You are on page 1of 4

Драгољуб Марјановић

Византијски свет
и
Српска црква
у 13. и 14. веку

Нови Сад
2018.
ДРАГОЉУБ МАРЈАНОВИЋ

ВИЗАНТИЈСКИ СВЕТ
И
СРПСКА ЦРКВА У 13. И 14. ВЕКУ
С А ДРЖАЈ

Увод 11
Историјски оквири 17
Црквена аутокефалија у Византији 12. и 13. века 21
Србија под окриљем Комнина 29
Црквени сукоб Епира и Никеје 33
Хиландар и аутокефалија Српске цркве 39
Немањићко ктиторство на Атосу –
смисао и последице 49
Успон Светог Саве под окриљем
Константина Месопотамита 59
Свети Сава у Никеји 67
Поклоничка путовања Светог Саве на Исток
у контексту аутокефалије Српске цркве 77
Раскол Српске цркве и Цариградске
патријаршије у 14. веку 87
Ка расколу – Стефан Душан и грађански рат
у Византији 91
Проглас царства и патријаршије у Србији
1346. године 97
Делимично измирење Цркава 125
Измирење и јединство Цариградске патријаршије
са Српском црквом 135
Уместо закључка – Поглед на аутокефалију
Српске цркве у 13. и 14. веку 151
Извори и литература 171