You are on page 1of 4

Planificare didactica

semestriala
An şcolar:2018-2019

Nr. Unitate de invatare Competente Continuturi Nr. Sapt. Observatii


U.I specifice ore
I. .INTRODUCERE IN Prezentarea 1.Ce este psihologia?
PROBLEMATICA disciplinei. 2.Psihologia si viata
PSIHOLOGIEI Prelucrarea normelor cotidiana.
(2ore) specifice de PM si
PSI
1.1. Identificarea 2 S1
proceselor psihice şi S2
caracterizarea rolului
lor în evoluţia
personalităţii
1.2 Identificarea
legăturilor între
procesele psihice

II. PROCESELE 2.1. Analizarea unor 1. Psihicul şi


PSIHICE SI ROLUL procese psihice pornind caracteristicile
LOR IN EVOLUTIA de la exemple concrete acestuia
PERSONALITATII 2.2 Evaluarea 2.Ipostazele
caracteristicilor unor psihicului
I. (3 ore) procese psihice, prin (inconştient,
comparare şi prin subconştient,
utilizarea unor conştient) şi relaţiile
instrumente adecvate de dintre ele 3 S3
măsurare
3.1 Relaţionarea S4-S5
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă
III. PROCESELE 1.1. Identificarea
COGNITIVE proceselor psihice şi
SENZORIALE caracterizarea rolului  Senzatii
( 4 de ore) lor în evoluţia  Perceptii
personalităţii  Reprezentari
1.2 Identificarea S6
legăturilor între S7
procesele psihice
S8
2.1. Analizarea unor
procese psihice pornind S9
de la exemple concrete
2.2 Evaluarea
caracteristicilor unor
procese psihice, prin
comparare şi prin
utilizarea unor
instrumente adecvate de
măsurare
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă

IV. IV. PROCESELE .1. Identificarea


COGNITIVE proceselor psihice şi  1.Gândirea
SUPERIOARE☼ caracterizarea rolului &Inteligenta
lor în evoluţia
(8 ore)
personalităţii  2.Memoria
1.2 Identificarea  3.Imaginaţia
legăturilor între &Creativitatea
procesele psihice  4.Limbajul
2.1. Analizarea unor  Evaluare
procese psihice pornind
de la exemple concrete
2.2 Evaluarea (8 ore)
caracteristicilor unor S10/S11
procese psihice, prin
comparare şi prin S12/S13
utilizarea unor
S14/S15
instrumente adecvate de
măsurare S16/S17
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelor de
psihologie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă
V. ACTIVITATI SI 1. Identificarea 1.Motivaţia (7 ore)
PROCESE proceselor psihice şi 2.Voinţa
REGLATORII caracterizarea rolului 3.Afectivitatea
lor în
(7 ore) evoluţia 4.Atenţia
personalităţi
i S18/S19
1.2 Identificarea S20
legăturilor între S21-22
procesele psihice S23
2.1. Analizarea unor
procese psihice pornind
de la exemple concrete
2.2
Evaluarea
caracteristicilor unor
procese psihice, prin
comparare şi prin
utilizarea unor
instrumente adecvate de
măsurar
e
3.1 Relaţionarea
eficienta/ cooperarea cu
ceilalţi în colectarea,
interpretarea şi
evaluarea informaţiilor
referitoare la procese şi
manifestări psihice
4.1. Utilizarea
cunoştinţelo
r de
psiholog
ie în scopul
adaptării conduitei
proprii la situaţii
concrete de viaţă