You are on page 1of 12

Buuin ang kathang kwento

patungkol sa laruang
karpintero. Ayusin ang
pagkakasunod-sunod ng
larawan at isulat ang
kwentong nabuo.
Gamitin ang mga sumusunod
na salita:
BUMUO BAHAY
MALUNGKOT
ASAWA ANAK ALAGA
HAYOP MASAYA
PAMILYA