You are on page 1of 3

Proiect de lecţie

Şcoala Gimnaziala Nr.1Mircea-Voda si Cernavoda


Clasa: a-VI-a
Profesor: Oprea Mihai
Unitatea de învăţare : Deprinderi de interpretare
Detaliere de conţinut: Nuantele
Tipul lecţiei: predare-invatare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.

Competente Generale:
- să interpreteze vocal, individual sau în grup, cântece potrivit
indicaţiilor de tempo şi nuanţe;
- să identifice în lucrările muzicale interpretate sau audiate
elementele de limbaj muzical învăţate;

Competente Specifice:
- să fie capabil să recunoască nuanţele
- să fie capabili sa cânte corect piesele muzicale in care apar diferite
nuanţe

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin


cântec, munca independentă.

Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală

Activitati de invatare:
- intuire auditivă;
- exersare în exerciţii;
- recunoaştere în audiţii;
- descoperirea în cântece;
- aplicare în cântec;
.

1
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului
LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna Preiau sarcinile propuse
desfăşurare a lecţiei şi pregătirea
organizatoric psihică pentru o lecţie de muzică de profesor

2.Verificarea temei şi Răspund le întrebări


Va pune întrebări legate de lecţia
a cunoştinţelor precedenta
teoretice

4. Anunţarea temei şi
Anunta titlul lectiei: Nuantele
prezentarea -Notează în caiet titlul
materialului ales - Intensitatea este una dintre lecţiei
calităţile sunetului si este redata in
cântece prin nuanţe si accente.

- Termenii de nuanţe se exprima


tot prin termeni proveniţi din limba
italiana si se trec deasupra sau
Desfasurarea lectiei dedesubtul textului muzical din - elevii sumt atenti si
portativ. noteaza in caiete
- Dupa efectul pe care il au,
nuantele pot fi:
- termeni ce indica o intensitate
constanta
- termeni ce indica o intensitate
progresiva

1. termeni ce indica o intensitate


constanta:
a) termeni pentru intensitati mici
- ppp (pianissimo possibile)- cat
se poate de incet
- pp (pianissimo)- foarte incet
- p (piano)- incet
b) termeni pentru intensitati medii
- mp (mezzo piano) - incetisor
- mf (mezzo forte) – potrivit de
tare
c) termeni pentru intensitati mari
- f (forte) – tare
- ff (fortissimo)- foarte tare
- fff (fortissimo posibile) – cat se
poate de tare

2
2. Termeni ce indica o intensitate
progresiva:
- crescendo (cresc) – crescând - elevii sumt atenti si
intensitatea din ce in ce mai mult noteaza in caiete
- decrescendo (desc) – scăzând
intensitatea din ce in ce mai mult
- diminuendo (dim) – micsorand
intensitatea

- se va analiza fragmenul din


„Buna Dimineata la Mos Ajun” din - elevi citesc partitura
manual pagina 66 si dau raspunsurile
potrivite pe care le si
noteaza in caiete
5. Consolidarea
conţinutului propus Se va solfegia, invata si canta - elevi asculta mai intai iar
cantecul „Cantec de leagan” din
apoi canta cu profesorul
manual pagina 68

6. Evaluarea
10 - învăţarea întregului material
predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori
8-reproducerea slabă a materialului

7. Asigurarea feed-
back-ului