You are on page 1of 32

SUOMI

KÄYTTÖTURVAOHJEET
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ja pidä tämä käyttöopas tallessa myöhempää tarvetta varten.
Ota huomioon kaikki varoitukset.

1. Asenna aina sähkölaitteet lähelle sähköpistorasioita ja varmista, että pistorasiaan pääsee


helposti käsiksi.
2. Sijoita virtajohdot niin, ettei niiden päälle astuta tai niihin kompastu. Älä laita mitään
esineitä virtajohtojen päälle.
3. Asenna laitteet tukevalle alustalle. Jos laitetta ei asenneta tukevalle alustalle, se voi
pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.
4. Älä sijoita tietokonelaitteita alttiiksi suoralle auringonvalolle, lämmityslaitteiden päälle
tai paljon virtaa kuluttavien sähkölaitteiden lähelle.
5. Tietokoneiden koteloissa on usein aukkoja ilmanvaihtoa varten. Suojaa laitteet
ylikuumenemiselta pitämällä ilmanvaihtoaukot vapaina ja esteettöminä.
6. Varmista aina liittäessäsi laitteita sähköpistorasiaan että sähköverkon jännite on sopiva.
7. Jos tietokonelaitteita ei aiota käyttää useaan päivään, vältä äkillisten ylijännitteiden
aiheuttamat vauriot irrottamalla niiden virtajohtojen pistokkeet pistorasiasta.
8. Suojaa sähkölaitteet kosteudelta.
9. Irrota aina tietokonelaitteiden virtajohtojen pistokkeet pistorasioista ennen puhdistusta.
Älä käytä puhdistukseen nestemäisiä pesuaineita tai suihkeita – käytä kosteaa riepua.
10. Älä koskaan kaada mitään nestettä tietokonelaitteen aukkoihin: nesteiden kosketus
sisäosiin voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
11. Pidä tietokonelaitteiden ympäristö puhtaana pölystä, savusta ja muista saasteista.
12. Älä koskaan avaa tämän levyaseman kotelointia. Käyttöturvasyistä aseman saa avata
ainoastaan valtuutetun huoltopisteen henkilöstö.
13. Älä pudota tai kolauta asemaa.
14. Jos ilmenee jokin seuraavista tilanteista, vie asema valtuutettuun huoltopisteeseen
tarkastettavaksi.
(a) Virtajohto tai sen pistoke on vaurioitunut.
(b) Laitteen sisään on päässyt nestettä.
(c) Laite on ollut alttiina kosteudelle.
(d) Laite ei ole toiminut oikein tai et saa sitä toimiman käyttöoppaan mukaisesti.
(e) Laite putosi ja vaurioitui.
(f) Laitteessa on ilmeisiä merkkejä vaurioista.
15. LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ,
KUN AUKI. VÄLTÄ SÄTEELLE ALTISTUMISTA

16. ÄLÄ SÄILYTÄ TÄTÄ LAITETTA YMPÄRISTÖSSÄ, JONKA LÄMPÖTILA


YLITTÄÄ 60°C (140°F). Kuumuus saattaa vaurioittaa laitetta.
17. Äänenpainetaso käyttäjän paikalla normin IEC704-1:1982 mukaan on yhtä suuri tai
pienempi kuin 70 dB (A).

1
SUOMI

VAROTOIMET

VAARA: Älä yritä avata asemaa


huoltotöitä varten. Kotelon avaus voi
altistaa haitalliselle lasersäteilylle ja
sähköjännitteille. Palauta huoltoa
vaativa tai viallinen asema
myyjäliikkeeseen, josta se on ostettu.
• Käytä alkuperäistä pakkausta aseman kuljetuksiin tai lähetykseen huoltoon.
Alkuperäispakkaus on suunniteltu ja testattu suojaamaan asemaa ankarissa olosuhteissa.
• Pidä CD- ja DVD-levyt puhtaina. Levyn pintojen puhdistus pehmeällä, nukattomalla
kankaalla ennen tallennusta parantaa tallenteiden laatua.
• Kunkin maan tekijänoikeuslait koskevat tekijänoikeuksien alaisten töiden kopiointia. Tätä
asemaa käyttävä henkilö saattaa joutua vastuuseen, jos asemaa käytetään
tekijänoikeuksien alaisten töiden luvattomaan kopiointiin.
• Kopiointi kiintolevyltä lisää tallenteiden onnistumismahdollisuutta verrattuna kopiointiin
suoraan lähdelevyltä. Siksi suositamme riittävän puskurimuistitilan varaamista
levynvedoksen tekoon (vähintään 650 Mt CD:lle; 5 Gt DVD:lle ja jos asema tukee
kirjoittamista Double Layer DVD+R:lle tai Dual Layer DVD-R:lle, niin silloin tarvitaan
tilaa vähintään 9 Gt).

2
SUOMI

SISÄLLYSLUETTELO
JOHDANTO
Mitä DVD-tallentimella voi tehdä .................................................................. 5
Tallennusmuodon yhteensopivuus .... .......................................................... 6
Tuetut tallennusmuodot ..... .......................................................................... 6
Järjestelmän kokoonpano
Järjestelmävaatimukset USB 1.1:lle ...................................................... .......7
Lisävaatimukset USB 2.0:lle..........................................................................7
Toiminnot ja säätimet
Kuva edestä ............................................................................................... ..8
Kuva takaa ................................................................................................ ...9

ASENNUS
Usb 2.0 –käyttäjät............ ..............................................................................10
DVD-tallentimen asennus............................................................................11
Levyaseman asennus.............................................................................. ...12

KÄYTTÖ
Laiteajurin ja ohjelmiston asennus ................................................ ...13
DVD-tallentimen käyttö ............................................................................ ..13
Ohjelmiston asennus ............................................................................... ..13

Levykelkan käyttö ...................................................................................... ..14

Tallennus ja toisto
Tallennus CD- ja DVD-levyille .............................................................. ......15
DVD-levyjen toisto .................................................................................. ...15
Aluekoodillisten DVD-levyjen toisto ........................................................ ...15
Tietoja ohjelmista ja käyttöoppaista ......................................................... ..15

Suositellut tallennusmediat ................................................................ ...16

3
SUOMI

SecurDisc-käyttöopas
Mikä SecurDisc on?.....................................................................................20
SecurDiscin järjestelmävaatimukset............................................................20
Media- ja tiedostomuototuki.........................................................................21
SecurDisc-levyn luominen ja käyttäminen...................................................22
Usein kysyttyjä kysymyksiä..........................................................................25

SmartErase-käyttöopas
SmartErase-toiminnot……………………………………………………………27
SmartErasen järjestelmävaatimukset...........................................................27
SmartErasen tuki mediamuodoille...............................................................28
SmartErase-ohjelman käyttö........................................................................29
Usein kysyttyjä kysymyksiä..........................................................................30

VIANETSINTÄ
Lukuongelmia ....................................................................................... .....32
Tallennusongelmia .......................................................................... ...........34

4
SUOMI

JOHDANTO
Tämä kirjoittava DVD-asema tarjoaa DVD- ja CD-toiminnoilla ammattilaislaatua
tallennukseen, uudelleentallennukseen ja lukuun. Laite tukee Running OPC:tä (ROPC) ja on
Windows Plug & Play –yhteensopiva. Lisäksi asema on varustettu puskurin alivuodot estävällä
tekniikalla, joten tietokonetta voidaan käyttää rauhassa muihin tarkoituksiin DVD- tai CD-
tallennuksen kestäessä. Tämän aseman laiteohjelmiston flash-muisti voidaan päivittää
uusimpaan versioon WWW-teitse joutumatta avaamaan asemaa.

HUOM: Aseman suurimmat kirjoitus-, uudelleenkirjoitus- ja lukunopeudet on merkitty


alkuperäiseen pakkaukseen.

Mitä DVD-tallentimella voi tehdä


Tallentaa tietoja tai ääntä kerta- tai uudelleentallennettaville DVD- tai CD-levyille.
Tallentaa valokuvia ja muita kuvia kerta- tai uudelleentallennettaville DVD- tai CD-
levyille.
Tallentaa digitaalista videokuvaa tai diaesityksiä DVD+R, DVD+RW, DVD-R, tai
DVD-RW -levyille.
Arkistoita kuvia ja videota DVD- tai CD-levyille.
Toistaa DVD+R, DVD+RW, DVD-R, ja DVD-RW-levyjä.
Toistaa musiikki-CD:itä.
Toistaa VCD- ja DVD-elokuvia.
Käyttää DVD-levylle tallennettuja vuorovaikutteisia aineistoja.
Tehdä uusista tietokoneohjelmista DVD- ja CD-ensikopioita.

DVD-toiminnot:
Kirjoitus DVD+R ja DVD-R (kertatallennettava DVD) -levyille
Kirjoitus DVD+RW ja DVD-RW (uudelleentallennettava DVD) -levyille
Luku DVD-ROM, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R9 ja DVD-R9 -
levyiltä.
Kirjoitus kaksikerroksisille DVD+R (kertallennettava DVD+R9) ja DVD-R
(kertatallennettava DVD-R9) -levyille*
Lue DVD-RAM-tietovälineeltä tai kirjoita sille*

CD-toiminnot:
Kirjoitus CD-R (kertatallennettava CD) -levylle
Kirjoitus huippunopealle CD-RW (uudelleentallennettava CD) -levylle
Luku CD-ROM ja CD-R datalevyiltä, ja CD-RW ja CD-DA (audio) -levyiltä

5
SUOMI

Tallennusmuodon yhteensopivuus
(DVD-kirjoitus: DVD+R Versio 1.3, DVD+R9 Versio 1.0 (vain asemat, jotka tukevat
kaksikerroskirjoitusta DVD+R-levyille), DVD-R9 Versio 3.0 (vain asemat, jotka tukevat
kaksikerroskirjoitusta DVD-R-levyille), DVD+RW Versio 1.3, DVD-R Versio 2.1, ja DVD-
RW Versio 1.2, DVD-RAM Versio 2.2 (vain asemat, jotka tukevat DVD-RAM-
uudelleenkirjoitusta)

DVD-luku: DVD-ROM yksi/kaksikerros (PTP, OPT), DVD-R, DVD+R, DVD+R9, DVD-R9,


DVD-RW, DVD+RW. DVD-RAM (vain asemat, jotka tukevat DVD-RAM-lukua)

CD-kirjoitus: Orange Book Part 2 CD-R Volume 1, Part 2 CD-R Volume 2 Multi Speed, Part 3
CD-RW Volume 1 Low Speed, Part 3 CD-RW Volume 2 High Speed, Part 3 CD-RW Volume
3 Ultra Speed

CD-luku: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA, Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video


CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, ja CD-RW

Tuetut tallennusmuodot
Raita kerrallaan
Tietoa voidaan tallentaa levylle raita kerrallaan. Uusia raitoja voidaan lisätä myöhemmin.
Tässä tilassa levy pitää "sulkea" (ohjelmallisesti), ennen kuin musiikki-CD:tä voidaan toistaa
CD-soittimessa tai CD-ROM-asemassa.
Levy kerralla
Tietoa voidaan tallentaa koko levy yhdellä kerralla. Tässä tilassa uutta tietoa ei voida lisätä
myöhemmin.
Istunto kerrallaan
Tietoa voidaan tallentaa levylle istunto kerrallaan. Tässä tilassa uusia istuntoja voidaan
kirjoittaa myöhemmin. Tässä tilassa on käytettävissä enemmän levytilaa kuin moni-
istuntotilassa, koska istuntojen väliin ei jätetä tyhjää.
Moni-istunto (Multi Session)
Tietoa voidaan tallentaa levylle yhdessä istunnossa. Tässä tilassa uusia istuntoja voidaan
kirjoittaa myöhemmin. Tässä tilassa on käytettävissä vähemmän levytilaa kuin istunto
kerrallaan -tilassa, koska istuntojen väliin jätetään tyhjää.
Pakettikirjoitus
Tietoja voidaan lisätä ja poistaa suoraan uudelleenkirjoitettavalla levyllä. (Hyödyllistä
varmuuskopioinnissa.) Tämä tila vaatii ohjelman joka tukee pakettikirjoitusta.

6
SUOMI

JÄRJESTELMÄN KOKOONPANO
Järjestelmävaatimukset USB 1.1:lle
Tässä levyasemassa on high-speed Universal Serial Bus (USB) 2.0 käyttöliittymä. Sitä voi
käyttää myös USB version 1.1 kanssa. Tasaisen luku/kirjoitus/päällekirjoitus-suorituskyvyn
varmistamiseksi suositellaan käytettäväksi IBM-yhteensopivaa PC-järjestelmää seuraavin
ominaisuuksin.

Suoritin Pentium 4 1,3 GHz tai nopeampi sisäisellä USB 1.1 ohjaimella
(eräät USB-ohjaimet tai emolevyt eivät tue kaikkia USB-
laitetyyppejä.)
Käyttöjärjestelmä Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Muisti Täytyy vastata käyttöjärjestelmän RAM-vaatimuksia.
(vähimmäissuositus 256 Mt)
CD-ROM -asema Ohjelmiston asennusta varten
Kiintolevy Vähintään 650 Mt vapaata tilaa CD-levynvedosta varten;
5 Gt kiintolevytilaa DVD-levynvedokselle Single Layer DVD-levystä
(4,7 Gt); *ja 9 Gt yai enemmän vapaata kiintolevytilaa DVD-
levynvedokselle Double Layer DVD+R9 tai Dual Layer DVD-R9 -
levyistä (8,5 Gt).
(Älä salli kiintolevyn lämpökalibrointia käytön aikana)
Liitäntä USB-liitin
HUOMIO:
(1) Käytettäessä USB 1.1 väylää levyaseman paras suosituskyky on 4 X CD-R:lle, 4 X CD-
RW:lle ja 6 X CD-ROM:n luvussa. Lisäksi DVD:n nopeus rajoittuu arvoon 0,7 X. Siksi
suositamme painokkaasti, että ET käytä mitään DVD-toimintoa USB 1.1 –väylään
liitettynä.
(2) Eräissä suurinopeuksisissa kiintolevyissä on automaattinen lämpökalibrointitoiminto
“Auto Thermal Re-calibration”. Kirjoitusvirheiden (Buffer Under-run) välttämiseksi
poista sen asetus BIOS:ista.

Lisävaatimukset USB 2.0:lle


Liitäntä Suurimpien nopeuksien saavuttamiseksi tarvitaan High Speed USB 2.0
HUOMIO:
(1) High Speed USB 2.0 –ohjainkortti myydään erikseen, eikä sitä liitetä tähän pakkaukseen.
(2) Suurimman tallennus/kirjoitusnopeuden saavuttamiseksi järjestelmäsi saattaa edellyttää
tietojen kopioinnin ensin tietokoneen kiintolevylle toiselta lähdelevyltä tai lähdeasemasta
suoraan kopioinnin sijasta.

*Vain jotkin asemat tukevat "double-layer" ja/tai "dual-layer" kaksikerrostallennusta.


Lisätietoja aseman alkuperäispakkauksessa.

7
SUOMI

TOIMINNOT JA SÄÄTIMET
Kuva edestä

Kuva: Tyypillinen DVD-tallennin edestä kuvattuna (oma asemasi voi olla erilainen)

A Poista / Sulje -painike Avaa tai sulje kelkka painamalla.


B Päällä-/Varattu-LED Levyaseman käyttötilan merkkivalo.
Tasainen valo merkitsee varattua, vilkkuva tarkoittaa
Kirjoita/Kirjoita uudelleen.
C Hätäpoistoreikä Jos poistopainike ei toimi, avaa levykelkka työntämällä
paperiliitin tähän reikään.
VAARA: Katkaise laitteesta virta ennen käsin tapahtuvaa
poistamista.

8
SUOMI

Kuva takaa

Kuva: Tyypillinen DVD-tallennin takaa kuvattuna (oma asemasi voi olla erilainen)

A Virtaliitin Viisipiikkinen liitin DC-syöttövirralle.

B USB-liitin USB B-tyypin standardiliitin.

C Power Switch Turn On/ Off the drive

9
SUOMI

USB 2.0 -KÄYTTÄJÄT


USB 2.0 on aivan uutta tekniikkaa. Siksi useimmissa tietokoneissa ei ole sellaisenaan tukea
USB 2.0:lle. Jotta ulkoinen levyasemasi toimisi USB 2.0 –nopeudella, sinun täytyy asentaa
USB 2.0 –ohjainkortti. Jos tietokoneeseen ei ole asennettu USB 2.0 –korttia, tämä levyasema
toimii liitettynä USB 1.1 –standardiliittimeen, mutta nopeus rajoittuu USB 1.1:n nopeudeksi.
Kun USB 2.0 –ohjainkortti on asennettu, noudata seuraavia vaiheittaisia ohjeita, jotta
käyttäjärjestelmä tunnistaa USB 2.0 –ohjainkortin oikean asennuksen.

Windows® 2000/XP/Vista -käyttäjät:


Napsauta hiiren kakkosnäppäimellä My Computer – Oma tietokone, ja valitse Properties –
Ominaisuudet.
Valitse välilehti Laitteet – Hardware.
Napsauta painiketta Laitehallinta - Device Manager.
Jos kohdan Universal Serial Bus Controllers vieressä on keltainen huutomerkki, ota yhteys
ohjainkortin valmistajaan ja kysy neuvoa.

10
SUOMI

DVD-TALLENTIMEN ASENNUS

1. Virtajohdon liitäntä.
2. Hi-Speed USB 2.0 –kaapelin liitäntä.

11
SUOMI

LEVYASEMAN ASENNUS
Ennen aloitusta varmista, että tarvittavat ohjelmat CD- ja DVD-levyille
tallennusta ja DVD-levyjen toistoa varten on asennettu.
Tallennusohjelmisto ja DVD:n toisto-ohjelmisto ovat tähän
pakkaukseen sisältyvällä erillisellä CD-levyllä.

1. Käynnistä tietokone. Odota käyttöjärjestelmän latautumista ja laita sitten CD


levykelkkaansa. Noudata näytölle tulevia ohjeita ja asenna CD-levyltä ohjelmistot,
jotka haluat CD- ja DVD-levyille tallennusta ja DVD-levyjen toistoa varten.

2. Liitä levyasemaan virtakaapeli.


(Virtaliittimen vaurioitumisen välttämiseksi älä taivuta virtaliitintä.)

3. Liitä mukana toimitetun High-Speed USB B-tyypin kaapelin liitin levyasemaan.


(Tutki liitin tarkasti, jotta saat sen kohdistetuksi oikeaan asentoon.)

4. Liitä High-Speed USB –kaapelin A-tyypin liitin tietokoneen USB 2.0 –ohjainkortin
liittimeen. Nyt asema on käyttövalmis.
(HUOMAUTUS: Jos et tunnista USB 2.0 –liitintä, lue tiedot USB 2.0 –ohjainkortin
ohjeista. Ja jos tietokoneeseen ei ole asennettu USB 2.0 –korttia, voit silti liittää
levyaseman USB 1.1 -standardiliitäntään.)

12
SUOMI

KÄYTTÖ
Laiteajurin ja ohjelmiston asennus

Windows-järjestelmä sisältää jo laiteajureita, joilla voit käyttää DVD-tallenninta


ohjelmistojen asennuksiin ja asetuksiin CD-ROM ja DVD-ROM –levyiltä heti kun asema on
asennettu. Jotta voit käyttää DVD-tallentimen kaikkia ominaisuuksia kuten tallentaa levyille
ja toistaa kaupallisesti tallennettuja elokuvia, sinun kuitenkin täytyy asentaa lisäohjelmia.

DVD-tallentimen käyttö:
CD-ROM-asemana: Useimmat Windows-käyttöjärjestelmät (Windows Vista,
Windows XP, Windows 2000) tukevat yleistä (generic) CD-ROM –laiteajuria, jolla
DVD-tallentimen saa toimimaan tavallisena CD-ROM –asemana heti asennuksen
jälkeen. Jos käytät jotakin näistä käyttöjärjestelmistä, sinun ei tarvitse asentaa
lisäohjelmia CD-levyjen lukua tai toistoa varten.

DVD-ROM –asemana: useimmat käyttöjärjestelmät sallivat DVD-tallentimen toimia


DVD-ROM –asemana heti asennuksen jälkeen. Jos käytät jotakin näistä
käyttöjärjestelmistä, sinun ei tarvitse asentaa lisäohjelmia DVD-levyjen lukua tai toistoa
varten.

CD- tai DVD-tallentimena: voidaksesi tallentaa CD- tai DVD-medialle


(tallennettavalle tai uudelleentallennettavalle) sinun täytyy asentaa lisäohjelmia. DVD-
tallentimen mukana toimitettu ohjelmisto-CD sisältää nämä ohjelmistot, joissa on
toimintoja kuten masterointi, pakettitallennus, kiintolevyn tai tiedostojen
varmuuskopiointi, äänikaappaukset ja paljon muuta.

Ohjelmiston asennus:
Asenna aseman mukana toimitetut ohjelmistot laittamalla ohjelmistolevy asemaan ja
noudattamalla näytölle tulevia ohjeita.

13
SUOMI

Levykelkan käyttö
(1) DVD-tallentimen ollessa käynnissä avaa kelkka painamalla Eject-
poistonäppäintä.

(2) Aseta levy kelkan syvennykseen. Datapuolelle tallennetaan asettamalla levy


nimiöpuoli ylöspäin. Levyn tulee olla tasaisesti paikallaan kelkassa.

Kuva: levyn lataus levykelkkaan

(3) Sulje kelkka painamalla Eject-näppäintä uudelleen.

14
SUOMI

TALLENNUS JA TOISTO
Tallennus CD- ja DVD-levyille
Varmista ennen tallennusta CD- ja DVD-levyille että tarvittavat ohjelmistot on asennettu (lue
tiedot edelliseltä sivulta).

DVD-levyjen toisto
DVD:lle kaupallisesti tallennettujen elokuvien toistamiseksi tietokoneeseen täytyy olla
asennettu DVD-toisto-ohjelmisto. Jos tietokoneessa ei ole DVD-toisto-ohjelmistoa tai haluat
korvata nykyisen DVD-toisto-ohjelmiston uudella, asenna tarvittava sovellus mukana
toimitetulta ohjelmisto-CD:ltä (lue tiedot edelliseltä sivulta).

Aluekoodillisten DVD-levyjen toisto


Eräät DVD-levyt on rajoitettu toistettaviksi tietyllä alueella, kuten Pohjois-Amerikassa tai
Euroopassa. Näiden levyjen toistoa varten levyasemaan täytyy asettaa oikea aluekoodi.

Kun DVD-asema lähetetään tehtaalta, siihen ei ole asetettu mitään aluekoodia. Sen sijaan kun
aluekoodiasetuksella varustettu DVD-levy laitetaan ensi kertaa sisään DVD-tallentimeen, niin
DVD:n laittaminen asemaan asettaa samalla aluekoodin.

Jos myöhemmin laitat asemaan toisella aluekoodilla varustetun DVD:n, saat kehotteen
hyväksyä aluekoodin vaihdon. Jos et hyväksy vaihtoa, DVD-levyä ei toisteta. Jos hyväksyt
vaihdon, DVD-tallentimen aluekoodiasetus muuttuu.

HUOMAUTUS: Voit vaihtaa DVD-tallentimen aluekoodia vain 5 kertaa. Sen jälkeen et


voi vaihtaa aseman aluekoodiasetusta. (DVD:n toisto-ohjelmisto antaa varoituksen
lähestyttäessä 5 vaihdon rajaa.)

Tietoja ohjelmista ja käyttöoppaista


Yksityiskohtainen tallennus- ja toisto-ohjelmiston käyttöopas asennetaan automaattisesti
tietokoneeseen varsinaisen ohjelman asennuksen yhteydessä.

15
SUOMI

SUOSITELLUT TALLENNUSMEDIAT
Korkean laadun saavuttamiseksi johdonmukaisesti suositamme seuraavien valmistajien CD- ja
DVD-levyjä (suositukset saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta):

CD-R CMC, Daxon, DST, Fornet, Fujifilm, GAT, Gigastorage,


-levy: Infodisc, KingPro LeadData, Maxell, MBI, MCC, MPO,
NanYa, Postech, Princo, Prodisc, Ramedia, Ricoh, Ritek,
SAST, SKC, Sony, TDK, Taiyo-Yuden
Low Speed CMC, Daxon, Gigastorage, Infordisc, LeadData, MCC,
CD-RW Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
-levy:
High Speed CMC, Daxon, Fornet, Gigastorage, Infodisc, LeadData,
CD-RW MCC, NanYa, Princo, Prodisc, Ricoh, Ritek
-levy:
Ultra Speed CMC, Daxon, Infodisc, Mitsubishi, Ritek
CD-RW
-levy:
DVD-R BEALL, CMC, FUJIFILM, Daxon, FTI, KDT, Maxell,
-levy: MBI, MJC, MUST, NANYA, OPTODISC, Prodisc, Ritek,
SONY, Taiyo-Yuden, TDK
DVD-R9 CMC, MKM, Ritek
-levy:

DVD-RW CMC, JVC, MKM, Ritek, TDK


-levy:
DVD-RAM Maxell, CMC, MKM, Ritek OPTODISC, Panasonic, Ritek
-levy:

DVD+R CMC, Daxon, Informedia, Maxell, MBI, MCC, NEW


-levy: START, OPTODISC, Philips, Prodisc, Ricoh, Ritek,
SONY, Taiyo-Yuden, TDK
DVD+R9 CMC, FUJIFILM, MBI, Mitsubishi, Philips, Prodisc, Ricoh,
-levy: Ritek
DVD+RW Infodisc, MBI, MCC, MKM, Philips, Prodisc, Ricoh, Ritek,
-levy: Sony

16
SUOMI

SECURDISC-KÄYTTÖOPAS
Seuraavissa luvuissa on SecurDisc-levyaseman käyttöohjeita. Varmista levyaseman
alkuperäispakkauksesta tukeeko levyasema SecurDisc-toimintoa.

Kuva: SecurDisc-logo

Mikä SecurDisc on?


SecurDisc on innovatiivinen tekniikka, jolla suojataan median data ja sisältöön pääsy
luvattomilta käyttäjiltä optisen levyn ja levyasemaohjelmiston yhdistävällä ratkaisulla.

SecurDiscin ominaisuudet:

z Luottamuksellisten tietojen suojaus ulkopuolisilta


z Levyn digitaalinen allekirjoitus alkuperän varmistamiseksi
z PDF-tiedostojen luvattoman kopioinnin ja jakelun estäminen DVD-levyillä
z Apu vahingoittuvien levyjen tietojen suojeluun
z Arvokkaiden tietojen palauttamismahdollisuuksien parantaminen vahingoittuneelta
levyltä

SecurDiscin järjestelmävaatimukset
Seuraavia osia tarvitaan täyden hyödyn saamiseksi SecurDiscistä:

z SecurDisc-yhteensopiva levyasema
z Nero Express, jolla luodaan SecurDisc-levy
z Nero InCD/ InCD Reader 5.5 tai uudempi salasanalla suojattujen SecurDisc-levyjen
lukemiseen
z SecurDisc Viewer ja SecurDisc-yhteensopiva levyasema kopiosuojattujen PDF-
tiedostojen käyttämiseen

20
SUOMI

Media- ja tiedostomuototuki
Useimmat SecurDisc-toiminnot toimivat kaikissa CD/DVD-medioissa ja kaikilla
tiedostomuodoilla. Huomaa, että kopiointisuojausta voi tällä hetkellä käyttää vain PDF-
tiedostojen suojaukseen DVD-mediassa.

SecurDisc- Kuvantallennus CD- DVD±R/ DVD±R DVD- Tiedosto


toiminto * R/RW RW DL RAM muoto
Salasanasu Ei tuettu KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Kaikki
ojaus
Digitaaline Ei tuettu KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Kaikki
n
allekirjoitu
s
Datan Ei tuettu KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Kaikki
luotettavuu
s
Datan Ei tuettu KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ Kaikki
eheystarkis
tus
Kopiointis Ei tuettu EI KYLLÄ KYLLÄ KYLLÄ PDF
uojaus

*Kuvantallennustoiminto ei ole käytettävissä SecurDisc-järjestelmässä

21
SUOMI

SECURDISC-LEVYN LUOMINEN JA KÄYTTÄMINEN


SecurDisc-levyn luomiseen tarvitaan seuraavat komponentit:

z SecurDisc-yhteensopiva levyasema
z Nero Express/ Nero Express Essentials/ Nero Express Essentials SE -ohjelma
SecurDisc-levyn luomiseen
z Nero InCD/ InCD Reader 5 tai uudempi ohjelma salasanasuojatun SecurDisc-levyn
lukemiseen
z SecurDisc Viewer kopiontisuojattujen PDF-tiedostojen lukemiseen

Salasanasuojatun levyn luominen


1. Käynnistä Nero Express/ Nero Express Essentials.
2. Napsauta käynnistysnäytön Data-kuvaketta ja valitse SecurDisc Data CD tai
SecurDisc Data DVD luodaksesi SecurDisc-data-CD:n tai SecurDisc-data-DVD:n.
3. Lisää halutut kansiot ja tiedostot käännökseesi ja valitse käännösikkunan laajennetulla
alueella olevasta “SecurDisc Settings” (SecurDisc-asetukset) -paneelista kohta
“SecurDisc Settings” (Salasanan suojaus).
4. Anna haluttu salasana ja polta levy.

Salasanalla suojatun levyn käyttö*


1. Asenna InCD Reader.
Voit asentaa Nero InCD:n toimitukseen kuuluvalta ohjelmisto-CD-levyltä samalla, kun
asennat Nero Essentials -ohjelman tai lataa InCD Reader osoitteesta
www.securdisc.net.
2. Käynnistä InCD Reader, jollei se käynnisty itsestään Windowsissa.
3. Aseta salasanalla suojattu SecurDisc-levy levyasemaan.
4. Selaa levyä ja anna oikea salasana voidaksesi käyttää sisältöä.

* Salasanalla suojattua levyä voi käyttää muussa kuin SecurDisc-levyasemassa, jos siihen
on asennettu Nero InCD/ InCD reader.

Digitaalisesti allekirjoitetun levyn luominen


1. Käynnistä Nero Express/ Express Essentials ja valitse SecurDisc Data CD:n tai
DVD:n luominen.
2. Lisää haluttu kansio ja tiedostot käännökseen ja valitse Digitally sign disc
(Allekirjoita levy digitaalisesti).
3. Noudata digitaalisen avaimen luomisohjeita ja polta levy.

22
SUOMI

Digitaalisesti allekirjoitetun levyn varmentaminen ja muutettujen


tietojen havaitseminen

1. Aseta digitaalisesti allekirjoitettu SecurDisc-levy levyasemaan.


2. Kaksoisnapsauta SecurDisc-kuvaketta ilmaisinalueella.
3. Valitse Drive and disc features (Levyasema ja levyn toiminnot) valintaruudussa
levyasema, johon haluat asettaa SecurDisc-levyn ja napsauta Confirm digital
signature (Vahvista digitaalinen allekirjoitus) -painiketta.
4. Napsauta Select Public Key (Valitse julkinen avain) -painiketta SecurDisc - Verify
Digital Signature (SecurDisc - Varmenna digitaalinen allekirjoitus) -
valintaruudussa ja valitse asianmukainen julkinen avain.
5. Käynnistä varmennus napsauttamalla Start (Käynnistä).
6. Napsauta Altered data detection (Muuttuneiden tietojen havaitseminen) -
painiketta Drive and disc features (Levyasema ja levyn valinnat) -valintaruudussa
tarkistaaksesi onko tietoja muutettu.

Kopioinnilta suojatun levyn luominen*


1. Käynnistä Nero Express/ Express Essentials ja valitse SecurDisc Data CD:n tai
DVD:n luominen.
2. Lisää halutut PDF-tiedostot käännökseesi. Valitse Copy protection (Kopiointisuojaus)
käännösikkunan SecurDisc Settings (SecurDisc-asetukset) kohdassa. Jos haluat sallia
kopiointisuojattujen PDF-tiedostojen kopioinnin oikean salasanan antamisen jälkeen,
valitse Disable copy protection by password (Ota salasanalla suojattu
kopiointisuojaus pois käytöstä).
3. Anna haluttu salasana ja polta levy.

Kopioinnilta suojattujen PDF-tiedostojen käyttö**


1. Lataa SecurDisc Viewer osoitteesta www.securdisc.net ja asenna ohjelmisto.
2. Aseta kopiointisuojatut PDF-tiedostot sisältävä levy SecurDisc-yhteensopivaan
levyasemaan.
3. Käynnistä SecurDisc Viewer ja napsauta Open File (Avaa tiedosto). Valitse ja avaa
PDF-tiedosto, jonka haluat lukea. Tällöin PDF-tiedosto näkyy SecurDisc Viewerissä,
jollei tiedostolla ole muita käyttösuojauksia.
4. Jos valittu PDF-tiedosto on suojattu salasanalla, anna oikea salasana Password
Protection (Salasanasuojaus) -ikkunassa voidaksesi lukea tiedoston.

23
SUOMI

Kopiointisuojattujen PDF-tiedostojen monistaminen***


1. Aseta kopiointisuojatut PDF-tiedostot sisältävä levy SecurDisc-yhteensopivaan
levyasemaan.
2. Kaksoisnapsauta SecurDisc-kuvaketta ilmaisinalueella.
3. Valitse Drive and disc features (Levyasema ja levyn valinnat) -valintaruudussa
levyasema, johon asetat SecurDisc-levyn ja napsauta Allow duplication (Salli
monistus) -painiketta.
4. Anna oikea salasana SecurDisc - Allow Duplication (SecurDisc - Salli monistus) -
valintaruudussa, jolloin kopiontisuojaus poistuu.
5. Avaa Windows Explorer ja kopioi PDF-tiedostot.

*kopiointisuojaustoiminto toimii vain PDF-muodolla DVD- mediassa.

**Sekä SecurDisc Vieweriä että SecurDisc-yhteensopivaa levyasemaa tarvitaan


kopiointisuojattujen PDF-tiedostojen lukemiseen tai monistamiseen.

***Sekä SecurDisc Vieweriä että SecurDisc-yhteensopivaa levyasemaa tarvitaan


kopiointisuojattujen PDF-tiedostojen lukemiseen tai monistamiseen.

24
SUOMI

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ


K: Mikä on SecurDisc?
V: SecurDisc on innovatiivinen laitteistoon ja ohjelmistoon perustuva suojaustekniikka,
joka tarjoaa tehokkaan ja erittäin turvallisen tietojen suojauksen ja sisällön käytön
valvonnan tavallisille CD- ja DVD-levyille tallennetuille tiedoille.

K: Voiko salasanalla suojatun levyn sisältöä käyttää muussa kuin SecurDisc-


levyasemassa?
V: Kyllä. Voit käyttää salasanalla suojattua levyä tavallisessa levyasemassa, jos
järjestelmään on asennettu Nero InCD/ InCD Reader. Kun asetat SecurDisc-levyn
levyasemaan, SecurDisc havaitsee onko Nero InCD/ InCD Reader asennettu. Jos
järjestelmään ei ole asennettu Nero InCD - tai InCD Reader -ohjelmaa, näyttöön tuleva
ponnahdusikkuna pyytää lataamaan ohjelmiston ja tarjoaa siihen linkin.

K: Voiko kopioinnilta suojattuja PDF-tiedostoja käyttää muussa kuin SecurDisc-


levyasemassa?
V: Ei voi. Sekä SecurDisc-yhteensopiva levyasema että SecurDisc Viewer ovat
välttämättömiä kopiointisuojattujen PDF-tiedostojen käyttämiseen. SecurDisc Viewerin
voi ladata osoitteesta www.securdisc.net.

K: Miksi SecurDisc-levyn polttaminen kestää kauemmin kuin tavallisen levyn?


V: SecurDisc-levyn tallennusaika saattaa olla pitempi kuin tavallisen levyn, koska
SecurDisc täyttää levyn aina kokonaan. SecurDisc tallentaa lisätietoja, kuten levyn
päällekkäisyys- ja tarkistussummatiedot, minkä johdosta SecurDisc parantaa tietojen
palauttamismahdollisuuksia vahingoittuneelta levyltä. SecurDisc käyttää myös hieman
lisäaikaa välttämättömien SecurDisc-tiedostojen valmisteluun kiintolevylle. Tämän
vuoksi SecurDisc-levyn polttaminen kestää kauemmin.

K: Parantaako SecurDisc mahdollisuuksia palauttaa tietoja vahingoittuneelta levyltä?


V: Kyllä. SecurDisc parantaa mahdollisuuksia lukea SecurDiscillä poltettua osittain
vahingoittunutta mediaa. SecurDisc-ohjelma käyttää hyväkseen SecurDisc-levylle
tallennettuja tarkistussumma- ja päällekkäisyystietoja vahingoittuneen levyn tietojen
palauttamismahdollisuuksien parantamisessa. Huomaa, että tämä on mahdollista vain
tiettyyn vahingoittumisen määrään asti.

K: Voinko käyttää kopiontisuojaustoimintoa DOC-tiedostoilla tai muilla


tiedostotyypeillä?
V: Et voi. Nykyistä kopiointisuojaustoimintoa voi käyttää vain suojatuilla PDF-tiedostoilla
DVD-levyillä. Tämä toiminto ei toimi muilla tiedostomuodoilla eikä CD-levyillä.

25
SUOMI

K: Mikä ohjelma tarvitaan SecurDisc-järjestelmän käyttämiseen?


V: Seuraavat ohjelmat tarvitaan täyden hyödyn saamiseksi SecurDisc-toiminnoista: Nero
Express/ Express Essentials SecurDisc-levyn luomiseen, Nero InCD/ InCD Reader
SecurDisc-levyn sisällön käyttämiseen ja SecurDisc Viewer kopiontisuojattujen PDF-
tiedostojen lukemiseen ja monistamiseen. InCD Reader - ja SecurDisc Viewer -
ohjelmat voi ladata osoitteesta www.securdisc.net.

K: Voiko InCD Reader 5:n asentaa PC:lle, jos käytössä on Nero 6 tai vanhempi?
V: Ei voi. Jos käytössä on Nero 6 tai vanhempi, sen asennus on poistettava, jotta InCD
Reader 5:n voi asentaa.

26
SUOMI

SMARTERASE-KÄYTTÖOPAS
Seuraavissa luvuissa on SmartErase-tekniikkaa käyttävien levyasemien käyttöohjeita.
Varmista levyaseman alkuperäispakkauksesta tukeeko levyasema SmartErase-toimintoa.

Kuva: SmartErase-logo

SmartErase-toiminnot
SmartErase on innovatiivinen tekniikka, jolla voi tuhota tallentavia levyjä ja niillä olevat
tiedot pysyvästi. SmartErase korvaa tallentavaan mediaan tallennetut tiedot satunnaisilla
merkeillä ja tekee mahdottomaksi levyn ja sen tietojen käyttämisen tai palauttamisen.

SmartErasen järjestelmävaatimukset
Tietojen poistamiseen CD- ja DVD-levyiltä ja levyn tuhoamiseen SmartErasella tarvitaan
seuraavat komponentit:

z SmartErase-yhteensopiva levyasema
z SmartErase-ohjelmisto
z Tallentava CD- tai DVD-levy

SmartErase tuhoaa levyn ja sillä olevat tiedot. Kun tiedot on tuhottu, niitä ei voi enää
palauttaa. Käytä tätä toimintoa varovasti.

27
SUOMI

SmartErasen tuki mediamuodoille


SmartErase tukee kaikkia tallentavia medioita, mutta ohjelmalla ei voi poistaa tai tuhota
uudelleenkirjoittavaa mediaa. Katso lisätietoja seuraavasta taulukosta.

Toiminto CD-R CD- DVD±R DVD±RW DVD±R DVD- Tiedostomuoto


RW DL RAM
Täydellinen KYLLÄ EI KYLLÄ EI KYLLÄ EI Kaikki
poisto
Pikapoisto KYLLÄ EI KYLLÄ EI KYLLÄ EI Kaikki

Kaksi SmartErase-ohjelman tapaa poistaa levyltä tiedot


SmartErase tarjoaa kaksi tapaa tuhota levy ja sen tiedot: Pikapoisto ja Täydellinen poisto.

Quick Erase (Pikapoisto) tuhoaa vain tiedot, jotka on tallennettu Lead-In-alueelle ja tiedot,
jotka on tallennettu levyn ensimmäiselle raidalle. Tämä toiminto poistaa tiedot levyltä
nopeammin, mutta kaikki levyllä olevat tiedot eivät tuhoudu.

Full Erase (Täydellinen poisto) tuhoaa kaikki levylle tallennetut tiedot ja datan. Se kestää
kauemmin, mutta kaikki levyllä oleva data tuhoutuu.

Tila Tuhoutuva alue Tarvittava aika*


Quick Erase Lead-in ja data CD-R: 20 sekuntia 48X-nopeudella
(Pikapoisto) ensimmäisellä raidalla DVD-R: 22 sekuntia 16X-nopeudella
Full Erase Lead-in, ohjelma-alue, CD-R: 2,5 minuuttia 48X-nopeudella
(Täydellinen poisto) Lead-out DVD-R: 6 minuuttia 16X-nopeudella

* Tarvittava aika voi vaihdella käyttöympäristön mukaan.

28
SUOMI

SmartErase-ohjelman käyttö
1. Käynnistä SmartErase-ohjelma levyasemaan yhdistetyn poltto-ohjelmiston valikosta.
2. Valitse SmartErase-yhteensopiva levyasema.
3. Aseta tyhjennettävä levy levyasemaan.
4. Napsauta Quick Erase (Pikapoisto) tai Full Erase (Täydellinen poisto) tietojen
poistamiseksi levyltä.

Kuva: Näyttövedos SmartErase-ohjelmasta

29
SUOMI

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ


K: Kuinka SmartErase toimii?
V: Kun kirjoitat uudelleen tallentavalle (kerran kirjoitettava) -levylle, alkuperäinen data
korvataan, minkä jälkeen levyä voi enää lukea levyasemassa. Toisin sanoen levy ja sillä
olevat tiedot ovat tuhoutuneet. Näin SmartErase toimii. SmartErase kirjoittaa uudelleen
tallentavalle CD/ DVD-medialle satunnaisia, merkityksettömiä merkkejä, niin että
alkuperäinen data korvautuu ja levy tuhoutuu. Kun olet tuhonnut levyn SmartErasella,
sinun ei tarvitse enää olla huolissasi, että joku voi palauttaa luottamukselliset tiedot
hävittämästäsi levystä.

K: Miten Full Erase (Täydellinen poisto) ja Quick Erase (Pikapoisto) eroavat


toisistaan?
V: Full Erase (Täydellinen poisto) tuhoaa tiedot ja datan levyltä kokonaan, mutta levyn
tyhjentäminen vie enemmän aikaa. Quick Erase (Pikapoisto) tuhoaa tiedot Lead-In-
alueelta ja datan, joka on tallennettu ensimmäiselle raidalle, ja tietojen poisto levyltä vie
vähemmän aikaa.

K: Onko mahdollista palauttaa tiedot levyltä, joka on tuhottu SmartErasella?


V: Jos käytät SmartErasen Full Erase (Täydellinen poisto) -tilaa tietojen poistamiseen
levyltä, kaikki levylle tallennettu tieto ja data tuhoutuu, eikä levyä voi enää palauttaa.
Jos poistat levyn tiedot Quick Erase (Pikapoisto) -tilassa, kaikki tieto ja data ei
tuhoudu. Tällöin tuhoutumattomat tiedot ja data on ehkä mahdollista palauttaa
erikoislaitteilla ja ohjelmilla. On suositeltavaa käyttää Full Erase (Täydellinen poisto) -
tilaa luottamuksellisten tietojen poistoon.

K: Voinko poistaa levyn tiedot SmartErasella tavallisella DVD-kirjoittimella?


V: Et voi. Voidaksesi käyttää SmartErasea tietojen poistamiseen levyltä, käytössäsi on
oltava SmartErase-yhteensopiva levyasema ja SmartErase-ohjelmisto, joka on
integroitu SmartErase-levyasemaan yhdistettyyn poltto-ohjelmistoon.

K: Tarvitaanko SmartErase-toiminnon käyttämiseen erityinen levytyyppi?


V: Ei. SmartErase tukee tavallista tallentavaa mediaa, ja voit tuhota datan miltä tahansa
myynnissä olevalta tallentavalta medialta. Huomaa, että SmartErase ei tue uudelleen
kirjoittavaa mediaa.

K: Voinko tallentaa dataa uudelleen levylle, joka on tyhjennetty SmartErasella?


V: Et voi. Kun tallentavalta levyltä on poistettu tiedot SmartErasella, levy on tuhottu, eikä
sille sen vuoksi voi enää tallentaa tietoja tai lukea niitä.

30
SUOMI

K: Miksi näyttöön ponnahtaa virheviesti: “your drive does not support this feature”
(Levyasema ei tue tätä toimintoa), kun yritän poistaa tietoja DVD-RW-levyltä
SmartErase-yhteensopivassa levyasemassa?
V: SmartErase ei tue uudelleen kirjoittavaa mediaa, kuten CD-RW, DVD-RW, DVD+RW
ja DVD-RAM. Virheviesti ponnahtaa näyttöön, jos yrität poistaa tietoja uudelleen
kirjoittavasta mediasta.

31
SUOMI

VIANETSINTÄ
Jos DVD-tallentimen asennuksessa tai käytössä ilmenee ongelmia, lue seuraavat tiedot.
Lukuongelmia
Oire Mahdollinen syy Ratkaisu
Ei toimi Ei virtaa y Varmista, että virtajohto on kytketty
kunnolla (kaikki liitännät).
IDE-kaapeli ei ole kunnolla y Varmista, että IDE-kaapeli ja liitännät
kytketty ovat ehjiä (tarkasta piikit huolella) ja että
kummatkin päät on liitetty.
DVD-tallenninta ei Virtakaapeli ei ole kunnolla y Varmista, että virtajohto on kytketty
tunnisteta kytketty kunnolla (kaikki liitännät).
IDE-kaapeli ei ole kunnolla y Varmista, että IDE-kaapeli ja liitännät
kytketty ovat ehjiä (tarkasta piikit huolella) ja että
kummatkin päät on liitetty.
Kovaa ääntä levyä Ladattu levy ei ole y Vaihda levy toiseen.
luettaessa tasapainossa
Pintaan on tarttunut tarra tai y Irrota tarra/nimiö varovasti niin, ettet
nimiö naarmuta levyä.
Levykelkka ei avaudu Ohjelmisto lukinnut y Odota, kunnes ohjelman toiminta päättyy
(Eject) levyaseman tai
y pysäytä ohjelman toiminto ja paina sitten
poistonäppäintä.
Levy laitettu väärin y Sammuta levyaseman virta ja työnnä
levykelkkaan sitten puikko tai paperiliitin levykelkan
vara-avauskoloon.
Ainakin kahteen kertaan Tallennuksessa ei valittu y Muista valita ”tuo edellinen istunto” kun
kirjoitetun CD-RW- vaihtoehtoa "Load tallennetaan levylle uutta dataa.
levyn edellistä istuntoa Contents" tai "Import
ei voi lukea Session"
Viallinen levy y Käytä aina laadukkaita levyjä.
y Käsittele levyjä aina varoen ja pidä ne
puhtaina. Syvät naarmut, sormenjäljet tai
muu lika levyn pinnalla voivat tehdä siitä
lukukelvottoman.
Levy laitettu ylösalaisin y Poista levy levykelkasta ja laita se
nimiöpuoli ylöspäin.
InCD Reader 5:ttä ei voi Järjestelmään on asennettu y Poista Nero 6:n tai vanhemman version
asentaa Nero 6 tai vanhempi versio asennus kokonaan ja asenna Nero 7 tai
8.
Salasanalla suojattua Nero InCD - tai InCD z Asenna ohjelmisto-CD-levyltä Nero
SecurDisc-levyä ei voi Reader 5 -ohjelmaa ei ole
käyttää asennettu InCD.
y Lataa InCD Reader osoitteesta
www.securdisc.net ja asenna se.

32
SUOMI

Oire Mahdollinen syy Ratkaisu


Asennettu Nero InCD - tai y Lataa InCD Reader 5.5 tai uudempi
InCD Reader -versio on osoitteesta www.securdisc.net ja asenna
liian vanha se.
Väärä salasana y Anna oikea salasana käyttääksesi
salasanalla suojattua levyä.
SecurDisc-levyllä olevia SecurDisc-yhteensopivaa y Asenna SecurDisc-yhteensopiva
kopioinnilta suojattuja levyasemaa ei ole asennettu levyasema.
PDF-tiedostoja ei voi SecurDisc Vieweriä ei ole y Lataa SecurDisc Viewer osoitteesta
lukea asennettu www.securdisc.net ja asenna se.
SecurDisc-levyllä olevia PDF-tiedostot on y Et voi monistaa kopioinnilta suojattuja
kopiointisuojattu PDF-tiedostoja, jollei Disable copy
suojattuja PDF- protection by password (Ota salasanalla
tiedostoja ei voi suojattu kopiointisuojaus pois käytöstä) -
monistaa toimintoa ole valittu luotaessa
kopiointisuojattua levyä.
Väärä salasana y Anna oikea salasana kopioidaksesi PDF-
tiedostoja.

33
SUOMI

Tallennusongelmia
Oire Mahdollinen syy Ratkaisu
Levylle ei voi tallentaa Käytetty luontiohjelma ei y Käytä DVD-tallentimen mukana
tue DVD-tallenninta toimitettua luontiohjelmaa.
y Jos käytät muuta ohjelmaa, ota yhteys
ohjelman toimittajaan (tai vieraile ko.
kotisivuilla) ja varmista, että ohjelma
tukee tätä DVD-tallenninta.
Levy laitettu ylösalaisin y Käännä levyn nimiöpuoli ylöspäin.
Kiintolevyn tila ei riitä y Varmista, että kiintolevyllä on tilaa 1,2-2
kertaa tallennettavan datan verran.
(Tarvittava tila voi vaihdella
tallennusmenetelmän mukaan.)
Ei virtaa y Varmista, että virtajohto on kytketty
kunnolla (kaikki liitännät).
IDE-kaapeli ei ole kunnolla y Varmista, että IDE-kaapeli ja liitännät
kytketty ovat ehjiä (tarkasta piikit huolella) ja että
kummatkin päät on liitetty.
Tallennusvirheitä Viallinen levy y Käytä aina laadukkaita levyjä.
esiintyy y Käsittele levyjä aina varoen ja pidä ne
puhtaina. Syvät naarmut, sormenjäljet tai
muu lika levyn pinnalla voivat tehdä siitä
lukukelvottoman.
Kiintolevyn tila ei riitä y Varmista, että kiintolevyllä on tilaa 1,2-2
kertaa tallennettavan datan verran.
(Tarvittava tila voi vaihdella
tallennusmenetelmän mukaan.)
Asemaa ei tunnisteta IDE-kaapeli ei ole kunnolla y Varmista, että IDE-kaapeli ja liitännät
kytketty ovat ehjiä (tarkasta piikit huolella) ja että
kummatkin päät on liitetty.
Käytetty luontiohjelma ei y Käytä DVD-tallentimen mukana
tue DVD-tallenninta toimitettua luontiohjelmaa.
y Jos käytät muuta ohjelmaa, ota yhteys
ohjelman toimittajaan (tai vieraile ko.
kotisivuilla) ja varmista, että ohjelma
tukee tätä DVD-tallenninta.
Ei voi tallentaa DVD/CD-levy ei ole y Käytä nimellisnopeudeltaan levyaseman
suurimmalla nopeudella yhteensopiva suurelle suurinta tallennusnopeutta vastaavaa
nopeudelle levyä.
Viallinen levy y Käytä aina laadukkaita levyjä.
y Käsittele levyjä aina varoen ja pidä ne
puhtaina. Syvät naarmut, sormenjäljet tai
muu lika levyn pinnalla voivat tehdä siitä
lukukelvottoman.
Käytetty luontiohjelma ei y Käytä DVD-tallentimen mukana
tue DVD-tallenninta toimitettua luontiohjelmaa.
y Jos käytät muuta ohjelmaa, ota yhteys
ohjelman toimittajaan (tai vieraile ko.
kotisivuilla) ja varmista, että ohjelma
tukee tätä DVD-tallenninta.

34
SUOMI

Oire Mahdollinen syy Ratkaisu


SecurDisc-levyä ei voi SecurDisc-yhteensopivaa y Käytössäsi on oltava SecurDisc-
levyasemaa ei ole asennettu yhteensopiva levyasema voidaksesi luoda
luoda SecurDisc-levyn.
SecurDisc-yhteensopivaa y Asenna SecurDisc-levyaseman mukana
poltto-ohjelmaa ei ole tuleva Nero Express/ Express Essentials-
asennettu ohjelma
Näyttöön ponnahtaa Levyasema ei tue y Käytä SmarErase-yhteensopivaa
SmartErasea levyasemaa tietojen poistamiseen levyltä
virheviesti: “Your drive
Yrität poistaa tietoja y SmartErasea voidaan käyttää tietojen
does not support this
uudelleen kirjoittavalta poistamiseen vain tallentavalta medialta.
feature.” (Levyasema ei levyltä, mitä SmartErase ei
tue tätä toimintoa), kun tue.
yrität poistaa levyn
tiedot SmartErasella

35