You are on page 1of 11

BAHAGIAN A

Bulatkan jawapan yang betul. (10 markah)

1. Yang manakah benda BUKAN hidup?

A. B.

C. D.

2. Yang manakah benda BUKAN hidup


A. Cendawan
B. Zirafah
C. Orang tua
D. Robot

3. Manusia melihat menggunakan


A. Mata
B. Telinga
C. Hidung
D. Tangan

1
4. Apakah nama bentuk objek di bawah?

A. Sfera
B. Silinder
C. kuboid
D. Kiub

5. Antara berikut yang manakah berasa kasar apabila disentuh?


A. B.

C. D.

2
6. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis makanan.

Apakah rasa makanan-makanan di atas?


A. Manis
B. Pahit
C. Masam
D. Tawar.

7 Rajah di bawah menunjukkan Siew Ling sedang menggosok


baju.

Apakah sifat seterika yang digunakan untuk menggosok baju?


A. Halus
B. Panas
C. Lembut
D. Basah

3
8 Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Apakah nama tumbuhan di atas?


A. Pokok kelapa
B. Pokok durian
C. Pokok Paku pakis
D. Pokok pisang

9. Rajah di bawah menunjukkan binaan sebuah kenderaan yang


tidak lengkap.

Apakah bentuk yang sesuai untuk dijadikan tayar.?


A. Kon
B. Sfera
C. Piramid
D. silinder

4
10. Berikut adalah bahagian-bahagian tubuh haiwan.

 Sesungut
 kaki

Haiwan manakah yang mempunyai bahagian- bahagian


tubuh itu?
A. Itik
B. lipas
C. Cicak
D. kuda

5
BAHAGIAN B.
Warnakan jawapan yang betul. (6 markah)

11. akan timbul di permukaan air.

12. Mengeluarkan bunyi ting….ting….ting….

13. rasanya manis masam bila kita makan.

14. Haiwan yang mempunyai tanduk ialah

rusa gajah

15. adalah sejenis pokok yang berbunga.

16. Kita dapat menghidu bau satay dengan menggunakan

hidung kulit

6
BAHAGIAN C

Padankan dengan betul kenyataan-kenyataan di bawah.


( 5 markah)
Boleh membantu
17.
manusia membuka
pintu, ianya
tenggelam di
dalam air.

Ia tidak
18. menggunakan kaki
untuk bergerak,

Sejenis tumbuhan
19. yang berbuah,
mempunyai daun
yang berduri juga
mempunyai bunga

20. Menyediakan
ruang yang besar
untuk membawa
bilangan
penumpang yang
ramai.
21. Jangan mendengar
bunyi yang terlalu kuat
pada jarak yang dekat
kerana boleh
menyebabkan
kerosakan pada telinga

7
BAHAGIAN D

Tandakan ( / ) pada kenyataan yang betul, dan tandakan ( X )


pada kenyataan yang salah. ( 5 markah)

22. Zirafah tidak memerlukan udara untuk hidup

23. Lori mempunyai tayar yang berbentuk silinder

24 Duit syiling yang dibaling oleh adik ke dalam kolam itu

tenggelam

25. Ambulans membunyikan siren kerana ada kecemasan

26. Aiskrim itu manis rasanya.

8
BAHAGIAN E

Lukis bentuk yang dinyatakan dalam ruagan yang disediakan.

(8 markah)

Segitiga Bulatan

Segiempat Segiempat
tepat sama

9
BAHAGIAN F

Kelaskan haiwan-haiwan mengikut ciri – cirinya. (8 markah)

Haiwan ini mempunyai Haiwan ini mempunyai


bulu. sesungut

--------------------------------------- ---------------------------------------
--------------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------ ------------------------------
Haiwan ini mempunyai Haiwan ini mempunyai
paruh cengkerang

--------------------------------------- ---------------------------------------
--------------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------ ------------------------------

10
BAHAGIAN G

Jawab soalan di bawah dengan jawapan yang betul.

1. Apakah rasa makanan- makanan di atas?

________________________________________________( 2 markah)

2. Namakan deria yang digunakan untuk merasa makanan ini?

_________________________________________________(2 markah)

3. Apakah akan berlaku jika kita makan makanan ini dengan


banyak?

_________________________________________________(2 markah)

4 Tuliskan sejenis makanan yang menjadikan badan kita sihat.

_________________________________________________ (2 markah)

SOALAN TAMAT

11