You are on page 1of 2

CONTRACT PRESTARI SERVICII

DATA INTOCMIRII___________________

PARTILE CONTRACTANTE.

FORMATIA SELECT DIN PASCANI REPREZENTANT FORMATIE

_________________ CI SERIA _________ NR _______________

_________________ CI SERIA _________ NR________________

PARTE CONTRACTANTA

__________________ CI SERIA_________ NR _______________

DOMICILIAT______________ STR____________ NR___________

FORMATIA PERCEPE UN TARIF DE__________________________

DIN CARE ACONTO ______________________________________

TRANSPORTUL MEMBRILOR FORMATIEI SI A INSTRUMENTELOR

SE ASIGURA DE_________________ CU PRETUL DE_____________

DIN CARE ACONTO________________

IN CAZ DE ANULAREA EVENIMENTULUI ACONTO NU SE RESTITUIE

DATA INCAPERII EVENIMENTULUI_______________ ORA________

DATA TERMINARII EVENIMENTULUI______________ ORA_______

LOCALITATEA _________________ STR_______________________

NR____________

ALTE MENTIUNI

_______________________________________________________

___________________________________________________________
PARTE CONTRACTATA PARTE CONTRACTANTA

______________________ ________________________

______________________ ________________________

TEL____________________ TEL______________________

SEMNATURA____________ SEMNATURA_____________