gendanne
data på en beskadiget disk. SecurDisc bruger også ekstra tid til at forberede
nødvendige SecurDisc filer på harddisken. Derfor tager det længere tid at brænde en
SecurDisc disk.

Spgm.: Forbedrer SecurDisc chancerne for at genskabe data fra en beskadiget disk?
Svar: Ja. SecurDisc forøger chancen for at læse delvist beskadigede medier brændt af
SecurDisc. SecurDisc bruger checksum og redundansinformation gemt på en
SecurDisc disk til at forøge chancen for at gendanne data på en beskadiget disk.
Bemærk at dette kun er muligt op til en vis grad af beskadigelse.

Spgm.: Kan jeg bruge kopieringsbeskyttelsesegenskaber på DOC filer eller andre


filformater?
Svar: Nej. I øjeblikket kan kopieringsbeskyttelsen kun bruges til beskyttelse af PDF-filer
på DVD’er. Denne egenskab virker ikke på andre filformater og CD’er.

27
DANSK

Spgm.: Hvilken software kræves til SecurDisc?


Svar: Følgende software kræves for at udnytte alle egenskaber i SecurDisc: Nero Express/
Express Essentials til at oprette en SecurDisc disk, Nero InCD/ InCD Reader for at
tilgå indhold på en SecurDisc disk, og SecurDisc Viewer for at læse og duplikere
kopieringsbeskyttede PDF-filer. InCD Reader og SecurDisc Viewer kan
downloades fra www.securdisc.net.

Spgm.: Kan InCD Reader 5 installeres på min PC hvis jeg bruger Nero 6 eller tidligere?
Svar: Nej. Hvis De bruger Nero 6 eller tidligere, skal det afinstalleres for at kunne
installere InCD Reader 5.

28
DANSK

SMARTERASE BRUGERVEJLEDNING
De følgende SmartErase kapitler er vejledning for drev, som har SmartErase teknologien. Se
venligst på dit drevs originale emballage for at se, om drevet understøtter SmartErase-
funktionen.

Figur: SmartErase logo

Egenskaber for SmartErase


SmartErase er en innovativ teknologi, som kan destruere indspillede disks og data på
brændbare disks permanent. SmartErase vil overskrive data gemt på brændbare medier med
tilfældige karakterer og sikre at disken og dataene gemt på den ikke længere kan gendannes.

Krav til SmartErase


For at slette dataene på Deres CD’er og DVD’er og ødelægge disken med SmarErase, kræves
følgende komponenter:

z Et SmartErase-kompatibelt drev
z SmartErase software
z Indspillelige CD’er eller DVD’er

SmartErase vil ødelægge disken og dataene på disken. Når dataene er ødelagt, kan de ikke
gendannes. Brug denne funktion med forsigtighed.

29
DANSK

Media format support for SmartErase


SmartErase understøtter alle brændbare medier, men kan ikke slette eller ødelægge
genskrivelige medier. Se i følgende tabel for detaljer.

Egenskab CD- CD- DVD±R DVD±RW DVD±R DVD- Filformat


R RW DL RAM
Komplet JA NEJ JA NEJ JA NEJ Alle
sletning
Hurtig JA NEJ JA NEJ JA NEJ Alle
sletning

To modi for SmartErase disken


SmartErase giver to metoder til ødelæggelse af disk og data: Hurtig sletning og komplet
sletning.

Quick Erase (Hurtig sletning) ødelægger kun informationen gemt i Lead-In området og det
første spor på disken. Det går hurtigere at slette en disk, men det er ikke alle data på disken,
der bliver ødelagt.

Full Erase (Komplet sletning) sletter alle information og data gemt på disken. Det tager
længere tid, men alle data på disken er slettet.

Modus Område ødelagt Nødvendig tid *


Quick Erase Lead-in & data i første CD-R: 20 sekunder ved 48X
(Hurtig sletning) spor DVD-R: 22 sekunder ved 16X
Full Erase Lead-in, programområde, CD-R: 2.5 minutter ved 48X
(Komplet sletning) Lead-out DVD-R: 6 minutter ved 16X

*Den nødvendige tid kan variere alt efter systemomgivelserne.

30
DANSK

Hvordan bruges SmartErase


1. Start SmartErase fra menuen i brænderprogrammet, der fulgte med drevet.
2. Vælg det SmartErase-kompatible drev.
3. Insæt disken, som skal slettes, i drevet.
4. Klik på Hurtig sletning eller Komplet sletning for at slette disken

Figur: Skærmbillede af SmartErase

31
DANSK

HYPPIGE SPØRGSMÅL
Spgm.: Hvordan virker SmartErase?
Svar: Når der skrives på en brændbar (write once) disk, overskrives de originale data, og disken kan
ikke længere læses af drevet. Med andre ord, disken og dataene er ødelagte. Sådan virker
SmartErase. SmartErase overskriver brændbare CD/ DVD medier med tilfældige
betydningsløse karakterer så de originale data overskrives og disken er ødelagt. Når en disk er
“SmartErased”, er der ingen risiko for, at nogen kunne genskabe fortrolige data fra en bortkastet
disk.

Spgm.: Hvad er forskellen mellem Komplet sletning og Hurtig sletning?


Svar: Komplet sletning vil ødelægge informationer og data på disken fuldstændigt, men det tager
længere tid, at slette en disk. Hurtig sletning ødelægger kun informationerne i Lead-In området
og data gemt på det første spor men det går hurtigere at slette en disk.

Spgm.: Er det muligt at genskabe data fra en disk ødelagt med SmartErase?
Svar: Hvis der bruges Komplet sletnings-modus til at SmartErase disken, slettes alle informationer og
data gemt på disken og disken kan ikke længere gendannes. Hvis en disk slettes i Hurtig
sletnings-modus, slettes ikke alle informationer og data. Informationer og data, som ikke slettes
kan muligvis gendannes med passende apparater og software. Det anbefales at bruge Komplet
sletning til særligt fortrolige data.

Spgm.: Kan jeg SmartErase en disk med en almindelig DVD-brænder?


Svar: Nej. For at bruge SmartErase til at slette en disk, skal der bruges et SmartErase-kompatibelt
drev og SmartErase softwaren, som er integreret i den bundlede brændersoftware med
SmartErase-drevet.

Spgm.: Er det nødvendigt med særlige disks til SmartErase funktionen?


Svar: Nej. SmartErase understøtter almindelige brændbare medier, og data kan ødelægges på alle
medier, der findes på markedet. Bemærk venligst, at genskrivelige medier ikke understøttes af
SmartErase.

Spgm.: Kan jeg skrive data på en disk, som er slettet med SmartErase?
Svar: Nej. Når en brændbar disk er slettet med SmartErase, er den ødelagt og derfor kan der ikke
mere skrives eller læses på den.

Spgm.: Hvorfor kommer der en fejlmelding med “ your drive does not support this feature” når
jeg prøver at slette en DVD-RW disk med et SmartErase-kompatibelt drev?
Svar: SmartErase understøtter ikke genskrivelige medier så som CD-RW, DVD-RW, DVD+RW, og
DVD-RAM. Fejlmeldingen vises ved forsøg på at slette genskrivelige medier.

32
DANSK

FEJLFINDING
Hvis du oplever problemer under installation eller normal brug af dit drev, henvises der til
følgende information.

Læseproblemer
Symptom Mulige årsager Løsninger
Ingen drift. Ingen strøm. y Kontrollér, at strømledningen er korrekt
tilsluttet kontakten.
USB-kablet er ikke tilsluttet y Sørg for, at USB-kablet og stik ikke er
korrekt. beskadigede, bøjede eller bulede.
Kontrollér især benene.
Drevet kan ikke findes. Strømmen er ikke slået til. y Kontrollér at drevets LED er tændt. Hvis
ikke, er der ingen strøm.
USB-kablet er ikke tilsluttet y Sørg for, at begge stik på USB-kablet er
korrekt mellem computerens korrekt forbundet med USB-portene på
USB-port og drevet. computeren og drevet.
USB-drevet kan ikke y Se kapitlet USB 2.0 brugere, og
genkendes af Windows kontrollér at USB-driveren er korrekt
operativsystemet. installeret.
Meget støj ved læsning. Der er indsat en y Erstat den med en anden.
excenterdisk.
Overfladen er forseglet. y Fjern forseglingen forsigtigt. Lav ikke
ridser.
Kan ikke åbne bakken Eject er låst af softwaret. y Stop det kørende software og prøv eject-
(Eject). knappen for at åbne bakken.
CD er isat forkert. y Indsæt en lille pind eller papirklips i dette
hul for at åbne bakken.
y Kan ikke læse Der blev IKKE klikket på y Hvis der blev optaget uden at markere
den forrige "Load Contents" eller "Load Contents" eller "Import Session",
session på CD- "Import Session" på er det umuligt at læse. Hvis man derimod
RW disken, der er softwaret. bruger hjælpesoftware, såsom "Session
blevet skrevet Selection" fra Adaptec, kan forrige
mindst to gange. session læses.
y Der opstår Defekt disk. y Dybe ridser, fingeraftryk eller andre
læsefejl. forurenende stoffer på diskens overflade
kan gøre det umuligt for drevet at læse
data. Hold den altid ren.
Der er indsat en musik-CD. y Da lyd-CD'er ikke har computerdata, vil
indtastning af computerkommandoer,
mens en lyd-CD er i drevet, resultere i en
fejlbesked.
Disken er indsat omvendt. y Fjern disken fra bakken og sæt den ind
igen med etiketten opad.
Kan ikke installere Nero 6 eller en tidligere y Afinstaller Nero 6 eller tidligere versioner
InCD Reader 5 version er installeret på helt og installer Nero 7 eller 8.
systemet

33
DANSK

Symptom Mulige årsager Løsninger


Kan ikke åbne en Nero InCD eller InCD y Installer Nero InCD fra software-
Reader 5 er ikke installeret
password-beskyttet CD’en.
SecurDisc disk y Download og installer InCD Reader fra
Kan ikke læse www.securdisc.net.
kopierings-beskyttede Versionen af Nero InCD y Download og installer InCD Reader 5.5
PDF-filer på en eller InCD Reader er for
SecurDisc disk gammel eller højere fra www.securdisc.net

Forkert password y Indtast det korrekte password for at


åbne en password-beskyttet disk.
Kan ikke installere Intet SecurDisc-kompatibelt y Installer et SecurDisc-kompatibelt drev
drev installeret
InCD Reader 5
SecurDisc Viewer er ikke y Download og installer SecurDisc
Kan ikke åbne en
installeret
password-beskyttet Viewer fra www.securdisc.net
SecurDisc disk
Kan ikke læse PDF-filerne er kopierings- y Du kan ikke duplikere kopierings-
beskyttede
kopierings-beskyttede beskyttede PDF-filer hvis egenskaben
PDF-filer på en “Deaktiver kopierings-beskyttelse med
SecurDisc disk password” ikke blev markeret, da den
kopierings-beskyttede disk blev lavet.
Forkert password y Indtast det korrekte password for at
kopiere PDF-filer.

34
DANSK

Skriveproblemer
Symptom Mulige årsager Løsninger
Kan ikke skrive. Brug af et andet y Brug det forfattersoftware, der følger med
forfattersoftware, der ikke drevet. Når du bruger et andet software,
understøtter drevet. sørg for, at drevet er understøttet ved at
kontakte softwareforhandlere.
Disken er indsat omvendt. y Sæt disken ind igen med etiketten opad.
Utilstrækkelig y Der kræves generelt 1.2 til 2 gange
harddiskkapacitet. størrelse af skrivedata. Dette kan variere
efter skrivemetoden.
Ingen strøm. y Kontrollér, at strømledningen er korrekt
tilsluttet kontakten.
USB-kablet er ikke tilsluttet y Sørg for, at USB-kablet og stik ikke er
korrekt. beskadigede, bøjede eller bulede.
Kontrollér især benene.
Der opstår skrivefejl y Der bruges netværk. y Der kan opstå fejl ved aktivering af
(Buffer under-runs). y Windows screensaver screensaver eller andre programmer eller
er aktivere under skrivning i et netværk, på grund af for lidt
skrivning. CPU-ressourcer i computeren.
y Andre programmer y Skriv igen efter frakobling fra netværket.
kører. y Deaktiver screensaver eller
strømsparingsmode.
y Luk alle andre programmer end
forfattersoftwaret.
For lidt y Ved for lidt hukommelse i computeren,
computerhukommelse. kan der være opstået bytning af
harddiskplads. Hvis bytning er sket, kan
data fra harddisken spærres, og resultere i
buffer under-runs.
y Øg hukommelseskapaciteten.
"Auto thermal re- y Deaktiver "Auto thermal re-calibration" i
calibration" er aktiveret. BIOS-indstillingen.
y Brug en anden harddisk, hvis den ikke
kan deaktiveres.
Defekt DVD/CD medier. y DVD/CD mediet kan være snavset, ridset
eller beskadiget. Skriv på et andet
DVD/CD medie.
Utilstrækkelig y Der kræves generelt 1.2 til 2 gange
harddiskkapacitet. størrelse af skrivedata. Dette kan variere
efter skrivemetoden.
Drevet kan ikke findes. USB-kablet er ikke tilsluttet y Sørg for, at begge stik på USB-kablet er
korrekt mellem computerens korrekt forbundet med USB-portene på
USB-port og drevet. computeren og drevet.

35
DANSK

Symptom Mulige årsager Løsninger


USB-drevet kan ikke y Se kapitlet USB 2.0 brugere, og kontrollér
genkendes af Windows at USB-driveren er korrekt installeret.
operativsystemet.
Brug af et andet y Brug det forfattersoftware, der følger med
forfattersoftware, der ikke drevet. Når du bruger et andet software,
understøtter drevet. sørg for, at drevet er understøttet ved at
kontakte softwareforhandlere.
Kan ikke skrive ved DVD/CD mediet er ikke y Brug disk, der er kompatible med højeste
højeste hastighed. kompatibel med højeste hastighed eller skriv med lavere
hastighed. hastighed.
Der opstår buffer under- y Der henvises til enheden "Buffer under-
runs. run".
Defekt DVD/CD medier. y DVD/CD mediet kan være snavset, ridset
eller beskadiget. Skriv på et andet
DVD/CD medie.
Brug af et andet y Brug det forfattersoftware, der følger med
forfattersoftware, der ikke drevet. Når du bruger et andet software,
følger med dit drev. sørg for, at drevet er understøttet ved at
kontakte softwareforhandlere.
Kan ikke oprette en Intet SecurDisc-kompatibelt y Du skal have et SecurDisc-kompatibelt
SecurDisc disk drev installeret drev, for at lave en Securdisc disk.
Ingen SecurDisc-kompatibel y Installer vedlagte Nero Express/ Express
brænder-software installeret Essentials med dit SecurDisc drev
Der vises en fejlmelding Dit drev understøtter ikke y Use a SmartErase-capable drive to erase
med “Dit drev SmartErase the disc
understøtter ikke denne Du forsøger at slette en y SmartErase kan kun bruges til at slette
egenskab.” når du prøver genskrivelig disk, hvilket brændbare medier.
at SmartErase en disk SmartErase ikke
understøtter.

36