You are on page 1of 83
ADINA GRIGORE 4000 EXERCITII $I PROBLEME CULEGERE DE MATEMATICA CLASAI { avizar ects. } Decizia nr. 7158/13.09.2012 Prezentul material este realzat in conformtate cu programa pentru clasa | ‘APROBATA MEN prin ordinal ministrulu Nr, 3418/19.03.2013, Editura Ars Libri 2013 Descrierea CIP a Bibliotecti Nationale a Romaniei | |. NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 10 GRIGORE, ADINA 1000 exercitii gi probleme : culegere de matematics : NUMARUL $I CIFRA 1 clasa 1/ Adina Grigore, - Costesti ; Ars Libri. 2013, ISBN 978-606-574-381-6 . $4078, 53076) 2. Descompune numérul Continutul prezentului auxiliar este in conformitate cu cerintele ‘in vigoare gi cu standardele curriculare. A 5 neva Soci rt ts i Os 3. Scrie vecinii numarului 1 Referent stiintifie: Lect Univ. Dr. Neculae Dinuta, Universitatea din Pitesti Copyright © Editura Ars Libri, 2013 Tehnoredactare: Mariana Muscalu Corectura: Adina Grigore Coperté: George Stoica Comenzi Editura Ars Libri, Costesti, jud, Arges Tel fax: 0248 546 357 0723 170 664 E-mail: arslibri@yahoo.com www.edituraarslibri.ro Tiparul executat la Tipografia Polichrom Industry 2006 Costesti, jud. Arges. 2 3 NUMARUL $I CIFRA 2 4. Ce numar obfii din compunerea urmatoarelor perechi de numere? 1 4 14 0 o 2 ror OY 3. Scrie vecinii numerelor 4, Descompune numérul 2: 2 2 ma 2 Toa oo acti 5. Completeaza cu semnele <, >, = > iO 100 oo 2ti2 atti 2o}o olde 1h of: > *Lh2eO2tjoci(lill2 NUMARUL SI CIFRA 3 1. Descompune numerele: 4 1 2 2 3 3 3 fp enrodonnd. +7 3. Completeaza cu numere, astfel incat sa respecti semnele indicate: 2« 1> t= o< <3 o= 3: 4, Scrie semnele <>; =. > 1 2 0 3 3 2 0 4 3f]3 oll 11 112 22 ai40 2llo 3) qt ails 5. Completeazd cu numerele care lipsesc: o__-— 3 ie — sea OF 3 —— —o