You are on page 1of 3

EXERCITII

1. Scrie denumirea obiectelor indicate în imagini.

2. Desparte cuvintele în silabe

ace cercei

scrisoare

3. Scrie propozițiile obținute.

a) Saniaalunecălin.

b) Simona sora cu ? e ei
4. Citește textul:
Sorin
Este iarnă.
Sorin este acasă. Acum stă la masă.
Este silitor.
- Ce scrie el?
- El scrie temele.

a) Încercuiește titlul textului.


b) Transcrie dialogul.
EVALUARE SUMATIVĂ
1 S – un cuvânt;
B - două cuvinte;
FB – trei cuvinte scrise corect.
2 S – un cuvânt;
B - două cuvinte;
FB – trei cuvinte despărțite corect.
3 S – o propoziție scrisă corect.
B – două propoziții scrise corect având greșeli de ortografie;
FB – rezolvă corect a) și b).
4 S – încercuiește titlul.
B – incercuiește titlul și transcrie textul având greșeli de
ortografie
FB – rezolvă corect a) și b).

1 2 3 4
S
B
FB
Calificativul final