You are on page 1of 1

Πιο παράξενο κι από παράξενο!

Stranger Than Fiction (2006)


Χώρα: Η.Π.Α. | Είδος: Κομεντί, φαντασίας
Διάρκεια: 113’ | Σκηνοθεσία: Marc Forster

“Και πρέπει να θυμόμαστε πως όλα αυτά τα πράγματα, αυτές οι λεπτές αποχρώσεις, οι
μικρές ανωμαλίες που θεωρούμε πως απλά συμπληρώνουν τις μέρες που μας απομέ-
νουν, βρίσκονται στην πραγματικότητα εδώ για να εξυπηρετήσουν έναν μεγαλύτερο και
πλέον ευγενή σκοπό: είναι εδώ για να σώσουν τις ζωές μας”

Η ιστορία να τα αφήσουμε να γίνουν μέρος της καθημερινότη-


Ο Harold Crick ( Ferrell ) είναι ελεγκτής της εφορίας τας μας, γιατί χάρη σε αυτά νιώθουμε ζωντανοί.
και ζει τη ζωή του με βάση το ρολόι του. Του ανατί- Η κεντρική ιδέα του σεναρίου της ταινίας βασίζεται
θεται ο έλεγχος της Ana Pascal ( Gyllenhaal ), στο βιβλίο Niebla (κυκλοφόρησε το 1914) του Ισπα-
ιδιοκτήτριας ενός φούρνου, η οποία σύμφωνα με τα νού συγγραφέα Migel de Unamuno, στο οποίο ο
στοιχεία φοροδιαφεύγει. Την ίδια μέρα, θα αρχίσει πρωταγωνιστής αποφασίζει να επισκεφθεί το
να ακούει τη φωνή μιας γυναίκας, η οποία περιγρά- συγγραφέα (τον ίδιο τον Unamuno), προκειμένου να
φει λεπτομερώς το καθετί που κάνει ο Harold. Πρό- τον συμβουλευθεί. Ο τίτλος της προέρχεται από μια
κειται για τη συγγραφέα Karen Eiffel ( Thomson ), η γνωστή φράση του διάσημου συγγραφέα Mark
οποία προσπαθεί να γράψει το νέο της βιβλίο και Twain: "truth is stranger than fiction, but this is
αγνοεί ότι ο πρωταγωνιστής της είναι υπαρκτό because fiction is obliged to stick to probability;
πρόσωπο, η ζωή του οποίου ακολουθεί κατά truth is not." [η αλήθεια είναι πιο παράξενη από τη
γράμμα τη ροή του μυθιστορήματος. Όταν ο πρω- φαντασία, γιατί η φαντασία είναι υποχρεωμένη να
ταγωνιστής το συνειδητοποιήσει θα αναρωτηθεί αν λάβει υπόψη της τους νόμους των πιθανοτήτων. Η
είναι η ζωή του μία κωμωδία ή ένα δράμα στο οποίο αλήθεια από την άλλη, όχι.]
θα βρει τραγικό θάνατο. Και αν είναι το δεύτερο, Τα γυρίσματά του “Stranger than fiction” έγιναν
μπορεί να το αποτρέψει; εξολοκλήρου στο Σικάγο. Τα επώνυμα όλων των
Η ταινία χαρακτήρων είναι επώνυμα διάσημων μαθηματικών,
Η ταινία αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη κωμωδία. επιστημόνων, μηχανικών, καλλιτεχνών κτλ. Σε
Έχει κωμικές στιγμές, αλλά το θέμα της είναι διάφορες σκηνές της ταινίας, γίνονται αναφορές σε
αρκετά σημαντικό: πρέπει να μάθουμε να ζούμε τη άλλες ταινίες, όπως West Side Story (1961),
ζωή μας όσο καλά μπορούμε, χωρίς να ζούμε σε μια Manhattan (1981), Rain Man (1988). Αξίζει να σημει-
ρουτίνα, χωρίς να φοβόμαστε να τολμήσουμε και να ωθεί πως, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Will
εκπληρώσουμε τα όνειρά μας, χωρίς να περιμένου- Ferrell φορούσε ακουστικό προκειμένου να ακούει
με κάτι το δραματικό να αλλάξει τον τρόπο που την αφήγηση της Emma Thomson και να βοηθήσει
σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τη ζωή. Σίγου- τους άλλους ηθοποιούς να αντιδρούν πιο φυσικά
ρα υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων, που μόνο με στις φαινομενικά ασυνάρτητες μεταξύ τους ατάκες
κάτι πολύ δραστικό θα αλλάξουν τρόπο ζωής. Δε του χαρακτήρα του.
χρειάζεται να έρθει τη γνώση ενός επικείμενου Ο σκηνοθέτης
γεγονότος (εδώ ο θάνατος του Harold), ώστε να Ο Marc Forster έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπού-
διαπιστώσουμε την ύπαρξη των μικρών στιγμών και το το 1995. Η τρίτη ταινία του Monster's Ball (2001)
λεπτομερειών (όπως ένα χαμόγελο, μια ματιά, ένα με πρωταγωνιστές τους Billy Bob Thornton και
άγγιγμα), των δεσμών (όπως η οικογένεια και η Halle Berry ήταν αυτή που τον έκανε γνωστό.
φιλία) και των συναισθημάτων (όπως αγάπη, χαρά, Έκτοτε, έχει σκηνοθετήσει ταινίες όπως Finding
θλίψη, πόνος και άλλα πάρα πολλά), στοιχείων που Neverland (2004), Stay (2005), The Kite Runner
διαμορφώνουν το ποιοι είμαστε και το πώς θέλουμε (2007), Quantum of Solace (2008). Έχει προταθεί 2
να ζήσουμε. Στοιχείων, τα οποία πρέπει να αποδε- φορές για βραβείο BAFTA και μια φορά για Χρυσή
χτούμε, να μην τα αγνοούμε ή να τα φοβόμαστε και Σφαίρα.

Πηγή: https://filmaddicted.blogspot.com

site: http://cinediadromes.weebly.com | e-mail: cinediadromes@gmail.com | facebook: cineδιαδρομές