You are on page 1of 4

1 Completa aquest mapa de conceptes:

Els éssers vius necessitem energia per a viure

que obtenim mitjançant

la funció de

que agrupa els processos de

la la la

que duu a terme que duu a terme que duu a terme

l’aparell l’aparell l’aparell

2 Relaciona:
aparell medi d’on
respiratori òrgans s’agafa l’oxigen

pulmonar pell
NOM:

cutani brànquies aire

traqueal pulmons agua

branquial tràquees

Ara, contesta:

x Q
 uin tipus d’aparell respiratori tenen les persones?

x Q
 uins òrgans formen l’aparell respiratori de les persones?

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 7


3 Relaciona:
Les artèries transporten oxigen i diòxid de carboni.
tapen les ferides i aturen les hemorràgies.
Les venes
 neixen les venes i les artèries amb
u
Els capil·lars els òrgans als quals van a parar.
 orten la sang des del cor fins a tots
p
El cor
els òrgans.
Les plaquetes és un múscul que bomba la sang.
retornen la sang des de tots els òrgans
Els glòbuls vermells
cap al cor.
Els glòbuls blancs defensen el cos de les infeccions.

4 Completa aquests textos sobre la digestió i ordena’n la seqüència:

El
 bol alimentari passa per la i l’ i entra
a l’estómac.
La
 digestió comença a la , on els aliments es masteguen
i s’ensaliven. Els aliments s’estoven i formen una mena de bola que
s’anomena bol alimentari.

NOM:
L’
 recull les parts dels aliments que no s’aprofiten,
que són expulsats del cos per l’ .
A
 l’ i, més tard, a l’ es produeix el pas
de les substàncies nutritives a la sang, que les reparteix per tot el cos.

5 Explica per què es diu que la dieta mediterrània és una dieta


equilibrada.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 7


SOLUCIONS

1 la funció de nutrició


la respiració / la digestió / la circulació
l’aparell respiratori / l’aparell digestiu / l’aparell circulatori

2  ulmonar – pulmons – aire


p
cutani – pell – aire
traqueal – tràquees – aire
branquial – brànquies – aigua
• Les persones tenen un aparell respiratori pulmonar.
• L ’aparell respiratori és format pels pulmons i les vies
respiratòries.

3 • E
 ls glòbuls vermells transporten oxigen i diòxid
de carboni.
• Les plaquetes tapen les ferides i aturen les hemorràgies.
•E
 ls capil·lars uneixen les venes i les artèries amb
els òrgans als quals van a parar.
• L es artèries porten la sang des del cor fins a tots
els òrgans.
• El cor és un múscul que bomba la sang.
• L es venes retornen la sang des de tots els òrgans
cap al cor.
• Els glòbuls blancs defensen el cos de les infeccions.

4 1 La digestió comença a la boca, on els aliments es


masteguen i s’ensaliven. Els aliments s’estoven
i formen una mena de bola que s’anomena bol
alimentari.
2 El bol alimentari passa per la faringe i l’esòfag i entra
a l’estómac.
3 A l’estómac i, més tard, a l’intestí prim, es produeix
el pas de les substàncies nutritives a la sang, que
les reparteix per tot el cos.
4 L’intestí gros recull les parts dels aliments que no
s’aprofiten, que són expulsats del cos per l’anus.

5 L a dieta mediterrània és equilibrada perquè és una dieta


variada que aporta els nutrients de cada tipus que el cos
necessita en les quantitats adequades. Es caracteritza
per l’abundància d’elements vegetals, l’ús de l’oli d’oliva
i el consum moderat de peix, ous i carns. L’aigua és
la beguda per excel·lència.

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 CONTROL UNITAT 7


NOM DELS ALUMNES
Reconeix la nutrició com una funció que
relaciona diversos processos i aparells.
Relaciona els òrgans respiratoris amb
el medi d’on s’obté l’oxigen.
Coneix com és l’aparell respiratori
de les persones i les seves parts.
Sap la funció de les diferents parts
de l’aparell circulatori.
És capaç d’ordenar la seqüència

TRAM 2.0 Coneixement del medi 4


de la digestió humana.
Coneix els òrgans de l’aparell digestiu
i la seva funció en la digestió.

Sap què és una dieta equilibrada.

Coneix les característiques de la dieta


mediterrània que fan que sigui saludable.

CONTROL UNITAT 7