You are on page 1of 1

FISA DE CONSILIERE PSIHOLOGICÂ ȘI LOGOPEDICĂ

Numele si prenumele beneficiarului Numele si prenumele prof. psihopedagog

…………………………………… ……………………………………

Tema discuției cu profesorul psihopedagog în cadrul sedinței de astăzi


…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Timpul alocat acestei discutii ……………………………………..

Stadiul discutiei Finalizat

Nefinalizat

Data programarii pentru urmatoarea sedinta de consiliere……………………………….

Data Semnatura beneficiarului Semnatura prof. psihopedagog

…………….. ……………………….. …………………………..