You are on page 1of 10

PROIECT

BAZELE CERCETARII
EXPERIMENTALE

Senzorul de presiune aer admisie (MAP)

Student: Gorgovan Corneliu Catalin


Coordonator: Conf. Dr. Ing Gheres Marius

Anul universitar: 2017-2018


Semestrul 1
INTRODUCERE

Senzorul de presiune absolută Manifold (senzorul MAP ) este unul dintre


senzorii utilizati într-un motor cu combustie internă a sistemului de control
electronic.

Motoare care utilizează un senzor MAP sunt, de obicei cu combustibil


injectat Colectorul de presiune absolută a senzorului prevede instantaneu
presiunea din colector de admisie a motorului la unitatea de control electronic
(ECU). Datele sunt utilizate pentru a calcula densitatea aerului şi de a determina
debitul masic de aer , care la rândul său este determinat de combustibil necesar
pentru arderea optimă de măsurare (a se vedea stoichiometric ).

Un motor cu injectie de combustibil alternativ ar putea folosi un MAP


(debitul masic de aer) pentru a detecta fluxul de aer din colectorul de admisie.
Senzorul MAP poate fi diagnosticat cu ajutorul mufei OBD cu 16 pini , o
aplicaţie tipică echipatelor de motoare General Motors.
Senzorul măsoară presiunea absolută a aerului din galeria de admisie.
Acest senzor mai estecunoscut și sub denumirea de senzor MAP. Utilizarea unui
senzor de presiunea aer în locul unuidebitmetru este determinată de costul mult
mai redus al acestui senzor

Senzorul de presiune aer admisie este poziționat dupăclapeta de


accelerație. În cazul în caremotorul esteturbo supraalimentatmai există un senzor
de presiune aer înainte de clapeta deaccelerație (după compresor).Pentru calculul
masei de aer din cilindri, utilizând un senzor de presiune aer, calculatorul de
injecțieutilizează următoarele informații:

– cilindreea motorului
– densitatea aerului
– presiunea absolută a aerului din admisie
– turația motorului
– randamentul volumetric
– temperatura motorului
– temperatura aerului din admisieDe asemenea, în cazul în care motorul este
prevazut cu sistem EGR, calculatorul de injecție, pentrucalculul masei de aer
proaspăt din cilindri, ține cont și de debitul de gaze arse introduse în motor.

Senzor de presiune aer admisie


La motoarele termice masa aerului admis în motor este utilizată pentru calculul
cantității de combustibil ce trebuie injectată. Determinarea masei de aer se poate face în două
moduri: prin utilizarea unui debitmetru masic de aer sau prin utilizarea unui senzor de
presiune a aerului din admisie.

Senzorul măsoară presiunea absolută a aerului din galeria de admisie. Acest senzor mai este
cunoscut și sub denumirea de senzor MAP. Utilizarea unui senzor de presiune aer în locul
unui debitmetru este determinată de costul mult mai redus al acestui senzor.

Senzorul de presiune aer admisie este poziționat după clapeta de accelerație. În cazul în
care motorul este turbo supraalimentat mai există un senzor de presiune aer înainte de clapeta
de accelerație (după compresor) care citește preiunea aerului comprimat.

Pentru calculul masei de aer din cilindri, utilizând un senzor de presiune aer, calculatorul de
injecție utilizează în plus următoarele informații:

o cilindreea motorului

o densitatea aerului

o presiunea absolută a aerului din admisie

o turația motorului

o randamentul volumetric

o temperatura motorului

o temperatura aerului din admisie


De asemenea, în cazul în care motorul este prevazut cu sistem EGR, calculatorul de
injecție, pentru calculul masei de aer proaspăt din cilindri, ține cont și de debitul de gaze arse
introduse în motor.

Foto: Senzor de presiune aer admisie – componente capac de protecție

1. conector electric

2. element sensibil

3. sistem electronic de procesare a semnalului

4. canal de legătură cu galeria de admisie

Elementul sensibil (3), care măsoară presiunea aerului din admisie, conține un element
piezorezistiv. Acesta generează o tensiune electrică proporțională cu presiunea aerului
măsurat. Circuitul electronic conține și un sistem de compensare a influenței temperaturii
asupra valorii presiunii măsurate.
Senzorul de presiune aer poate fi utilizat atât pe motoarele aspirate cât și pe cele
supraalimentate. Domeniul de măsură este situat între 0.4 și 2.5 bari. Pentru măsurarea
presiunii, sensorul necesită o tensiune de alimentare, de obicei de 5V.

Foto: Senzor de presiune aer admisie (3 pini)

Pin 1 – alimentarea senzorului +5V

Pin 2 – ieșirea senzorului (semnalul de presiune)

Pin 3 – masa senzorului


Deoarece la calculul masei de aer, utilizând informația de presiune a aerului din
admisie, intră și valoarea temperaturii aerului, anumite versiuni au un pin adițional prin care
se citește temperatura aerului din admisie. Acest timp de senzor de presiune conține și un
termistor de tipul NTC care-și modifică rezistența electrică în funcție de temperatura aerului
din admisie (la creşterea temperaturii rezistenţa electrică scade). Prin modificarea rezistenței
se modifică tensiunea electrică (echivalentul temperaturii) citită de calculatorul de injecție.

Foto: Senzor de presiune și temperatură aer admisie (4 pini)

Pin 1 – ieșirea senzorului (semnalul de presiune)

Pin 2 – alimentarea senzorului +5V

Pin 3 – ieșirea senzorului (semnalul de temperatură)

Pin 4 – masa senzorului


Caracteristicile tehnice ale senzorului de presiune aer admisie

Presiunea Tensiunea Presiunea Tensiunea


Cod senzor minimă absolută de ieșire minimă maximă absolută de ieșire maximă

- [mbar] [mV] [mbar] [mV]

7.18222.01.0 0.15 261 (± 4%) 1.02 4958 (± 4%)

7.18222.02.0 0.4 1349 - 1484 1 4427 - 4562

7.18222.03.0 0.4 1552.5 - 1687.5 1 3982.5 - 4117.5

7.18222.04.0 0.4 688 - 823 2.1 3833 - 3968

7.18222.05.0 0.4 1532.5 - 1667.5 1 3966.1 - 4101.1

7.18222.06.0 0.4 698.6 - 833.6 2.1 3843.6 - 3978.6

7.18222.07.0 0.4 1341 - 1476 1 4416 - 4551

7.18222.08.0 0.4 698.6 - 833.6 2.1 3843.6 - 3978.6

7.18222.09.0 0.4 1552.5 - 1687.5 1 3982.5 - 4117.5

7.18222.10.0 0.4 1372.5 - 1507.5 1 4357.5 - 4492.5

7.18222.11.0 0.4 1552.5 - 1687.5 1 3982.5 - 4117.5

7.18222.12.0 0.4 712.5 - 847.5 2 3672.5 - 3807.5

7.18222.13.0 0.4 1314.5 - 1449.5 1 3882.5 - 4017.5

7.18222.14.0 0.4 612.5 - 747.5 2.6 3945.5 - 4080.5

7.18222.15.0 0.4 1552.5 - 1687.5 1 3982.5 - 4117.5

7.18222.16.0 0.4 1530.5 - 1665.5 1 3972.5 - 4107.5

7.18222.17.0 0.4 1221.3 - 1356.3 1 3904.5 - 4039.5

7.18222.18.0 0.4 640.5 - 775.5 2.6 3984.5 - 4119.5

7.18222.19.0 0.4 1341 - 1476 1 4416 - 4551


Simptomele motorului în cazul defectării senzorului de presiune aer

Deoarece informația de presiune aer admisie este utilizată direct la


calculul masei de combustibil injectate, un defect al senzorului are impact direct
asupra performanțelor motorului. Posibilele simptome în cazul unui defect ale
senzorului de presiune aer admisie:

 turație de ralanti instabilă


 pierdere din puterea motorului
 oscilații la accelerarea motorului
 aprinderea martorului MIL la bordul automobilului
 stocarea unui cod de eroare în calculatorul de injecție

Diagnosticarea senzorului de presiune aer admisie

În cazul apariției unui defect de senzor MAP, înainte de a efectua


diagnosticarea senzorului și a conexiunilor electrice trebuie efectuate verificări
ale sistemului de admisie. În cazul în care există probleme cu etanșarea galerie
de admisie, prin pătrunderea de aer fals sau pierderi de presiune (la motoarelor
supraalimentate), calculatorul de injecție poate ridica un cod fals de eroare
pentru senzorul de presiune.

Diagnosticarea presupune utilizarea unui sistem (pompă, pompă de


vacuum) care poate creea plaja de presiuni la care lucrează senzorul. Astfel, se
creează diferite presiuni de lucru (minimă, medie și maximă) și se compară, cu
ajutorul caracteristici tensiune-presiune furnizată de producător, presiunea
măsurată de senzor.

Codurile de eroare OBD ale senzorului de presiune aer admisie

Cod Descriere Locație

P0105 Circuitul senzorului de presiune absolută a aerului din admisie -

Circuitul senzorului de presiune absolută a aerului din admisie –


P0106 semnal în afara limitelor -

Circuitul senzorului de presiune absolută a aerului din admisie –


P0107 semnal sub limita minimă -
BIBLIOGRAFIE

http://www.e-automobile.ro/categorie-electronica/70-senzor-presiune-aer-
motor.html

http://webbut.unitbv.ro/Carti%20on-line/BSM/BSM/capitol4.pdf

https://www.scribd.com/doc/197834024/Senzori-Auto