You are on page 1of 2

Page 1 of 2

EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR

Agentul economic : ………………………………………..


Anul : ……………
Tipul de deşeu : ……………. Cod……………. STOC 20__:_____________
Starea fizică : ……………..
Unitatea de măsură : ……………..

CAPITOLUL 1: GENERAREA DEŞEURILOR –


Cantitatea de deşeuri
Nr. Luna Generate Din care:
Crt. Valorificată Eliminată final Rămasă în stoc
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2: STOCAREA PROVIZORIE ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR –


Nr. Luna Secţia Stocare Tratare Transport
Crt. Cant. Tipul Cant. Modul Scop Mijlocul Destinaţia
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN
1)
Tipul de stocare: 2)
Modul de tratare: 3)
Scopul tratării: 5)
Destinaţia:
RM - recipient metalic TM - tratare mecanică V - pentru valorificare DO - depozitul de gunoi al
RP - recipient de plastic TC - tratare chimică E - în vederea eliminării oraşului/comunei
BZ - bazin decantor TMC - tratare mecano- HP - halda proprie
CT - container transportabil chimică HC - halda industrială comună
4)
Mijlocul de transport:
CF - container fix TB - tratare biochimică I - incinerarea în scopul eliminării
AS - autospeciale
S - saci D - deshidratare Vr - valorificare prin agenţi
AN - auto nespecial
PD - platformă de TT - tratare termică economici autorizaţi
H - transport hidraulic
deshidratare A – altele P - utilizare materială sau
CF - cale ferată
VN - în vrac, neacoperit energetică în propria
A – altele
VA - în vrac, incintă acoperită întreprindere
RL - recipient din lemn Ve - valorificare energetică prin
A – altele agenţi economici autorizaţi
A – altele
Page 2 of 2
CAPITOLUL 3: VALORIFICAREA DEŞEURILOR –

Cantitatea de Operaţia de valorificare, Agentul economic care


Nr. Luna deşeuri efectuază operaţia
Crt. valorificat de valorificare
ă
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 4: ELIMINAREA DEŞEURILOR –

Cantitatea de Operaţia de eliminare, Agentul economic care


Nr. Luna deşeuri efectuază operaţia
Crt. eliminată de eliminare
1 Ianuarie
2 Februarie
3 Martie
4 Aprilie
5 Mai
6 Iunie
7 Iulie
8 August
9 Septembrie
10 Octombrie
11 Noiembrie
12 Decembrie
TOTAL AN