You are on page 1of 8

Este o grupare de timpi accentuaţi şi

neaccentuaţi, în succesiune periodică.


Sunt două tipuri de măsuri:
măsuri simple: măsura de 2 timpi si măsura de 3 timpi
măsuri compuse: măsura de 4 timpi
MĂSURA DE 2 TIMPI

Cifra de sus arată numărul timpilor

2
&8 QQ
EE
4
Cifra de jos arată valoarea unităţii de timp
MĂSURA DE 3 TIMPI
Cifra de sus arată numărul timpilor

3
&8 QQ
EEE
Q
4
Cifra de jos arată valoarea unităţii de timp
MĂSURA DE 4 TIMPI

Cifra de sus arată numărul timpilor

2 2
4 8
8 4
&4
4
8 QQ
EEEE
QQ
Cifra de jos arată valoarea unităţii de timp
MĂSURA DE 5 TIMPI

Cifra de sus arată numărul timpilor

&58 EEEEE
Cifra de jos arată valoarea unităţii de timp
MĂSURA DE 5 TIMPI

2 3
8 8
&58(2+ 3) EEEEE
MĂSURA DE 5 TIMPI

3 2
8 8
&58(3+ 2) EEEEE