You are on page 1of 2

Declaraţie

Subsemnatul ............................................................................cu CI
seria........nr..................cu domiciliul in..................................................declar pe proprie
raspundere ca sunt singurul răspunzător si imi asum absolut orice i se poate intampla şi
sunt conştient de pericolele care pot apărea in urma faptului că copilul
meu,.............................................................. grupa...................Grădiniţa ............,
Prof.Inv.preşc. ...........................................va fi preluat de la grădiniţă de un frate mai
mare (bunici, verisori, vecini) si vor merge singuri pe drum până acasă, sau va merge
singur cu microbuzul şcolii.

Semnătura,

Declaraţie
Subsemnatul ............................................................................cu CI
seria........nr..................cu domiciliul in...............................................declar pe proprie
raspundere ca sunt singurul răspunzător si imi asum absolut orice i se poate intampla şi
sunt conştient de pericolele care pot apărea in urma faptului că copilul
meu,.............................................................. grupa...................Grădiniţa ...................,
Prof.Inv.preşc. ...........................................va fi preluat de la grădiniţă de un frate mai
mare(bunici, verisori, vecini) si vor merge singuri pe drum până acasă, sau va merge
singur cu microbuzul şcolii.

Semnătura,