You are on page 1of 3

December 3,2018

Minamahal na Respondente:

Magandang Araw!

Ako po si Maria Elena M. Magracia, kasalukuyan pong nag-aaral ng MA Araling Filipino sa De


La Salle University Taft Manila. Nagsasagawa po ako ngayon ng pananaliksik tungkol sa pag-ibig
kung saan kailangan ko pong magsagawa ng panayam sa iba’t ibang tao tungkol sa kanilang
pananaw sa larangan ng pagmamahal. Kalakip po ng liham na ito ang mga katanungan tungkol sa
pag-ibig.Malaking tulong po ang magiging tugon ninyo sa aking pananaliksik.

Inaasahang ko po ang inyong magiging kasagutan at maraming salamat po.

Lubos na gumagalang,

Maria Elena M. Magracia


Pangalan:

Mga Tanong:

1. Ano ang pag-ibig para sa iyo?

2. Bakit mahalaga sayo ang pag-ibig?

3. Paano mo ipinapakita ang iyong pagmamahal sa iyong minamahal?

4. Ano ang tradisyon o kultura ng iyong lahi sa larangan ng pag-ibig?


5. Ano para sa iyo ang katangian ng mg aPilipino sa pagmamahal o pagpaparamdam ng
pagmamamahal?