You are on page 1of 3

Kompleksni brojevi

1. Riješite jednadžbe z 2 − 2z + 2 = 0 i z 2 + 4 = 0 i rješenja prikažite u kompleksnoj


ravnini.
z1
2. Izračunajte z1 + z2 , z1 − z2 , z1 · z2 , ako je
z2

a) z1 = 1 − i, z2 = 2 + 3i
b) z1 = 2 − i, z2 = i
c) z1 = 2, z2 = 1 − 2i.

3. Dani su kompleksni brojevi z1 = 2 − i, z2 = 3 + i. Odredite Re w i Im w, ako je

a) w = z12 − z2 − 1
b) w = 3z23 + 2 − z1
z1
c) w = − z1 z 2
z2
z1 + 5 + i
d) w = − 2i − z1
z2

4. Odredite t ∈ R takav da je Im(z1 + z2 ) = 0 ako je z1 = 1 + 2ti i z2 = 3t − 4i.

5. Odredite z2 ∈ C takav da je |z1 + z2 | = 1 i Re (z1 + z2 ) = 0 ako je z1 = 1 + i.

6. Izračunajte:

a) i2005
i6 + i3
b)
i2 − i7
i20 − i
c) Im
i+1
d) p(2 + i) ako je p(z) = z 2 − 5z + 1
i54 i45
e) i23 − −
i21 + i i32 + i28
(1 + i)20 − (1 + i)19
f)
i17
(1 − i) + (1 + i)53
54
g)
(i + 1)52
i+2
h) i213 + .
i−1

7. Riješite jednadžbu z(2 + 3i) = i10 .

8. Odredite kompleksne brojeve z ∈ C koji zadovoljavaju izrazz + |z| − 29 5
= 1 + i9 .
2 2

9. Riješite i skicirajte rješenja sljedećih jednadžbi

1
a) |z − 1| = |z + i|
b) |z − (4 + 5i)| = 3
c) |z| = Re z + 1
d) |z| + z = 1
e) z = z 2
f) z + 3z = Im z − 1
g) |z − 2| + |z + 2| = 5.

10. Skicirajte u kompleksnoj ravnini skupove kompleksnih brojeva koji zadovoljavaju


sljedeće izraze:

a) Re z + Im z ≥ 1
b) |z − 1| < |z − i|
c) |z − i| ≥ 1
d) Im [(1 + i)z] ≤ 1
e) |z| + Re z ≤ 2
f) 2 ≤ |z| ≤ 3
g) |z| > 2 + Im z
π
h) 2 ≤ |z| ≤ 3 i ≤ arg z ≤ π.
3
11. Odredite i skicirajte rješenja sljedećih sustava

a) |z| = 1, |z + 1| ≤ 1
   
z z
b) Re = 0, Im ≤ 0.
z−1 z−1

12. Odredite trigonometrijski i eksponencijalni oblik kompleksnog broja

a) z1 = 3
b) z2 = 2 + 2i

c) z3 = − 3 + i

d) z4 = − 3 − i

e) z5 = −2 − 2 3i

f) z6 = 3 − 3 3i

1 3
g) z7 = − + i
2 2
h) z8 = −2i
i) z9 = −2
j) z10 = i.

13. Odredite arg z, |z| , Re z i Im z ako je


5πi
2e 3
z= .
1+i

2
14. Prelaskom na trigonometrijski oblik kompleksnog broja izračunajte

a) (1 + i)10
√ !50
1 3
b) − i
2 2

c) (1 + i 3)6

d) ( 3 − i)7

e) (1 − i)15 (1 − 3i)6

( 3 + i)12
f)
(1 + i)18

i15 (−2 + 2 3i)12
g) √
(−2 − 2 3i)6

3
h) 1

i) 4 −i

q
3
j) 1+i 3

q
4
k) −8 + 8i 3
s
1+i
l) 3 √ .
2

15. Riješite i skicirajte rješenja jednadžbi3 1 3
a) z + − i=0
2 2
b) z 3 + 1 = 0
c) (3 − i) · z 3 = −4 + 8i
d) z 4 − i = 0
e) z 6 + 64 = 0

6 1 3
f) z − + i=0
2 2
1 + i 313
 
3 8
g) 8z + √ =0
2 1−i
 4 √2
1 8 3
h) (−1 + i) − z =
16 − √13 + i
i) z 4 + z 2 + 1 = 0.

16. Znajući jedno rješenje, nadite i skicirajte ostala rješenja jednadžbe, ne rješavajući
jednadžbu z 4 − 1 = 0.