You are on page 1of 2

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN PROGRAM PANITIA SEJARAH

1. Nama Program : Lawatan Sambil Belajar ke Pagoh Muar Johor

2. Tarikh : 20 November 2018

3. Hari / Masa : Selasa

4. Tempat : Pagoh Muar Johor

5. Objektif : Pada akhir program dapat :

5.1 Memberi pendedahan kepada murid-murid suasana pembelajaran di luar bilik darjah.
3.2 Mengeratkan hubungan di antara guru dan murid.
3.3 Memberi pengalaman yang baru dan menjana minda kepada murid-murid.

6. Sasaran : Murid Tahap 2 (Terlibat : 35/40 orang murid)


Peratus penglibatan murid : 87.5%
Guru pengiring : 8 orang

7. Butiran aktiviti :

1. Mengadakan perbincangan dengan GPK Kokurikulum dan AJK lawatan.


2. Ketua Panitia membuat kertas kerja dan disahkan oleh Guru Besar.
3. Mengeluarkan surat kebenaran kepada ibu bapa murid Tahap 2.
4. Menguruskan perjalanan lawatan dengan pihak yang terlibat.
5. Pelaksanaan aktiviti :
- Murid berkumpul di dataran SK SAB2.
- Bertolak ke Pagoh.
- Melawat Perkampungan Orang Asli, Galeri Darurat Bukit Kepong dan Taman
Rempah
Ratus Nasuha.
- Bertolak pulang ke SK SAB2.
6. Membuat post-mortem aktiviti yang dilaksanakan.
7. Membuat laporan dan dokumentasi.

8. Penilaian Program :

Dapat dilaksanakan mengikut perancangan.

Kekuatan :

Kerjasama semua murid dan guru dalam menjayakan aktiviti yang dirancang.

Kelemahan :

Tiada

Penambahbaikan :

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

Aktiviti perlu dimasukkan dalam perancangan strategik Panitia Sejarah

9. Dokumentasi Bergambar :

Disediakan : Disemak : Disahkan :

…………………….....… ……………………. …………………..


(Pn. Hawati Binti Hasan)
Ketua Panitia Sejarah
SK Sultan Abu Bakar 2 Muar

Tarikh : 20 November 2018

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Johor


01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00