You are on page 1of 1

Legea nr.

105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat nu defineşte in


terminis, elementul de extraneitate, aşa cum procedează, de pildă, în cazul raporturilor de drept internaţional
privat.
I.P Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de drept internaţional privat, ediţie revăzută şi adăugită, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2005
D.A. Popescu, M. Harosa, Drept internaţional privat, Tratat elementar, vol.I, Editura Lumina Lex,
Bucureşti, 1999
T. Prescure, C.N. Savu, Drept internaţional privat, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005
Gh. C. Mihai, R.I. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi filozofia dreptului, Editura All, Bucureşti,
1997
N. Popa, Teoria generală a dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1999
M. Mureşan, Drept civil. Partea generală, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1996
P.A. Szabo, Trăsăturile esenţiale ale elementelor de extraneitate
T.R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, ediţia a II-a, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983
I. Reghini, Ş. Diaconescu, Introducere în dreptul civil, vol.1, Editura Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2004