You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN PALONG 7 (FELDA),

73470 GEMAS,
NEGERI SEMBILAN.
NO TEL: 06-4645348 FAKS:06-4645052

Kepada;

……………………………..
Sek. Keb. Palong 7 (F)
73470 Gemas, Negeri Sembilan

Tuan,

PANGGILAN MESYUARAT KOKURIKULUM BIL. 1/2019

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 27 November 2018


Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat SK Palong 7 (F)
Pengerusi : Guru Besar
Agenda: 1. Ucapan alu-aluan pengerusi
2. Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu
3. Perkara Berbangkit
4. Pembentangan Pengurusan Unit Kokurikulum Tahun 2019
5. Hal-hal lain
6. Penutup

3. Sehubungan dengan itu, mohon jasabaik tuan/puan untuk menghadirkan diri pada tarikh dan
waktu yang ditetapkan. Kehadiran adalah wajib.

4. Keprihatinan dan kerjasama pihak tuan amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………..................