You are on page 1of 1

‫הנחיות לבחינות מתוקשבות‬

‫בבחינות מתוקשבות סטודנט יבצע כניסה למחשב באמצעות נתונים ייחודיים לבחינה‪.‬‬

‫אין להשתמש בנתונים האישיים‬

‫בשולחן העבודה קיים קיצור דרך הנקרא‪" :‬כניסה לסביבת בחינות" יש להפעילו ולהיכנס עפ"י ההנחיות מטה‪.‬‬

‫שם המשתמש בנוי משם ייחודי לבחינה ‪,‬שתי ספרות אחרונות של הכיתה בה נבחנים‪ ,‬ומספר העמדה בה יושבים‬
‫בשתי ספרות‪ ,‬וסיסמא אחידה – ‪. 123‬‬

‫‪Exam xx yy‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬

‫כיתה ‪4110‬‬

‫עמדה מספר – ‪1‬‬

‫‪Exam1001‬‬ ‫שם משתמש ‪-‬‬

‫‪123‬‬ ‫סיסמא ‪-‬‬

‫במחשב יופיעו שני כוננים‪:‬‬

‫כונן חומרי בחינה ( על פי הנדרש) ‪ +‬קובץ העברת הבחינה – מסומן באות ‪T‬‬

‫כונן אישי – לפתיחת תיקיית הבחינה – מסומן באות ‪. H‬‬

‫נבחן יפתח בכונן האישי תיקיה חדשה בשם " מקצוע הבחינה "‪.‬‬

‫בתוך תיקיית המקצוע יש לפתוח תיקייה נוספת בשם "מס תעודת הזהות של הנבחן"‪.‬‬

‫בתיקייה עם מספר תעודת הזהות יש לשמור את כל החומרים עליהם עובדים‬

‫תוך כדי ולכל אורך הבחינה‪.‬‬

‫חשוב מאוד לעבוד באמצעות הכונן האישי וזאת על מנת להבטיח שמירה של כל הקבצים‬

‫גם במקרה של תקלה טכנית הגורמת להפעלה מחדש של המחשב שבמקרה זה כל הקבצים‬

‫הנמצאים בכל מקום למעט הכונן האישי נמחקים‪.‬‬

‫בסיום הבחינה יש לגשת לכונן הבחינות ‪ T‬ולהפעיל את הקובץ " העברת תיקיית בחינות"‪.‬‬

‫עם הפעלת קובץ זה וקבלת הודעה " הבחינה נשלחה בהצלחה "‪ ,‬כל התיקיות מהכונן האישי‬

‫מועברות לבוחנים ולא יהיה ניתן יותר לראות תיקיות אלה‪.‬‬