You are on page 1of 12
pharmec HEALTHCARE SOFTWARE Reteta electronica Mic ghid de utilizare pentru medici si farmacisti ? Include: Y. fluxul de lucru pentru retefa online si offline ¥_ dictionar de termeni specifici Cu Pharmec reteta electronica este doarlaun CLICK distanta! Pharmec Healthcare Software va oferé acest ghid de utilizare a retetei electronice pentru a va ajuta sa infelegeti aspectele cele mai relevante privind implementarea sistemului de prescri electronica, ca si pentru a evita perturbarile posibile in activitatea din cabinet sau din farmacie. Sperm s& gasifi utile informal lucru. le cuprinse in aceastd prezentare si pasii de urmat in fluxul de INFORMATII DE INTERES GENERAL jonar de termeni Refeta electronica Online = se infelege o prescriptie medical scrisé intr-o aplicatie (ex. Pharmec Cabinet) conectaté online cu serverul SIUI (SIPE), folosind o semnaturd electronica pe baza unui certificat digital calificat. e Reteta electronica Offline = se intelege o prescriptie medicala scrisd intr-o aplicatie (ex. Pharmec Cabinet) neconectata cu serverul SIUI (SIPE). e Refeta electronica la domiciliu = tipizat pretiparit dintr-o aplicatie (ex. Pharmec Cabinet), in care sunt pretiparite seria, numdrul si datele cabinetului medical; datele de asigurat, precum si prescrierea medicamentelor vor fi scrise de mand de cétre medic pe reteta pretiparita. © Reteta in regim special = formular de refeté cu regim special, in trei exemplare, pe hartie autocopiativé. Cod de bare 2D = un cod de bare bidimensional (2D), ce apare automat pe refeta tiparita de catre medic si care confine toate datele refetei (datele de identificare ale medicului prescriptor, datele de identificare ale pacientului, medicamentele prescrise, respectiv eliberate); codul de bare este identificat in farmacie prin scanarea sa cu un cititor de coduri de bare (scanner). © SIPE femul Informatic pentru Prescriptia Electronicé @ PIAS =Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate @ SIUI=Sistemul Informatic Unic Integrat Prescriptia electronicé (Online si Offline) cuprinde doud componente: © Componenta prescriere = partea din refeta electronica completataé de medicul prescriptorin momentul prescrierii; Componenta eliberare = partea din refeta electronicé completaté de farmacistin momentul eliberdri pharmec HEALTHCARE SOFTWARE Echipamente necesare Pentru folosirea refetelorin format electronic, avefi nevoie de urmatoarele echipamente: © imprimanta - cu jet de cerneala sau laser alb-negru - pentru tipdrirea retetelor (atat la prescriere in cabinetul medical, cat sila eliberare in farmacie); © conexiune stabila la Internet pentru comunicareain timp real cu sistemul SIPE/PIAS; © certificat digital calificat pentru semnatura electronica; © scanner/cititor de coduri de bare 2D pentru scanarea/citirea codurilor de bare de pe refeta (doarin farmacie) Numarul de exemplare in care e necesar sa existe retetele este de 3, cu excepfia retetei electronice online; tabelul urmator descrie numarul de exemplare pe tipuri de retete si tipuri de semndturi: Tip reteta Semnaturé electronicé Fara semnatura electroni Refeté electronicé Online 1 2 Reteté electronicé Offline 3 3 Refetd electronicd Offline (in regim special) 3 3 Reteta Tipizata autocopianta 3 3 Alte informatii de interes general Refeta electronica este planificata a fi functional incepand cu data de 1 iulie 2012. Implementarea sa in activitatea de zi cu zi se va face treptat; reteta electronic va functiona in paralel cu sistemul actual de tipizate autocopiante, pana la epuizarea acestora. Perioada de acomodare cu noul sistem de prescriere online este prevazutda a fi pana la sfarsitul anulvi 2012. Dupa pericada de acomodare se va renunfa la prescrierea clasica, pe formularele in trei exemplare autocopiante, si se va trece exclusiv la prescrierea electronicé ,online” si offline”, cu tiparire efectuata pe hartie obisnuita format A4. Prescrierea medicamentelor la nivelul DCI (in detrimentul Denumiri neschimbata. Comerciale) a rémas Regulile de plafonare a valorii medicamentelor de pe lista B, precum si numarul de pozifii pe lista au ramas neschimbate.