You are on page 1of 1

Safe (Ligtas) by Victory Worship

Translation by Chona Borromeo, Lee Simon Brown, Joahnna Tubalinal


© 2017 84Media Inc.

Berso:
Sa’Yong biyaya
Ako ay namamangha
Sa’Yong kalinga
Panganib ay ‘di banta
Sa pag-ibig Mo
Palaging ligtas ang puso

Mangusap Ka
Lingkod Mo’y nakikinig
Sa ingay man
Bulong Mo’y natatangi
Pag-asa’y Ikaw
Sa’Yo puso ko’y tatahan

Koro:
Tanggulan ng puso ko
Ay nahanap sa’Yo, Kristo
Pangalan Mo, kanlungan ko
Kailanpaman

Tulay:
Kailanma’y ‘di lalayo
Ikaw ang kaligtasan ko
Binabalot ng ‘Yong lakas
Sa piling Mo ako’y ligtas