You are on page 1of 10

‫معرفی ماله پروانهای‬

‫ماله پروانه ای چیست؟‬

‫ماله پروانه ای یکی از پرکاربردترین دستگاهها در صنعت ساختمان که در عملیات بتنریزی‬

‫برای صاف کردن و پرداخت نهایی سطح بتن استفاده می شود‪ .‬دستگاه ماله پروانه ای که‬

‫در سایت ابزارینو می توانید نمونه های مختلف آن را ببینید‪ ،‬با اسم ماله موتوری و ماله‬

‫برقی نیز شناخته میشود‪ .‬ماله موتوری را ازاینجهت ماله پروانهای نیز مینامند که چهار‬

‫تیغه شبیه پروانه زیر شاسی آن قرار دارد‪.‬‬

‫این دستگاه از چهار قسمت تشکیل شده است‪:‬‬

‫‪ - 1‬شاسی ماله پروانه ای ‪ - ۲‬تیغه ماله موتوری‬

‫‪ -۳‬سینی ماله هلیکوپتری ‪ -۴‬موتور این دستگاه‬

‫که در ادامه به تشریح هریک قسمت ها و قیمت ماله پروانه ای در انواع مختلف خواهیم‬

‫پرداخت‪.‬‬

‫کاربرد ماله پروانهای‬

‫صاف و صیقلی کردن سطوح بتن‬ ‫‪‬‬

‫حذف لبههای باقیمانده که بعد از شمشمه زنی روی سطح بتن باقیمانده است‬ ‫‪‬‬

‫کف سازی سطوح وسیع همچون فرودگاه نمایشگاه سالنهای ورزشی‬ ‫‪‬‬

‫فروبردن سنگدانههای درشتتر به درون بتن پرداخت نهایی سطح‬ ‫‪‬‬

‫از بین بردن ناهمواری و خلل و فرج بافقی مانده روی بتن‬ ‫‪‬‬

‫فشرده و متراکم کردن سطوح بتن‬ ‫‪‬‬

‫حذف ترکهای سطحی به وجود آمده‬ ‫‪‬‬


‫انواع ماله پروانهای‬

‫انواع ماله پروانهای‬

‫بهطورکلی دو نوع ماله موتوری وجود دارد‬

‫‪- ۱‬ماله موتوری دستی‬

‫‪- ۲‬ماله موتوری نفربر‬

‫در ادامه قصد داریم در سایت ابزارینو به تشریح مزایا این دو نوع ماله بپردازیم‪:‬‬

‫ماله موتوی هوپت‪ ۰۴۳۴۵۴۵۵۵( Hoppt‬تومان)‬

‫ماله پروانه ای(موتوری) ‪۰۹‬سانت(‪ ۳۴۱,۵۴۵۵۵‬تومان)‬

‫ویژگی های یک ستون ریز‬


‫انواع ماله پروانهای‬

‫ماله پروانه ای(موتوری) ‪۰۹‬سانت (‪ ۲۴۲,۵۴۵۵۵‬تومان)‬

‫سینی ماله پروانه ای خلیج فارس (‪ ۱۰۰۴۵۵۵‬تومان)‬

‫سینی ماله پروانه (‪ ۱۰۳۴۵۵۵‬تومان)‬


‫انواع ماله پروانهای‬

‫(‪ ۱۰۵۴۵۵0‬تومان)‬ ‫تیغه ماله موتوری خلیج فارس‬

‫تیغه ماله پروانه ای وسترن(‪ ۱۰,۴۵۵۵‬تومان)‬

‫تیغه ماله پروانه ای وست (‪ ۲۲۰۴۵۵۵‬تومان)‬

‫تیغه ماله پروانه ای هیساکی (‪000،000‬تومان‪ 000،000/‬تومان)‬


‫انواع ماله پروانهای‬

‫ماله موتوری دستی (ماله پروانهای)‬

‫این نوع ماله دارای یک دسته است که توسط یک اپراتور هدایت میشود و نمونه ی آن‬

‫در فروشگاه اینترنتی ابزارینو وجود دارد‪ ،‬برای پروژههای کوچک تا متوسط بتنریزی‬

‫همچون پیادهرو پمپبنز ین پارکینگ طبقاتی از آن استفاده میشود‪.‬این نوع ماله نسبت‬

‫به ماله پروانهای سرنشین دار رایجتر است‪.‬‬

‫ماله موتوری نفربر (سرنشین دار)‬

‫ماله موتوری نفربر دارای یک صندلی بر روی ماله است که برای نشستن اپراتور از آن‬

‫استفاده میشود‪ .‬این مدل ماله برای سطوح وسیعتر و حجم کاری باال همچون‬

‫دارد‪.‬‬ ‫فرودگاهها و نمایشگاهها کاربرد‬

‫سایزهای دستگاه ماله پروانهای‬

‫ماله پروانهای در سایزهای ‪ ,۵ ،۰۵‬و ‪ ۱۲۵‬ارائه میشود‪ .‬که ماله موتوری بتن ‪ ۰۵‬سانت به‬

‫دلیل ابعاد کوچک برای فضای کوچک و محدودتر مثل داخل راهرو مناسب است و سایز‬

‫‪ ۱۲۵‬آن به علت بزرگی مناسب برای سطحهای وسیعتر است و اما پرکاربردترین سایز ماله‬

‫‪ ۰۵‬سانت است که سایزی مابین ‪۰۵‬و ‪ ۱۲۵‬است که قابلیت استفاده در فضاها و امکان‬

‫بیشتری را دارد‪.‬‬
‫انواع ماله پروانهای‬

‫انواع برندهای شاسی ماله پروانهای‬

‫شاسی برکر ساخت کشور ایتالیا‬

‫شاسی بارکیل ساخت کشور ایتالیا‬

‫شاسی هوپت ساخت کشور سنگاپور‬

‫شاسی هیساکی ساخت کشور مالزی‬

‫شاسی کورمکس ساخت کشور چین‬

‫انواع برندهای موتور ماله پروانهای‬

‫موتور روبین‬

‫موتور هوندا‬

‫موتور چینی‬

‫اجزای ماله موتوری‬

‫دستگاه ماله پروانهای که نمونه آن را در سایت ابزارینو مشاهده نمودید از دو قسمت‬

‫شاسی و موتور تشکیل شده است و قسمت شاسی نیز شامل چهار قسمت بدنه اصلی‬

‫‪.‬فولی‪ .‬تیغه و سینی می باشد‪.‬‬

‫ماله پروانهای براساس موتور به دو دسته تقسیم میشود‪:‬‬

‫‪-۱‬ماله موتوری که شامل ماله پروانهای با موتور بنزین یا دیزل‬

‫‪-۲‬ماله برقی که شامل ماله پروانهای با الکتروموتور‬


‫اجزای ماله موتور ی‬

‫تیغه ماله پروانه ای‬

‫تیغه ماله پروانه ای همچون دستگاه ماله پروانهای شامل سه سایز ‪ ۱۲۵ . ,۵ ۰۵‬سانت می‬

‫باشد و بهطورکلی میتوان انواع تیغهها را روی ماله موتوری نصب کرد که در اینجا به سه‬

‫نمونه از اشاره میکنیم‪.‬‬

‫سینی ماله پروانه ای‬

‫سینی ماله پروانه ای که شکلی محدبی را به خود گرفته است برای صیقل دهی نهایی‬

‫سطوح بتن استفاده میشود در دو مدل ایرانی و چینی باضخامتهای مختلف قابل تهیه‬

‫است‪.‬‬

‫فولی ماله پروانهای‬

‫تصویر اضافه می شود‪.‬‬

‫روش کار با ماله پروانهای توصیه شده توسط متخصصین فنی فروشگاه ابزارینو‬

‫پس از بتنریزی ابتدا بایستی سطح بتن با شمشه دستی یا شمشه ویبره(شمشمه ماله)‬

‫صاف گردد و پس از گذشت مدتزمانی که بتن خودش را گرفت( یعنی زمانی است که‬

‫اپراتور میتواند روی سطح بتن بایستد و جای پای او حدود ‪ ۳‬میلیمتر روی سطح باقی‬

‫میماند ) کار ما با ماله پروانهای شروع میشود در مرحله اول بهتر است با سرعت کم و‬

‫آهسته از یکگوشه ماله کشی را آغاز کنیم و بایستی حرکت اپراتور رو به عقب باشد که‬

‫جای پای باقیمانده روی سطح بتن نیز پاک میشود که بهترین روش کار با ماله‬

‫پروانهای است‪.‬‬
‫نکات کلیدی که در حین مالهکشی‬

‫نکات کلیدی که در حین مالهکشی باید رعایت کرد‪:‬‬

‫‪- ۱‬در هنگام کف سازی اگر آب حاصل آب آوری حاصل شد عملیات کف سازی را متوقف‬
‫کنید تا آب سطح تبخیر شود درصورتیکه هوا رطوبت دارد و امکان تبخیر آب وجود ندارد‬
‫یکالیه گونی روی سطح بتن کشیده و گرد سیمان خشک را روی گونی بریزید تا باعث‬
‫جذب آب و خشک شدن سطح بتن شود‪.‬‬

‫‪- ۲‬برای بتن تازه ریخته شده نمیتوان از ماله موتوری استفاده کرد در ابتدا توسط شمشه‬
‫ویبره سطح آن را صاف کرد‪.‬‬

‫‪- ۳‬زمانی میتوان از ماله پروانهای استفاده کرد که اصطالحاً بتون خودش را گرفته باشد‬
‫بهطوریکه وقتی اپراتور روی آن راه میرود جای پیش میافتد ولی در بتن فرو نمیرود‪.‬‬

‫نکات ایمنی که در اجرای بتن با ماله پروانه ای باید رعایت شود‪:‬‬

‫‪ -1‬رعایت نکات ایمنی در اجرای بتن با ماله پروانه ای بسیار توسط کارشناسان فنی‬
‫فروشگاه اینترنتی ابزارینو توصیه میگردد تا از به وجود آمدن حوادث غیرمترقبه جلوگیری‬
‫گردد‪ .‬اجرای موارد زیر ضروری است‪:‬‬

‫‪- ۲‬در هنگام استفاده از دستگاه ماله موتوری پوشیدن عینک ایمنی و چکمههای دارای‬
‫محافظ فوالدی در قسمت انگشتی ضروری است‪.‬‬

‫‪- ۳‬برای تعویض تیغهها‪ ،‬ابتدا دستگاه را خاموش و حتماً از دستکش ایمنی استفاده کنید‪.‬‬

‫‪- ۴‬در هنگام استفاده از دستگاه و زمانی که دارید گوشهها را مالهکشی میکنید جهت‬
‫ایمنی و جلوگیری از بین رفتن بتن‪ ،‬سرعت دستگاه را کاهش دهید‪.‬‬

‫‪- ۰‬همیشه جهت کنترل و اپراتور آن از دو دست استفاده نموده‪ ،‬زیرا به دلیل سرعت و‬
‫قدرت باالی دستگاه در صورت در رفتن آن از دست اپراتور‪ ،‬امکان به وجود آمدن حوادث‬
‫ناگوار وجود خواهد داشت‪.‬‬

‫منبع‪/https://abzarino.com/power-trowel :‬‬
‫تعمیر و نگهداری باالبر‬

‫‪www.abzarino.com‬‬