You are on page 1of 7

S. No.

Name
1 Amit Bastakoti 1 Bibek Rai
2 Anil KC 2 Debu Dahal
3 Anish KC 3 Dhiraj Acharya
4 Ashok Kumar Yadav 4 Dipak Shrestha
5 Bibek Rai 5 Dipankar Karki
6 Bijay Chaudhary 6
7 Binay Poudyal 7 Khem Bahadur Pun
8 Debu Dahal 8 Nabin Basnet
9 Dhiraj Acharya 9 Niroj Karmacharya
10 Dipak Shrestha Client 10 Om Bahadur Gurung
11 Dipankar Karki 11 Prakriti Raj Joshi
12 Gaurab Timila 12
13 Khagendra Bohara 13 Ram Krishna Adhikari
14 Khem Bahadur Pun 14 Rupesh Dangol
15 Mohan Acharya 15 Sanjay Tamot
16 Nabin Basnet 16 Santosh Bhattarai
17 Nawin Khatri 17 Subrat Subedi
18 Niroj Karmacharya 18
19 Om Bahadur Gurung 19 Udip Lekhak
20 Prakriti Raj Joshi
21 Pralhadh Koirala
22 Prashant Basnet
23 Pravakar Khanal
24 Ram Krishna Adhikari
25 Ravi Raj Shrestha
26 Ravi Sharma Bhandari
27 Rupesh Dangol
28 Sanjay Tamot
29 Santosh Aryal
30 Santosh Bhattarai
31 Saroj Ghimire
32 Subrat Subedi
33 Sudan Kumar Oli
34 Sudarshon Sapkota
35
36 Suraj Pant
37 Sushil Timalsina
38 Udip Lekhak
39 Yagendra Thapa
40 Yam Bahadur BC
Nawin Khatri Goal keeper
Anil KC Pralhadh Koirala Gaurab Timila
Anish KC Pravakar Khanal Sudan Kumar Oli
Ashok Kumar Yadav Ravi Sharma Bhandari Ravi Raj Shrestha
Bijay Chaudhary Sushil Timalsina
Binay Poudyal Santosh Aryal
Khagendra Bohara
Saroj Ghimire
Sudarshon Sapkota
Yam Bahadur BC

Prashant Basnet A
Amit Kumar Mandal 1 Gaurab Timila
2 Nawin Khatri
3 Ravi Sharma Bhandari
4 Prashant Basnet
5 Anish KC
6 Binay Poudyal
7 Pralhadh Koirala
8 debu dahal
9 dipankar karki
10 khem bdr pun
11 rupesh dongol
12 santosh bhattrai

Gaurab Timila
Nawin Khatri
Ravi Sharma Bhandari
Prashant Basnet
Anish KC
Binay Poudyal
Pralhadh Koirala
debu dahal
dipankar karki
niroj karmacharya
rupesh dongol
santosh bhattrai
Gaurab Timila
Nawin Khatri
Ravi Sharma Bhandari
Prashant Basnet
Anish KC
Binay Poudyal
santosh bhattrai
subrat subedi
bibek rai
niroj karmacharya
rupesh dongol
nabin basnet
B C
Sudan Kumar Oli Ravi Raj Shrestha
Pravakar Khanal Santosh Aryal
Sushil Timalsina Sudarshon Sapkota
Saroj Ghimire Yam Bahadur BC
Ashok Kumar Yadav Anil KC
Bijay Chaudhary Amit Kumar Mandal
dipak shrestha bibek rai
nabin basnet dhiraj acharya
niroj karmacharya om bdr gurung
prakriti raj joshi sanjay tamot
Khagendra Bohara subrat subedi
udip lekhek ram krishna adhikari

Sudan Kumar Oli Ravi Raj Shrestha


Pravakar Khanal Santosh Aryal
Sushil Timalsina Sudarshon Sapkota
Saroj Ghimire Yam Bahadur BC
Ashok Kumar Yadav Anil KC
Bijay Chaudhary Amit Kumar Mandal
khem bdr pun bibek rai
dipak shrestha dhiraj acharya
ram krishna adhikari om bdr gurung
prakriti raj joshi sanjay tamot
Khagendra Bohara subrat subedi
udip lekhek nabin basnet
Sudan Kumar Oli Ravi Raj Shrestha
Pravakar Khanal Santosh Aryal
Sushil Timalsina Sudarshon Sapkota
Saroj Ghimire Yam Bahadur BC
Ashok Kumar Yadav Anil KC
Bijay Chaudhary Amit Kumar Mandal
Pralhadh Koirala ram krishna adhikari
khem bdr pun dhiraj acharya
dipak shrestha om bdr gurung
dipankar karki sanjay tamot
prakriti raj joshi debu dahal
Khagendra Bohara udip lekhek
A B
1 Gaurab Timila Sudan Kumar Oli
2 Nawin Khatri Pravakar Khanal
3 Ravi Sharma Bhandari Sushil Timalsina
4 Prashant Basnet Saroj Ghimire
5 Anish KC Ashok Kumar Yadav
6 Binay Poudyal Bijay Chaudhary
7 Pralhadh Koirala dipak shrestha
8 debu dahal nabin basnet
9 dipankar karki niroj karmacharya
10 khem bdr pun prakriti raj joshi
11 rupesh dangol ram krishna adhikari
12 santosh bhattrai Khagendra Bohara
C
Ravi Raj Shrestha
Santosh Aryal
Sudarshon Sapkota
Yam Bahadur BC
Anil KC
Amit Kumar Mandal
bibek rai
dhiraj acharya
om bdr gurung
sanjay tamot
subrat subedi
udip lekhek