You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATIQ 2019

(AKADEMIK)

HARI: TARIKH:

Masa 10.30 am- 11.10 am


Tingkatan Tingkatan 5 5E
Topik/Tajuk Bab 5 : Tenaga Nuklear
Subtopik Penghasilan Tenaga Nuklear
Pengenalan & Objektif 1. Pelajar Engage
(5 Minit) 2. Pelajar.
3. Pelajar
Penerangan & Aktiviti 1. Tenaga nuklear boleh dihasilkan melalui pembelahan Explore Explain
(20 Minit) nuklear dan pelakuran nuklear Elaborate
2. Pelajar diterangkan proses/mekanisme pembelahan dan
pelakuran nuklear.
3. Kesan penghasilan tenaga nuklear boleh mengakibatkan
pencemaran air dan udara serta kejadian mutasi pada
tubuh badan manusia.
Hasil pembelajaran & 1. Pelajar Evaluate
Contoh Soalan/Latihan 2. Pelajar dapat
(15 Minit) 3. Pelajar
Komen (Jika Perlu) 1.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATIQ 2019

(AKADEMIK)

HARI: TARIKH:

Masa 10.30 am- 11.10 am


Tingkatan Tingkatan 5 5E
Topik/Tajuk Bab 5 : Tenaga Nuklear
Subtopik Penghasilan Tenaga Nuklear
Pengenalan & Objektif 4. Pelajar Engage
(5 Minit) 5. Pelajar.
6. Pelajar
Penerangan & Aktiviti 4. Tenaga nuklear boleh dihasilkan melalui pembelahan Explore Explain
(20 Minit) nuklear dan pelakuran nuklear Elaborate
5. Pelajar diterangkan proses/mekanisme pembelahan dan
pelakuran nuklear.
6. Kesan penghasilan tenaga nuklear boleh mengakibatkan
pencemaran air dan udara serta kejadian mutasi pada
tubuh badan manusia.
Hasil pembelajaran & 4. Pelajar Evaluate
Contoh Soalan/Latihan 5. Pelajar dapat
(15 Minit) 6. Pelajar
Komen (Jika Perlu) 2. Semua pelajar dapat menyelesaikan latihan sebelum
kelas tamat.
3. Pelajar diminta untuk membaca bab 6 sebagai persediaan
kelas seterusnya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATIQ 2019

(AKADEMIK)

HARI: TARIKH:

Masa 10.30 am- 11.10 am


Tingkatan Tingkatan 5 5E
Topik/Tajuk Bab 5 : Tenaga Nuklear
Subtopik Penghasilan Tenaga Nuklear
Pengenalan & Objektif 7. Pelajar Engage
(5 Minit) 8. Pelajar.
9. Pelajar
Penerangan & Aktiviti 7. Tenaga nuklear boleh dihasilkan melalui pembelahan Explore Explain
(20 Minit) nuklear dan pelakuran nuklear Elaborate
8. Pelajar diterangkan proses/mekanisme pembelahan dan
pelakuran nuklear.
9. Kesan penghasilan tenaga nuklear boleh mengakibatkan
pencemaran air dan udara serta kejadian mutasi pada
tubuh badan manusia.
Hasil pembelajaran & 7. Pelajar Evaluate
Contoh Soalan/Latihan 8. Pelajar dapat
(15 Minit) 9. Pelajar
Komen (Jika Perlu) 4. Semua pelajar dapat menyelesaikan latihan sebelum
kelas tamat.
5. Pelajar diminta untuk membaca bab 6 sebagai persediaan
kelas seterusnya.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATIQ 2019

(AKADEMIK)

HARI: TARIKH:

Masa 10.30 am- 11.10 am


Tingkatan Tingkatan 5 5E
Topik/Tajuk Bab 5 : Tenaga Nuklear
Subtopik Penghasilan Tenaga Nuklear
Pengenalan & Objektif 10. Pelajar Engage
(5 Minit) 11. Pelajar.
12. Pelajar
Penerangan & Aktiviti 10. Tenaga nuklear boleh dihasilkan melalui pembelahan Explore Explain
(20 Minit) nuklear dan pelakuran nuklear Elaborate
11. Pelajar diterangkan proses/mekanisme pembelahan dan
pelakuran nuklear.
12. Kesan penghasilan tenaga nuklear boleh mengakibatkan
pencemaran air dan udara serta kejadian mutasi pada
tubuh badan manusia.
Hasil pembelajaran & 10. Pelajar Evaluate
Contoh Soalan/Latihan 11. Pelajar dapat
(15 Minit) 12. Pelajar
Komen (Jika Perlu) 6. Semua pelajar dapat menyelesaikan latihan sebelum
kelas tamat.
7. Pelajar diminta untuk membaca bab 6 sebagai persediaan
kelas seterusnya.